Giờ làm việc phục vụ công tác học tập từ xa

6 tháng 4 – 8 tháng 5 năm 2020

AWS Educate

Để tìm hiểu kỹ hơn trong phiên với nhóm nhỏ hơn về chủ đề cụ thể liên quan đến học tập từ xa, hãy tham gia giờ làm việc ảo do AWS Educate tài trợ. Tại đây, chuyên viên giáo dục có thể tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề hàng tuần trong hội thảo trực tuyến hoặc nêu câu hỏi chung. Hãy xem danh sách giờ làm việc còn trống ở bên dưới, cũng như ngày giờ cho từng buổi. Vui lòng đăng ký để có hội thảo trực tuyến phù hợp do có giới hạn về số lượng người tham dự. 

Để tham gia các buổi hội thảo sắp tới, hãy tìm khung thời gian bạn muốn trong bảng bên dưới rồi đăng ký.

Buổi hội thảo chung

Các buổi hội thảo chung từ 20/4 đến 8/5 sẽ được tổ chức vào 3 giờ chiều (Giờ EDT) các ngày thứ 2, 4 và 6.

Đăng ký tại đây >>

Buổi hội thảo theo chủ đề

Tuần từ 13/04 đến 17/04


Ngày

Thứ 3, ngày 14 tháng 04

Thứ Tư, ngày 15 tháng 4

Thứ Năm, ngày 16 tháng 4

Chủ đề

AWS Educate

Chương trình K12

Giáo dục đại học
Thời gian


7:00 SA giờ EDT

7:00 CH giờ EDT


8:00 SA giờ EDT

8:00 CH giờ EDT


7:00 SA giờ EDT

7:00 CH giờ EDT

Tuần từ 20/04 đến 24/04

Ngày Thứ 2, ngày 20 tháng 04 Thứ 3, ngày 21 tháng 04 Thứ 4, ngày 22 tháng 04  Thứ 5, ngày 23 tháng 04 Thứ 6, ngày 24 tháng 04

Chủ đề

Học tập tương tác theo dự án trong giáo dục trực tuyến cho lớp 1 đến lớp 12

Chiến lược giảng dạy trực tuyến đơn giản Bí quyết và kỹ thuật game hóa lớp học Bắt đầu với video: Tạo video cho học sinh học tập Chuyển sang học tập trực tuyến
Thời gian 12:15 CH giờ EDT

12:15 CH giờ EDT

12:15 CH giờ EDT

12:15 CH giờ EDT 12:15 CH giờ EDT

Tuần từ 27/04 đến 01/05

Ngày Thứ 2, ngày 27 tháng 04 Thứ 3, ngày 28 tháng 04 Thứ 5, ngày 30 tháng 04

Chủ đề
Áp dụng Chính sách trung thực trong giáo dục trong môi trường trực tuyến Tạo các phòng thực hành và hoạt động trực tuyến hấp dẫn Giáo viên hỗ trợ gia đình có học sinh lớp 8
Thời gian 2:15 CH giờ EDT

12:15 CH giờ EDT

12:15 CH giờ EDT

Bạn đang tìm kiếm loạt hội thảo trực tuyến về học tập từ xa? Hãy nhấp vào đây.