Bắt đầu sử dụng AWS

Tìm hiểu kiến thức cơ bản và bắt đầu xây dựng trên Amazon Web Service
 • Tìm hiểu Đám mây AWS
 • Bắt đầu hành trình với AWS

  Amazon Web Services (AWS) là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng phổ biến nhất thế giới bao gồm các dịch vụ cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) và nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS). Các dịch vụ của AWS cung cấp các giải pháp có quy mô linh hoạt cho điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích, v.v. Tìm hiểu cách khởi chạy và cấu hình các dịch vụ AWS khác nhau trên nhiều danh mục bằng trải nghiệm triển khai của chúng tôi.

  Tìm hiểu các phương pháp tốt nhất để thiết lập tài khoản và môi trường của bạn

  Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập tài khoản AWS và môi trường phát triển sao cho bạn có thể tương tác với tài khoản và tài nguyên AWS của mình.

  Làm thế nào để tạo và kích hoạt tài khoản AWS mới?

  Tìm hiểu Bảng điều khiển quản lý AWS

  Tìm hiểu cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, ứng dụng web cung cấp quyền truy cập vào thông tin bạn cần để quản lý tài nguyên AWS của mình.

  Giới thiệu về Bảng điều khiển quản lý AWS dành cho người dùng AWS mới

  Tìm hiểu cách kiểm soát chi phí AWS của bạn

  Chúng tôi hướng dẫn bạn cách kiểm soát chi phí khi sử dụng Bậc miễn phí của AWS và cách sử dụng Ngân sách AWS để thiết lập ngân sách chi phí nhằm theo dõi chi phí sử dụng của bạn.

  Làm cách nào để tránh các khoản phí trên tài khoản khi sử dụng dịch vụ Bậc miễn phí của AWS?

 • Hướng dẫn đưa ra quyết định
 • Hướng dẫn đưa ra quyết định

  Hướng dẫn đưa ra quyết định của AWS mang lại cái nhìn tổng quan về các dịch vụ của chúng tôi, cùng với hướng dẫn để giúp bạn chọn dịch vụ phù hợp với trường hợp sử dụng của mình. Hướng dẫn đưa ra quyết định hiện được cung cấp cho một loạt các loại dịch vụ, bao gồm máy học, phân tích, bộ chứa, kho lưu trữ, dịch vụ kết nối mạng, v.v. 

  Chọn dịch vụ bảo mật, tuân thủ và danh tính của AWS

  Chúng tôi giúp bạn lựa chọn các dịch vụ và công cụ về tuân thủ, danh tính và bảo mật của AWS sao cho phù hợp nhất với cá nhân và tổ chức của bạn.

  Di chuyển nhanh chóng, duy trì bảo mật: Chiến lược cho tương lai bảo mật

  Chọn dịch vụ AI tạo sinh

  Chúng tôi giúp bạn đánh giá và lựa chọn dịch vụ hoặc công cụ AI tạo sinh AWS phù hợp nhất với yêu cầu của tổ chức bạn.

  Các phương pháp tốt nhất cho các ứng dụng GenAI trên AWS

  Chọn dịch vụ AWS IoT

  Tìm hiểu cách đánh giá phạm vi của các công cụ và dịch vụ IoT từ chúng tôi và cách xác định công cụ/dịch vụ phù hợp nhất với cá nhân và tổ chức của bạn.

  Cách chọn dịch vụ AWS IoT phù hợp

 • Kiến thức cơ bản về đám mây
 • Thông tin mới
 • Sử dụng AI để đẩy nhanh quá trình phát triển của bạn

  Amazon Q Developer là một trợ lý viết mã dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh có thể cung cấp khả năng hoàn thiện mã nội tuyến, tạo mã net mới, quét mã của bạn để tìm các lỗ hổng bảo mật cũng như nâng cấp và cải tiến mã, chẳng hạn như cập nhật ngôn ngữ, gỡ lỗi và tối ưu hóa.

  Amazon Q Developer: Trợ lý dựa trên AI tạo sinh cho công việc của bạn (13:13)

  Bắt đầu sử dụng Amazon Q Developer trong Visual Studio Code (8:28)

  Bắt đầu sử dụng Amazon Q Developer với IDE IntelliJ (26:32)

Tiếp tục hành trình với AWS

Thực hiện các bước tiếp theo bằng cách tìm hiểu thêm về AWS, tham gia cộng đồng AWS và lấy chứng nhận.