Bắt đầu với Hướng dẫn thực hiện

7 Bước  |  30 Phút

Static_Website_HERO-ART_sm

Mức sử dụng và chi phí cho từng dịch vụ: Giá dịch vụ AWS được tính tùy theo nhu cầu sử dụng từng dịch vụ riêng lẻ của bạn. Chi phí hàng tháng của bạn bao gồm tổng nhu cầu sử dụng với từng dịch vụ. Khám phá các tab bên dưới để tìm hiểu về từng dịch vụ và cách chúng ảnh hưởng đến hóa đơn của bạn.

 • Amazon S3

  Mô tả: Amazon S3 cung cấp dung lượng lưu trữ đám mây bảo mật, lâu bền và có khả năng thay đổi quy mô linh hoạt cho các đối tượng cấu thành nên trang web tĩnh của bạn. Bạn có thể lưu trữ các đối tượng như trang HTML, tệp CSS, hình ảnh, video và JavaScript. Với Amazon S3, bạn có thể dễ dàng sử dụng bộ lưu trữ đối tượng có giao diện web đơn giản để lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ bất cứ đâu trên web. Nhờ đó, trang web của bạn luôn khả dụng với khách truy cập.

  Cách tính giá: Giá dịch vụ Amazon S3 được tính dựa trên năm loại sử dụng: phân loại bộ lưu trữ Amazon S3 bạn chọn sử dụng, nơi bạn lưu trữ nội dung trang web của mình (ví dụ Miền Đông Hoa Kỳ hay Châu Á Thái Bình Dương - Sydney), lượng dữ liệu bạn lưu trữ, số lượng yêu cầu mà bạn hoặc người dùng ủa bạn thực hiện để lưu trữ nội dung mới hoặc truy xuất nội dung, lượng dữ liệu truyền từ Amazon S3 đến bạn hoặc người dùng của bạn. Do bạn sẽ sử dụng Amazon CloudFront để cung cấp dữ liệu, chi phí Amazon S3 của bạn sẽ được tính dựa trên dung lượng lưu trữ.

  Ví dụ: Nếu bạn sử dụng dịch vụ Lưu trữ Tiêu chuẩn ở Miền Đông Hoa Kỳ để lưu trữ 5GB nội dung, bạn sẽ phải trả 0.15 USD mỗi tháng. Nếu bạn đã tạo tài khoản của mình trong vòng 12 tháng qua và bạn đủ điều kiện để nhận Bậc miễn phí của AWS, bạn sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào.

 • Amazon Route 53

  Mô tả: Amazon Route 53 là một dịch vụ web về Hệ thống Tên Miền (DNS) trên đám mây có tính sẵn sàng cao và khả năng thay đổi quy mô linh hoạt. Dịch vụ này cung cấp cho bạn một phương thức định tuyến người dùng cuối đến các ứng dụng Internet theo cách đáng tin cậy với chi phí thấp, thông qua việc chuyển tên miền (như www.yourwebsite.com) thành địa chỉ IP dạng số (như 192.0.2.1) mà các máy tính sử dụng để kết nối với nhau.  Khi trang web của bạn có khách truy cập, Amazon Route 53 sẽ xử lý mối quan hệ từ tên miền đến địa chỉ IP này trong một Vùng Lưu trữ.

  Cách tính giá: Phí sử dụng dịch vụ Amazon Route53 được tính dựa trên 3 yếu tố: số lượng tên miền được quản lý (thanh toán hàng năm), số lượng Vùng lưu trữ bạn sử dụng, và số lượng truy vấn từ người dùng cuối với trang web của bạn. 

  Ví dụ: Bạn sẽ chỉ đăng ký một tên miền và sử dụng một Vùng lưu trữ với một trang web tĩnh. Tất cả truy vấn đến trang web tĩnh trên Amazon S3 đều miễn phí. Chi phí đăng ký tên miền tùy thuộc vào việc bạn muốn đăng ký phần đuôi tên miền nào. Ví dụ, tên miền “.com” có mức phí hàng năm là 12 USD và “.net” có mức phí hàng năm là 11 USD. Để xem danh sách chi phí tất cả tên miền, tham khảo Chi phí Tên Miền Amazon Route 53. Vùng lưu trữ trang web của bạn sẽ có chi phí 0.50 USD mỗi tháng.

 • Amazon CloudFront

  Mô tả: Amazon CloudFront là một Mạng Phân phối Nội dung (CDN) toàn cầu, nơi lưu trữ trang web của bạn trên một mạng lưới kết nối các máy chủ biên trên toàn thế giới, từ đó giúp người dùng tải trang web của bạn nhanh hơn. Sau khi các truy vấn nội dung trang web của bạn được gửi đến, chúng sẽ được tự động định tuyến đến vị trí biên gần nhất, ở gần với nơi khởi nguồn truy vấn nhất, từ đó mang đếṇ nội dung hiển thị ở trạng thái tốt nhất cho người dùng cuối.

  Cách tính giá: Phí sử dụng Amazon CloudFront được tính dựa trên ba yếu tố: dung lượng dữ liệu bạn chuyển đến người dùng cuối, số lượng truy vấn từ người dùng (với cả nội dung http và nội dung https), và những địa điểm CloudFront mà bạn sử dụng (điều này tùy thuộc vào độ đa dạng của địa điểm của người dùng trên toàn cầu của bạn).

  Ví dụ: Giả sử trang web của bạn dùng CloudFront trong một tháng (30 ngày), và trang có 1.000 khách truy cập mỗi ngày trong tháng đó. Với 1 lần nhấp chuột của khách, trang sẽ trả lại một đối tượng (1 truy vấn) và mỗi khách nhấp chuột một lần mỗi ngày trong 30 ngày. Mỗi truy vấn truyền đi 1MB dữ liệu, nên tổng dữ liệu trong tháng là 30.000MB hay 29GB (1GB=1.024MB). Một nửa số truy vấn đến từ Hoa Kỳ và nửa còn lại đến từ Châu Âu, nên tổng chi phí truyền dữ liệu trong tháng của bạn là 2.47 USD. Bên cạnh đó, mỗi lần nhấp chuột là một truy vấn HTTP, nên tháng đó sẽ có tổng 30.000 truy vấn HTTP đi kèm với tổng chi phí 0.02 USD trong tháng. Cộng hai giá trị lại với nhau, ta có tổng chi phí sử dụng CloudFront trong ví dụ này là 2.49 USD cho một tháng.

  Nếu bạn tạo tài khoản trong vòng 12 tháng qua, bạn đủ điều kiện áp dụng Bậc miễn phí của AWS. Với Bậc miễn phí của AWS, 50GB dữ liệu đầu tiên được truyền đi và 2.000.000 truy vấn HTTP/HTTPS đầu tiên sẽ được miễn phí. Vì thế với ví dụ ở đây, hóa đơn trong tháng của bạn sẽ được giảm xuống còn 0.00 USD.

Tổng chi phí ước tính: Tổng chi phí lưu trữ trang web tĩnh trên AWS thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của bạn.  Thông thường, bạn sẽ tốn từ 1-3 USD/tháng nếu vượt quá các giới hạn Bậc miễn phí của AWS.  Nếu bạn đủ điều kiện nhận Bậc miễn phí của AWS và mức sử dụng của bạn ở trong giới hạn miễn phí, hoạt động lưu trữ trang web tĩnh của bạn sẽ tốn khoảng 0.50 USD/tháng. Để xem bảng phân tích chi phí chi tiết và ước tính chi phí của bạn, hãy sử dụng Công cụ tính giá

Bắt đầu với Hướng dẫn thực hiện