Amazon ElastiCache dành cho Redis

Kho dữ liệu trong bộ nhớ tương thích với Redis được xây dựng cho nền tảng đám mây. Vận hành các ứng dụng thời gian thực với độ trễ chưa đến một mili giây.

Amazon ElastiCache for Redis là kho dữ liệu trong bộ nhớ, có tốc độ truy cập cực nhanh, cung cấp độ trễ chưa đến một mili giây để vận hành các ứng dụng thời gian thực ở quy mô internet. Được xây dựng trên Redis mã nguồn mở và tương thích với các API Redis, ElastiCache cho Redis tương thích với các máy khách Redis và sử dụng định dạng dữ liệu Redis mở để lưu trữ dữ liệu. Ứng dụng Redis tự quản lý của bạn có thể hoạt động liền mạch với ElastiCache cho Redis mà không cần thay đổi mã. ElastiCache cho Redis kết hợp tốc độ, sự đơn giản và tính linh hoạt của Redis mã nguồn mở với khả năng quản lý, tính bảo mật và độ tin cậy của Amazon để cung cấp sức mạnh cho các ứng dụng thời gian thực có đòi hỏi cao nhất trong Trò chơi, Công nghệ quảng cáo, Thương mại điện tử, Chăm sóc sức khỏe, Dịch vụ tài chính và IoT.

Giới thiệu về Amazon ElastiCache cho Redis

Lợi ích

Hiệu năng cực cao

Amazon ElastiCache cho Redis hoạt động như một kho dữ liệu trên bộ nhớ để hỗ trợ các ứng dụng có đòi hỏi cao nhất yêu cầu thời gian phản hồi chưa đến một mili giây. So với cơ sở dữ liệu trên đĩa, mà phần lớn các tác vụ đều yêu cầu truy cập qua lại tới ổ đĩa, kho dữ liệu trong bộ nhớ lại quản lý dữ liệu trong bộ nhớ, nhờ đó tăng tốc độ nhanh hơn nhiều so với đĩa. Kết quả là – hiệu suất nhanh thấy rõ với các tác vụ đọc hoặc ghi trung bình mất chưa đầy một mili giây và hỗ trợ hàng triệu tác vụ mỗi giây. ElastiCache cung cấp cho bạn ngăn xếp phần cứng + phần mềm hoàn chỉnh được tối ưu hóa để mang lại hiệu năng cực nhanh.

 

Được quản lý và đông cứng toàn phần

Amazon ElastiCache cho Redis là dịch vụ được quản lý toàn phần. Bạn không cần phải thực hiện các tác vụ quản lý như cung cấp phần cứng, vá lỗi phần mềm, thiết lập, cấu hình, giám sát, khắc phục sự cố và sao lưu. ElastiCache liên tục giám sát các cụm để vận hành Redis của bạn, giúp bạn có thể tập trung vào việc phát triển ứng dụng có giá trị cao hơn. Dịch vụ cung cấp các chỉ số theo dõi chi tiết được liên kết với các nút, cho phép bạn chẩn đoán và phản hồi sự cố nhanh chóng. ElastiCache bổ sung tính năng điều tiết ghi tự động, quản lý bộ nhớ hoán đổi thông minh và cải tiến khả năng chuyển đổi dự phòng để tăng độ khả dụng và khả năng quản lý Redis mã nguồn mở. Tìm hiểu thêm về Amazon ElastiCache cho Redis »

 

Tương thích với Redis

Redis là một kho dữ liệu trong bộ nhớ được dùng rộng rãi như một cơ sở dữ liệu, bộ nhớ đệm, trình chuyển tiếp tin nhắn và hàng đợi. Amazon ElastiCache for Redis duy trì khả năng tương thích với các định dạng dữ liệu Redis mã nguồn mở, các API Redis và hoạt động cùng với máy khách Redis. Bạn có thể di chuyển khối lượng công việc Redis tự quản lý sang ElastiCache for Redis mà không cần thay đổi mã. Tìm hiểu thêm về Redis mã nguồn mở »

 

Tính khả dụng và độ tin cậy cao

Amazon ElastiCache cho Redis hỗ trợ chế độ cụm Redis và cung cấp độ khả dụng cao thông qua hỗ trợ chuyển đổi dự phòng tự động, bằng cách phát hiện sự cố ở nút chính và nâng cấp bản sao thành bản chính với tác động nhỏ nhất. Dịch vụ cho phép sẵn sàng đọc ứng dụng của bạn bằng cách hỗ trợ các bản sao chỉ có quyền đọc (trên vùng sẵn sàng), cho phép xử lý tác vụ đọc khi bản chính đang bận với khối lượng công việc lớn hơn. ElastiCache cho Redis hỗ trợ tăng cường logic chuyển đổi dự phòng để cho phép tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp phần lớn các nút chính dành cho chế độ cụm Redis đều không khả dụng. Trên Redis 5.0.5 trở đi, các cụm được kích hoạt tính năng tự động chuyển đổi dự phòng cung cấp thay đổi cấu hình trực tuyến cho tất cả các hoạt động đã lên kế hoạch. Tìm hiểu thêm về tính năng tự động chuyển đổi dự phòng dành cho ElastiCache »

 

Dễ dàng thay đổi quy mô

Với Amazon ElastiCache for Redis, bạn có thể bắt đầu từ quy mô nhỏ, sau đó dễ dàng thay đổi quy mô dữ liệu Redis khi ứng dụng của bạn lớn mạnh – lên tới cụm có 170,6 TB dữ liệu trong bộ nhớ. Cho phép bạn thay đổi quy mô môi trường Cụm Redis lên tới 250 nút và 250 phân đoạn. Dịch vụ hỗ trợ thay đổi kích thước cụm trực tuyến để tăng giảm quy mô các cụm Redis của bạn, mà không phải ngừng hoạt động và phù hợp với nhu cầu thay đổi. Để mở rộng khả năng đọc, ElastiCache cho phép bạn bổ sung tới năm bản sao chỉ có quyền đọc trên nhiều vùng sẵn sàng. Để mở rộng khả năng ghi, ElastiCache hỗ trợ cụm Redis cho phép bạn phân vùng lưu lượng ghi trên nhiều bản chính. Tìm hiểu thêm về thay đổi quy mô ElastiCache »

 

Bảo mật và tuân thủ

Amazon ElastiCache for Redis hỗ trợ Amazon VPC, nhờ đó, bạn có thể cô lập cụm của mình với dải IP đã chọn cho các nút của bạn. Ngoài ra, đội ngũ ElastiCache liên tục theo dõi các lỗ hổng bảo mật đã biết trong Redis mã nguồn mở, hệ điều hành và firmware (phần mềm cho phần cứng), cũng như áp dụng ngay các bản vá liên quan đến bảo mật để đảm bảo an toàn cho môi trường Redis của bạn. Dịch vụ tuân thủ PCI, tương thích với HIPAA, được FedRAMP cấp phép và cung cấp hoạt động mã hóa khi đang truyền, khi ở trạng thái lưu trữ (bao gồm cả CMK do khách hàng quản lý được lưu trữ trong AWS KMS) và Redis AUTH để giao tiếp bảo mật giữa các nút nhằm bảo vệ an toàn cho dữ liệu nhạy cảm như các thông tin nhận dạng cá nhân (PII). Tìm hiểu thêm về VPC for ElastiCache »

 

Trường hợp sử dụng

Amazon ElastiCache cho Redis là lựa chọn tuyệt vời trong các trường hợp sử dụng để xử lý phân tích và giao dịch theo thời gian thực, như tạo bộ nhớ đệm, trò chuyện/gửi tin nhắn, bảng xếp hạng trò chơi, dữ liệu không gian địa lýmachine learning, phát nội dung phương tiện, hàng đợi, phân tích theo thời gian thực, và kho lưu trữ phiên.

Lưu trữ bộ nhớ đệm

Amazon ElastiCache cho Redis là lựa chọn tuyệt vời để triển khai một bộ nhớ đệm trong bộ nhớ có độ khả dụng cao, phân tán và bảo mật để giảm độ trễ truy cập, tăng năng suất và giảm tải cho cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc NoSQL và ứng dụng của bạn. ElastiCache có thể phục vụ những thành phần thường xuyên được truy vấn với thời gian phản hồi chưa đến một mili giây và cho phép bạn dễ dàng thay đổi quy mô theo tải lượng lớn hơn mà không phải tăng thêm cơ sở dữ liệu backend tốn kém chi phí. Bộ nhớ đệm kết quả truy vấn cơ sở dữ liệu, bộ nhớ đệm phiên lâu bền, bộ nhớ đệm toàn bộ trang là các ví dụ phổ biến về tạo bộ nhớ đệm với ElastiCache cho Redis. Tìm hiểu thêm về cách xây dựng ứng dụng bộ nhớ đệm với ElastiCache cho Redis.

Tạo bộ nhớ đệm với Redis

Trò chuyện và nhắn tin

Amazon ElastiCache cho Redis hỗ trợ tiêu chuẩn PUB/SUB với tính năng đối chiếu mẫu. Việc này cho phép ElastiCache cho Redis hỗ trợ các phòng trò chuyện hiệu suất cao, luồng bình luận theo thời gian thực và giao tiếp giữa các máy chủ. Bạn cũng có thể sử dụng PUB/SUB để kích hoạt các thao tác dựa trên sự kiện đã phát hành. Tìm hiểu thêm về cách xây dựng ứng dụng trò chuyện với ElastiCache cho Redis.

Trò chuyện và nhắn tin với Redis

Bảng xếp hạng trò chơi

Dễ dàng tạo bảng xếp hạng trò chơi theo thời gian thực với Amazon ElastiCache cho Redis. Chỉ cần sử dụng cấu trúc dữ liệu Tập được sắp xếp của Redis, cấu trúc dữ liệu này đảm bảo tính duy nhất của các thành phần trong khi vẫn duy trì danh sách được sắp xếp theo điểm số của người dùng. Tạo danh sách xếp hạng theo thời gian thực dễ thực hiện như khi cập nhật điểm số của người dùng mỗi khi có thay đổi. Bạn cũng có thể sử dụng Tập được sắp xếp để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian bằng cách dùng nhãn thời gian làm điểm số.

Bảng xếp hạng trò chơi với Redis

Dữ liệu không gian địa lý

Amazon ElastiCache cho Redis cung cấp cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ, được tích hợp sẵn cho mục đích cụ thể và các toán tử để quản lý dữ liệu không gian địa lý theo thời gian thực ở quy mô và tốc độ mong muốn. Bạn có thể sử dụng ElastiCache cho Redis để thêm các tính năng dựa trên địa điểm như thời gian lái xe, quãng đường lái xe và các điểm quan tâm cho ứng dụng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách xây dựng ứng dụng dữ liệu không gian địa lý với ElastiCache cho Redis.

Dữ liệu không gian địa lý với Redis

Machine Learning

Amazon ElastiCache cho Redis cung cấp cho bạn kho dữ liệu trong bộ nhớ, có tốc độ truy cập nhanh để xây dựng và triển khai mô hình machine learning một cách nhanh chóng. Sử dụng ElastiCache cho Redis cho các trường hợp sử dụng như phát hiện lỗi trong các dịch vụ trò chơi và tài chính, đấu thầu theo thời gian thực trong công nghệ quảng cáo và mai mối trong hẹn hò và đi chung xe để xử lý dữ liệu trực tiếp và ra quyết định trong vòng vài chục mili giây. Tìm hiểu cách Coffee Meets Bagel sử dụng ElastiCache cho các gợi ý hẹn hò dựa trên machine learning theo thời gian thực.

Machine Learning với Redis

Phát nội dung phương tiện

Amazon ElastiCache cho Redis cung cấp kho dữ liệu trong bộ nhớ, có tốc độ truy cập nhanh để đáp ứng các trường hợp sử dụng phát trực tiếp. Có thể sử dụng ElastiCache cho Redis để lưu trữ siêu dữ liệu về hồ sơ người dùng và xem lịch sử, thông tin/mã thông báo xác thực cho hàng triệu người dùng và các tệp kê khai để cho phép các Mạng truyền tải nội dung (CDN) phát trực tuyến video cho hàng triệu người dùng di động và máy tính để bàn cùng một lúc.

Phát nội dung phương tiện với Redis

Hàng đợi

Amazon ElastiCache cho Redis cung cấp cấu trúc dữ liệu Danh sách, giúp dễ dàng triển khai một hàng đợi tác vụ lâu dài và có tải trọng nhẹ. Danh sách cung cấp các thao tác cơ bản cũng như tính năng chặn, phù hợp với nhiều ứng dụng yêu cầu phải có trình chuyển tiếp tin nhắn tin cậy hoặc danh sách liên kết vòng.

Hàng đợi với Redis

Phân tích theo thời gian thực

Có thể dùng Amazon ElastiCache cho Redis kết hợp với các giải pháp phát trực tuyến như Apache Kafka và Amazon Kinesis làm kho dữ liệu trong bộ nhớ để tiêu thụ, xử lý và phân tích dữ liệu thời gian thực với độ trễ chưa đến một mili giây. ElastiCache là lựa chọn lý tưởng cho các trường hợp sử dụng phân tích theo thời gian thực, chẳng hạn như mạng xã hội, hướng mục tiêu quảng cáo, cá nhân hóa, IoT và phân tích dữ liệu chuỗi thời gian.

Phân tích theo thời gian thực với Redis

Kho lưu trữ phiên

Amazon ElastiCache cho Redis đặc biệt phù hợp làm kho lưu trữ phiên để quản lý các thông tin phiên, như mã thông báo xác thực người dùng, trạng thái phiên và nhiều dữ liệu khác. Chỉ cần sử dụng ElastiCache cho Redis làm kho lưu trữ cặp khóa-giá trị nhanh với TTL trên các khóa phiên để quản lý thông tin phiên của bạn. Quản lý phiên thường cần thiết cho các ứng dụng trực tuyến, bao gồm trò chơi, trang web thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Tìm hiểu cách sử dụng ElastiCache cho Redis với vai trò kho lưu trữ phiên.

Redis đóng vai trò là kho lưu trữ phiên

Khách hàng

Adobe
Tìm hiểu cách Adobe sử dụng ElastiCache cho nền tảng API của mình.
cmb3
Các mô hình đề xuất sử dụng Amazon ElastiCache for Redis tại Coffee Meets Bagel
CapitalOne
Tìm hiểu cách CapitalOne sử dụng ElastiCache cho các ứng dụng ngân hàng theo thời gian thực.
Dream 11 và ElastiCache
Tìm hiểu cách Dream11 tăng và giảm quy mô nền tảng của mình để đáp ứng 1,5 triệu yêu cầu mỗi giây.
Grab
Tìm hiểu cách Grab sử dụng ElastiCache cho ứng dụng gọi xe của mình.
Zynga
Tìm hiểu về cách Zynga sử dụng ElastiCache để mang đến trải nghiệm trò chơi nhiều người chơi

Bắt đầu với Amazon ElastiCache for Redis

Amazon Elasticache dành cho Redis

Đăng ký

Nhận quyền truy cập Bậc miễn phí của ElastiCache.
Tìm hiểu về Amazon Elasticache dành cho Redis

Tìm hiểu qua hướng dẫn từng bước đơn giản

Khám phá cách tạo cụm Redis.
Bắt đầu với ElastiCache dành cho Redis

Bắt đầu xây dựng

Bắt đầu xây dựng bằng việc tham khảo hướng dẫn sử dụng.