Chi phí để hoàn thành dự án:  Chi phí ước tính để hoàn thành dự án là 0,00 USD. Chi phí này giả định rằng bạn sử dụng trong giới hạn của Bậc miễn phí của AWS, bạn tuân thủ các cấu hình được đề xuất và chấm dứt tất cả các tài nguyên trong vòng 1 giờ sau khi hoàn thành dự án. Trường hợp sử dụng của bạn có thể cần đến các cấu hình khác nhau và điều đó có thể tác động đến hóa đơn của bạn. Sử dụng Công cụ tính giá để ước tính các chi phí theo nhu cầu sử dụng của bạn

Ước tính hóa đơn hàng tháng: Tổng chi phí cho việc xây dựng kho dữ liệu Amazon Redshift sẽ thay đổi tùy theo mức độ sử dụng và cài đặt cấu hình của bạn. Sử dụng cấu hình mặc định được đề xuất trong hướng dẫn này, bạn thường sẽ phải thanh toán 0,00 USD/tháng nếu bạn sử dụng trong giới hạn Bậc miễn phí của AWS và 183,04 USD/tháng nếu bạn sử dụng vượt quá giới hạn Bậc miễn phí của AWS.

Mức sử dụng dịch vụ riêng lẻ và chi phí: Giá AWS được tính toán dựa trên mức sử dụng từng dịch vụ riêng lẻ của bạn. Tổng mức sử dụng kết hợp của mỗi dịch vụ sẽ tạo thành chi phí hằng tháng của bạn. Khám phá các tab bên dưới để tìm hiểu về từng dịch vụ và cách chúng ảnh hưởng đến hóa đơn của bạn.

 • Amazon Redshift

  Mô tả sản phẩm: Amazon Redshift là kho dữ liệu quy mô petabyte, có tốc độ truy cập nhanh và được quản lý toàn phần, giúp phân tích toàn bộ dữ liệu của bạn một cách đơn giản với chi phí hợp lý bằng các công cụ nghiệp vụ thông minh có sẵn.

  Cách tính giá: Giá của Amazon Redshift được xác định dựa trên bốn thành phần: loại nút bạn chọn (điện toán mật độ cao hay lưu trữ mật độ cao), số lượng nút, khu vực đặt cụm của bạn và mô hình định giá bạn chọn (theo nhu cầu hoặc đặt trước). Để biết thêm thông tin, hãy xem giá Amazon Redshift.

  Ước tính chi phí: Dự án này sẽ thiết lập một môi trường chạy trên cụm dc1.large một nút ở khu vực Miền Tây Hoa Kỳ 2. Chi phí của dự án sẽ là khoảng 183 USD/tháng nếu bạn vượt quá giới hạn Bậc miễn phí của AWS.

 • Amazon S3

  Mô tả sản phẩm: Amazon S3 cung cấp dung lượng lưu trữ đám mây bảo mật, bền bỉ và có quy mô cực kỳ linh hoạt cho các đối tượng cấu thành nên trang web tĩnh của bạn. Ví dụ về các đối tượng mà bạn có thể lưu trữ bao gồm trang HTML, tệp CSS, hình ảnh, video và JavaScript. Với Amazon S3, bạn có thể dễ dàng sử dụng dung lượng lưu trữ đối tượng với giao diện web đơn giản để lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ bất cứ đâu trên web. Nhờ đó, trang web của bạn sẽ hoạt động ổn định đối với mọi lượt khách truy cập. 

  Cách tính giá: Giá S3 được tính theo năm thành phần: loại dung lượng lưu trữ S3 bạn dùng, nơi bạn lưu trữ nội dung trang web của mình (ví dụ: Miền Đông Hoa Kỳ hay Châu Á Thái Bình Dương – Sydney), lượng dữ liệu lưu trữ, số lượng yêu cầu do bạn hoặc người dùng của bạn thực hiện để lưu trữ nội dung mới hoặc truy xuất nội dung, lượng dữ liệu truyền từ S3 đến bạn hoặc người dùng của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem giá Amazon S3.

  Ước tính chi phí: Dự án này sử dụng 1 GB dung lượng lưu trữ đối tượng mỗi tháng trên Amazon S3. Chi phí của dự án sẽ là khoảng 0,04 USD/tháng tại khu vực Miền Tây Hoa Kỳ 2 nếu bạn vượt quá giới hạn Bậc miễn phí của AWS.