AWS IoT Core

Kết nối thiết bị tới đám mây dễ dàng và bảo mật. Mở rộng quy mô một cách đáng tin cậy cho hàng tỷ thiết bị và hàng nghìn tỷ tin nhắn.

AWS IoT Core là gì?

AWS IoT Core là một dịch vụ đám mây được quản lý cho phép các thiết bị kết nối có thể dễ dàng tương tác một cách bảo mật với các ứng dụng đám mây và các thiết bị khác. AWS IoT Core có thể hỗ trợ hàng tỷ thiết bị và hàng nghìn tỷ tin nhắn, đồng thời có thể xử lý và định hướng những tin nhắn đó một cách tin cậy và bảo mật tới các điểm cuối của AWS và tới các thiết bị khác. Với AWS IoT Core, ứng dụng sẽ có khả năng theo dõi và giao tiếp với tất cả thiết bị của bạn, vào mọi thời điểm, ngay cả khi chúng không được kết nối.

AWS IoT Core cũng giúp bạn dễ dàng sử dụng các dịch vụ AWS như AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon SageMaker, Amazon DynamoDB, Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail và Amazon QuickSight, để dựng các ứng dụng IoT nhằm thu thập, xử lý, phân tích và thao tác trên dữ liệu do các thiết bị được kết nối tạo ra mà không phải quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng nào.

AWS IoT Core hoạt động như thế nào?

Kết nối và quản lý các thiết bị của bạn

AWS IoT Core cho phép bạn dễ dàng kết nối thiết bị với đám mây và các thiết bị khác. AWS IoT Core hỗ trợ HTTP, WebSockets và MQTT, giao thức kết nối gọn nhẹ được thiết kế chuyên dụng để đảm nhiệm các kết nối chập chờn, giảm thiểu dấu vết mã trên thiết bị và giảm yêu cầu băng thông mạng. Bên cạnh đó, AWS IoT Core còn hỗ trợ nhiều giao thức theo tiêu chuẩn ngành và tùy chỉnh khác, đồng thời các thiết bị có thể giao tiếp với nhau ngay cả khi đang sử dụng các giao thức khác nhau.
Kết nối và quản lý bằng AWS IoT Core

Bảo mật kết nối và dữ liệu thiết bị

AWS IoT Core đem đến khả năng xác thực và mã hóa hoàn chỉnh trên tất cả các điểm kết nối để dữ liệu không bao giờ được trao đổi giữa các thiết bị và AWS IoT Core mà không có danh tính đã được chứng minh. Ngoài ra, bạn có thể bảo mật quyền truy cập vào các thiết bị và ứng dụng của mình bằng cách áp dụng các chính sách với quyền chi tiết.
Bảo mật kết nối bằng AWS IoT Core

Xử lý và thao tác với dữ liệu thiết bị

Với AWS IoT Core, bạn sẽ có thể lọc, chuyển đổi và thao tác với dữ liệu thiết bị trong khi truyền, căn cứ theo quy tắc kinh doanh mà bạn xác định. Bạn có thể cập nhật quy tắc của mình để triển khai các tính năng của thiết bị và ứng dụng mới vào bất kỳ thời điểm nào. AWS IoT Core sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng các dịch vụ AWS như AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon Machine Learning, Amazon DynamoDB, Amazon CloudWatch và Amazon Elasticsearch Service để có được ứng dụng IoT mạnh mẽ hơn nữa.
Xử lý dữ liệu thiết bị bằng AWS IoT Core

Đọc và cài đặt trạng thái thiết bị vào bất kỳ thời điểm nào

AWS IoT Core lưu trạng thái mới nhất của thiết bị được kết nối để có thể đọc hoặc cài đặt vào bất kỳ lúc nào, làm cho thiết bị xuất hiện trên ứng dụng của bạn như thể thiết bị đó đã luôn được kết nối. Nghĩa là, ứng dụng của bạn có thể đọc trạng thái của thiết bị ngay cả khi đã bị ngắt kết nối, bên cạnh đó, bạn còn có thể cài đặt trạng thái thiết bị và yêu cầu thực hiện cài đặt này khi thiết bị kết nối lại.
Sử dụng AWS IoT Core để đọc và đặt trạng thái thiết bị

Bắt đầu với AWS

Bước 1 – Đăng ký tài khoản AWS

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận ngay quyền truy cập Bậc miễn phí của AWS.
Bước 2 - Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
Bước 3 – Bắt đầu dựng với AWS

Bắt đầu dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về AWS IoT Core

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS IoT Core
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi