Amazon Elastic Container Registry

Dễ dàng lưu trữ, quản lý và triển khai hình ảnh bộ chứa

Amazon Elastic Container Registry (ECR) là dịch vụ sổ đăng ký bộ chứa Docker được quản lý đầy đủ giúp các nhà phát triển dễ dàng lưu trữ, quản lý và triển khai hình ảnh bộ chứa Docker. Amazon ECR được tích hợp với Amazon Elastic Container Service (ECS), giúp đơn giản hóa quy trình công việc từ khi khâu phát triển đến khâu sản xuất. Amazon ECR giúp bạn không phải vận hành các kho bộ chứa riêng hay thay đổi quy mô cơ sở hạ tầng ngầm. Amazon ECR sẽ trở thành máy chủ lưu trữ hình ảnh của bạn trong kiến trúc có độ sẵn sàng cao và quy mô linh hoạt, cho phép bạn triển khai các bộ chứa cho ứng dụng của mình một cách ổn định. Khả năng tích hợp với AWS Identity and Access Management (IAM) đem đến cho bạn khả năng kiểm soát từng kho ở cấp tài nguyên. Với Amazon ECR, bạn sẽ không phải trả tiền trước hay có cam kết gì. Bạn chỉ phải thanh toán cho lượng dữ liệu bạn lưu trong các kho cũng như dữ liệu được truyền lên Internet.

Lợi ích

Được quản lý toàn phần

Amazon Elastic Container Registry giúp bạn không phải vận hành và thay đổi quy mô cơ sở hạ tầng để làm nền tảng hoạt động cho sổ đăng ký bộ chứa của mình. Bạn sẽ không cần phải cài đặt và quản lý phần mềm hay thay đổi quy mô cơ sở hạ tầng. Chỉ cần đẩy hình ảnh trong bộ chứa của bạn lên Amazon ECR và lấy hình ảnh ra bằng bất kỳ công cụ quản lý bộ chứa nào khi bạn cần triển khai.

Bảo mật

Amazon Elastic Container Registry truyền hình ảnh của bạn qua kết nối HTTPS và tự động mã hóa hình ảnh được lưu trữ của bạn. Bạn có thể cấu hình các chính sách để quản lý quyền và kiểm soát truy cập vào hình ảnh của bạn bằng cách sử dụng người dùng và vai trò của AWS Identity and Access Management (IAM) mà không phải trực tiếp quản lý thông tin xác thực trên phiên bản EC2.

Độ sẵn sàng cao

Amazon Elastic Container Registry có kiến trúc bền bỉ, dư thừa và có quy mô cực kỳ linh hoạt. Các hình ảnh trong bộ chứa của bạn rất dễ sử dụng và truy cập, nên bạn có thể triển khai ổn định các bộ chứa mới cho ứng dụng của mình.

Quy trình công việc được đơn giản hóa

Amazon Elastic Container Registry được tích hợp với Amazon ECS và CLI Docker, đem đến cho bạn khả năng đơn giản hóa quy trình công việc phát triển và sản xuất. Bạn có thể dễ dàng đẩy hình ảnh trong bộ chứa của bạn lên Amazon ECR bằng cách sử dụng CLI Docker từ bộ máy phát triển của bạn rồi Amazon ECS sẽ có thể lấy trực tiếp từ đó để phục vụ quá trình triển khai sản xuất.

Cách thức hoạt động

Product-Page-Diagram_Amazon-ECR

Bài viết và bài đăng trên blog

DynamoDB_benefit_Fully-Managed

Xóa hình ảnh bộ chứa của bạn bằng chính sách vòng đời Amazon ECR

Chính sách vòng đời cho phép bạn xác định một bộ quy tắc giúp sắp xếp các kho dữ liệu tốt hơn, giúp việc tìm kiếm các bản sửa đổi mã quan trọng dễ dàng hơn và giảm chi phí lưu trữ.
 
DynamoDB_benefit_Access-Control

Xác thực các Kho Amazon ECR cho Docker CLI với Credential Helper

Tìm hiểu cách Amazon ECR Docker Credential Helper có thể tự động làm mới mã xác thực theo các yêu cầu Docker push/pull.
 

Tìm hiểu thêm về Amazon ECR

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon ECR
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi