bằng AWS CodeStar và AWS Cloud9

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học về cách sử dụng AWS CodeStar và AWS Cloud9 để phát triển, xây dựng và triển khai một ứng dụng web phi máy chủ Node.js. Là nhà phát triển, việc thiết lập quy trình phát triển phần mềm tự động có thể tốn thời gian là cần tỉ mỉ. AWS CodeStar là một công cụ phát triển phần mềm cho phép bạn nhanh chóng phát triển, xây dựng và triển khai các ứng dụng trên AWS. Với CodeStar, bạn có thể thiết lập chuỗi công cụ phân phối liên tục trong vài phút, nhờ đó, bạn bắt đầu phát hành mã nhanh hơn.

Cloud9 là IDE trên đám mây phục vụ công việc viết, chạy và gỡ lỗi mã. Cloud9 đi kèm với các công cụ thiết yếu cho nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến (JavaScript, Python, PHP, v.v.), do đó, bạn không cần phải sửa đổi khi cài đặt các trình biên dịch và bộ công cụ khác nhau.

Trong vài phút tới, bạn sẽ sử dụng AWS CodeStar để xây dựng một AWS Lambda mới dựa trên ứng dụng web phi máy chủ Node.js. Bạn sẽ dùng AWS CodeStar để thiết lập chuỗi công cụ phân phối liên tục bằng cách sử dụng AWS CodeCommit làm biện pháp kiểm soát nguồn để cho AWS CodePipeline tự động hóa quy trình phát hành của bạn. Sau đó, bạn sẽ sử dụng Cloud9 thay đổi một số mã trong dự án Node.js và áp dụng thay đổi để kích hoạt kênh dẫn liên tục của bạn và triển khai lại dự án.

Dịch vụ AWS bạn dùng trong hướng dẫn này nằm trong Bậc miễn phí của AWS.

Hướng dẫn này yêu cầu tài khoản AWS

Tạo tài khoản miễn phí

Không mất thêm phí khi sử dụng AWS CodeStar hoặc AWS Cloud9. Các tài nguyên bạn tạo ra trong hướng dẫn này đủ điều kiện hưởng Bậc miễn phí.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Mở Bảng điều khiển quản lý AWS, nhờ đó bạn có thể giữ cho hướng dẫn từng bước này luôn mở. Khi màn hình tải xong, nhập tên người dùng và mật khẩu để bắt đầu. Sau đó nhập Codestar vào thanh tìm kiếm và chọn CodeStar để mở bảng điều khiển CodeStar.

(nhấp để thu phóng)

Ở bước này, bạn sẽ thiết lập CodeStar, sau đó tạo và triển khai dự án AWS Lambda Node.js phi máy chủ.


a. Trên Trang chủ CodeStar, chọn Bắt đầu dự án.

 

(nhấp để thu phóng)


b. CodeStar có thể hỗ trợ bạn bằng cách thay bạn quản lý tài nguyên AWS; để kích hoạt tính năng này, CodeStar cần tạo vai trò dịch vụ AWS cho bạn. Trên hộp thoại Tạo vai trò dịch vụ, chọn Có, hãy tạo vai trò.

(nhấp để thu phóng)


c. Trên trang Chọn mẫu dự án, chọn mẫu Node.js trong đó bao gồm một ứng dụng Web và AWS Lambda. Bạn có thể sử dụng CodeStar để phát triển hàng loạt ứng dụng, như trang web, ứng dụng web, dịch vụ web và kỹ năng Alexa. Bạn có thể phát triển trong Java, JavaScript, PHP, Ruby, C#, Go, HTML và Python.

(nhấp để thu phóng)


d. Trên trang Chi tiết dự án, ở phần Tên dự án, nhập nodejs-serverless-project. Xác nhận rằng bạn đã chọn AWS CodeCommit, sau đó chọn Tiếp.

(nhấp để thu phóng)


e. Trên trang Xem lại chi tiết dự án, bạn sẽ chú ý thấy CodeStar thiết lập một kênh dẫn tích hợp liên tục hoàn chỉnh bằng CodeCommit để kiểm soát phiên bản, AWS CodeBuild để xây dựng và kiểm tra, cũng như AWS CloudFormation để triển khai lên Lambda. Ngoài ra, CodeStar sẽ sử dụng Amazon CloudWatch để giám sát ứng dụng của bạn. Chọn Tạo dự án.

(nhấp để thu phóng)


f. Trên trang Thiết lập công cụ ở mục Chọn cách bạn muốn chỉnh sửa mã, chọn AWS Cloud9 rồi chọn Tiếp.

(nhấp để thu phóng)


g. Trên trang Thiết lập môi trường AWS Cloud9, ở mục Phiên bản khuyến nghị chọn t2.micro rồi chọn Tiếp. IDE Cloud9 sẽ chạy trên phiên bản này và bạn sẽ truy cập thông qua trình duyệt.

(nhấp để thu phóng)


h. Bây giờ AWS CodeStar sẽ thiết lập dự án CodeStar cho bạn và kết nối dự án với IDE Cloud9. Vài phút sau, bạn sẽ nhận được thông báo Thành công! Dự án và IDE của bạn đã được thiết lập và sẵn sàng sử dụng.

(nhấp để thu phóng)


i. Ngay sau đó bảng thông tin dự án sẽ hiển thị. Tìm mục Điểm cuối ứng dụng và chọn liên kết giữa các thanh ngang. Ứng dụng Node.js mới của bạn sẽ hiển thị trong tab hoặc cửa sổ trình duyệt mới. Trong khi quá trình triển khai liên tục hoàn tất, khối biểu tượng chờ sẽ liên tục hiển thị và biến mất.

(nhấp để thu phóng)

Trong bước này, bạn sẽ thực hiện các thay đổi đối với mã ứng dụng của bạn với Cloud9, sau đó áp dụng các thay đổi với CodeCommit, điều này sẽ ra lệnh cho CodePipeline tự động kích hoạt việc dựng mã qua CodeBuild và triển khai qua CloudFormation đến Lambda.


a. Quay lại bảng thông tin AWS CodeStar, chọn Bắt đầu lập trình. Lúc này CodeStar sẽ tạo bản sao kho lưu trữ git của bạn trong môi trường Cloud9 và mở IDE Cloud9 trong trình duyệt của bạn. Ở cuối IDE Cloud9 trong tab bash, thay đổi thư mục để bắt đầu công việc lập trình bằng lệnh sau:

cd /home/ec2-user/environment/nodejs-serverle

(nhấp để thu phóng)


b. Bạn nên thiết lập user.nameuser.email git của mình khi thiết lập môi trường Cloud9 mới bằng các lệnh sau:

git config --global user.name YOUR_USER_NAME
git config --global user.email YOUR_EMAIL_ADDRESS

c. Bây giờ môi trường đã được thiết lập xong, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu phát triển. Trong IDE Cloud9, chọn tab Điều hướng ở bên trái, sau đó chọn index.html. Thao tác này sẽ mở tệp index.html trong IDE Cloud9.

(nhấp để thu phóng)


d. Cũng giống như hầu hết các IDE khác, Cloud9 có tổ hợp phím tắt để chỉnh sửa và tìm văn bản. Để tìm dòng mã bạn cần thay đổi, ấn tổ hợp Command-f trên macOS, Ctrl-f trên Windows hoặc Ctrl-f trên Linux. Nhập appl vào thanh tìm kiếm find và trình chỉnh sửa Cloud9 sẽ kéo xuống để làm nổi bật chuỗi appl trên dòng 62 hoặc gần đó.

(nhấp để thu phóng)


e. Trong IDE Cloud9, thêm 3 dấu chấm than sau từ application sau đó lưu thay đổi bằng cách ấn tổ hợp phím Command-s trên macOS, Ctrl-s trên Windows, hoặc Ctrl-s trên Linux.

(nhấp để thu phóng)


f. Sử dụng tab bash ở phía dưới cùng của IDE Cloud9, xác nhận bạn đã lưu các thay đổi bằng cách nhập lệnh sau:

git status

Nếu git trả về đã sửa đổi: public/index.html màu đỏ, bạn đã lưu thay đổi thành công và bạn đã sẵn sàng để thực hiện và áp dụng các thay đổi đó.

Nếu git trả về không có gì để cam kết, cây công việc trống, bạn cần lưu các thay đổi vào IDE Cloud9.


g. Bây giờ phân chia giai đoạn các thay đổi của bạn, áp dụng thay đổi và đưa các thay đổi đến nhánh chính trong git trên CodeCommit bằng lệnh sau:

  git add public/index.html
  git commit -m "add three bangs"
  git push origin master

(nhấp để thu phóng)


h. Sau khi đưa các thay đổi đến nhánh chính trong CodeCommit, CodePipeline sẽ kích hoạt quy trình triển khai liên tục. Để giám sát quá trình, truy cập Bảng thông tin AWS CodeStar và kéo xuống đến mục Triển khai liên tục. Sau vài phút, bạn sẽ thấy mã của bạn chuyển từ giai đoạn Nguồn, qua giai đoạn Dựng và cuối cùng đến giai đoạn Triển khai.

(nhấp để thu phóng)


i. Khi mã đến giai đoạn Triển khai, hãy xác nhận thay đổi đã đến ứng dụng web trực tiếp của bạn bằng cách chọn URL trong mục Điểm cuối ứng dụng của CodeStar. Sau khi trang tải ra trong trình duyệt, hãy xác nhận nó có chứa các dấu chấm than bạn đã thêm.

(nhấp để thu phóng)

Trong bước này, bạn sẽ chấm dứt dự án CodeStar, môi trường Cloud9 và tất cả các tài nguyên liên quan.

Quan trọng: Việc chấm dứt các tài nguyên không được sử dụng chủ động sẽ làm giảm chi phí và là biện pháp tốt nhất. Nếu bạn không chấm dứt tài nguyên, thì sẽ phát sinh thêm phí.


a. Để truy cập trang bảng điều khiển CodeStar chính, chọn AWS CodeStar, chọn dấu chấm lửng sau đó chọn Xóa.

(nhấp để thu phóng)


b. Trong màn hình Xóa dự án, nhập nodejs-serverle vào hộp văn bản và chọn Xóa.

Bạn đã sử dụng AWS CodeStar và AWS Cloud9 để xây dựng, phát triển và triển khai một ứng dụng web phi máy chủ Node.js dựa trên AWS Lambda.

AWS CodeStar là lựa chọn tuyệt vời để phát triển, xây dựng và triển khai nhiều loại ứng dụng, ví dụ như trang web, ứng dụng web, dịch vụ web và kỹ năng Alexa. Bạn có thể phát triển trong Java, JavaScript, PHP, Ruby, C# và Python.

AWS Cloud9 là IDE trên nền tảng đám mây rất thích hợp cho công việc viết, chạy và gỡ lỗi mã trong JavaScript, Python hoặc PHP nơi bạn không muốn thiết lập và duy trì nhiều trình biên soạn và chuỗi công cụ.

Bây giờ bạn đã học được cách sử dụng AWS CodeStar và AWS Cloud9 để xây dựng ứng dụng phi máy chủ, hãy chọn một trong các lựa chọn sau để tìm hiểu thêm:

Tích hợp IDE với AWS CodeStar

Viết và phát triển mã trong môi trường bạn yêu thích, sau đó đẩy đến CodeStar.

Tích hợp IDE với AWS CodeStar »

Làm việc với nhóm AWS CodeStar

Cộng tác với những người khác bằng cách cấp cho người khác quyền truy cập vào các dự án AWS CodeStar.

Thêm người khác vào nhóm AWS CodeStar của bạn »

Blog AI

Thiết lập và tùy chỉnh Môi trường phát triển tích hợp Cloud9.

Tùy chỉnh Cloud9 »