Với Amazon Elasticsearch Service, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu hay yêu cầu về mức độ sử dụng. Bạn chỉ phải trả phí theo số giờ sử dụng phiên bản Amazon Elasticsearch Service, lưu trữ Amazon EBS (nếu bạn chọn lựa chọn này) và phí truyền dữ liệu.

Bậc miễn phí

Bạn có thể bắt đầu sử dụng Amazon Elasticsearch Service miễn phí với Bậc miễn phí AWS. Đối với khách hàng thuộc Bậc miễn phí của AWS, Amazon Elasticsearch Service cho phép sử dụng miễn phí lên tới 750 giờ mỗi tháng đối với phiên bản t2.small.elasticsearch hoặc t3.small.elasticsearch và 10 GB mỗi tháng dung lượng lưu trữ EBS tùy chọn (Đĩa từ hoặc Đa dụng). Nếu bạn vượt quá hạn mức sử dụng của bậc miễn phí, bạn sẽ phải trả phí theo mức phí của Amazon Elasticsearch Service cho những tài nguyên bạn sử dụng thêm. Xem thời hạn dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Định giá phiên bản theo nhu cầu

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Giá Phiên bản Dự trữ

Với Phiên bản dự trữ Amazon Elasticsearch Service, bạn có thể dự trữ các phiên bản trong thời gian một hay ba năm và tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng so với phiên bản Theo yêu cầu. Về mặt chức năng, Phiên bản Theo yêu cầu giống với Phiên bản Dự trữ. Tuy nhiên, về khía cạnh thanh toán, Phiên bản Dự trữ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.

Phiên bản Dự trữ có ba tùy chọn thanh toàn:

  • Phiên bản dự trữ Không trả trước (NURI) – NURI giúp tiết kiệm được số tiền đáng kể so với Phiên bản theo yêu cầu. Bạn không phải trả trước nhưng phải cam kết trả phí cho Phiên bản dự trữ trong thời hạn một hay ba năm. NURI một năm giảm giá 31% và NURI ba năm giảm giá 48%. Đối với T3.medium, NURI một năm giảm giá 18% và NURI ba năm giảm giá 28%
  • Phiên bản đặt trước trả trước một phần (PURI) – PURI giúp tiết kiệm được nhiều hơn so với NURI. Tùy chọn này yêu cầu bạn trả trước một phần của tổng chi phí và trả phần chi phí còn lại theo giờ trong suốt thời hạn. PURI một năm giảm giá 33% và PURI ba năm giảm giá 50%. Đối với T3.medium, PURI một năm giảm giá 20% và NURI ba năm giảm giá 30%
  • Toàn bộ các Phiên bản đặt trước trả trước (AURI) – AURI giúp tiết kiệm được nhiều nhất trong số tất cả các lựa chọn thanh toán Phiên bản dự trữ. Bạn có thể trả phí cho toàn bộ dự trữ bằng việc thanh toán trước một lần và không trả phí theo giờ. AURI một năm giảm giá 35% và AURI ba năm giảm giá 52%. Đối với T3.medium, AURI một năm giảm giá 22% và NURI ba năm giảm giá 32%

Giá Phiên bản đặt trước áp dụng riêng cho từng khu vực và phụ thuộc vào tùy chọn thanh toán và thời hạn thanh toán mà bạn chọn. Khi bạn mua một Phiên bản dự trữ, bạn phải trả phí đối với các khoản phí trả trước (nếu áp dụng) và theo giờ (nếu áp dụng) liên quan, kể cả trường hợp bạn hiện không sử dụng Amazon Elasticsearch Service. Để mua Phiên bản dự trữ, truy cập tab Phiên bản dự trữ trên Bảng điều khiển của chúng tôi.

Thời hạn một năm

Thời hạn ba năm

*Giá thực tế theo giờ được hiển thị để giúp bạn tính số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản dự trữ so với Phiên bản theo yêu cầu. Khi mua Phiên bản dự trữ, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn của Phiên bản dự trữ do bạn lựa chọn, bất kể có đang sử dụng phiên bản đó hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản (đó là tổng giá thành của toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ, trong đó có tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn của phiên bản Dự trữ).

Giá ổ đĩa Amazon EBS (áp dụng nếu bạn chọn ổ đĩa EBS)

Amazon Elasticsearch Service cho phép bạn chọn loại ổ đĩa Amazon EBS. Nếu bạn chọn dung lượng lưu trữ IOPS (SSD) dự phòng, bạn sẽ phải trả phí cho dung lượng lưu trữ cũng như tốc độ truy xuất do bạn dự phòng. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị tính phí cho lượng thao tác I/O bạn sử dụng.

UltraWarm và giá lưu trữ nguội

UltraWarm là một bậc mới dành cho Amazon Elasticsearch Service, cho phép bạn lưu trữ tiết kiệm một lượng lớn dữ liệu trong khi vẫn giữ nguyên trải nghiệm phân tích tương tác. Tìm hiểu thêm »

Lưu trữ nguội là bậc lưu trữ có chi phí thấp nhất cho Amazon Elasticsearch Service cho phép bạn tách và lưu trữ dữ liệu được truy cập không thường xuyên trong Amazon S3 và chỉ trả cho điện toán khi bạn cần. Tìm hiểu thêm »

Lưu ý: Giá lưu trữ được quản lý áp dụng cho cả dữ liệu UltraWarm và dữ liệu lưu trữ nguội.

Phí truyền dữ liệu AWS Tiêu chuẩn

Bạn cần trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho dữ liệu được truyền đến và ra khỏi Amazon Elasticsearch Service. Bạn sẽ không phải trả phí cho dữ liệu truyền giữa các nút nằm trong miền Amazon Elasticsearch Service.

Lưu trữ kết xuất nhanh tự động miễn phí

Amazon Elasticsearch Service cho phép bạn cải thiện độ bền dữ liệu thông qua các bản kết xuất nhanh tự động và thủ công từ cụm của bạn. Dịch vụ này cung cấp miễn phí không gian lưu trữ cho bản kết xuất nhanh tự động cho mỗi miền Amazon Elasticsearch và lưu giữ những bản kết xuất nhanh này trong 14 ngày. Bản kết xuất nhanh thủ công được lưu trữ trong Amazon S3 và phát sinh phí sử dụng Amazon S3 tiêu chuẩn. Truyền dữ liệu để sử dụng bản kết xuất nhanh được miễn phí.

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon Elasticsearch Service

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu