Câu hỏi: Tôi bắt đầu bằng cách nào?

Vui lòng nhấp vào đây để bắt đầu với Contact Lens for Amazon Connect. Bạn sẽ được chuyển hướng tới tài liệu của chúng tôi, tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn bật Contact Lens trong phiên bản Amazon Connect của bạn. Để tìm hiểu thêm về Amazon Connect, nhấp vào đây.

Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể truy cập dữ liệu trong Contact Lens for Amazon Connect để sử dụng bên ngoài Amazon Connect?

Bạn sẽ có thể truy cập siêu dữ liệu do Contact Lens for Amazon Connect tạo ra (bao gồm phân tích cảm xúc, bản chép lại cuộc gọi, thời gian không trò chuyện, v.v.) cùng với các bản ghi cuộc gọi cho từng liên lạc trong vùng lưu trữ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) của khách hàng. Dữ liệu này sẽ được liên kết tới Bản ghi theo dõi liên lạc (CTR) có thể dễ dàng sử dụng trong các công cụ BI như Quicksight và Tableau để tạo hình ảnh trực quan tùy chỉnh bằng cách kết hợp với dữ liệu từ các hệ thống khác (chẳng hạn như CRM).

Câu hỏi: Contact Lens for Amazon Connect có liên hệ như thế nào với Amazon Transcribe và Comprehend?

Contact Lens for Amazon Connect sử dụng Amazon Transcribe để tạo các bản chép lại cuộc gọi. Contact Lens for Amazon Connect sử dụng Amazon Comprehend để áp dụng kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho các bản chép lại này. Phương pháp tiếp cận này cho phép các tổ chức đánh giá trải nghiệm của khách hàng của họ khi dùng Contact Lens mà không yêu cầu chuyên môn về kỹ thuật về Transcribe hoặc Comprehend.

Câu hỏi: Contact Lens for Amazon Connect hỗ trợ ngôn ngữ nào?

Hiện tại, Contact Lens for Amazon Connect hỗ trợ các tiếng Anh Mỹ, Anh Anh, Anh Úc, Anh Ấn Độ và Tây Ban Nha. Chúng tôi sẽ bổ sung nhiều ngôn ngữ khác trong năm 2020.

Câu hỏi: Contact Lens for Amazon Connect có cung cấp khả năng phân tích trong thời gian thực không?

Hiện tại, Contact Lens for Amazon Connect chỉ cung cấp phân tích dựa trên bản ghi cuộc gọi. Chúng tôi sẽ mở rộng bộ tính năng hiện tại để tích hợp các khả năng trong thời gian thực.

Câu hỏi: Contact Lens for Amazon Connect có hỗ trợ biên tập dữ liệu nhạy cảm không?

Có, bạn có thể kích hoạt tính năng biên tập nhằm bảo vệ các thông tin nhạy cảm (như tên, thông tin thẻ tín dụng và số an sinh xã hội) và cho phép truy cập dựa trên quyền vào bản chép lại và bản ghi cuộc gọi chưa biên tập.

Câu hỏi: Tôi cần biết những gì trước khi dùng tính năng biên tập dữ liệu nhạy cảm?

Tính năng biên tập được thiết kế để xác định và loại bỏ dữ liệu nhạy cảm. Tuy nhiên, do bản chất dự đoán của công nghệ máy học, tính năng này có thể không xác định và loại bỏ được toàn bộ các trường hợp xuất hiện dữ liệu nhạy cảm trong bản chép lại do Contact Lens tạo ra. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại kết quả để đảm bảo tính chính xác sau khi kích hoạt tính năng biên tập dữ liệu nhạy cảm để đảm bảo chúng đáp ứng được nhu cầu của bạn.

Câu hỏi: Liệu tôi có thể dùng tính năng biên tập dữ liệu nhạy cảm cho dữ liệu chăm sóc sức khỏe hoặc thông tin sức khỏe được bảo vệ không?

Tính năng biên tập không được thiết kế nhằm loại bỏ khả năng xác định danh tính từ dữ liệu chăm sóc sức khỏe hay loại bỏ các trường hợp nhắc tới thông tin sức khỏe được bảo vệ.

Câu hỏi: Tính năng biên tập dữ liệu nhạy cảm hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Hiện tại, tính năng biên tập dữ liệu nhạy cảm chỉ hỗ trợ tiếng Anh.

Câu hỏi: Có phải nội dung do Contact Lens for Amazon Connect xử lý đã được chuyển ra ngoài khu vực AWS nơi tôi đang dùng Contact Lens for Amazon Connect không?

Bất kỳ nội dung nào do Contact Lens for Amazon Connect xử lý đều được mã hóa và lưu trữ khi ở trạng thái lưu trữ trong khu vực AWS nơi bạn đang sử dụng Contact Lens for Amazon Connect. Trừ khi bạn chọn không sử dụng như cung cấp dưới đây, một số phần nội dung mà Contact Lens for Amazon Connect xử lý có thể được lưu trữ ở một khu vực AWS khác cùng với việc phát triển và cải tiến liên tục trải nghiệm Contact Lens for Amazon Connect cũng như các công nghệ trí tuệ nhân tạo/máy học khác của Amazon. Bạn có thể liên hệ với bộ phận AWS Support để yêu cầu xóa nội dung được liên kết với tài khoản của mình. Sự tin cậy, quyền riêng tư của bạn và tính bảo mật của nội dung là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi triển khai các biện pháp kiểm soát vật lý cũng như kỹ thuật phức tạp và phù hợp, bao gồm cả công nghệ mã hóa nội dung trong khi truyền và khi không truyền, được thiết kế để ngăn khả năng truy cập trái phép hoặc tiết lộ nội dung của bạn và đảm bảo việc sử dụng của chúng tôi tuân thủ những gì chúng tôi cam kết với bạn. Vui lòng xem https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq/ để biết thêm thông tin. Nếu bạn yêu cầu không sử dụng nội dung của bạn cho mục đích cải thiện và nâng cao chất lượng của Contact Lens for Amazon Connect và các công nghệ trí tuệ nhân tạo/máy học khác của Amazon, thì chúng tôi sẽ không lưu trữ nội dung của bạn ở khu vực AWS khác. Để biết thông tin về cách chọn không sử dụng, vui lòng liên hệ với bộ phận AWS Support.

Tìm hiểu thêm về Amazon Connect
Tìm hiểu thêm về Contact Lens for Amazon Connect

Truy cập vào trang khách hàng.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Đăng ký để có quyền truy cập bản xem trước
Đăng ký để nhận bản xem trước

Bắt đầu xây dựng với Contact Lens for Amazon Connect trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập