Lưu trữ và truy xuất tệp

bằng Amazon S3

Giới thiệu

Hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn lưu trữ các tệp của bạn trên đám mây bằng Amazon Simple Storage Solution (S3). Amazon S3 là một dịch vụ cho phép bạn lưu trữ dữ liệu của mình (được gọi là các đối tượng) ở quy mô lớn. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo một bộ chứa Amazon S3, tải lên, truy xuất và xóa tệp.

Hướng dẫn này có thể được thực hiện trong phạm vi Bậc miễn phí AWS.

 Chi phí để hoàn thành

Bậc miễn phí

 Dịch vụ đã sử dụng

Lưu trữ tệp với AWS
Bạn cần có tài khoản

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 5 GB lưu trữ, 20.000 yêu cầu Get và 2.000 yêu cầu Put với Amazon S3.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí AWS »

Thực hiện

 • Truy cập bảng điều khiển Amazon S3

  Khi bạn nhấp vào đây, bảng điều khiển quản lý AWS sẽ mở ra trong một cửa sổ trình duyệt mới, để bạn có thể luôn mở hướng dẫn từng bước này.  Khi màn hình tải xong, nhập tên người dùng và mật khẩu để bắt đầu. Sau đó nhập S3 vào thanh tìm kiếm rồi chọn S3 để mở bảng điều khiển.

  Bảng điều khiển quản lý AWS
 • Tạo vùng lưu trữ S3

  Trong bước này, bạn sẽ tạo một bộ chứa Amazon S3. Bộ chứa là nơi bạn lưu trữ các tệp của bạn.

  a.  Trong bảng điều khiển S3, nhấp vào Tạo vùng lưu trữ.

  Nếu đây là lần đầu tiên tạo một vùng lưu trữ, bạn sẽ thấy một màn hình trông giống như hình ảnh được chụp ở đây. 

  Nếu bạn đã tạo các vùng lưu trữ S3, bảng thông tin S3 của bạn sẽ liệt kê tất cả các vùng lưu trữ bạn đã tạo.

  Tạo vùng lưu trữ S3

  b. Nhập tên bộ chứa. Tên bộ chứa phải là duy nhất trong tất cả các tên bộ chứa hiện có trong Amazon S3. Cũng có một số hạn chế khác đối với tên vùng lưu trữ S3. Sau đó chọn một khu vực để tạo vùng lưu trữ của bạn.

  Chọn Tiếp theo.

  Nhập tên vùng lưu trữ

  c.  Bạn có nhiều tùy chọn hữu ích cho vùng lưu trữ S3, bao gồm Tạo phiên bản, Ghi nhật ký truy cập máy chủ, Thẻ, Ghi nhật ký cấp đối tượngMã hóa mặc định. Chúng tôi sẽ không bật các tùy chọn đó trong hướng dẫn này. Chọn Tiếp theo.

  Các tùy chọn đối với vùng lưu trữ S3

  d. Bạn có thể thiết lập cài đặt quyền cho vùng lưu trữ S3 của bạn. Giữ nguyên các giá trị mặc định và chọn Tiếp theo.

  Cài đặt quyền cho vùng lưu trữ S3

  e.  Xem lại cài đặt cấu hình của bạn rồi chọn Tạo vùng lưu trữ.

  Cài đặt cấu hình cho vùng lưu trữ S3
 • Tải lên một tệp

  Trong bước này, bạn sẽ tải một tệp lên bộ chứa Amazon S3 mới của bạn.

  a.  Bạn sẽ thấy bộ chứa mới của bạn trong bảng điều khiển S3. Nhấp vào tên vùng lưu trữ để chuyển đến vùng lưu trữ.

  Nhấp vào tên vùng lưu trữ để chuyển đến vùng lưu trữ

  b.  Bạn đang ở trong trang chủ bộ chứa của bạn. Chọn Tải lên.

  Chọn tải lên

  c. Để chọn tệp cần tải lên, hãy nhấp vào Thêm tệp rồi chọn một tệp mẫu mà bạn muốn lưu trữ HOẶC Kéo và thả một tệp lên hộp tải lên. Chọn Tiếp theo sau khi bạn đã chọn tệp cần tải lên.

  Tải lên một tệp

  d. Bạn có thể thiết lập cài đặt quyền cho trên đối tượng của bạn. Đối với hướng dẫn này, để lại các giá trị mặc định và chọn Tiếp theo.

  Cài đặt quyền

  e. Bạn có thể thiết lập các cài đặt thuộc tính như lớp lưu trữ, mã hóa và siêu dữ liệu với đối tượng của mình. Giữ nguyên các giá trị mặc định và chọn Tiếp theo.

  Cài đặt thuộc tính

  f. Xem lại cấu hình của bạn và chọn Tải lên. Bạn sẽ thấy đối tượng của bạn tại màn hình chính trong vùng lưu trữ của bạn.

  Xem lại cấu hình của bạn rồi chọn tải lên
 • Truy xuất đối tượng

  Trong bước này, bạn sẽ tải xuống tệp từ vùng lưu trữ Amazon S3 của bạn.

  a. Chọn hộp kiểm bên cạnh tệp bạn muốn tải xuống, sau đó chọn Tải xuống.

  Chọn hộp kiểm bên cạnh tệp bạn muốn tải xuống, sau đó chọn Tải xuống
 • Xóa đối tượng và vùng lưu trữ

  Bạn có thể dễ dàng xóa đối tượng và vùng lưu trữ của mình khỏi bảng điều khiển Amazon S3. Trên thực tế, tốt nhất nên xóa các tài nguyên mà bạn không sử dụng nữa để bạn không bị tính phí sử dụng tài nguyên.

  a. Trước tiên bạn sẽ xóa đối tượng của bạn. Chọn hộp kiểm bên cạnh tệp bạn muốn xóa rồi chọn Khác > Xóa.

  Xóa đối tượng

  b.  Xem lại và xác nhận đối tượng bạn muốn xóa. Chọn Xóa.

  Xem lại và xác nhận đối tượng bạn muốn xóa

  c. Nhấp vào Amazon S3 để xem tất cả các vùng lưu trữ của bạn trong khu vực. 

  Nhấp vào Amazon S3 để xem tất cả các vùng lưu trữ của bạn trong khu vực

  d. Nhấp vào bên phải tên vùng lưu trữ để chọn vùng lưu trữ bạn đã tạo, sau đó nhấp vào Xóa. Nhập tên vùng lưu trữ của bạn rồi nhấp vào Xác nhận.

  Xóa vùng lưu trữ

Hướng dẫn này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn
Vui lòng cho chúng tôi biết điều bạn yêu thích.
Close
Rất tiếc vì đã làm bạn thất vọng
Có nội dung nào đã lỗi thời, dễ gây nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác không? Vui lòng cung cấp phản hồi để giúp chúng tôi cải thiện hướng dẫn này.
Close

Xin chúc mừng!

Bạn đã sao lưu tệp đầu tiên của bạn lên đám mây bằng cách tạo một bộ chứa Amazon S3 và tải tệp của bạn lên dưới dạng đối tượng S3. Amazon S3 được thiết kế với độ bền dữ liệu là 99,999999999% để giúp đảm bảo dữ liệu của bạn luôn có sẵn khi bạn muốn. Bạn cũng đã học được cách truy xuất tệp đã sao lưu và cách xóa tệp và vùng lưu trữ.