AWS Managed Services

Vận hành cơ sở hạ tầng AWS cho bạn

Trong quá trình tiến tới áp dụng nền tảng đám mây trên quy mô lớn, một số khách hàng doanh nghiệp cảm thấy nhân viên của mình cần hỗ trợ và cần thời gian để tiếp thu kỹ năng cũng như kinh nghiệm về AWS. AWS Managed Services (AMS) thay mặt bạn vận hành AWS, cung cấp Vùng đích AWS bảo mật, các tính năng giúp bạn đáp ứng nhiều yêu cầu của các chương trình tuân thủ (HIPAA, HITRUST, GDPR, SOC, ISO, PCI), mô hình vận hành doanh nghiệp đã được kiểm chứng, khả năng liên tục tối ưu hóa chi phí và hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng theo từng ngày. Bằng cách thực hiện các biện pháp thực hành tốt nhất để duy trì cơ sở hạ tầng, AWS Managed Services giúp giảm chi phí và rủi ro vận hành. AWS Managed Services tự động hóa các hoạt động chung như yêu cầu thay đổi, các dịch vụ giám sát, quản lý bản vá, bảo mật và sao lưu, đồng thời cung cấp các dịch vụ trọn vòng đời để cung cấp, vận hành và hỗ trợ cơ sở hạ tầng của bạn. AWS Managed Services giúp gỡ bỏ gánh nặng cho bạn khỏi các hoạt động vận hành cơ sở hạ tầng để bạn có thể tập trung các nguồn lực vào việc tạo nên sự khác biệt cho hoạt động kinh doanh của mình.

Ngân hàng Quốc gia Úc và Thomson Reuters chia sẻ hành trình chuyển đổi doanh nghiệp của họ

Lợi ích

Cải thiện khả năng bảo mật và tuân thủ

AWS Managed Services cung cấp quy trình từng bước để mở rộng phạm vi bảo mật và danh tính của bạn trên đám mây, đồng thời cung cấp các tính năng giúp bạn đáp ứng các yêu cầu chương trình tuân thủ khác nhau (HIPAA, HITRUST, GDPR, SOC, NIST, ISO, PCI, FedRAMP). Quy trình này bao gồm các nhiệm vụ quan trọng như tích hợp Active Directory, giới thiệu bảo mật và ánh xạ kiểm soát khách hàng. Tiêu chuẩn nghiêm ngặt và các biện pháp kiểm soát của chúng tôi giúp thực thi các chính sách cơ sở hạ tầng bảo mật và doanh nghiệp của bạn, đồng thời cho phép bạn phát triển các giải pháp và ứng dụng theo phương pháp phát triển ưu tiên của mình.

Tăng tốc di chuyển lên đám mây

AWS Managed Services cung cấp môi trường vận hành đã được chứng minh sẵn sàng cho doanh nghiệp sử dụng, giúp bạn di chuyển khối lượng công việc sản xuất chỉ trong vài ngày thay vì vài tháng. Hợp tác với các đối tác và Dịch vụ chuyên nghiệp của AWS, AMS vận dụng phương pháp tái cấu trúc khả thi tối thiểu đó là chỉ thực hiện các sửa đổi thật cần thiết cho ứng dụng của bạn để đáp ứng các yêu cầu bảo mật và tuân thủ. Sau đó, AMS sẽ nhận trách nhiệm vận hành môi trường đám mây sau khi di chuyển của bạn, ví dụ như phân tích cảnh báo và ứng phó sự cố, giúp nguồn lực nội bộ của bạn có thể tập trung vào các lĩnh vực chiến lược hơn trong hoạt động kinh doanh của bạn.Loại bỏ rào cản sáng tạo

DevOps doanh nghiệp là nơi hội tụ của các biện pháp thực hành tốt nhất về cách phát triển hiện đại (ví dụ như DevOps) và các khung quy trình CNTT hiện hữu (ví dụ như ITIL) để vừa đem đến cho bạn tốc độ và sự linh hoạt vừa duy trì khả năng quản trị, bảo mật và kiểm soát tuân thủ. AMS mở ra khả năng ứng dụng DevOps doanh nghiệp bằng cách đóng gói các dịch vụ IaaS của AWS vào thành một nền tảng phát triển bảo mật tương thích với hầu hết quy trình công việc của doanh nghiệp - chứ không chỉ các quy trình công việc hoạt động trên đám mây hay bị tái cấu trúc phần lớn, đồng thời cung cấp các tính năng giúp bạn đáp ứng nhiều yêu cầu của các chương trình tuân thủ (HIPAA, HITRUST, GDPR, SOC, NIST, ISO, PCI). DevOps doanh nghiệp sử dụng AMS sẽ giúp đội ngũ phát triển của bạn tập trung vào các ứng dụng và đổi mới nhanh hơn.

Cách thức hoạt động

AWS Managed Services How It Works

Nghiên cứu điển hình

National_Australia_Bank

“AWS Managed Services giúp chúng tôi tạo ra môi trường AWS Landing Zone giúp di chuyển ứng dụng ở quy mô lớn. Chúng tôi không phải dành nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để tạo ra môi trường đó. Chúng tôi có thể bắt đầu di chuyển ngay lập tức. Bảo mật cũng là một vấn đề ưu tiên cao đối với khách hàng và AMS cam kết tuân thủ 100% yêu cầu về bản vá cũng như bản sao lưu cho những dịch vụ mình quản lý, từ đó giúp khách hàng an tâm rằng chúng tôi có thể duy trì dữ liệu và sản phẩm tài chính của họ theo cách an toàn hơn rất nhiều.” Đọc nghiên cứu điển hình và xem video.

Steve Day, Tổng Giám đốc Điều hành về Cơ sở hạ tầng, Đám mây và Không gian làm việc

 

information-builders-logo-260x100

“Khi làm việc với AWS Managed Services, chúng tôi có thể phát hành các phiên bản đám mây của nền tảng phần mềm của mình trên AWS trong chưa đến 4 tháng sau khi thu hút và có được hơn 10 khách hàng đám mây mới trong 2 quý đầu tiên.” Đọc nghiên cứu điển hình.

Dan Ortolani, Phó Chủ tịch Cấp cao về Dịch vụ Khách hàng Toàn cầu, Công cụ Xây dựng Thông tin

 

SallieMae_TransparentLogo_600x400

"Với sự hỗ trợ của AWS Managed Services (AMS), Sallie Mae đã đáp ứng thời hạn hoàn thành các dịch vụ đám mây, nhưng đó không phải là thời điểm kết thúc của quá trình. AMS đã giúp ngân hàng tự động hóa việc vá lỗi, theo đó giúp cắt giảm 25% thời gian ngừng hoạt động. Ngoài ra, Sallie Mae hiện có thể thêm tài nguyên một cách nhanh chóng để hỗ trợ lưu lượng truy cập trang web bổ sung, chẳng hạn như trong mùa cao điểm mùa hè, khi học sinh và phụ huynh chủ động tìm kiếm các lựa chọn tài chính trường học. Cơ sở hạ tầng ở đó khi chúng ta cần và có thể được trả lại khi nhu cầu theo mùa của chúng ta giảm đi." Đọc nghiên cứu điển hình.

Mike Bandy, Phó chủ tịch Cơ sở hạ tầng và Hoạt động của Sallie Mae