AWS Direct Connect là một giải pháp dịch vụ đám mây giúp đơn giản hóa việc thiết lập kết nối mạng chuyên biệt từ cơ sở của bạn đến AWS. Sử dụng AWS Direct Connect, bạn có thể thiết lập kết nối riêng giữa AWS và trung tâm dữ liệu, văn phòng hoặc môi trường cho thuê chỗ đặt máy chủ, mà trong nhiều trường hợp có thể giúp giảm chi phí mạng, tăng lưu lượng băng thông và mang đến trải nghiệm sử dụng mạng nhất quán hơn so với kết nối dựa trên Internet.

AWS Direct Connect cho phép bạn thiết lập kết nối mạng chuyên biệt giữa mạng của bạn và một trong những địa điểm của AWS Direct Connect. Sử dụng VLAN 802.1q theo tiêu chuẩn ngành, kết nối này có thể được phân vùng thành nhiều giao diện ảo. Điều này cho phép bạn sử dụng cùng kết nối để truy cập các tài nguyên công cộng như các đối tượng được lưu trên Amazon S3 sử dụng không gian địa chỉ IP công khai và các tài nguyên riêng như các phiên bản Amazon EC2 đang chạy trong Amazon Virtual Private Cloud (VPC) sử dụng không gian IP riêng, đồng thời duy trì sự tách biệt mạng giữa môi trường công khai và môi trường riêng. Các giao diện ảo có thể được cấu hình vào bất kỳ thời điểm nào để đáp ứng các nhu cầu thay đổi liên tục của bạn.

AWS Direct Connect dành cho truyền tải thông tin

Lợi ích

Giảm chi phí băng thông

Nếu bạn có khối lượng công việc sử dụng băng thông lớn muốn chạy trên AWS, AWS Direct Connect sẽ giảm chi phí mạng vào và ra khỏi AWS cho bạn theo hai cách. Thứ nhất, bằng cách truyền dữ liệu trực tiếp đến và đi từ AWS, bạn có thể giảm phí cam kết băng thông với nhà cung cấp dịch vụ Internet. Thứ hai, toàn bộ dữ liệu truyền qua kết nối chuyên biệt của bạn được tính phí theo tốc độ truyền dữ liệu của AWS Direct Connect đã được giảm đi thay vì tốc độ truyền dữ liệu Internet.

Hiệu năng mạng nhất quán

Độ trễ mạng qua Internet có thể thay đổi do Internet liên tục thay đổi cách thức truyền dữ liệu từ điểm A sang B. Với AWS Direct Connect, bạn có thể chọn dữ liệu sử dụng kết nối chuyên biệt và cách thức định tuyến dữ liệu có thể mang đến trải nghiệm mạng nhất quán hơn qua kết nối dựa trên Internet.

Tương thích với tất cả các Dịch vụ AWS

AWS Direct Connect là dịch vụ mạng và hoạt động với tất cả các dịch vụ AWS có thể truy cập qua Internet, chẳng hạn như Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) và Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

Kết nối riêng với Amazon VPC của bạn

Bạn có thể sử dụng AWS Direct Connect để thiết lập giao diện ảo riêng từ mạng tại chỗ đến Amazon VPC của bạn, từ đó mang đến cho bạn kết nối mạng riêng, băng thông cao giữa mạng và VPC của bạn. Với nhiều giao diện ảo, bạn thậm chí còn có thể thiết lập kết nối riêng tới nhiều VPC mà vẫn duy trì được phân lập mạng.

Linh hoạt

AWS Direct Connect giúp bạn dễ dàng thay đổi quy mô kết nối để đáp ứng nhu cầu của mình. AWS Direct Connect cung cấp kết nối 1 Gbps và 10 Gbps và bạn có thể dễ dàng cung cấp nhiều kết nối nếu bạn cần thêm dung lượng. Bạn còn có thể sử dụng AWS Direct Connect thay vì thiết lập kết nối VPN qua Internet đến Amazon VPC của bạn, giúp tránh phải sử dụng phần cứng VPN thường không thể hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu cao hơn 4 Gbps.

Đơn giản

Bạn có thể đăng ký dịch vụ AWS Direct Connect nhanh chóng và dễ dàng qua Bảng điều khiển quản lý AWS. Bảng điều khiển cung cấp dạng hiển thị đơn nhất để quản lý hiệu quả tất cả các kết nối và giao diện ảo của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống các mẫu bộ định tuyến đã tùy chỉnh cho thiết bị mạng của mình sau khi cấu hình một hoặc nhiều giao diện ảo.

Cách thức hoạt động

Product-Page-Diagram_Direct-Connect

Tìm hiểu thêm về AWS Direct Connect

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Direct Connect
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi