Bắt đầu với Hướng dẫn thực hiện

7 Bước  |  30 Phút

Static_Website_HERO-ART_sm

Trang web tĩnh cung cấp HTML, JavaScript, hình ảnh, video và các tệp khác cho khách truy cập trang web của bạn và không chứa mã ứng dụng. Chúng phù hợp nhất với các trang chỉ có vài tác giả và hiếm khi thay đổi nội dung, thường là các trang web cá nhân hoặc các trang web tiếp thị đơn giản. Các trang web tĩnh có chi phí rất thấp, mang đến mức độ tin cậy cao mà không yêu cầu khả năng quản trị CNTT, đồng thời có thể mở rộng để xử lý lưu lượng truy cập cấp doanh nghiệp mà không tốn thêm nhiều công sức.

AWS_StaticWebsiteHosting_Architecture_4b
Bắt đầu với Hướng dẫn thực hiện

Những điều bạn sẽ đạt được:

Triển khai một trang web tĩnh bằng Amazon S3. Amazon S3 sẽ mang đến sự nguyên bản cho trang web của bạn đồng thời là nơi lưu trữ nội dung tĩnh cho bạn.

Liên hệ tên miền của bạn với trang web bạn sở hữu bằng cách sử dụng Amazon Route 53. Amazon Route 53 sẽ cho Hệ thống Tên Miền (DNS) biết chính xác nơi tìm thấy trang web của bạn.

Cho phép trang web của bạn tải nhanh hơn với Amazon CloudFront. Amazon CloudFront sẽ tạo mạng phân phối nội dung (CDN) ở đó sẽ lưu trữ nội dung trang web ở gần người dùng của bạn.

Những thứ bạn cần trước khi bắt đầu:

Một tài khoản AWS: Bạn cần có tài khoản AWS để bắt đầu chuẩn bị tài nguyên để lưu trữ trang web của mình. Đăng ký AWS.

Cấp độ kỹ năng: Bạn cần hiểu cơ bản về công nghệ web và một trang web hiện hành mà bạn có thê sử dụng để lưu trữ trên AWS.

Ước tính chi phí hàng tháng:

Tổng chi phí lưu trữ trang web tĩnh trên AWS còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn. Thông thường, bạn sẽ tốn từ 1-3 USD/tháng nếu bạn vượt quá các giới hạn Bậc miễn phí của AWS. Nếu bạn đủ điều kiện nhận Bậc miễn phí của AWS và sử dụng trong giới hạn đó, chi phí lưu trữ trang web tĩnh của bạn sẽ là khoảng 0.50 USD/tháng. Để biết chi tiết các dịch vụ được sử dụng và chi phí liên quan, hãy xem Dịch vụ sử dụng và chi phí.


Trong sách trắng này, chúng tôi cung cấp những hướng dẫn toàn diện về kiến trúc để phát triển, triển khai và quản lý các trang web tĩnh trên AWS và cung cấp lối tiếp cận đáng tin cậy.

Tìm hiểu về các giải pháp lưu trữ trang web trên đám mây của AWS, đó là các giải pháp linh hoạt, có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí để cung cấp các trang web và các ứng dụng web.

Bạn cần thêm tài nguyên để bắt đầu sử dụng AWS? Truy cập Trung tâm tài nguyên cho người mới bắt đầu để tham khảo các hướng dẫn, dự án và video để bắt đầu sử dụng AWS.

Tăng tốc cho các trang web của bạn với Lightsail. Bạn sẽ có mọi thứ cần thiết để khởi động trang web của bạn trên AWS - điện toán, lưu trữ và kết nối mạng - với mức giá thấp, có thể ước lượng trước.