AWS Elemental Delta là một giải pháp tại chỗ có khả năng xử lý video trực tiếp hoặc theo yêu cầu để phân phối cho các đài truyền hình và phát trực tuyến lên các thiết bị có kết nối internet. Giải pháp này cho phép bạn xử lý nội dung một cách hiệu quả và đáng tin cậy từ nhiều nguồn khác nhau để truyền đến các thiết bị xem ở độ phân giải và tốc độ bit tối ưu. Có sẵn dưới dạng ứng dụng hoặc phần mềm được AWS cấp phép, AWS Elemental Delta cho phép bạn đóng gói và tạo video tại nguồn, bên trong studio hoặc trong các cơ sở từ xa.

Tính năng chính

Phân phối video nâng cao

Kỳ vọng của người xem đối với video phát sóng và kết nối internet ngày càng cao hơn, đồng thời các thiết bị tiêu dùng cũng ngày càng mạnh mẽ và tinh vi hơn. AWS Elemental Delta đóng gói và tạo nội dung giúp hỗ trợ trải nghiệm người dùng vượt trội. Từ nhiều định dạng đầu vào khác nhau, bạn có thể tạo nhiều đầu ra độ phân giải và tốc độ bit cho các thiết bị MPEG-DASH, Microsoft Smooth Streaming, HLS và Apple, cũng như các tệp MP4 và MPEG-TS dành cho những trình phát cũ.

Kiểm soát nội dung hoàn toàn

Với giải pháp chuyên dụng dành cho đóng gói và phân phối, bạn có thể kiểm soát đầu ra video một cách chi tiết để tối ưu hóa hiệu năng, thay đổi nội dung theo vùng hoặc thay đổi chiến lược thương mại hóa và bảo vệ nội dung. AWS Elemental Delta cho phép bạn đưa ra quyết định hủy nội dung, thay thế nội dung và chất lượng dịch vụ dựa trên các quy tắc cụ thể theo nội dung hoặc theo từng trường hợp. Điều chỉnh tốc độ bit đầu ra và độ phân giải màn hình một cách nhanh chóng để kiểm soát mức tiêu thụ băng thông mạng. Sử dụng các bộ lọc đầu vào để xác định điểm thu nạp, cũng như vị trí lưu trữ nội dung, khoảng thời gian lưu giữ và loại nội dung. Tận dụng các bộ lọc đầu ra để dễ dàng thiết lập và kiểm soát các dịch vụ trực tiếp đến video theo yêu cầu, đóng gói, mã hóa và chèn quảng cáo.

Tính năng bảo vệ nội dung tích hợp sẵn

Bảo vệ nội dung an toàn khi phân phối qua mạng internet là một ưu tiên quan trọng. AWS Elemental Delta đơn giản hóa tính năng bảo mật trong lưu trữ nội dung, kiểm tra chất lượng và phân phối tài sản. Tận dụng hỗ trợ DRM tức thời cho HLS (AES-128 hoặc Apple Fairplay truyền thống) hoặc PlayReady (HLS, Smooth Streaming và MPEG-DASH), cũng như tính năng Mã hóa chung cho MPEG-DASH. Tích hợp với các giải pháp hỗ trợ SPEKE khác để truy cập nhanh chóng và đơn giản vào nhiều giải pháp DRM.

Đơn giản hóa quy trình thương mại hóa

Video được phân phối qua internet cung cấp nhiều cách để kiếm tiền từ nội dung thông qua quảng cáo. AWS Elemental Delta giúp luồng công việc video của bạn có trải nghiệm xem liền mạch, tích hợp sẵn hỗ trợ quảng cáo và tích hợp với các đối tác hệ sinh thái quảng cáo. Tự động xác định ranh giới, dấu chèn quảng cáo và chèn quảng cáo nhắm mục tiêu vào nội dung trực tiếp để phát lại trong và sau khi phát sóng trực tiếp. Tận dụng nhiều phương pháp chèn quảng cáo, như HLS dựa trên bình luận hoặc Adobe Primetime, có hỗ trợ cho nhiều định dạng phân phối và thu nạp như HLS, Microsoft Smooth Streaming và dòng chuyển tải.

Giảm chi phí quản lý

Bạn có thể kiểm soát AWS Elemental Delta thông qua giao diện web, Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP) hoặc các API REST/XML để dễ dàng tích hợp trên ứng dụng, triển khai dựa trên đám mây hoặc hình ảnh hóa. Người dùng có thể quản lý các tác vụ như thiết lập hệ thống, tích hợp quy trình công việc, xử lý tác vụ, lập lịch và ưu tiên một cách dễ dàng và hiệu quả.