Contact Lens for Amazon Connect là tập hợp các chức năng machine learning (ML) được tích hợp vào Amazon Connect.

Tìm kiếm toàn văn và phân tích cảm xúc

Thực hiện tìm kiếm toàn văn nhanh trên trang tìm kiếm liên lạc Amazon Connect. Tìm kiếm liên lạc dựa trên từ khóa trong bản chép lại, điểm cảm xúc tách theo người nói (-5 đến +5) và các đặc điểm cuộc gọi khác như thời gian không trò chuyện do tạm dừng đáng kể trong cuộc hội thoại.

Tìm kiếm liên lạc Amazon Connect

Trang chi tiết Bản ghi theo dõi liên lạc (CTR) nâng cao

Xem trực tiếp chi tiết về hoạt động tham gia cuộc gọi như bản chép lại cuộc gọi của từng người nói; xu hướng cảm xúc của khách hàng, phân tích cảm xúc của khách hàng, các đoạn ngắt và thời gian không trò chuyện trên trang chi tiết CTR của Amazon Connect.

Bản ghi theo dõi liên lạc Amazon Connect

Tự động phân loại liên lạc

Trong Amazon Connect, bạn có thể đặt cấu hình và phân loại các liên lạc khách hàng của mình bằng cách tạo ra một quy tắc dựa trên các thuộc tính và từ khóa/cụm từ cụ thể mà khách hàng hoặc nhân viên đề cập đến. Mọi liên lạc đáp ứng các tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như đề cập đến đối thủ cạnh tranh, tiết lộ theo quy định và tuân thủ kịch bản sẽ có nhãn tương ứng trong tệp phân tích Contact Lens for Amazon Connect ở vùng lưu trữ S3 tích hợp của bạn.

Đặt cấu hình và phân loại các liên lạc của khách hàng

Dữ liệu mới mạnh mẽ

Tệp đầu ra của Contact Lens for Amazon Connect chứa bản chép lại cuộc gọi cùng với siêu dữ liệu phong phú, chẳng hạn như cảm xúc, nhãn phân loại, tốc độ trò chuyện, sự cố phát hiện được và các đoạn ngắt. Tệp này sử dụng được trong nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ: bạn có thể sử dụng dữ liệu này trong công cụ Nghiệp vụ thông minh cùng với dữ liệu Quản lý quan hệ khách hàng của mình để có được thông tin chuyên sâu về sự tương tác của khách hàng. Nhóm khoa học dữ liệu của bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu này để tạo các mô hình máy học tùy chỉnh.

Biên tập dữ liệu nhạy cảm

Contact Lens for Amazon Connect mang tới cho khách hàng khả năng tự động phát hiện và biên tập dữ liệu nhạy cảm trong cả bản ghi cuộc gọi lẫn bản chép lại tương ứng. Với dịch vụ này, bạn có thể tập trung vào việc trích xuất thông tin chuyên sâu để cải thiện trải nghiệm khách hàng, đồng thời vẫn cẩn trọng với thông tin nhạy cảm của khách hàng.

Phát hiện sự cố

Contact Lens for Amazon Connect sử dụng kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để xác định các từ và cụm từ một cách trực quan giúp chỉ ra yếu tố thúc đẩy cuộc gọi hoặc lý do khách hàng tiếp cận bạn. Điều này được phản ánh trong các bản chép lại cuộc gọi trên trang chi tiết liên lạc nhằm giúp các giám sát viên trung tâm liên lạc phát hiện các sự cố mới. Ví dụ: giám sát viên của bạn có thể nhanh chóng tìm ra sự không nhất quán về giá giữa trang web và email khuyến mại.

Cảnh báo trong thời gian thực cho giám sát viên (sắp ra mắt)

Đặt cấu hình cảnh báo trong thời gian thực cho giám sát viên dựa trên các từ khóa được khách hàng hoặc nhân viên nói ra trong các cuộc hội thoại.

Hỗ trợ ngôn ngữ

Hiện tại, Contact Lens for Amazon Connect hỗ trợ các tiếng Anh Mỹ, Anh Anh, Anh Úc, Anh Ấn Độ và Tây Ban Nha. Chúng tôi sẽ bổ sung nhiều ngôn ngữ khác trong năm 2020.

Tìm hiểu thêm về Amazon Connect
Tìm hiểu thêm về Contact Lens for Amazon Connect

Truy cập trang giá cả.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Đăng ký để có quyền truy cập bản xem trước
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Contact Lens for Amazon Connect trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập