Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành hướng dẫn DynamoDB này và đã học được kiến thức cơ bản về cách làm việc với DynamoDB bằng cách sử dụng HTTP API. Thực hiện theo các bước trong mô-đun này để xóa các tài nguyên bạn đã tạo trong dự án này.

Thời gian hoàn thành mô-đun: 15 phút


 • Bước 1. Xóa bảng DynamoDB của bạn

  Bạn có thể xóa bảng DynamoDB bằng cách sử dụng API DeleteTable. Có một ví dụ trong tập lệnh delete_table.py.

  Xóa bảng bằng cách chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối AWS Cloud9 của bạn.

  $ python delete_table.py

  Kết quả đầu ra sẽ cho thấy bảng đã được xóa thành công.

 • Bước 2. Xóa môi trường AWS Cloud9 của bạn

  Để xóa môi trường AWS Cloud9 mà bạn đã sử dụng để chạy các lệnh của mình:

  • Truy cập vào bảng điều khiển AWS Cloud9.
  • Chọn môi trường DynamoDB Deep Dive của bạn và chọn Xóa.
  • Trong hộp thoại, nhập Xóa trong hộp và chọn Xóa.