Tài liệu AWS

Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn dành cho nhà phát triển, tham chiếu API, sách hướng dẫn và nhiều nội dung khác

Hướng dẫn và tham chiếu API

Hướng dẫn và Dự án

  • Trang web và ứng dụng
  • DevOps
  • Lưu trữ
  • Cơ sở dữ liệu

Tài nguyên chung

Bắt đầu

Tìm các hướng dẫn, dự án cho người mới bắt đầu và nhiều thứ khác để giúp bạn làm quen với AWS.

Bảng chú giải thuật ngữ

Sử dụng bảng chú giải từ A đến Z để tìm những thuật ngữ do AWS định nghĩa và được dùng trên AWS. 

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Tìm các hướng dẫn triển khai tự động cho các giải pháp phổ biến trên AWS.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu

Tìm các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật của AWS, viết về những chủ đề như kiến trúc, bảo mật và kinh tế.

Câu hỏi thường gặp

Tìm những yêu cầu và câu hỏi thường gặp mà chúng tôi nhận được từ các khách hàng của AWS.

Chứng nhận và Đào tạo AWS

Học hỏi từ các chuyên gia AWS và nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức của bạn. 

Nghiên cứu điển hình

Tìm hiểu cách hơn một triệu người dùng hiện hoạt sử dụng AWS.

Tài liệu trên Kindle

Tải miễn phí hướng dẫn sử dụng AWS trên Kindle của bạn.