Tự động thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu MySQL để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của ứng dụng

với Amazon Aurora

Amazon Aurora là một cơ sở dữ liệu quan hệ tương thích với MySQL và PostgreSQL, kết hợp hiệu năng và tính khả dụng của cơ sở dữ liệu doanh nghiệp truyền thống cùng với sự đơn giản và khả năng tiết kiệm chi phí của cơ sở dữ liệu mã nguồn mở. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo cơ sở dữ liệu Amazon Aurora và cách đặt cấu hình cơ sở dữ liệu này để tự động thay đổi quy mô, bằng cách thêm hoặc bớt bản sao chỉ có quyền đọc, để đáp ứng yêu cầu luôn thay đổi của ứng dụng.

Hướng dẫn này không nằm trong bậc miễn phí, nhưng bạn sẽ chỉ phải trả chưa đến 1 USD với điều kiện là làm theo các bước trong hướng dẫn và ngừng sử dụng các tài nguyên khi hướng dẫn này kết thúc.

Giới thiệu về hướng dẫn này
Thời gian 10 – 20 phút                                           
Chi phí Dưới 1 USD
Trường hợp sử dụng Cơ sở dữ liệu
Sản phẩm Amazon Aurora, Amazon RDS
Đối tượng Quản trị viên cơ sở dữ liệu, nhà phát triển
Cấp độ Trung cấp
Lần cập nhật gần nhất Ngày 2 tháng 7 năm 2019

Bước 1: Tạo cụm Aurora DB

1.1 - Mở trình duyệt rồi chuyển đến bảng điều khiển Amazon RDS. Nếu bạn đã có tài khoản AWS, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển. Nếu không có, hãy tạo một tài khoản AWS mới để bắt đầu.

1.2 — Ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn khu vực bạn muốn khởi chạy cụm DB Aurora.

1.3 - Nhấp vào mục “Tạo cơ sở dữ liệu” trong cửa sổ Amazon Aurora.

Trước khi tiếp tục, hãy chuyển sang luồng tạo cơ sở dữ liệu mới:

Tùy chọn công cụ

1.4 - Trong phần công cụ Cơ sở dữ liệu, hãy chọn “Amazon Aurora”.

1.5 - Trong phần Ấn bản, hãy chọn “Amazon Aurora tương thích MySQL”.

1.6 - Trên Phiên bản, chọn phiên bản Aurora bạn thích.

1.7 - Trong phần Vị trí cơ sở dữ liệu, hãy chọn “Khu vực”.

Tính năng cơ sở dữ liệu

1.8 - Chọn “Một tác nhân ghi và nhiều tác nhân đọc”.

Mẫu

1.9 - Chọn “Sản xuất”.

Cài đặt

1.10 - Chọn một mã định danh cho cụm CSDL Aurora, chẳng hạn như "database-1".

Kích cỡ phiên bản DB

1.11 - Đối với kích cỡ của phiên bản DB, hãy chọn phiên bản cỡ lớn (có đuôi .large).

Độ khả dụng và độ bền

1.12 - Chọn “Tạo bản sao Aurora/Tác nhân đọc”.

Kết nối

1.13 - Chọn VPC nơi bạn muốn tạo cơ sở dữ liệu.

Lưu ý rằng một khi được tạo, cơ sở dữ liệu không thể được di chuyển sang một VPC khác.

1.14 - Nhấp vào “Cấu hình kết nối bổ sung”.

1.15 - Chọn giá trị mặc định cho nhóm Mạng con.

1.16 - Trong phần Truy cập công khai, hãy chọn “Không”.

Tức là bạn sẽ phải kết nối với cơ sở dữ liệu từ phiên bản EC2 trong cùng VPC.

1.17 - Trong phần nhóm bảo mật VPC, hãy chọn “Tạo mới”. Nếu bạn tình cờ có một nhóm bảo mật cho phép kết nối TCP đến trên cổng 3306, bạn có thể chọn nhóm thay thế. Nhóm bảo mật này sẽ kiểm soát ngõ vào cụm Aurora của bạn.

1.18 - Trong phần Tên nhóm bảo mật mới cho VPC, hãy nhập “aurora-tutorial”.

1.19 - Để giá trị mặc định cho cổng Cơ sở dữ liệu.

Cấu hình bổ sung

Để giá trị mặc định cho “Cấu hình bổ sung”.

Biện pháp tốt nhất là kích hoạt bảo vệ Xóa. Nếu bạn muốn xóa cơ sở dữ liệu ở cuối hướng dẫn, bạn có thể bỏ chọn tùy chọn này.

1.20 — Trên mục “Bảo vệ xóa”, bỏ chọn “Kích hoạt bảo vệ xóa”.

Đánh giá và tạo

Sau khi đánh giá nhanh tất cả các trường trong biểu mẫu, bạn có thể tiến hành.

1.21 — Nhấp vào “Tạo cơ sở dữ liệu”.

Trong khi các phiên bản đang được tạo, bạn sẽ thấy một biểu ngữ giải thích cách lấy thông tin xác thực của bạn. Đây là một cơ hội tốt để lưu thông tin xác thực ở đâu đó, vì đây là lần duy nhất bạn có thể xem mật khẩu này.

1.22 — Nhấp vào “Xem chi tiết thông tin đăng nhập”.

1.23 - Lưu người dùng, mật khẩu và điểm cuối của cụm.

1.24 - Sau khi đóng cửa sổ bật lên chứa chi tiết thông tin đăng nhập, hãy nhấp vào tên của cơ sở dữ liệu bạn đã tạo.

1.25 - Sao chép điểm cuối trình đọc dữ liệu và trình ghi dữ liệu. Bạn có thể chuyển hướng lưu lượng đọc/ghi bất kỳ đến điểm cuối Trình ghi dữ liệu, nhưng tốt hơn hết là bạn nên chuyển hướng lưu lượng chỉ đọc đến điểm cuối Trình đọc dữ liệu.

Bước 2: Thêm chính sách thay đổi quy mô

Aurora Auto Scaling có thể tạo và loại bỏ bản sao dựa trên các chính sách thay đổi quy mô mà bạn xác định. Khi khối lượng công việc hoặc số lượng kết nối đến cơ sở dữ liệu của bạn đột nhiên tăng lên, Aurora Auto Scaling có thể thêm Bản sao Aurora. Khi khối lượng công việc hoặc số kết nối giảm đi, Aurora Auto Scaling loại bỏ Bản sao Aurora phụ đi để bạn không dùng thêm dung lượng.

2.1 - Chọn cụm Aurora DB của bạn.

2.2- Nhấp vào “Hành động” và chọn “Thêm tự động thay đổi quy mô bản sao”.

Chi tiết chính sách

2.3 - Chọn tên Chính sách, như “chính sách 1”.

2.4 - Chọn chỉ số cho tự động thay đổi quy mô.

Có hai chỉ số Mục tiêu bạn có thể sử dụng: “ Mức sử dụng CPU trung bình của Bản sao Aurora” và “ Số kết nối trung bình của Bản sao Aurora”. Aurora Auto Scaling tạo ra và quản lý các cảnh báo CloudWatch có chức năng kích hoạt chính sách thay đổi quy mô và tính toán mức điều chỉnh thay đổi quy mô dựa trên giá trị mục tiêu và số liệu. Chính sách thay đổi quy mô thêm hoặc loại bỏ Bản sao Aurora theo yêu cầu để giữ chỉ số gần với giá trị mục tiêu được quy định.

Chỉ số nào để sử dụng phụ thuộc vào kiến trúc và khối lượng công việc trong ứng dụng của bạn. Nếu bạn phải chạy truy vấn cơ sở dữ liệu chuyên sâu CPU, đo lường mức độ sử dụng CPU có thể là một ý kiến hay. Nếu truy vấn của bạn đơn giản nhưng bạn cần thay đổi quy mô đọc và viết, sau đó đo lường số lượng kết nối có thể là cách thức để tiến hành.

Hãy nhớ rằng Chính sách thay đổi quy mô có thể chỉ dựa trên một chỉ số, nhưng bạn có thể tạo nhiều hơn một Chính sách thay đổi quy mô. Với hướng dẫn này, bạn có thể chọn “Số kết nối trung bình của Bản sao Aurora”.

2.5 - Với giá trị mục tiêu, nhập “20”.

Điều này có nghĩa là Aurora Auto Scaling sẽ thêm Bản sao Aurora nếu số lượng kết nối đạt giá trị mục tiêu là 20 và sẽ loại bỏ Bản sao bổ sung nếu nó thấp hơn giá trị mục tiêu. Trong mọi trường hợp, Aurora Auto Scaling chỉ loại bỏ Bản sao Aurora mà nó đã tạo - không loại bỏ bản sao bạn tạo.

Chi tiết dung lượng cụm

2.6 0 - Với dung lượng tối thiểu, nhập “1”.

2.7 0 - Với dung lượng tối đa, nhập “2”.

Số của dung lượng tối thiểu và tối đa có thể được chỉnh sửa sau. Giá trị nào để sử dụng trong môi trường sản xuất sẽ phụ thuộc vào ước tính của bạn về khối lượng công việc, số lượng kết nối và ngân sách. Bản sao Aurora được tạo bởi Aurora Auto Scaling là lớp phiên bản CSDL tương tự với bản sao được dùng trong phiên bản chính.

Đánh giá và tiếp tục

2.8 - Đánh giá các trường và nhấp vào “Thêm chính sách”.

Bước 3: Sửa đổi chính sách thay đổi quy mô

3.1 - Nhấp vào cụm Aurora DB của bạn.

3.2 - Nhấp vào “Nhật ký & sự kiện”.

3.3 - Chọn chính sách tự động thay đổi quy mô.

3.4 - Nhấp vào “Chỉnh sửa”.

Chi tiết dung lượng cụm

3.5 - Thay đổi dung lượng tối đa đến 4.

3.6 - Nhấp vào “Lưu”.

Bước 4: Xóa chính sách thay đổi quy mô

4.1 - Nhấp vào cụm Aurora DB của bạn.

4.2 - Nhấp vào “Nhật ký & sự kiện”. 

4.3 - Chọn chính sách tự động thay đổi quy mô.

4.4 — Nhấp vào “Xóa”.

Bước 5: Xóa cụm của bạn

Để hoàn tất hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách xóa cụm Aurora DB khi không cần đến nữa. Để xóa cụm DB Aurora, hãy chuyển tới Bảng thông tin RDS và làm theo những chỉ dẫn sau: 

5.1 - Chọn “Cơ sở dữ liệu” ở ngăn bên trái.

Sau khi chọn, bạn sẽ thấy danh sách gồm tất cả các cụm Aurora DB của mình.

5.2 - Chọn phiên bản trình đọc của Cụm Aurora DB mà bạn đã tạo cho hướng dẫn này.

5.3 - Nhấp vào “Hành động” rồi chọn “Xóa”.

5.4 - Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận hành động này. Nhập “xóa tôi” rồi nhấp vào “Xóa”.

5.5 - Chọn phiên bản trình ghi của cụm Aurora DB bạn đã tạo cho hướng dẫn này.

5.6 - Nhấp vào “Hành động” rồi chọn “Xóa”.

Bạn sẽ được hỏi có muốn tạo bản sao lưu cuối cùng không. Đây thường là ý hay nhưng lại không cần thiết trong hướng dẫn này.

5.7 - Bỏ đánh dấu ô “Tạo bản kết xuất nhanh cuối cùng” rồi đánh dấu ô “Tôi xác nhận rằng...”.

5.8 - Nhập “delete me” rồi nhấp vào “Xóa”.

Trạng thái của cụm sẽ chuyển thành “Đang xóa”. Ở điểm này, bạn cũng có thể xóa nhóm bảo mật bạn đã tạo nếu bạn xác định không cần nó nữa.

Xin chúc mừng

Bạn đã tạo xong cụm Aurora DB có Auto Scaling. Bạn đã tìm hiểu cách tự động điều chỉnh dung lượng của cụm Aurora DB bằng cách thêm hoặc loại bỏ bản sao chỉ có quyền đọc dựa trên nhu cầu ứng dụng của bạn.

Hướng dẫn này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn
Vui lòng cho chúng tôi biết điều bạn yêu thích.
Close
Rất tiếc vì đã làm bạn thất vọng
Có nội dung nào đã lỗi thời, dễ gây nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác không? Vui lòng cung cấp phản hồi để giúp chúng tôi cải thiện hướng dẫn này.
Close