Amazon DynamoDB

Cơ sở dữ liệu phi quan hệ cho các ứng dụng đòi hỏi hiệu năng ở bất cứ quy mô nào

Amazon DynamoDB là một cơ sở dữ liệu phi quan hệ có thể đem lại hiệu năng ổn định ở bất cứ quy mô nào. Đây là một cơ sở dữ liệu được quản lý toàn phần, đa khu vực, đa chủ mà có thể đem lại độ trễ luôn luôn chỉ là một vài mili-giây, đồng thời đi kèm tính năng bảo mật, sao lưu và phục hồi, và lưu bộ nhớ đệm trong bộ nhớ.

Hơn 100.000 khách hàng AWS đã lựa chọn DynamoDB để phục vụ cho di động, web, trò chơi, công nghệ quảng cáo, IoT và nhiều ứng dụng khác cần truy cập dữ liệu với độ trễ thấp. Tạo một bảng mới cho ứng dụng của bạn và để DynamoDB đảm nhiệm phần còn lại. 

Giới thiệu về Amazon DynamoDB

Lợi ích

Hiệu năng quy mô

DynamoDB luôn luôn đáp ứng chỉ trong vài mili-giây ở bất cứ quy mô nào. Phát triển các ứng dụng với gần như không có giới hạn về thông lượng và lưu trữ. Thêm một bộ nhớ đệm trong bộ nhớ để giảm thời gian đáp ứng từ vài mili-giây xuống còn vài micro-giây mà không phải thay đổi gì trên ứng dụng.

Tìm hiểu thêm »

Được quản lý toàn phần

DynamoDB là một ứng dụng serverless có thể tự động điều chỉnh quy mô thông lượng lớn hơn hoặc nhỏ đi, và bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách liên tục sao lưu. DynamoDB giúp các ứng dụng phân phối toàn cầu của bạn truy cập nhanh chóng tới dữ liệu cục bộ, bằng cách tạo bản sao các bảng tới các Khu vực AWS.

Tìm hiểu thêm »

Sẵn sàng cho doanh nghiệp

Xây dựng để phục vụ cho những khối lượng công việc tối quan trọng. Dữ liệu của bạn được bảo mật bằng mã hóa và tính ổn định được đảm bảo với một thỏa thuận cấp độ dịch vụ. Bạn sẽ được giám sát toàn bộ các bảng bằng kiểm soát truy cập chi tiết, các công cụ giám sát tích hợp, cũng như hỗ trợ các kết nối riêng qua VPN.

Tìm hiểu thêm »

Trường hợp sử dụng

Ứng dụng web serverless

Phát triển các ứng dụng web mạnh mẽ mà có thể tự động tăng hoặc giảm quy mô. Bạn sẽ không cần phải duy trì những máy chủ và các ứng dụng của bạn luôn có có độ khả dụng cao.

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Use_Case_WebApplications
Use_Case_WebApplications

Kho dữ liệu vi dịch vụ

Xây dựng các vi dịch vụ linh hoạt và có thể tái sử dụng nhờ dùng DynamoDB như một kho dữ liệu serverless để đạt hiệu năng nhanh và ổn định.

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Use_Case_StreamProcessing
Use_Case_StreamProcessing

Backend di động

Phát triển những ứng dụng di động được cá nhân hóa cùng trải nghiệm mượt mà cho những người dùng của bạn. DynamoDB sẽ lo liệu những tác vụ vận hành, để bạn có thể tập trung vào những ứng dụng của bạn.

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Use_Case_MobileBackends
Use_Case_MobileBackends

Công nghệ quảng cáo

Tạo một nền tảng đấu thầu thời gian thực và công cụ khuyến nghị bằng khả năng điều chỉnh quy mô, thông lượng và tính khả dụng của DynamoDB.

Kiến trúc tham khảo: Sơ đồ

product-page-diagram_DynamoDB_ADs
product-page-diagram_DynamoDB_ADs

Trò chơi

Tạo trò chơi có thiết kế phản hồi cho di động, máy chơi game và máy tính bàn bằng DynamoDB. Lưu trữ và truy vấn dữ liệu trò chơi như trạng thái người chơi, bảng điểm hoặc nội dung động trong thế giới của trò chơi.

Kiến trúc tham khảo: Sơ đồ

product-page-diagram_DynamoDB_Gaming
product-page-diagram_DynamoDB_Gaming

IoT

Phân tích các thiết bị của bạn bằng cách kết nối dữ liệu IoT dung lượng lớn, tốc độ cao tại DynamoDB tới Amazon Redshift và Amazon QuickSight.

Kiến trúc tham khảo: Sơ đồ

product-page-diagram_DynamoDB_IoT
product-page-diagram_DynamoDB_IoT

Nghiên cứu điển hình

Logo của Samsung

Samsung Electronics sử dụng DynamoDB để sao lưu ứng dụng di động nặng hàng petabyte, kết quả đạt được là hiệu năng luôn luôn cao và tiết kiệm chi phí.

Xem video

Logo của Netflix

Netflix sử dụng DynamoDB để chạy thử nghiệm A/B trong việc xây dựng trải nghiệm truyền cá nhân cho hơn 125 triệu khách hàng của họ.

Xem video

Logo của Capital One

Capital One dùng DynamoDB để giảm độ trễ cho các ứng dụng di động của họ bằng cách di chuyển các giao dịch máy tính lớn tới một kiến trúc serverless để có quy mô không giới hạn.

Xem video

Logo của Snap

Snap di chuyển Snapchat Stories, khối lượng công việc lưu trữ lớn nhất của họ, tới DynamoDB và hiệu năng được cải thiện cùng giá thành giảm.

Xem video

Logo của Lyft

Lyft tận dụng khả năng điều chỉnh quy mô của DynamoDB cho nhiều kho dữ liệu, gồm cả hệ thống theo dõi chuyến xe có chức năng lưu trữ tọa độ GPS của tất cả các chuyến xe.

Đọc nghiên cứu điển hình »

Logo của Tinder

Tinder di chuyển dữ liệu người dùng tới DynamoDB mà không có thời gian ngừng hoạt động và tận dụng khả năng điều chỉnh quy mô của DynamoDB để đáp ứng nhu cầu của số lượng khách hàng toàn cầu ngày càng lớn mạnh.

Xem video

Logo của Airbnb

AirBnB sử dụng DynamoDB để điều chỉnh quy mô vận hành trên cơ sở người dùng toàn cầu, đồng thời tối ưu luồng công việc xử lý thời gian thực của họ để phân tích dữ liệu.

Xem video

Logo của Comcast

Comcast dùng DynamoDB để đổi mới nhanh chóng và triển khai các cập nhật tới dịch vụ video XFINITY X1 của họ, vốn đang được chạy trên hơn 20 triệu thiết bị. 

Đọc nghiên cứu điển hình »

Logo của Redfin

Redfin thực hiện hoạt động phân tích kinh doanh của họ trên AWS, cho phép họ đổi mới một cách nhanh chóng chỉ với một nhóm nhân viên nhỏ, mà vẫn quản lý hàng tỷ hồ sơ tài sản.

Đọc nghiên cứu điển hình »

Logo của Expedia

Expedia xây dựng một hệ thống truyền hiệu năng cao giàu tính năng nhờ DynamoDB để cấp quyền truy cập nhanh, theo nhu cầu vào các bộ dữ liệu tham khảo để phân tích.

Xem video »

Logo của TRD

Toyota Racing dùng DynamoDB để xử lý dữ liệu theo thời gian thực để điều chỉnh xe một cách tối ưu và nhận phản hồi của đường đua ngay lập tức.

Xem video

Logo của Amazon

Các máy dòng công việc của Amazon chạy trên DynamoDB để đạt thời gian phản hồi trong vài mili-giây, cho phép khách hàng nhận đơn đặt hàng của họ nhanh hơn.

Đọc nghiên cứu điển hình »

Tìm hiểu thêm về Amazon DynamoDB

Xem trang Tính năng của DynamoDB
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với DynamoDB
Bạn có thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi