Chi phí để hoàn thành dự án:  Chi phí ước tính để hoàn thành dự án là 0.51 USD. Chi phí này giả định rằng bạn sử dụng trong giới hạn của Bậc miễn phí của AWS, bạn tuân thủ các cấu hình được khuyến nghị và bạn kết thúc tất cả các tài nguyên trong vòng 1 giờ sau khi hoàn thành dự án. Trường hợp sử dụng của bạn có thể cần đến các cấu hình khác nhau và điều đó có thể tác động đến hóa đơn của bạn. Sử dụng Công cụ tính giá để ước tính chi phí theo nhu cầu sử dụng của bạn

Ước tính hóa đơn hàng tháng: Tổng chi phí cho việc xây dựng và duy trì giải pháp phân tích nhật ký của bạn sẽ thay đổi tùy theo mức độ sử dụng và cài đặt cấu hình của bạn. Với cấu hình mặc định được khuyến nghị trong hướng dẫn này, thường nó sẽ có giá 367.74 USD mỗi tháng.

Giá cả AWS được tính theo mức sử dụng từng dịch vụ riêng lẻ của bạn. Chi phí hàng tháng của bạn bao gồm tổng nhu cầu sử dụng với từng dịch vụ. Khám phá các tab bên dưới để tìm hiểu về từng dịch vụ và cách chúng ảnh hưởng đến hóa đơn của bạn.

 • Amazon Kinesis Firehose

  Mô tả sản phẩm: Amazon Kinesis Firehose là dịch vụ được quản lý hoàn toàn để cung cấp dữ liệu truyền theo thời gian thực tới các điểm đến như Amazon S3, Amazon Redshift hoặc Amazon ES. Với Firehose, bạn không cần viết ứng dụng nào hay quản lý tài nguyên nào. Bạn định cấu hình trình sản xuất dữ liệu của mình để gửi dữ liệu tới Firehose và nó sẽ tự động đưa dữ liệu đến điểm đích mà bạn đã chỉ định.

  Cách tính giá: Giá Amazon Kinesis Firehose căn cứ theo khối lượng dữ liệu được đưa lên Amazon Kinesis Firehose, được tính bằng số bản ghi dữ liệu bạn gửi lên dịch vụ nhân với dung lượng của mỗi bản ghi, làm tròn lên 5KB gần nhất. Ví dụ: nếu bản ghi dữ liệu của bạn có dung lượng 42 KB mỗi bản ghi, Amazon Kinesis Firehose sẽ tính mỗi bản ghi tương đương với 45 KB dữ liệu được sử dụng. Tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ, giá Amazon Kinesis Firehose là 0.035 USD mỗi GB dữ liệu được sử dụng. Để biết thông tin chi tiết về giá, xem phần Giá Amazon Kinesis Firehose.

  Ví dụ về chi phí: Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tạo hai luồng phân phối Amazon Kinesis Firehose riêng biệt. Một luồng sẽ nhận dữ liệu từ trình sản xuất nhật ký truy cập Apache của bạn và luồng kia sẽ nhận thông tin đầu ra từ ứng dụng Amazon Kinesis Analytics.

  Đối với luồng phân phối Firehose đầu tiên, giả định trình sản xuất gửi 500 bản ghi mỗi giây và mỗi bản ghi có kích thước dưới 5 KB (điển hình cho bản ghi nhật ký truy cập Apache). Ước tính hàng tháng cho việc sử dụng dữ liệu vào luồng phân phối Firehose bao gồm:

  • Giá tại khu vực US East là 0.035 USD mỗi GB dữ liệu được sử dụng.
  • Dung lượng bản ghi, làm tròn lên 5KB gần nhất = 5 KB
  • Dữ liệu được sử dụng (GB mỗi giây) = (500 bản ghi/giây * 5 KB/bản ghi) / 1.048.576 KB/GB = 0,002384 GB/giây
  • Dữ liệu được sử dụng (GB mỗi tháng) = 30 ngày/tháng * 86.400 giây/ngày * 0,002384 GB/giây = 6.179,81 GB/tháng
  • Phí hàng tháng = 6.179,81 * 0.035 USD/GB = 216.29 USD
  • Phí hàng giờ:  Trong hướng dẫn này, giả sử hệ thống chỉ sử dụng dữ liệu trong 1 giờ. Chi phí cụ thể cho hướng dẫn này sẽ vào khoảng 0.30 USD 

   

  Luồng phân phối Firehose thứ hai nhận các bản ghi với tốc độ ít thường xuyên hơn. Bởi vì ứng dụng Amazon Kinesis Analytics chỉ xuất một vài hàng dữ liệu mỗi phút nên chi phí cho luồng phân phối đó nhỏ hơn khá nhiều. Giả sử chỉ có năm bản ghi mỗi phút được sử dụng và mỗi bản ghi dưới 5 KB, chi phí cho luồng phân phối là 0.00005 USD cho thời lượng 1 giờ giả định trong hướng dẫn này.

 • Amazon Kinesis Analytics

  Mô tả sản phẩm: Amazon Kinesis Analytics là cách đơn giản nhất để xử lý và phân tích dữ liệu truyền trong thời gian thực với SQL tiêu chuẩn ANSI. Dịch vụ này cho phép bạn đọc dữ liệu từ Amazon Kinesis Streams và Amazon Kinesis Firehose, cũng như xây dựng các truy vấn xử lý luồng để lọc, chuyển đổi và tổng hợp dữ liệu khi dữ liệu đến. Amazon Kinesis Analytics tự động nhận dạng các định dạng dữ liệu tiêu chuẩn, phân tích cú pháp dữ liệu và đề xuất sơ đồ mà bạn có thể dùng trình chỉnh sửa sơ đồ tương tác để chỉnh sửa. Dịch vụ này cung cấp một trình soạn thảo SQL tương tác và các mẫu xử lý luồng để bạn có thể viết các truy vấn xử lý luồng phức tạp chỉ trong vài phút. Amazon Kinesis Analytics chạy các truy vấn liên tục và ghi kết quả xử lý vào các điểm đích đầu ra như Amazon Kinesis Streams và Amazon Kinesis Firehose. Các đích này có thể phân phối dữ liệu đến Amazon S3, Amazon Redshift và Amazon ES. Amazon Kinesis Analytics tự động cung cấp, triển khai và thay đổi quy mô các tài nguyên cần thiết để chạy truy vấn của bạn.

  Cách tính giá: Sử dụng Amazon Kinesis Analytics, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Bạn bị tính phí theo mức giá theo giờ dựa trên số Đơn vị xử lý Kinesis (KPU) trung bình được sử dụng để chạy ứng dụng xử lý luồng của bạn.

  Một KPU là một đơn vị công suất xử lý luồng, bao gồm bộ nhớ 4 GB, công suất điện toán 1 vCPU cùng các chức năng kết nối mạng tương ứng. Do mức độ phức tạp của các truy vấn và nhu cầu về bộ nhớ và công suất điện toán khác nhau trong phản hồi nên Amazon Kinesis Analytics sẽ tự động thay đổi quy mô và co giãn theo số lượng KPU cần thiết để hoàn thành hoạt động phân tích. Không cần phải dự phòng tài nguyên, không cần trả trước và không có chi phí tối thiểu liên quan đến Amazon Kinesis Analytics.

  Ví dụ về chi phí: Ví dụ này giả định rằng hệ thống chạy trong 6 giờ trong khu vực US East. Truy vấn SQL trong hướng dẫn này rất cơ bản và sẽ không tiêu thụ quá một KPU. Giả sử rằng giá Amazon Kinesis Analytics tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ là 0.11 USD mỗi KPU-giờ và hướng dẫn kéo dài 6 giờ, thì tổng chi phí cho việc sử dụng Amazon Kinesis Analytics là 0.66 USD.

 • Amazon Elasticsearch Service

  Mô tả sản phẩm: Amazon ES là công cụ nguồn mở phổ biến để phân tích và tìm kiếm dành cho các trường hợp sử dụng dữ liệu lớn như phân tích nhật ký và đường dẫn nhấp chuột. Amazon ES quản lý công suất, thay đổi quy mô, vá lỗi và quản trị cụm Elasticsearch đồng thời cho phép truy cập trực tiếp đến API Elasticsearch .

  Cách tính giá: Sử dụng Amazon ES, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu hay cam kết trả trước. Bạn phải trả phí theo số giờ sử dụng phiên bản Amazon Elasticsearch, số lượng Amazon Elastic Block Store (EBS) (nếu bạn chọn lựa chọn này) và phí truyền dữ liệu tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin, xem Giá Amazon Elasticsearch Service.

  Ví dụ về chi phí: Đối với hướng dẫn này, giả sử mặc định được chọn khi bạn tạo miền Amazon ES, tổng chi phí có thể được tính như sau: Một loại phiên bản m3.medium.elasticsearch có giá 0.094 USD/giờ * 1 giờ = 0.094 USD.

 • Amazon S3

  Mô tả sản phẩm: Amazon S3 cung cấp dung lượng lưu trữ đám mây bảo mật, bền và có khả năng mở rộng linh hoạt cho các đối tượng tạo nên ứng dụng của bạn. Ví dụ về các đối tượng bạn có thể lưu trữ bao gồm mã nguồn, nhật ký, hình ảnh, video và các thành phần lạ khác được tạo khi bạn triển khai ứng dụng. Với Amazon S3, bạn có thể dễ dàng sử dụng bộ lưu trữ đối tượng với giao diện web đơn giản để lưu trữ và truy xuất tệp của bạn từ bất cứ đâu trên web. Nhờ đó, trang web của bạn sẽ hoạt động ổn định đối với khách truy cập.

  Cách tính giá: Giá Amazon S3 được tính theo 5 yếu tố: loại bộ lưu trữ S3 bạn dùng, nơi bạn lưu trữ nội dung trang web của mình (ví dụ: Miền Đông Hoa Kỳ hay Châu Á Thái Bình Dương - Sydney), lượng dữ liệu bạn lưu trữ, số lượng yêu cầu bạn hoặc người dùng của bạn tạo ra để lưu trữ nội dung mới hoặc truy xuất nội dung, cũng như lượng dữ liệu được truyền từ S3 đến bạn hoặc người dùng của bạn. Vì bạn sẽ cung cấp nội dung với Amazon CloudFront, nên chi phí S3 của bạn sẽ tính trên dung lượng lưu trữ. Để biết thêm thông tin, xem Giá Amazon S3.

  Ví dụ về chi phí: Sử dụng Lưu trữ tiêu chuẩn ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ, nếu bạn lưu trữ 5 GB nội dung, bạn phải trả 0.15 USD mỗi tháng. Nếu bạn tạo tài khoản trong vòng 12 tháng qua và đủ điều kiện nhận Bậc miễn phí của AWS, bạn sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào. Đối với hướng dẫn này, giả sử rằng trình sản xuất tạo ra 5 GB dữ liệu. Trong khoảng thời gian 6 giờ, tổng chi phí để lưu trữ các bản ghi trong Amazon S3 là 0.00125 USD.

 • Amazon EC2

  Mô tả sản phẩm: Amazon EC2 cung cấp các máy chủ ứng dụng ảo, còn được gọi là phiên bản, để chạy ứng dụng web của bạn trên nền tảng bạn chọn. EC2 cho phép bạn dễ dàng cấu hình và mở rộng khả năng điện toán của bạn để đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu liên tục thay đổi. Nó được tích hợp với môi trường điện toán đã được chứng minh của Amazon để bạn có thể tận dụng bộ dịch vụ AWS.

  Cách tính giá: Giá Amazon EC2 căn cứ trên bốn thành phần: loại phiên bản bạn chọn (EC2 có hơn 40 loại phiên bản với các tùy chọn được tối ưu hóa cho tác vụ điện toán, bộ nhớ, lưu trữ, v.v.), khu vực của các phiên bản của bạn, phần mềm bạn chạy và mô hình giá bạn chọn (phiên bản theo yêu cầu, phiên bản dự trữ, phiên bản spot, v.v.). Để biết thêm thông tin, tham khảo Giá Amazon EC2.

  Ví dụ về chi phí: Giả sử các tệp nhật ký của bạn nằm trong một phiên bản EC2 Linux t2.nano trong khu vực Miền Đông Hoa Kỳ. Với mô hình định giá theo yêu cầu, mức phí hàng tháng cho máy ảo của bạn là 4.68 USD. Đối với hướng dẫn triển khai này, giả sử rằng phiên bản tạo nhật ký chạy trong 1 giờ, chi phí EC2 của bạn được ước tính là 0.0065 USD.