« AWS IoT

AWS IoT FleetWise (Xem trước)

Dễ dàng thu thập, chuyển đổi và truyền dữ liệu phương tiện lên đám mây gần với thời gian thực

Truy cập dữ liệu phương tiện được chuẩn hóa trên toàn đội mà không cần phát triển hệ thống thu thập dữ liệu tùy chỉnh.

Giảm chi phí và cho phép truyền dữ liệu hiệu quả hơn với tính năng lọc thông minh, có thể gửi đúng dữ liệu bạn cần lên đám mây.

Hiển thị dữ liệu tình trạng phương tiện gần với thời gian thực để phát hiện và giảm thiểu sự cố nhanh hơn, giúp ngăn chặn các trường hợp thu hồi có thể xảy ra và hỗ trợ khách hàng từ xa.

Cách thức hoạt động

AWS IoT FleetWise giúp các nhà sản xuất ô tô dễ dàng và tiết kiệm chi phí khi thu thập, chuyển đổi và truyền dữ liệu phương tiện lên đám mây gần với thời gian thực và sử dụng dịch vụ này để thiết lập các ứng dụng với trình phân tích và máy học nhằm cải thiện chất lượng phương tiện, tính an toàn và khả năng tự chủ.
Cách thức hoạt động của AWS IoT FleetWise
 Nhấp vào để phóng to

Trường hợp sử dụng

Đào tạo các mô hình thị giác máy tính

Đào tạo xe tự lái (AV) và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) với dữ liệu camera thu thập được từ đội xe sản xuất.

Giúp giảm thiểu yêu cầu bảo hành và thu hồi

Sử dụng dữ liệu gần với thời gian thực để chủ động phát hiện và giảm thiểu các vấn đề về chất lượng trên toàn đội.

Cải thiện ước tính tầm hoạt động của EV

Cải thiện ước tính tầm hoạt động của pin xe điện (EV) với dữ liệu môi trường từ cộng đồng, chẳng hạn như thời tiết và điều kiện lái xe, từ các phương tiện lân cận.

Thông báo cho tài xế về điều kiện đường đi thay đổi

Thu thập dữ liệu chọn lọc từ các phương tiện lân cận và sử dụng dữ liệu đó để thông báo cho tài xế về tình trạng đường đi thay đổi, chẳng hạn như làn đường bị cấm hoặc đang thi công.

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu cách thức hoạt động của AWS IoT FleetWise

Tìm hiểu thêm về thu thập dữ liệu dựa trên quy tắc, tạo mô hình phương tiện và hơn thế nữa.

Xem trang tính năng »

Khám phá mức định giá của AWS IoT FleetWise

Chỉ thanh toán các dịch vụ được sử dụng và không yêu cầu cam kết hoặc phí trả trước.

Tìm hiểu thêm về định giá »

Kết nối với chuyên gia

Nhận sự hỗ trợ bạn cần.

Khám phá các tùy chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS