Bắt đầu với Hướng dẫn triển khai

11 bước  |  120 phút

Project-Migrate-Databases
architectural-diagram
migrate-oracle-to-aurora-architectural-diagram

Di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle của bạn sang Amazon Aurora có thể giảm đáng kể chi phí cơ sở dữ liệu, đồng thời cải thiện độ tin cậy và hiệu suất. Amazon Aurora là cơ sở dữ liệu hiệu suất cao được quản lý đầy đủ, với tính bảo mật, độ sẵn sàng và độ ổn định của cơ sở dữ liệu thương mại với mức chi phí chỉ bằng một phần mười. AWS Database Migration Service và AWS Schema Conversion Tool giúp việc di chuyển dễ dàng hơn, giảm tối đa rủi ro gián đoạn các ứng dụng phụ thuộc vào cơ sở sữ liệu nguồn.

Những điều bạn sẽ đạt được:

Chuyển đổi sơ đồ cơ sở dữ liệu và mã bằng cách sử dụng AWS Schema Conversion Tool. Công cụ này sẽ giúp bạn tự động chuyển đổi sơ đồ cơ sở dữ liệu nguồn và SQL trong C++, C#, Java hoặc mã ứng dụng khác sang định dạng tương thích với Amazon Aurora. Bất kỳ mã nào không thể chuyển đổi tự động sẽ được đánh dấu rõ ràng để chuyển đổi thủ công.

Di chuyển dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nguồn sang cơ sở dữ liệu đích bằng AWS Database Migration Service. Bạn có thể bắt đầu di chuyển dữ liệu chỉ bằng vài cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS. Cơ sở dữ liệu nguồn vẫn hoạt động đầy đủ trong quá trình di chuyển

Thực hiện các hoạt động sau khi di chuyển như chạy các truy vấn SQL để xác thực loại đối tượng, số lượng đối tượng và số lượng hàng cho mỗi bảng giữa cơ sở dữ liệu nguồn và đích.

Những điều bạn cần trước khi bắt đầu:

Tài khoản AWS: Bạn cần có tài khoản AWS để bắt đầu cung cấp tài nguyên để lưu trữ trang web. Đăng ký AWS.

Cấp kỹ năng CNTT: Cần có kiến thức cơ bản về Oracle và SQL để hoàn tất dự án này thành công.

Kinh nghiệm về AWS: Cần có kiến thức cơ bản về AWS Virtual Private CloudAmazon RDS, Amazon DMS, nhóm bảo mật và CloudFormation để hoàn tất dự án này thành công.

Ước tính chi phí hàng tháng:

Tổng chi phí di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle sang Amazon Aurora sẽ khác nhau tùy thuộc vào một số điều: kích thước cơ sở dữ liệu của bạn, loại phiên bản Amazon Aurora và loại phiên bản AWS DMS bạn lựa chọn, bất kỳ dung lượng lưu trữ bổ sung nào cần thiết và cách sử dụng của bạn. Thông thường, chi phí cho việc di chuyển một lần cơ sở dữ liệu Oracle 10 GB là khoảng 5 USD, như minh họa trong dự án mẫu này. Để xem chi tiết các dịch vụ được sử dụng và chi phí liên quan, hãy xem Dịch vụ sử dụng và chi phí.

Bắt đầu với Hướng dẫn triển khai
virtusa

Virtusa là Đối tác cao cấp của Mạng lưới đối tác AWS (APN). Dịch vụ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn hợp lý hóa tài sản dữ liệu và bố trí lộ trình hiện đại hóa dữ liệu. Ngoài ra, phương pháp thực hiện đã được chứng tỏ của chúng tôi, chuyên môn về ngăn xếp AWS và nhóm cơ sở tư vấn toàn cầu được chứng nhận sẽ di chuyển các nền tảng RDBMS truyền thống bao gồm Oracle & SQL Server sang Amazon Aurora hoặc bất kỳ dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS nào khác.

DB Best

Tận dụng chuyên môn tối ưu hóa và di chuyển cơ sở dữ liệu đám mây của DB Best trên AWS để di chuyển thành công từ Oracle sang Amazon Aurora. Điều này có thể giúp bạn tăng tính linh hoạt trong kinh doanh, tăng tốc triển khai các giải pháp cơ sở dữ liệu và hiện thực hóa lợi ích sâu rộng của AWS. Tìm hiểu thêm trong Sách điện tử DB Best, tổng quan về kiến ​​trúc và gói dịch vụ Khởi đầu nhanh giảm giá của họ.


Cải thiện kho dữ liệu Amazon Aurora của bạn bằng cách vận dụng những công cụ đầu ngành và làm việc với các chuyên gia có thể giúp bạn nắm bắt thêm nhiều cách thức sử dụng Amazon Aurora: từ di chuyển dữ liệu đến mở rộng quy mô cho các hoạt động triển khai MySQL của bạn.

Xem thêm thông tin về cách làm việc với Amazon Aurora, bao gồm các hướng dẫn, tài liệu và biện pháp thực hành tốt nhất.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu này vạch ra các biện pháp thực hành tốt nhất cho AWS DMS.

Bạn cần thêm tài nguyên để bắt đầu sử dụng AWS? Truy cập Trung tâm tài nguyên Bắt đầu để tìm hiểu thêm.