Contact Lens for Amazon Connect là tập hợp các chức năng machine learning (ML) được tích hợp vào Amazon Connect.

Tìm kiếm toàn văn và phân tích cảm xúc

Thực hiện tìm kiếm toàn văn nhanh trên trang tìm kiếm liên lạc Amazon Connect. Tìm kiếm liên lạc dựa trên từ khóa trong bản chép lại, điểm cảm xúc tách theo người nói (-5 đến +5) và các đặc điểm cuộc gọi khác như thời gian không trò chuyện do tạm dừng đáng kể trong cuộc hội thoại.

Tìm kiếm liên lạc Amazon Connect

Trang chi tiết Bản ghi theo dõi liên lạc (CTR) nâng cao

Xem trực tiếp chi tiết về bản chép lại cuộc gọi và cuộc trò chuyện đầy đủ theo người nói cùng với các biểu đồ về cảm xúc và mức tham gia cuộc gọi; xu hướng cảm xúc của khách hàng, phân tích cảm xúc của khách hàng và thời gian không trò chuyện trên trang chi tiết CTR của Amazon Connect.

Bản ghi theo dõi liên lạc Amazon Connect

Tự động phân loại liên lạc

Trong Amazon Connect, bạn có thể đặt cấu hình và phân loại các liên lạc khách hàng của mình dựa trên các thuộc tính và từ khóa/cụm từ cụ thể mà khách hàng hoặc nhân viên đề cập đến. Mọi liên lạc đáp ứng các tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như đề cập đến đối thủ cạnh tranh, tiết lộ theo quy định và tuân thủ kịch bản sẽ có nhãn tương ứng trong tệp phân tích Contact Lens for Amazon Connect ở bộ chứa S3 tích hợp của bạn.

Đặt cấu hình và phân loại các liên lạc của khách hàng

Dữ liệu mới mạnh mẽ

Tệp đầu ra Contact Lens for Amazon Connect bao gồm bản chép lại cuộc gọi và cuộc trò chuyện cùng với siêu dữ liệu phong phú, chẳng hạn như cảm xúc, nhãn phân loại, tốc độ trò chuyện và sự gián đoạn. Tệp này hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng khác nhau. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng dữ liệu này trong công cụ BI cùng với dữ liệu CRM của mình để có được thông tin chuyên sâu về sự gắn kết của khách hàng. Nhóm khoa học dữ liệu của bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu này để tạo các mô hình machine learning tùy chỉnh.

Công cụ đào tạo nhân viên (sắp ra mắt)

Thêm chú thích và tô sáng các phần cụ thể của một cuộc hội thoại trong khi xem lại bản chép lại cuộc gọi hoặc cuộc trò chuyện hay nghe bản phát lại cuộc gọi.

Phát hiện chủ đề (sắp ra mắt)

Tự động phát hiện chủ đề từ các liên lạc khách hàng trên bảng điều khiển và tìm kiếm liên lạc của Amazon Connect.

Cảnh báo trong thời gian thực cho giám sát viên (sắp ra mắt)

Đặt cấu hình cảnh báo trong thời gian thực cho giám sát viên dựa trên các từ khóa được khách hàng hoặc nhân viên nói ra trong các cuộc hội thoại.

Bản chép lại được cải thiện với từ vựng tùy chỉnh (sắp ra mắt)

Khách hàng sẽ có thể thêm các thuật ngữ dành riêng cho tổ chức của họ, chẳng hạn như tên sản phẩm, để cải thiện độ chính xác của bản chép lại. Có thể thêm từ vựng tùy chỉnh ngay trong bảng điều khiển Amazon Connect.

Hỗ trợ ngôn ngữ

Hiện tại, Contact Lens for Amazon Connect hỗ trợ tiếng Anh Mỹ. Chúng tôi sẽ bổ sung tiếng Tây Ban Nha vào đầu năm 2020 và nhiều ngôn ngữ khác trong năm 2020.

Tìm hiểu thêm về Amazon Connect
Tìm hiểu thêm về Amazon Connect

Tìm hiểu thêm về các tính năng và chức năng của Amazon Connect bằng cách truy cập trang sản phẩm.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Đăng ký để có quyền truy cập bản xem trước
Đăng ký để nhận bản xem trước

Bắt đầu xây dựng với Contact Lens for Amazon Connect trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng ký