Giải pháp chính phủ mở

Thông qua nghiên cứu và kinh nghiệm của các tổ chức khác cũng thuộc lĩnh vực công, bạn sẽ tìm hiểu về mã nguồn mở, tiêu chuẩn và thực tiễn mà các chính phủ trên khắp thế giới đã triển khai.

Giải pháp chính phủ mở / Bộ công cụ nguyên mẫu

Bộ công cụ nguyên mẫu

Tìm thấy tất cả công cụ bạn cần để xây dựng nguyên mẫu tương tác trông giống các trang web và dịch vụ của chính phủ. Chia sẻ ý tưởng với bên liên quan và thực hiện nghiên cứu người dùng.
Lọc theo:
Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
Không tìm thấy kết quả nào.
1
Các thông tin và liên kết trên trang này, cũng như nội dung nguồn mở được liên kết với trang này, được quy định theo
Đóng

Các thông tin và liên kết trên trang này được quy định theo Điều khoản trang web của Amazon Web Services (AWS). Nội dung nguồn mở liên kết đến các trang này do bên thứ ba phát triển, vận hành, duy trì và sở hữu. AWS không xác nhận, phê duyệt hoặc chứng nhận nội dung hay nguồn của những nội dung này. Các thông tin và liên kết trên những trang này được cung cấp theo nguyên trạng. AWS không bảo đảm và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin, liên kết và nội dung nguồn mở (bao gồm thông tin cấp phép) đó. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng chúng. Người dùng nên tuân thủ các quy trình và bước kiểm tra mà họ thiết lập trước khi triển khai tài nguyên của bên thứ ba.

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với nhóm Đổi mới chính phủ của AWS để được giải đáp mọi thắc mắc.