AMI học sâu của AWS

Nhanh chóng xây dựng ứng dụng học sâu an toàn, có thể điều chỉnh quy mô trong môi trường được đặt cấu hình sẵn

Mở rộng quy mô đào tạo máy học (ML) phân tán lên hàng nghìn phiên bản được tăng tốc, đồng thời triển khai liền mạch các mô hình cho sản xuất.

Phát triển trên các bộ tăng tốc — bao gồm silicon AWS tùy chỉnh và Intel Habana — với các trình điều khiển, khung, thư viện và công cụ mới nhất.

Giảm thiểu rủi ro với các ảnh máy ổn định, tùy chỉnh, được vá lỗi thường xuyên để giải quyết các lỗ hổng bảo mật.

Cách hoạt động

AMI học sâu của AWS (DLAMI) cung cấp tập hợp các khung, thành phần phụ thuộc và công cụ chọn lọc, an toàn cho các nhà nghiên cứu và chuyên gia ML tăng tốc học sâu trên đám mây. Với thiết kế dành cho Amazon Linux và Ubuntu, Hình ảnh máy Amazon (AMI) được đặt cấu hình sẵn với TensorFlow, PyTorch, Apache MXNet, Chainer, Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK), Gluon, Horovod và Keras, cho phép bạn nhanh chóng triển khai cũng như chạy các khung và công cụ này trên quy mô lớn.

Sơ đồ thể hiện cách khởi chạy DLAMI bằng Bảng điều khiển quản lý AWS, Giao diện dòng lệnh (CLI) của AWS, AWS SDK, AWS API, hay giao diện đầu cuối cục bộ hoặc tập lệnh ứng dụng của bạn

Trường hợp sử dụng

Phát triển phương tiện tự hành

Xây dựng các mô hình ML nâng cao trên quy mô lớn để phát triển an toàn công nghệ phương tiện tự hành (AV) bằng cách xác thực mô hình với hàng triệu bài thử nghiệm ảo được hỗ trợ.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Tăng tốc độ cài đặt và cấu hình các phiên bản AWS đồng thời đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và đánh giá bằng các khung cũng như thư viện mới nhất, bao gồm Bộ chuyển đổi của Hugging Face.

Phân tích dữ liệu chăm sóc sức khỏe

Sử dụng khả năng phân tích nâng cao, ML và học sâu để xác định xu hướng và đưa ra dự đoán từ dữ liệu y tế thô và riêng biệt.

Đào tạo mô hình cấp tốc

DLAMI bao gồm khả năng tăng tốc GPU mới nhất đến từ NVIDIA thông qua các trình điều khiển được cấu hình sẵn, Thư viện Math Kernel của Intel (MKL), gói Python và Nền tảng Anaconda.

Thành công của khách hàng

Bazaarvoice

Cimpress đầu tư và xây dựng các doanh nghiệp kinh doanh in ấn theo phương thức tùy biến đại chúng, tập trung vào khách hàng và mang tính khởi nghiệp, với mục tiêu phát triển dài hạn. Cimpress giúp khách hàng dễ dàng tạo ấn tượng với chi phí phải chăng – cho đối tượng khách hàng, tổ chức hoặc người thân của họ. Cho dù là tài liệu quảng bá nhằm tăng cường thương hiệu của một doanh nghiệp hay là thông báo tổ chức sinh nhật, Cimpress kết hợp sự tùy chỉnh riêng theo mong muốn của khách hàng với tác động hữu hình của các sản phẩm vật lý.

“Cimpress sử dụng các AMI học sâu của AWS để nhanh chóng thiết lập và triển khai môi trường máy học của chúng tôi. DLAMI giảm chi phí vận hành và giúp chúng tôi đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn bằng cách tập trung vào công việc cốt lõi của đào tạo và triển khai các mô hình học sâu của mình cho thị giác máy tính và AI tạo sinh”.

Ajay Joshi, Kỹ sư phần mềm chính – Cimpress

Cách bắt đầu

Tìm hiểu cách thức tăng tốc quá trình huấn luyện mô hình

Tìm hiểu cách DLAMI có thể đẩy nhanh quá trình phát triển và đào tạo mô hình của bạn.

Khám phá AMI

Chọn AMI và loại phiên bản phù hợp cho dự án của bạn.

Tham gia đào tạo thực hành

Bắt đầu xây dựng với hướng dẫn 10 phút.


Khám phá thêm về AWS