AWS IoT Analytics

Phân tích dành cho thiết bị IoT

AWS IoT Analytics là một dịch vụ được quản lý toàn phần cho phép chạy và vận hành các phân tích phức tạp trên một lượng dữ liệu IoT khổng lồ một cách dễ dàng mà không cần phải lo nghĩ tới chi phí và sự phức tạp nếu phải xây dựng nền tảng phân tích IoT. Đây là cách dễ dàng nhất để thực hiện phân tích dữ liệu IoT và có được sự hiểu biết sâu, nhằm đưa ra các quyết định tốt hơn và chính xác hơn cho các ứng dụng IoT cũng như những trường hợp sử dụng mô hình machine learning.

Dữ liệu IoT là dữ liệu phi cấu trúc mức độ cao, do vậy, việc phân tích những dữ liệu này khá khó khăn khi dùng các những công cụ phân tích và nghiệp vụ truyền thống, vốn được thiết kế để xử lý dữ liệu có cấu trúc. Dữ liệu IoT thu được từ các thiết bị thường ghi lại các quá trình có độ nhiễu cao (như nhiệt độ, chuyển động hoặc âm thanh). Dữ liệu từ các thiết bị này thường có những khoảng gián đoạn rõ rệt, nhiều thông điệp bị sai lệch và các số liệu sai cần phải được làm sạch trước khi tiến hành phân tích. Vì thế, dữ liệu IoT thường chỉ có ý nghĩa trong ngữ cảnh của dữ liệu đầu vào bổ sung của bên thứ ba. Ví dụ: để giúp nông dân xác định thời điểm tưới nước cho cây trồng, các hệ thống tưới tiêu vườn nho thường bổ sung dữ liệu cảm biến độ ẩm với dữ liệu về lượng mưa tại vườn, cho phép sử dụng nước hiệu quả hơn mà vẫn tối đa hóa năng suất thu hoạch.

AWS IoT Analytics tự động hóa tuần tự cho các bước khó cần phải phân tích dữ liệu từ những thiết bị IoT. AWS IoT Analytics lọc, biến đổi và bổ sung dữ liệu IoT trước khi lưu trữ chúng vào một kho dữ liệu chuỗi thời gian dành cho phân tích. Bạn có thể cài đặt dịch vụ để chỉ thu thập dữ liệu bạn cần từ các thiết bị của mình, áp dụng các phép biến đổi toán học vào xử lý dữ liệu và bổ sung dữ liệu bằng siêu dữ liệu theo thiết bị cụ thể như loại thiết bị và vị trí trước khi lưu trữ dữ liệu đã được xử lý. Sau đó, bạn có thể phân tích dữ liệu bằng cách chạy các truy vấn đặc thù hoặc được lập lịch bằng việc sử dụng công cụ truy vấn SQL tích hợp hoặc thực hiện nhiều phân tích phức tạp và suy luận bằng phương pháp machine. IoT Analytics giúp việc bắt đầu machine learning trở nên dễ dàng bằng cách cung cấp các mô hình được dựng sẵn dành cho các trường hợp sử dụng IoT thông dụng.

Bạn cũng có thể sử dụng phân tích tùy chỉnh của mình được đóng gói trong bộ chứa để thực thi trên AWS IoT Analytics. AWS IoT Analytics tự động hóa việc thực thi phân tích tùy chỉnh của bạn được tạo trên Jupyter Notebook hoặc công cụ riêng của bạn (ví du: Matlab, Octave, v.v.) sẽ được thực thi theo lịch của bạn.

AWS IoT Analytics là dịch vụ được quản lý toàn phần thực hiện việc phân tích và tự động thay đổi quy mô để hỗ trợ đến hàng petabyte dữ liệu IoT. Với AWS IoT Analytics, bạn có thể phân tích dữ liệu từ hàng triệu thiết bị và xây dựng các ứng dụng IoT xử lý nhanh, chạy trên nhiều thiết bị mà không cần quản lý phần cứng hoặc cơ sở hạ tầng.

Để tìm hiểu thêm thông tin, hãy truy cập trang tài liệu AWS IoT Analytics.

AWS IoT Analytics - Cách thức hoạt động (3:01)

Các lợi ích của AWS IoT Analytics

Vận hành quy trình công việc phân tích của bạn

Bạn chỉ cần cung cấp phân tích, AWS IoT Analytics sẽ tự động hóa việc thực hiện phân tích vào thời điểm và tại địa điểm bạn cần. AWS IoT Analytics sẽ nhập các container mã có tác giả tùy chỉnh, được tích hợp vào các công cụ bên ngoài như Matlab, Octave, v.v. và thực thi theo lịch của bạn để tạo ra thông tin chuyên sâu về hoạt động, cho bạn thêm thời gian để tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất.

Dễ dàng chạy các truy vấn trên dữ liệu IoT

Với AWS IoT Analytics, bạn có thể chạy các truy vấn tùy biến, đơn giản bằng cách sử dụng công cụ truy vấn SQL được tích hợp. Ví dụ: sử dụng truy vấn SQL để trích xuất dữ liệu từ kho dữ liệu, bạn có thể tính toán quãng đường đã đi được của nhóm phương tiện hoặc số lượng cửa bị khóa trong tòa nhà thông minh. Ngoài ra, AWS IoT Analytics còn cung cấp khung thời gian không chồng chéo và liền kề nhau để thực hiện phân tích dữ liệu mới gia tăng. Bạn có thể tăng cường hiệu quả phân tích và giảm chi phí bằng cách chỉ quét dữ liệu bạn cần.

Tối ưu hóa khả năng lưu trữ dữ liệu cho IoT

AWS IoT Analytics lưu trữ dữ liệu thiết bị đã được xử lý vào một kho dữ liệu chuỗi thời gian đã được tối ưu hóa nhằm đạt thời gian phản hồi nhanh cho các truy vấn IoT. Dữ liệu thô cũng tự động được lưu trữ để xử lý sau hoặc để tái xử lý cho trường hợp sử dụng khác.

Chuẩn bị dữ liệu IoT để thực hiện phân tích

AWS IoT Analytics cung cấp các kỹ thuật chuẩn bị dữ liệu nhằm giúp việc chuẩn bị và xử lý dữ liệu cho phân tích được dễ dàng. AWS IoT Analytics cũng hỗ trợ các phân tích chuỗi thời gian để bạn có thể phân tích hiệu năng của các thiết bị theo thời gian và nắm cách thức và địa điểm chúng đang được sử dụng, giám sát liên tục dữ liệu thiết bị để dự đoán các vấn đề về bảo trì, đồng thời giám sát các cảm biến để dự đoán cũng như phản hồi các điều kiện về môi trường. AWS IoT Analytics được tích hợp vào AWS IoT Core giúp dễ dàng nhập dữ liệu thiết bị trực tiếp từ các thiết bị được kết nối. Tính năng này giúp xóa các số liệu sai, điền dữ liệu còn thiếu và thực hiện các biến đổi toán học với dữ liệu thông báo. Khi dữ liệu đã được nhập, AWS IoT Analytics có thể xử lý chúng bằng việc sử dụng các câu lệnh điều kiện, lọc dữ liệu để chỉ thu thập dữ liệu bạn muốn phân tích và bổ sung vào dữ liệu các thông tin từ cơ sở dữ liệu AWS IoT. Bạn cũng có thể sử dụng các hàm AWS Lambda để bổ sung dữ liệu thiết bị của bạn từ các nguồn bên ngoài như Weather Service, HERE Maps, Salesforce hoặc Amazon DynamoDB.

Công cụ dành cho machine learning

AWS IoT Analytics giúp việc áp dụng machine learning vào dữ liệu IoT của bạn trở nên dễ dàng với các ghi chép Jupyter được lưu trữ. Bạn có thể trực tiếp kết nối dữ liệu IoT của mình vào ghi chép trực tuyến và xây dựng, huấn luyện và thực thi các mô hình ngay từ bảng điều khiển AWS IoT Analytics mà không cần quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng cơ bản nào. Khi sử dụng AWS IoT Analytics, bạn có thể áp dụng các thuật toán machine learning vào dữ liệu thiết bị để tạo một chỉ số ổn định cho mỗi thiết bị trong đội xe của mình. Ví dụ: một nhà sản xuất tự động có thể kiểm tra khách hàng nào có má phanh bị mòn và cảnh báo họ nên thực hiện bảo dưỡng xe. Chỉ với một cú bấm nút, bạn cũng có thể đóng gói mã Jupyter Notebook vào ảnh container có thể thực thi và thực thi container đó trên AWS IoT Analytics khi cần.

Chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng với Tự động thay đổi quy mô

AWS IoT Analytics là một dịch vụ được quản lý toàn phần và bạn chỉ trả tiền cho những gì mình sử dụng, giúp bạn tự động thay đổi quy mô để hỗ trợ đến hàng petabyte dữ liệu IoT. Với IoT Analytics, bạn có thể phân tích các thiết bị được kết nối của toàn bộ đội xe mà không cần quản lý phần cứng hoặc cơ sở hạ tầng. Khi nhu cầu của bạn thay đổi, khả năng điện toán và kho dữ liệu sẽ tự động tăng hoặc giảm quy mô giúp bạn luôn đủ dung lượng cho các ứng dụng IoT và bạn chỉ phải trả tiền cho những tài nguyên mình sử dụng mà thôi.

Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động của AWS IoT Analytics

Trường hợp sử dụng

Nông nghiệp thông minh

AWS IoT Analytics có thể tự động bổ sung dữ liệu thiết bị IoT với siêu dữ liệu theo ngữ cảnh qua việc sử dụng AWS IoT Registry và các nguồn dữ liệu công khai khác để bạn có thể thực hiện phân tích có tính đến yếu tố thời gian, vị trí, nhiệt độ, cao độ và các điều kiện môi trường khác. Với phân tích này, bạn có thể viết các mô hình thực hiện hành động khuyến nghị mà thiết bị của bạn có thể thực hiện trong thực tế. Ví dụ: những người vận hành thiết bị nông nghiệp được kết nối có thể sử dụng AWS IoT Analytics để bổ sung dữ liệu cảm biến độ ẩm kèm theo lượng mưa dự kiến để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nước của thiết bị tưới tiêu tự động của họ.

Bảo trì dự đoán

AWS IoT Analytics cung cấp các mẫu dựng sẵn nhằm giúp bạn dễ dàng xây dựng các mô hình bảo trì dự đoán mạnh mẽ và áp dụng cho đội xe của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng AWS IoT Analytics để dự đoán khi nào hệ thống sưởi và làm mát ngừng hoạt động trên các xe chở hàng được kết nối, rồi thực hiện bảo trì phù hợp nhằm ngăn ngừa tình trạng hư hỏng lô hàng.

Chủ động bổ sung nguồn cung ứng

AWS IoT Analytics giúp bạn xây dựng các ứng dụng IoT để giám sát hàng tồn kho theo thời gian thực. Ví dụ: một công ty thực phẩm và đồ uống có thể sử dụng AWS IoT Analytics để phân tích dữ liệu từ các máy bán hàng tự động của họ và chủ động sắp xếp lại hàng hóa chính xác cho từng máy và loại sản phẩm, bất cứ khi nào lượng cung ứng thực phẩm đang giảm đi.

Tính điểm độ hiệu quả của quy trình

Với AWS IoT Analytics, các công ty có thể xây dựng các ứng dụng giúp giám sát liên tục độ hiệu quả của các quy trình khác nhau và thực hiện hành động cải thiện quy trình. Ví dụ: một công ty khai thác mỏ có thể gia tăng hiệu quả hoặc xe chở quặng của mình bằng việc tối đa hóa tải trọng cho mỗi chuyến đi. Với AWS IoT Analytics, công ty có thể xác định tải trọng hiệu quả nhất cho một vị trí hoặc xe tải theo thời gian, sau đó so sánh sự sai khác so với tải mục tiêu trong thời gian thực và các hướng dẫn lập kế hoạch tải trọng tốt hơn để nâng cao hiệu quả.

Hướng dẫn sử dụng khái quát

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các kênh

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các kênh

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các quy trình

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các quy trình

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các kho dữ liệu & Bộ dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Các kho dữ liệu & Bộ dữ liệu

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Dữ liệu phân tích và hình ảnh trực quan

Hướng dẫn sử dụng khái quát về AWS IoT Analytics: Dữ liệu phân tích và hình ảnh trực quan

Các bài viết trên blog và hội thảo trực tuyến

Randall Hunt
Randall Hunt
Ngày 1 tháng 5 năm 2018
Tìm hiểu từng bước về cách thức iDevice sử dụng AWS IoT Analytics (32:04)

Bắt đầu với AWS

Bước 1 - Đăng nhập vào IoT Analytics

Đăng nhập vào bảng điều khiển

Sử dụng ngay AWS IoT Analytics
Bước 2 - Đọc tài liệu về IoT Analytics

Tìm hiểu cách sử dụng AWS IoT Analytics

Đọc tài liệu kỹ thuật
Bước 3 - Khám phá các tính năng của IoT Analytics

Khám phá các tính năng chính

Khám phá các tính năng của AWS IoT Analytics

Tìm hiểu thêm về AWS IoT Analytics

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi