Amazon Kinesis Data Firehose

Tải các luồng dữ liệu theo thời gian thực vào hồ dữ liệu, kho và dịch vụ phân tích một cách đáng tin cậy

Dễ dàng thu thập, chuyển đổi và tải dữ liệu phát trực tiếp. Tạo luồng phân phối, lựa chọn điểm đích của bạn và bắt đầu phát trực tiếp dữ liệu theo thời gian thực chỉ với vài cú nhấp chuột.

Tự động cung cấp và mở rộng quy mô các tài nguyên điện toán, bộ nhớ và mạng mà không cần quản trị liên tục.

Chuyển đổi dữ liệu thô phát trực tiếp thành các định dạng như Apache Parquet, đồng thời chủ động phân vùng dữ liệu phát trực tiếp mà không cần xây dựng các đường ống xử lý của riêng bạn.

Kết nối với hơn 30 dịch vụ AWS được tích hợp toàn phần và các điểm đích phát trực tiếp như Amazon Simple Storage Service (S3) và Amazon Redshift.

Cách hoạt động

Firehose dữ liệu Amazon Kinesis là một dịch vụ trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) có khả năng thu thập, chuyển đổi và cung cấp dữ liệu truyền một cách đáng tin cậy đến các hồ dữ liệu, kho dữ liệu và các dịch vụ phân tích.

Sơ đồ minh họa cách thiết lập luồng cung cấp dữ liệu bằng Firehose dữ liệu Amazon Kinesis. Nội dung mô tả tại liên kết: “Phóng to và đọc mô tả hình ảnh”.

Trường hợp sử dụng

Truyền vào kho và hồ dữ liệu

Truyền dữ liệu vào Amazon S3 và chuyển đổi dữ liệu sang các định dạng được yêu cầu để phân tích mà không cần xây dựng quy trình xử lý.

Tăng cường bảo mật

Giám sát an ninh mạng theo thời gian thực và tạo cảnh báo khi phát sinh các mối đe dọa tiềm ẩn sử dụng các công cụ Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) được hỗ trợ.

Xây dựng ứng dụng phát trực tuyến ML

Củng cố các luồng dữ liệu của bạn bằng các mô hình máy học (ML) để phân tích dữ liệu và dự đoán các điểm cuối suy luận khi các luồng di chuyển đến đích.

Cách bắt đầu

Tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Tìm hiểu thêm về Amazon Kinesis Data Firehose.

Kết nối với chuyên gia

Nhận hỗ trợ kiểm chứng ý tưởng hay đánh giá của bạn.

Khám phá về giá

Tìm hiểu về giá của bốn mức sử dụng theo nhu cầu.


Khám phá thêm về AWS