Đăng tin nhắn vào chủ đề mà không cần truy cập vào Internet

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách [ phiên bản mở rộng của bản sao H1 ] trong đám mây bằng cách sử dụng [tên sản phẩm (TLA)]. [Tên sản phẩm] là một [mô tả loại sản phẩm] mà [đưa ra lợi ích chính]. [Tính năng] của nó khiến nó là sự lựa chọn hoàn hảo cho [danh sách các trường hợp sử dụng].

Trong ví dụ của chúng tôi, [tạo kịch bản cho việc sử dụng dịch vụ cơ bản.] Bạn cần [tạo thử thách cho khách hàng để họ giải quyết bằng dịch vụ.]

Để giải quyết thách thức này, bạn sẽ [liệt kê những gì khách hàng sẽ làm trong hướng dẫn.]

Bạn sẽ sử dụng [tên sản phẩm cùng với liên kết] trong hướng dẫn này. Dịch vụ này nằm trong Bậc miễn phí AWS.


Bạn cần có tài khoản AWS để thực hành hướng dẫn này

Chúng tôi không tính thêm phí khi sử dụng [tên sản phẩm]. Các tài nguyên mà bạn tạo trong phần hướng dẫn này đủ điều kiện áp dụng Bậc miễn phí. 

Thông tin thêm về Bậc miễn phí >>


Bước 1. Vào Bảng điều khiển [ Tên sản phẩm AWS ]

Trong bước này, bạn sẽ [thực hiện những điều tuyệt vời].


a.  Mở Bảng điều khiển quản lý AWS, nhờ đó bạn có thể giữ cho hướng dẫn từng bước này luôn mở. Khi màn hình tải xong, nhập tên người dùng và mật khẩu để bắt đầu. Sau đó nhập [chuỗi để hiển thị tên dịch vụ] trong thanh tìm kiếm và lựa chọn [tên dịch vụ] để mở bảng điều khiển dịch vụ.

(nhấp vào để phóng to)


b.  Một bước tuyệt vời để tham chiếu mục UX như Nút và từ khóa chính như important-stuff.

Mỗi bước phụ nên được để trong dạng lưới với cột đơn và thanh chia. Mô tả văn bản định dạng và ảnh chụp màn hình cũng nên để trong dạng lưới. 

Đổi tên hộp thoại thành modal[xx] và tham chiếu hộp thoại theo tên trong trường ID kích hoạt trong tab kích hoạt của hình ảnh.

(nhấp vào để phóng to)


Bước 2. Thực hiện những điều tuyệt vời

Trong bước này, bạn sẽ [thực hiện những điều tuyệt vời].


a.  Một bước phụ tuyệt vời có ở đây.

(nhấp vào để phóng to)


Bước 3. Thực hiện nhiều điều tuyệt vời hơn

Trong bước này, bạn sẽ [thực hiện nhiều điều tuyệt vời hơn].


a.  Một bước phụ tuyệt vời có ở đây.

(nhấp vào để phóng to)


Bước 4. Thực hiện nhiều điều tuyệt vời hơn nữa

Trong bước này, bạn sẽ [thực hiện những điều tuyệt vời].


a.  Một bước phụ tuyệt vời có ở đây.

(nhấp vào để phóng to)


Bước 5. Chấm dứt các tài nguyên

Trong bước này, bạn sẽ tắt tất cả mọi thứ.


a.  Một bước phụ tuyệt vời có ở đây.

(nhấp vào để phóng to)


Xin chúc mừng!

Bạn vừa [ hoàn tất tác vụ cực kỳ thú vị ] trên đám mây bằng cách [ nhắc lại những gì vừa làm ] với [ Tên sản phẩm AWS ]. [Tên sản phẩm] là lựa chọn vô cùng phù hợp khi bạn cần [liệt kê các trường hợp sử dụng] trong đó [liệt kê các lợi ích] là những điểm chính cần cân nhắc.