Phân tích nhật ký là một trường hợp sử dụng dữ liệu lớn phổ biến cho phép bạn phân tích dữ liệu nhật ký từ trang web, thiết bị di động, máy chủ, cảm biến và nhiều nguồn khác cho nhiều ứng dụng đa dạng, ví dụ như tiếp thị kỹ thuật số, theo dõi ứng dụng, phát hiện lừa đảo, công nghệ quảng cáo, trò chơi và IoT. Trong dự án này, bạn sẽ sử dụng Amazon Web Services để xây dựng giải pháp phân tích nhật ký toàn diện nhằm thu thập, nhập, xử lý và tải cả dữ liệu hàng loạt và dữ liệu liên tục, cung cấp dữ liệu đã xử lý cho người dùng của bạn trong các hệ thống phân tích mà họ đang sử dụng với tốc độ gần với thời gian thực. Giải pháp này có độ tin cậy cao, tiết kiệm chi phí, thay đổi quy mô tự động theo khối lượng dữ liệu khác nhau và hầu như không yêu cầu quản trị CNTT.

Những điều bạn sẽ đạt được:

Thiết lập Kinesis Agent trên các nguồn dữ liệu để thu thập dữ liệu và gửi dữ liệu liên tục đến Amazon Kinesis Firehose.

Tạo luồng phân phối dữ liệu toàn diện bằng Kinesis Firehose. Luồng phân phối sẽ truyền dữ liệu của bạn từ tác tử tới các điểm đến bao gồm Amazon Kinesis Analytics, Amazon Redshift, Amazon Elasticsearch Service và Amazon S3.

Xử lý dữ liệu nhật ký đến bằng các truy vấn SQL trong Amazon Kinesis Analytics.

Tải dữ liệu đã xử lý từ Kinesis Analytics sang Amazon Elasticsearch Service để lập chỉ mục dữ liệu.

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu đã xử lý bằng Kibana.

Những điều bạn cần trước khi bắt đầu:

Tài khoản AWS: Bạn sẽ cần có tài khoản AWS để bắt đầu cung cấp tài nguyên nhằm lưu trữ trang web của bạn. Đăng ký AWS.

Kinh nghiệm CNTT: Bạn sẽ cần có hiểu biết cơ bản về các công nghệ web và quen thuộc với SQL để hoàn thành dự án này thành công.

Kinh nghiệm AWS: Không cần kinh nghiệm trước đây với AWS để hoàn thành dự án này thành công.

Máy chủ sẵn có để tạo nhật ký ứng dụng.

 

Ước tính hóa đơn:

Chi phí để hoàn thành dự án: Chi phí ước tính để hoàn thành dự án này là 0,51 USD. Chi phí này giả định rằng bạn sử dụng trong các giới hạn của Bậc miễn phí của AWS, bạn tuân thủ các cấu hình được khuyến nghị và bạn kết thúc tất cả các tài nguyên trong vòng 1 giờ sau khi hoàn thành dự án. Trường hợp sử dụng của bạn có thể cần đến các cấu hình khác nhau và điều đó có thể khiến chi phí của bạn thay đổi. Sử dụng Bộ tính toán giá để ước tính các chi phí theo nhu cầu sử dụng của bạn.

Ước tính hóa đơn hàng tháng: Tổng chi phí cho việc xây dựng và duy trì giải pháp phân tích nhật ký của bạn sẽ thay đổi tùy theo mức độ sử dụng và cài đặt cấu hình của bạn. Với cấu hình mặc định được khuyến nghị trong hướng dẫn này, thường nó sẽ có giá 367,74 USD mỗi tháng. Để xem chi tiết các dịch vụ được sử dụng và chi phí liên quan, hãy xem Dịch vụ được sử dụng và chi phí.


Tìm hiểu thêm về giải pháp dữ liệu truyền phát trực tiếp trên Amazon Web Services (AWS). 

Truy nhập hướng dẫn dành cho nhà phát triển và tài liệu tham khảo API để biết thêm thông tin về Amazon Kinesis.

Bạn cần thêm tài nguyên để bắt đầu sử dụng AWS? Truy cập Trung tâm tài nguyên về Bắt đầu để tìm hiểu thêm.