Giá của Amazon EMR khá đơn giản và có thể dự tính: bạn trả mức phí trên giây cho mỗi giây sử dụng, với mức tối thiểu là một phút. Ví dụ: một cụm gồm 10 nút chạy trong 10 giờ có chi phí tương đương với một cụm máy chủ gồm 100 nút chạy trong vòng 1 giờ. Mức phí theo giờ phụ thuộc vào loại phiên bản sử dụng (ví dụ: tiêu chuẩn, CPU cao cấp, bộ nhớ cao cấp, bộ lưu trữ cao cấp, v.v.), đồng thời, mức thanh toán được tính chi tiết đến từng giây và thể hiện thời gian dưới dạng thập phân. Mức giá theo giờ dao động từ 0,011 USD/giờ đến 0,27 USD/giờ (94 USD/năm đến 2367 USD/năm).

Giá của Amazon EMR nằm ngoài giá của Amazon EC2 (giá tính trên các máy chủ ẩn) và giá của Amazon EBS (nếu đi kèm các khối lượng Amazon EBS). Những mức giá này cũng được tính trên mỗi giây, với mức tối thiểu là một phút. Có nhiều tùy chọn giá Amazon EC2 cho bạn lựa chọn, bao gồm các phiên bản Theo nhu cầu (trình bày bên dưới), Phiên bản dự trữ 1 năm và 3 năm và phiên bản Spot. Phiên bản Spot chính là dung lượng trống Amazon EC2 nhưng được giảm giá tới 90% so với giá của phiên bản Theo yêu cầu. Hãy xem mức giá tiết kiệm của Phiên bản Spot so với phiên bản Theo yêu cầu bằng cách lọc “Loại phiên bản được EMR hỗ trợ” trên trang Tư vấn phiên bản Spot.

Bạn có thể ước tính hóa đơn bằng Bộ tính toán đơn giản hàng tháng AWS.

Các tùy chọn giá mới

Nếu có nhu cầu xử lý lượng dữ liệu lớn, bạn có thể đủ điều kiện để nhận mức giá thấp hơn.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Biểu giá cho Amazon EMR và Amazon EC2 (Theo nhu cầu)

Tiết kiệm tiền với Phiên bản Dự trữ và Spot

Giá của Amazon EC2 nêu trên áp dụng với Phiên bản Theo nhu cầu. Phiên bản theo nhu cầu có mức giá đắt nhất nhưng mang lại cho bạn độ linh hoạt cao nhất. EC2 cũng cung cấp Phiên bản Dự trữ và Phiên bản Spot.

  • Phiên bản dự trữ mang đến cho bạn tùy chọn trả phí thấp, một lần cho mỗi phiên bản bạn muốn dự trữ và nhận chiết khấu lớn từ mức phí theo giờ cho phiên bản đó. Khi mua phiên bản Dự trữ, bạn sẽ có 3 tùy chọn thanh toán. Với tùy chọn Trả trước toàn bộ, bạn sẽ thanh toán trước cho toàn bộ phiên bản Dự trữ trong một lần. Khi chọn tùy chọn này, bạn sẽ được hưởng mức chiết khấu cao nhất so với giá của phiên bản Theo yêu cầu. Với tùy chọn Trả trước một phần, bạn thanh toán trước một phần nhỏ, sau đó được tính giá chiết khấu theo giờ cho phiên bản trong suốt kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Tùy chọn Không trả trước không yêu cầu bạn phải thanh toán trước và bạn được hưởng giá chiết khấu theo giờ trong suốt kỳ hạn.
  • Phiên bản Spot cho phép bạn ra giá cho mức công suất Amazon EC2 không sử dụng. Các phiên bản được tính Giá Spot, thường xuyên dao động tùy thuộc vào cung và cầu về công suất Phiên bản Spot. Để sử dụng Phiên bản Spot, bạn hãy chỉ định giá tối đa mà bạn muốn trả trên mỗi giờ sử dụng phiên bản. Nếu mức ra giá tối đa của bạn vượt quá Giá Spot hiện tại, yêu cầu của bạn sẽ được đáp ứng và các phiên bản của bạn sẽ chạy cho đến thời điểm bạn chọn kết thúc hoặc đến khi Giá Spot cao hơn mức giá tối đa của bạn (tùy theo điều kiện nào đến trước).

“Khi sử dụng phiên bản Spot của Amazon EMR, chúng tôi đã có thể dễ dàng chạy nguyên mẫu và tiết kiệm đáng kể chi phí mở rộng quy mô. Chi phí xử lý dữ liệu đã giảm hơn 50%.” – Phó Chủ tịch chuyên trách Kỹ thuật của Fliptop

Để xem thêm thông tin và giá hiện tại của phiên bản Dự trữ cũng như phiên bản Spot, hãy tham khảo trang giá của Amazon EC2.

Các chi tiết khác về giá

Giá của Amazon EBS

Các ổ đĩa Amazon EBS đi kèm với Cụm Amazon EMR được tính phí riêng. Để tìm hiểu thêm về giá của EBS, vui lòng truy cập trang giá của Amazon EBS

Giá của Amazon S3

Amazon S3 được tính phí riêng. (Nhiều khách hàng lưu trữ dữ liệu đầu vào và đầu ra trong S3; một số khác lưu toàn bộ dữ liệu cục bộ trên HDFS.) Hiện tại chi phí lưu trữ 10 TB dữ liệu trên S3 ít dư thừa hơn là 668 USD một tháng. Bạn lưu trữ càng nhiều dữ liệu thì mức giá hàng tháng trên mỗi GB càng thấp. 

Giá của Amazon SimpleDB

Amazon SimpleDB cũng được tính phí riêng. (Chỉ áp dụng nếu bạn kích hoạt gỡ lỗi cho cụm máy chủ của mình) 

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Nội bộ Osaka) chỉ cung cấp phiên bản Dự trữ và phiên bản Spot. 

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu cách bắt đầu

Truy cập trang Hướng dẫn bắt đầu Amazon EMR

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EMR trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập