Quản lý phương tiện băng từ, chi phí phương tiện, hợp đồng ngoài cơ sở với bên thứ 3 và khối lượng dữ liệu không ngừng gia tăng khiến các tổ chức thường gặp khó khăn khi sao lưu băng từ. Dịch vụ AWS Storage Gateway mang đến cấu hình Cổng kết nối băng từ thay thế cho băng từ sao lưu vật lý rất phù hợp với quy trình sao lưu bạn đang sử dụng. Bạn sẽ được tận hưởng hiệu suất cục bộ của ổ đĩa, back-end đám mây có quy mô cực kỳ linh hoạt mà chi phí lại thấp trong khi giảm thiểu rủi ro gián đoạn hệ thống hiện có.

Những điều bạn sẽ đạt được:

Cung cấp cho máy chủ ảo một bộ lưu trữ cục bộ để dùng cho Cổng kết nối băng từ.

Tạo băng từ ảo trong Thư viện băng từ ảo của cổng. Băng từ ảo được lưu trữ trong Amazon S3 để phần mềm sao lưu của bạn có thể sử dụng thông qua giao diện VTL. Băng từ ảo sẽ thay thế cho băng từ và tự động hóa băng từ để bạn có thể bắt đầu dùng đám mây làm đích sao lưu, giảm tối đa các gián đoạn đối với hệ thống và quy trình hiện có.

Sao lưu vào các băng từ ảo này bằng phần mềm sao lưu hiện có. Cổng kết nối băng từ cho phép sao lưu vào đám mây và bảo toàn khoản đầu tư mua giấy phép phần mềm hiện có, tác vụ sao lưu và danh mục cho bạn.

Giảm chi phí với bộ lưu trữ được lưu trữ trong dài hạn nhờ sử dụng Amazon S3 Glacier và Amazon S3 Glacier Deep Archive. Bạn có thể dùng phần mềm sao lưu để di chuyển băng từ ảo sang Amazon S3 Glacier hoặc Amazon S3 Glacier Deep Archive nhằm giảm thêm chi phí. 

Những gì bạn cần trước khi bắt đầu:

Tài khoản AWS: Bạn sẽ cần một tài khoản AWS để tải AWS Storage Gateway xuống và tạo VTL cũng như băng từ ảo. Đăng ký AWS.

Phần mềm giám sát máy ảo và máy chủ: Cách đơn giản nhất là chạy Storage Gateway tại chỗ dưới dạng máy ảo (VM). Để biết thêm thông tin, hãy xem danh sách yêu cầu đối với Phần mềm giám sát máy ảo và máy chủ được hỗ trợ.

Phần mềm sao lưu bên thứ ba có sẵn để quản lý tác vụ sao lưu và danh mục. Để biết thêm thông tin, hãy xem danh sách Phần mềm sao lưu bên thứ ba tương thích.

Trình độ kỹ năng: Có kinh nghiệm sử dụng công nghệ lưu trữ và sao lưu, kết nối mạng, ảo hóa, công cụ sao lưu và giải pháp băng từ. Tuy nhiên, nếu bạn chưa có kinh nghiệm này thì cũng không sao.

Kinh nghiệm AWS: Bạn không cần có kiến thức làm việc với Amazon S3, Amazon S3 Glacier hoặc Amazon S3 Glacier Deep Archive.

Ước tính chi phí của bạn:

Bạn được tính phí dựa trên loại và dung lượng lưu trữ sử dụng, yêu cầu bạn thực hiện và lượng dữ liệu truyền ra khỏi AWS. Phí lưu trữ dữ liệu hàng tháng áp dụng cho băng từ lưu trữ trong S3 và băng từ lưu trữ trong Glacier.

Để xem chi tiết các dịch vụ được sử dụng và chi phí liên quan, hãy xem Dịch vụ sử dụng và chi phí.


Tạo bộ lưu trữ liền mạch trên đám mây và môi trường tại chỗ bằng cách làm việc với đối tác AWS.

Bạn cần thêm tài nguyên để bắt đầu di chuyển dữ liệu vào và ra khỏi AWS? Hãy truy cập Trung tâm tài nguyên để tìm thông tin tổng quan về các dịch vụ bổ sung, video và sách trắng để giúp bạn bắt đầu với AWS.