Mức giá hàng tháng hợp lý

Tập trung vào phần mã thay vì hóa đơn. Lightsail chứa tất cả các tài nguyên bạn cần và chỉ có một mức giá rõ ràng. 

Được bao gồm trong tất cả các gói dữ liệu Lightsail
 • Địa chỉ IP tĩnh
 • Bảng điều khiển quản lý trực quan
 • Quản lý DNS
 • Truy cập thiết bị đầu cuối SSH chỉ bằng 1 lần nhấp chuột (Linux/Unix)
 • Truy cập RDP chỉ bằng 1 lần nhấp chuột (Windows)
 • API mạnh mẽ
 • Bộ lưu trữ SSD có mức độ sẵn sàng cao
 • Giám sát máy chủ

Máy chủ ảo

 • Linux/Unix
 • Windows
 • Linux/Unix
 • 3.50 USD
  USD/tháng
  Bộ nhớ 512 MB
  Bộ xử lý 1 Nhân
  Ổ đĩa SSD 20 GB
  Băng thông truyền 1 TB*
  5 USD
  USD/tháng

  Bộ nhớ 1 GB
  Bộ xử lý 1 Nhân
  Ổ đĩa SSD 40 GB
  Băng thông truyền 2 TB*

  10 USD
  USD/tháng

  Bộ nhớ 2 GB
  Bộ xử lý 1 Nhân
  Ổ đĩa SSD 60 GB
  Băng thông truyền 3 TB*

  20 USD
  USD/tháng

  Bộ nhớ 4 GB
  Bộ xử lý 2 Nhân
  Ổ đĩa SSD 80 GB
  Băng thông truyền 4 TB*

  40 USD
  USD/tháng

  Bộ nhớ 8 GB
  Bộ xử lý 2 Nhân
  Ổ đĩa SSD 160 GB
  Băng thông truyền 5 TB*

  80 USD
  USD/tháng

  Bộ nhớ 16 GB
  Bộ xử lý 4 Nhân
  Ổ đĩa SSD 320 GB
  Băng thông truyền 6 TB*

  160 USD
  USD/tháng

  Bộ nhớ 32 GB
  Bộ xử lý 8 Nhân
  Ổ đĩa SSD 640 GB
  Băng thông truyền 7 TB*

 • Windows
 • 8 USD
  USD/tháng
  Bộ nhớ 512 MB
  Bộ xử lý 1 Nhân
  Ổ đĩa SSD 30 GB
  Băng thông truyền 1 TB*
  12 USD
  USD/tháng
  Bộ nhớ 1 GB
  Bộ xử lý 1 Nhân
  Ổ đĩa SSD 40 GB
  Băng thông truyền 2 TB*
  20 USD
  USD/tháng
  Bộ nhớ 2 GB
  Bộ xử lý 1 Nhân
  Ổ đĩa SSD 60 GB
  Băng thông truyền 3 TB*
  40 USD
  USD/tháng
  Bộ nhớ 4 GB
  Bộ xử lý 2 Nhân
  Ổ đĩa SSD 80 GB
  Băng thông truyền 4 TB*
  70 USD
  USD/tháng
  Bộ nhớ 8 GB
  Bộ xử lý 2 Nhân
  Ổ đĩa SSD 160 GB
  Băng thông truyền 5 TB*
  120 USD
  USD/tháng
  Bộ nhớ 16 GB
  Bộ xử lý 4 Nhân
  Ổ đĩa SSD 320 GB
  Băng thông truyền 6 TB*
  240 USD
  USD/tháng
  Bộ nhớ 32 GB
  Bộ xử lý 8 Nhân
  Ổ đĩa SSD 640 GB
  Băng thông truyền 7 TB*

*Bạn chỉ bị tính thêm phụ phí khi truyền dữ liệu ra bên ngoài vượt quá hạn mức truyền dữ liệu theo gói của bạn. Vui lòng tham khảo phần FAQ để biết thêm chi tiết. 

Hạn mức truyền dữ liệu: Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai và Sydney)

Các gói dữ liệu tại Khu vực Mumbai và Sydney có hạn mức truyền dữ liệu thấp hơn so với các khu vực khác.

Giá mỗi tháng 3.50 USD 5 USD 10 USD 20 USD 40 USD 80 USD 160 USD
Truyền dữ liệu 0,5 TB 1 TB 1,5 TB 2 TB 2,5 TB 3 TB 3,5 TB

Bộ chứa

Chạy các ứng dụng có trong bộ chứa chỉ với vài cú nhấp chuột. Dưới đây là giá cho từng nút của dịch vụ bộ chứa của bạn. 3 tháng sử dụng miễn phí dịch vụ Micro một nút với mức giá một nút là 10 USD/tháng.

7 USD
USD/tháng
Nano
vCPU: 0,25 (dùng chung)
RAM: 512 MB
10 USD
USD/tháng
Micro
vCPU: 0,25 (dùng chung)
RAM: 1 GB
* 3 tháng sử dụng một dịch vụ Micro miễn phí với một nút 
15 USD
USD/tháng
Nhỏ
vCPU: 0,5 (dùng chung)
RAM: 1 GB
40 USD
USD/tháng
Trung bình
vCPU: 1
RAM: 2 GB
80 USD
USD/tháng
Lớn
vCPU: 2
RAM: 4 GB
160 USD
USD/tháng
XLarge
vCPU: 4
RAM: 8 GB

* Mỗi dịch vụ bộ chứa bao gồm định mức truyền dữ liệu là 500 GB mỗi tháng. Bạn sẽ bị tính phí quá hạn mức nếu truyền dữ liệu vượt quá định mức. Mức phí này khác nhau tùy theo từng khu vực AWS và bắt đầu từ 0,09 USD/GB.

Lưu trữ đối tượng

Gói

1 USD
USD/tháng
Ổ lưu trữ: 5 GB
Băng thông truyền: 25 GB
* Miễn phí năm đầu sử dụng
3 USD
USD/tháng
Ổ lưu trữ: 100 GB
Băng thông truyền: 250 GB
5 USD
USD/tháng
Ổ lưu trữ: 250 GB
Băng thông truyền: 500 GB

Dữ liệu vượt định mức - Áp dụng riêng cho từng khu vực

  Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) Canada (Miền Trung) Châu Âu (Frankfurt) Châu Âu (Ireland) Châu Âu (London) Châu Âu (Paris) Châu Âu (Stockholm) Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
Lưu trữ 0,023 USD/GB
0,023 USD/GB 0,023 USD/GB 0,025 USD/GB 0,025 USD/GB 0,023 USD/GB 0,024 USD/GB 0,024 USD/GB 0,023 USD/GB 0,025 USD/GB 0,025 USD/GB 0,025 USD/GB 0,025 USD/GB 0,025 USD/GB
Truyền dữ liệu 0,09 USD/GB 0,09 USD/GB 0,09 USD/GB 0,09 USD/GB 0,09 USD/GB 0,09 USD/GB 0,09 USD/GB 0,09 USD/GB 0,09 USD/GB 0,109 USD/GB 0,12 USD/GB 0,114 USD/GB 0,114 USD/GB 0,126 USD/GB

Cơ sở dữ liệu được quản lý

Chọn giữa gói tiêu chuẩn hoặc gói có độ khả dụng cao, bao gồm các phiên bản bổ sung cho dữ liệu dư thừa hoặc chuyển đổi dự phòng.

Gói tiêu chuẩn 15 USD
USD/tháng
Gói Độ khả dụng cao 30 USD
USD/tháng
Bộ nhớ 1 GB
Bộ xử lý 1 Nhân
Ổ đĩa SSD 40 GB
Truyền 100 GB*
Không mã hóa dữ liệu
Gói tiêu chuẩn 30 USD
USD/tháng
Gói Độ khả dụng cao 60 USD
USD/tháng
Bộ nhớ 2 GB
Bộ xử lý 1 Nhân
Ổ đĩa SSD 80 GB
Truyền 100 GB*
Mã hóa dữ liệu
Gói tiêu chuẩn 60 USD
USD/tháng
Gói Độ khả dụng cao 120 USD
USD/tháng
Bộ nhớ 4 GB
Bộ xử lý 2 Nhân
Ổ đĩa SSD 120 GB
Truyền 100 GB*
Mã hóa dữ liệu
Gói tiêu chuẩn 115 USD
USD/tháng
Gói Độ khả dụng cao 230 USD
USD/tháng
Bộ nhớ 8 GB
Bộ xử lý 2 Nhân
Ổ đĩa SSD 240 GB
200 GB Truyền dữ liệu*
Mã hóa dữ liệu

Phân phối qua Mạng phân phối nội dung (CDN)

Dễ dàng phân phối nội dung đến đối tượng toàn cầu ở mức giá cố định hàng tháng.

Miễn phí năm đầu!

50 GB Truyền dữ liệu*
10 USD
USD/tháng
200 GB Truyền dữ liệu*
35 USD
USD/tháng
500 GB Truyền dữ liệu*

† 2,50 USD/tháng sau đó

Cân bằng tải

Không cần phải theo dõi băng thông hoặc kết nối. Cân bằng tải của Lightsail có một mức giá mỗi tháng. 

18 USD
USD/tháng

Lưu trữ dạng khối

Thay đổi quy mô lưu trữ một cách nhanh chóng và dễ dàng với bộ lưu trữ sử dụng SSD có độ khả dụng cao cho máy chủ ảo Linux hay Windows của bạn. Lưu trữ dạng khối có mức khởi điểm là 8 GB và giá khởi điểm là 0.10 USD cho mỗi GB phân bổ trên mỗi tháng. 

0.80 USD
USD/tháng
Ổ lưu trữ 8 GB
3,20 USD
USD/tháng
Ổ lưu trữ 32 GB
6,40 USD
USD/tháng
Ổ lưu trữ 64 GB
12,80 USD
USD/tháng
Ổ lưu trữ 128 GB
25,60 USD
USD/tháng
Ổ lưu trữ 256 GB

Kết xuất nhanh ổ đĩa & phiên bản (thủ công và tự động)

Kết xuất nhanh theo thời điểm hỗ trợ việc sao lưu dữ liệu trên các phiên bản Amazon Lightsail, cơ sở dữ liệu được quản lý và lưu trữ dạng khối của bạn.

0.05 USD
USD GB/tháng
Dùng thử miễn phí Lightsail trong 1 tháng!