AWS Lambda

Chạy mã mà không cần quan tâm tới máy chủ. Chỉ phải trả tiền cho thời gian xử lý thông tin đã sử dụng.

AWS Lambda cho phép bạn chạy mã mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ. Bạn chỉ phải trả tiền cho thời gian xử lý thông tin đã sử dụng.

Với Lambda, bạn có thể chạy mã cho gần như toàn bộ các loại ứng dụng hay dịch vụ backend – tất cả đều không cần quản trị. Chỉ cần tải đoạn mã của bạn lên và Lambda sẽ lo hết những gì cần làm để chạy và mở rộng mã của bạn với mức độ có sẵn cao. Bạn có thể thiết lập mã của bạn tự động kích hoạt từ các dịch vụ AWS khác, hoặc gọi trực tiếp từ bất cứ ứng dụng web hay di động nào.

Bắt đầu sử dụng AWS Lambda (3:00)

Lợi ích

KHÔNG CÓ MÁY CHỦ ĐỂ QUẢN LÝ

AWS Lambda tự động chạy đoạn mã của bạn mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ. Chỉ cần viết mã và tải lên Lambda.

MỞ RỘNG LIÊN TỤC

AWS Lambda tự động mở rộng ứng dụng của bạn bằng cách chạy mã cho mỗi lần kích hoạt. Mã của bạn sẽ chạy song song và xử lý cho từng lần kích hoạt, đáp ứng mở rộng theo đúng khối lượng công việc.

ĐO TỪNG MILI GIÂY

Với AWS Lambda, bạn sẽ phải trả phí cho mỗi 100 mili giây mà mã của bạn chạy, và số lần mã của bạn được kích hoạt. Bạn chỉ phải trả tiền cho thời gian xử lý thông tin đã sử dụng. 

HIỆU NĂNG ỔN ĐỊNH

Với AWS Lambda, bạn có thể tối ưu hóa thời gian thực thi mã bằng cách chọn kích thước bộ nhớ phù hợp với hàm của bạn. Bạn cũng có thể kích hoạt Tính đồng thời được cung cấp để đảm bảo tính sẵn sàng cực cao và duy trì khởi tạo nhằm đáp ứng trong vài mili giây cho các hàm của bạn.

Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động của AWS Lambda

Trường hợp sử dụng

Bạn có thể xây dựng gì với AWS Lambda? Tìm hiểu thêm về những trường hợp sử dụng dưới đây:


Xử lý dữ liệu

Bạn có thể dùng AWS Lambda để chạy mã cho những kích hoạt như dữ liệu hay trạng thái hệ thống bị thay đổi, hay các hành động của người dùng. Lambda có thể được kích hoạt trực tiếp bằng các dịch vụ AWS như S3, DynamoDB, Kinesis, SNS và CloudWatch, hoặc có thể được đưa vào luồng công việc nhờ AWS Step Functions. Nhờ đó mà bạn có thể xây dựng các hệ thống xử lý dữ liệu serverless theo thời gian thực khác nhau.

Xử lý tệp thời gian thực

Bạn có thể dùng Amazon S3 để kích hoạt AWS Lambda xử lý dữ liệu ngay sau khi tải lên. Ví dụ: bạn có thể dùng Lambda để tạo ảnh thu nhỏ, chuyển mã video, chỉ mục tệp tin, xử lý nhật ký, xác nhận nội dung, tập hợp và lọc dữ liệu theo thời gian thực.

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Xử lý tệp của AWS Lambda
The_Seattle_Times_logo2

The Seattle Times sử dụng AWS Lambda để điều chỉnh kích cỡ ảnh để có thể xem được trên nhiều thiết bị như máy tính bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Đọc nghiên cứu điển hình »

Xử lý luồng thời gian thực

Bạn có thể xử lý dữ liệu luồng thời gian thực nhờ AWS Lambda và Amazon Kinesis để theo dõi hoạt động của ứng dụng, xử lý lệnh chuyển tiền, phân tích luồng nhấp chuột, làm sạch dữ liệu, tạo thước đo, lọc nhật ký, tạo chỉ mục, phân tích truyền thông xã hội, đo lường và ghi nhận dữ liệu từ xa của thiết bị IoT.

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Xử lý luồng của AWS Lambda
localytics-logo2

Localytics xử lý hàng tỷ điểm dữ liệu theo thời gian thực, và dùng Lambda để xử lý những dữ liệu cũ hoặc đang diễn ra được lưu trong S3 hoặc được truyền từ Kinesis. Đọc nghiên cứu điển hình »

Trích xuất, chuyển đổi, tải

Bạn có thể dùng AWS Lambda để xác nhận nội dung, lọc, sắp xếp, hoặc thực hiện những chuyển đổi mọi sự thay đổi dữ liệu trong bảng DynamoDB và tải dữ liệu đã được chuyển đổi tới một kho dữ liệu khác.

AWS Lambda ETL
zillow-Logo2

Zillow sử dụng Lambda và Kinesis để theo dõi một tập hợp nhỏ những thước đo di động theo thời gian thực. Nhờ có Kinesis và Lambda, chúng tôi có thể phát triển và triển khai một giải pháp có hiệu quả về chi phí chỉ trong hai tuần.


Backend

Bạn có thể xây dựng backend serverless bằng cách dùng AWS Lambda để xử lý các yêu cầu của web, di động, Internet of Things (IoT) và các API bên thứ 3. Khai thác tối đa các biện pháp kiểm soát hiệu năng nhất quán Lambda, như nhiều cấu hình bộ nhớ và Tính đồng thời được cung cấp, để xây dựng các ứng dụng đòi hỏi cao về độ trễ ở mọi quy mô.

Ứng dụng web

Khi kết hợp AWS Lambda với các dịch vụ AWS khác, nhà phát triển có thể tạo ra những ứng dụng web mạnh mẽ, có khả năng mở rộng hoặc thu hẹp tự động, chạy trên cấu hình có độ khả dụng cao trên nhiều trung tâm dữ liệu – mà không tốn công quản trị để mở rộng, sao lưu hay tốn công cho nhiều trung tâm dữ liệu dự phòng.

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Backend Web của AWS Lambda

Backend IoT

Bạn có thể xây dựng backend serverless bằng cách dùng AWS Lambda để xử lý các yêu cầu của web, di động, Internet of Things (IoT) và các API bên thứ 3.

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Backend IoT của AWS Lambda

Backend di động

AWS Lambda giúp dễ dàng đem lại trải nghiệm ứng dụng phong phú và cá nhân hóa. Bạn có thể xây dựng backend với AWS Lambda và Amazon API Gateway để xác thực và xử lý các yêu cầu API. Dùng AWS Amplify để dễ dàng tích hợp backend của bạn với frontend iOS, Android, Web, và React Native.

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Backend di động của AWS Lambda
Bustle_logo2

Bustle chạy backend không máy chủ cho ứng dụng Bustle iOS và trang web của họ với AWS Lambda và Amazon API Gateway. Các kiến trúc serverless cho phép Bustle không phải lo nghĩ tới việc quản lý cơ sở hạ tầng và cho phép tất cả các kỹ sư tập trung sáng tạo và phát triển những tính năng mới. Đọc nghiên cứu điển hình »

Nghiên cứu điển hình

Coca Cola

The Coca-Cola Company, tập đoàn đồ uống đa quốc gia của Mỹ, dùng AWS Lambda và AWS Step Functions để xây dựng một giải pháp serverless có hiệu quả về chi phí.

Đọc blog »

iRobot

iRobot, một công ty sản xuất rôbốt tiêu dùng hàng đầu thế giới, đang xây dựng thế hệ thiết bị kết nối tiếp theo cho gia đình nhỏ bằng kiến trúc serverless.

Đọc thêm »

Benchling

Benchling, công ty phần mềm về khoa học sự sống, đã tạo ra một kỹ thuật dùng kiến trúc không máy chủ cho các nhà nghiên cứu sử dụng để thay đổi một phần của gen với độ chính xác cao.

Đọc thêm »

Thomson Reuters-logo2

Thomson Reuters dùng AWS Lambda để xử lý tới 4.000 sự kiện một giây cho dịch vụ phân tích sử dụng của họ, và phải mất năm tháng mới bắt đầu triển khai đưa vào hoạt động được.

Đọc thêm »

Bắt đầu với AWS Lambda

Next-Steps-Icon_Create-account

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
Next-Steps-Icon_Tutorial

Học qua hướng dẫn từng bước

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
Next-Steps-Icon_Login

Bắt đầu xây dựng với AWS Lambda

Tìm hiểu thêm về AWS Lambda

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Lambda
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi