Open Government Solutions

Thông qua nghiên cứu và kinh nghiệm của các tổ chức khác cũng thuộc lĩnh vực công, bạn sẽ tìm hiểu về mã nguồn mở, tiêu chuẩn và thực tiễn mà các chính phủ trên khắp thế giới đã triển khai.

Open Government Solutions / Ứng phó tình huống khẩn cấp

Ứng phó tình huống khẩn cấp

Khai thác tài nguyên và giải pháp mà các cơ quan thuộc lĩnh vực công trên toàn thế giới đã dùng để chống lại tác động của những tình huống hợp khẩn cấp như COVID-19.
Lọc theo:
Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
Không tìm thấy kết quả nào.
1
Các thông tin và liên kết trên trang này, cũng như nội dung nguồn mở được liên kết với trang này, được quy định theo
Đóng

Các thông tin và liên kết trên trang này được quy định theo Điều khoản trang web của Amazon Web Services (AWS). Nội dung nguồn mở liên kết đến các trang này do bên thứ ba phát triển, vận hành, duy trì và sở hữu. AWS không xác nhận, phê duyệt hoặc chứng nhận nội dung hay nguồn của những nội dung này. Các thông tin và liên kết trên những trang này được cung cấp theo nguyên trạng. AWS không bảo đảm và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin, liên kết và nội dung nguồn mở (bao gồm thông tin cấp phép) đó. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng chúng. Người dùng nên tuân thủ các quy trình và bước kiểm tra mà họ thiết lập trước khi triển khai tài nguyên của bên thứ ba.

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với nhóm Đổi mới chính phủ của AWS để được giải đáp mọi thắc mắc.