Amazon S3 Glacier

Dịch vụ lưu trữ đối tượng dài hạn, bảo mật và bền để lưu trữ dữ liệu

Amazon S3 Glacier là một dịch vụ lưu trữ đám mây bảo mật, bền bỉ và có mức phí cực kỳ thấp để lưu trữ dữ liệu và sao lưu dài hạn. Nó được thiết kế để cung cấp độ bền 99,999999999% và tính năng bảo mật toàn diện cũng như các tính năng tuân thủ khác, giúp thỏa mãn thậm chí cả những yêu cầu luật định khắt khe nhất. Amazon S3 Glacier cung cấp chức năng truy vấn tại chỗ, cho phép bạn chạy các phân tích mạnh mẽ trực tiếp trên dữ liệu lưu trữ của bạn. Khách hàng có thể lưu trữ dữ liệu với mức phí thấp chỉ bằng 0,004 USD mỗi gigabyte mỗi tháng, tiết kiệm được khá nhiều so với các giải pháp tại cơ sở. Để đảm bảo mức phí thấp nhưng vẫn phù hợp với nhiều nhu cầu truy xuất khác nhau, Amazon S3 Glacier cung cấp ba lựa chọn để truy cập các kho lưu trữ, từ vài phút cho đến vài giờ.

Giới thiệu về Amazon S3 Glacier – 2:29

Lợi ích

TRUY XUẤT NHANH CHỈ TRONG 1-5 PHÚT

Amazon S3 Glacier cung cấp ba lựa chọn truy xuất để phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn. Các truy xuất nhanh thường trả về dữ liệu dữ liệu trong 1-5 phút và lý tưởng cho các trường hợp sử dụng Lưu trữ Hoạt động. Các truy xuất tiêu chuẩn thường hoàn tất trong 3-5 giờ và hiệu quả với những nhu cầu ít nhạy thời gian hơn như dữ liệu sao lưu, chỉnh sửa phương tiện hoặc các phân tích dài hạn. Các truy xuất khối lượng lớn là lựa chọn truy xuất có mức chi phí thấp, trả về khối lượng dữ liệu lớn trong vòng 5-12 giờ.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn truy xuất của Amazon S3 Glacier »

ĐỘ BỀN VÀ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ

Amazon S3 Glacier chạy trên hạ tầng đám mây toàn cầu lớn nhất trên thế giới và được thiết kế có độ bền 99,999999999%. Dữ liệu được tự động phân phối trên tối thiểu ba Vùng sẵn sàng vật lý độc lập về mặt địa lý với một Khu vực AWS.

Tìm hiểu thêm về cơ sở hạ tầng đám mây toàn cầu của AWS »

NĂNG LỰC TUÂN THỦ VÀ BẢO MẬT TOÀN DIỆN NHẤT

Amazon S3 Glacier cung cấp khả năng tích hợp tinh tế với AWS CloudTrail để ghi nhật ký, giám sát và duy trì các hoạt động truy xuất API lưu trữ cho mục đích kiểm tra và hỗ trợ ba dạng mã hóa khác nhau. Amazon S3 Glacier cũng hỗ trợ các tiêu chuẩn bảo mật và chứng nhận tuân thủ, bao gồm SEC Rule 17a-4, PCI-DSS, HIPAA/HITECH, FedRAMP, EU GDPR và FISMA, đồng thời Amazon Glacier Vault Lock kích hoạt các tính năng lưu trữ WORM, giúp đáp ứng các yêu cầu tuân thủ cho gần như mọi cơ quan luật định trên toàn cầu.

Tìm hiểu thêm về bảo mật »

Tìm hiểu thêm về tuân thủ »

CHI PHÍ THẤP

Amazon S3 Glacier được thiết kế là lớp lưu trữ đối tượng AWS có chi phí thấp nhất, cho phép bạn lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn với mức phí rất thấp. Việc này giúp có thể duy trì toàn bộ dữ liệu bạn cần cho các trường hợp sử dụng như kho dữ liệu, các phân tích, IoT, học máy, tuân thủ và lưu kho tài sản phương tiện. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn cần, không phải cam kết mức phí tối thiểu hoặc phí trả trước.

Chi tiết về mức giá của Amazon S3 Glacier »

ĐƯỢC HỖ TRỢ NHIỀU NHẤT TỪ CÁC ĐỐI TÁC, NHÀ CUNG CẤP VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA AWS

Bên cạnh việc tích hợp với hầu hết các dịch vụ của AWS, dịch vụ lưu trữ đối tượng Amazon còn bao gồm hàng chục nghìn nhà tích hợp hệ thống, tư vấn và đối tác cung cấp phần mềm độc lập, với số lượng đối tác gia nhập mỗi tháng ngày càng nhiều. Các đối tác trong Mạng lưới đối tác AWS đã điều chỉnh dịch vụ và phần mềm của họ cho phù hợp với các giải pháp Amazon S3 và Amazon S3 Glacier như Sao lưu và khôi phục, Lưu trữ, và Khôi phục sau thảm họa. Không một nhà cung cấp đám mây nào có lượng đối tác nhiều hơn đang sở hữu giải pháp được tích hợp sẵn để kết hợp với dịch vụ.

Tìm hiểu thêm về Đối tác của AWS Storage »

TRUY VẤN TẠI CHỖ

Amazon S3 Glacier là dịch vụ lưu trữ trên đám mây duy nhất cho phép bạn truy vấn dữ liệu tại chỗ và chỉ truy xuất tập dữ liệu con mà bạn cần từ một kho lưu trữ. Amazon S3 Glacier Select giúp bạn giảm tổng chi phí quyền sở hữu bằng cách mở rộng kho dữ liệu của bạn sang dịch vụ lưu trữ hiệu quả về mặt chi phí.

Tìm hiểu thêm về Amazon S3 Glacier Select »

Trường hợp sử dụng

LUỒNG CÔNG VIỆC TÀI SẢN PHƯƠNG TIỆN

Tài sản Phương tiện như video và phim tin tức yêu cầu lưu trữ bền và có thể tăng lên nhiều petabyte theo thời gian. Amazon S3 Glacier cho phép bạn lưu trữ nội dung phương tiện cũ hơn ở mức phí chấp nhận được, sau đó chuyển nội dung đó lên Amazon S3 để phân phối khi cần.

LƯU TRỮ THÔNG TIN Y TẾ

Các hệ thống của bệnh viện cần lưu hàng petabyte hồ sơ bệnh nhân (LIS, PACS, EHR, v.v.) trong nhiều thập kỷ để đáp ứng các yêu cầu luật định. Amazon S3 Glacier giúp bạn lưu trữ dữ liệu hồ sơ bệnh nhân một cách tin cậy và bảo mật ở mức chi phí rất thấp.

LƯU TRỮ THEO LUẬT ĐỊNH VÀ TUÂN THỦ

Nhiều doanh nghiệp như Dịch vụ tài chính và Y tế phải lưu trữ hồ sơ theo luật định và để tuân thủ trong thời gian dài. Khóa hầm Amazon S3 Glacier giúp bạn thiết lập các biện pháp kiểm soát tuân thủ để đáp ứng các mục tiêu tuân thủ của bạn chẳng hạn như Quy tắc SEC 17a-4(f).

LƯU TRỮ DỮ LIỆU KHOA HỌC

Các tổ chức nghiên cứu tạo, phân tích và lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn. Với Amazon S3 Glacier, bạn tránh được sự phức tạp về phần cứng, quản lý cơ sở và hoạch định năng lực.

BẢO TỒN KỸ THUẬT SỐ

Các thư viện và cơ quan của chính phủ gặp nhiều thách thức về toàn vẹn dữ liệu trong hoạt động bảo tồn kỹ thuật số của mình. Khác với các hệ thống truyền thống vốn yêu cầu phải xác minh dữ liệu và sửa chữa thủ công rất tốn công sức, Amazon S3 Glacier thực hiện các kiểm tra định kỳ và hệ thống về độ toàn vẹn dữ liệu và được xây dựng với khả năng tự động sửa chữa.

THAY THẾ BĂNG TỪ

Các thư viện sử dụng băng từ tại hoặc ngoài cơ sở có thể giảm chi phí lưu trữ nhưng yêu cầu số tiền đầu tư ban đầu lớn và dịch vụ bảo trì chuyên sâu. Amazon S3 Glacier không yêu cầu người dùng phải trả trước, đồng thời không còn phải mất phí bảo trì và gánh nặng bảo trì.

Nghiên cứu điển hình

Nghiên cứu điển hình từ Sony DADC
Sony DADC New Media Solutions di chuyển toàn bộ kho lưu trữ video 20 petabyte của mình từ sử dụng băng từ LTO sang Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) và Amazon S3 Glacier.
Nghiên cứu điển hình từ Celgene
Celgene sử dụng Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) và Amazon S3 Glacier để lưu trữ hàng trăm terabyte dữ liệu gen.
Nghiên cứu điển hình từ Soundcloud
Soundcloud sử dụng Amazon S3 và Amazon S3 Glacier để lưu trữ và xử lý các tập dữ liệu cực lớn mỗi ngày.
Nghiên cứu điển hình từ Illumina
Illumina tải lên và lưu trữ các tập dữ liệu gen cực lớn trên dịch vụ lưu trữ trên đám mây của Amazon S3 Glacier.

Bài viết và bài đăng trên blog

THÔNG TIN MỚI
AWS công bố cung cấp rộng rãi Lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier Deep Archive tại tất cả các Khu vực thương mại AWS và AWS GovCloud (US)
NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2019

Tìm hiểu thêm »

BLOG VỀ KIẾN TRÚC AWS
S3 và S3 Glacier Launch đưa ra thông báo cho khối lượng công việc lưu trữ
bởi Matt Sidley | Ngày 26 tháng 11 năm 2018

Tìm hiểu thêm »

Bắt đầu với Amazon S3 Glacier

Step 1 - Sign up for an AWS account

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon S3 Glacier

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi