Bắt đầu với AWS

Tìm hiểu kiến thức cơ bản và bắt đầu xây dựng trên AWS ngay bây giờ.

Tìm hiểu Đám mây AWS

Kiến thức cơ bản AWS bạn cần biết trước khi khởi chạy ứng dụng đầu tiên của mình.

GSRC_SM-Page-Illos_AWS-Fundamentals_10-Min-Overview
Xem video giới thiệu
Tìm hiểu về phát triển ứng dụng trên AWS và các công cụ có sẵn dành cho nhà phát triển để hỗ trợ bạn.
GSRC_SM-Page-Illos_AWS-Fundamentals_Environment-Setup
Tìm hiểu Khái niệm cốt lõi của AWS
Có được kiến thức bạn cần để dễ dàng điều hướng đám mây AWS.

Khởi chạy ứng dụng đầu tiên của bạn

Lựa chọn lộ trình học tập chứa các hướng dẫn từng bước để giúp bạn nhanh chóng vận hành và chạy trong vòng chưa đầy một giờ.
GSRC_SM-Page-Illos_Learning-Paths_Full-Stack-Developer
Nhà phát triển dịch vụ trọn gói
Khởi chạy một trang web và kết nối nó với một backend
artificial-intelligence-64x64
Người thao tác Máy học
Tối ưu hóa đào tạo ML
product-icon_AWS_Amplify_125_squid-ink
Nhà phát triển Front-End
Triển khai và lưu trữ ứng dụng ReactJS
product-icon_Amazon_Lightsail_icon_squid_ink_125
Nhà phát triển nghiên cứu vì sở thích
Xây dựng và mở rộng trang web WordPress

Phân tích chuyên sâu hơn

Tài nguyên toàn diện để tận dụng tối đa đám mây AWS.

Database_Category-Icon_64
Cơ sở dữ liệu
Tìm hiểu cơ sở dữ liệu là gì và làm thế nào để chọn đúng cơ sở dữ liệu cho các trường hợp sử dụng và mô hình truy cập của bạn.
ML_Services_BLK
Máy học
Tìm hiểu cách thêm trí thông tin vào các ứng dụng của bạn và cách đào tạo các mô hình ML.
GSRC_SM-Page-Illos_Category-Learning-Library_Serverless
Phi máy chủ
Học cách dựng và chạy ứng dụng và dịch vụ backend mà không cần phải bận tâm đến máy chủ.
category-icon_Compute_icon_squid_ink_125
Điện toán
Tìm hiểu về các dịch vụ điện toán để phát triển, triển khai, chạy và mở rộng các ứng dụng của bạn.
Containers_Icon_64_Squid
Bộ chứa
Tìm hiểu bộ chứa là gì và làm thế nào để chọn đúng bộ chứa cho các trường hợp sử dụng của bạn.
category-icon_Storage_icon_squid_ink_125
Lưu trữ
Tìm hiểu cách lưu trữ dữ liệu ứng dụng của bạn trên đám mây sao cho đáng tin cậy, có thể thay đổi quy mô và bảo mật.