Thông tin chung

Câu hỏi: Amazon Managed Apache Cassandra Service là gì?

Amazon Managed Apache Cassandra Service là dịch vụ cơ sở dữ liệu tương thích với Apache Cassandra được quản lý, có tính khả dụng cao và có khả năng mở rộng. Với Amazon Managed Cassandra Service, bạn có thể chạy khối lượng công việc Cassandra của mình trên AWS bằng cách sử dụng cùng mã ứng dụng Cassandra, trình điều khiển Apache 2.0 cấp phép và các công cụ mà bạn hiện đang sử dụng.

Câu hỏi: "Tương thích với Cassandra" có nghĩa là gì?

Amazon Managed Cassandra Service tương thích với Ngôn ngữ Truy vấn Cassandra (CQL) 3.11 API (tương thích ngược với phiên bản 2.x.). Amazon Managed Cassandra Service cho phép bạn chạy khối lượng công việc Cassandra của mình trên AWS bằng cách sử dụng cùng mã ứng dụng Cassandra, trình điều khiển Apache 2.0 cấp phép và các công cụ mà bạn hiện đang sử dụng. Amazon Managed Cassandra Service hỗ trợ tất cả các hoạt động thông dụng nhất trên mặt phẳng dữ liệu Cassandra, chẳng hạn như tạo các keyspace và các bảng, đọc dữ liệu và ghi dữ liệu. Amazon Managed Cassandra Service là serverless, do đó bạn không cần phải cung cấp, vá hay quản lý máy chủ và cũng không cần phải cài đặt, duy trì hoặc vận hành phần mềm. Kết quả là bạn không cần đến mặt phẳng điều khiển API của Cassandra để sử dụng Amazon Managed Cassandra Service. Các thiết lập như hệ số sao chép và mức độ ổn định được cấu hình tự động để cung cấp cho bạn tính khả dụng và độ bền cao, cũng như hiệu năng trong vài mili-giây.

Bắt đầu

Câu hỏi: Làm thế nào để bắt đầu với Amazon Managed Cassandra Service?

Với Amazon Managed Cassandra Service, bạn có thể chạy khối lượng công việc Cassandra của mình trên AWS bằng cách sử dụng cùng mã ứng dụng Cassandra, trình điều khiển Apache 2.0 cấp phép và các công cụ mà bạn hiện đang sử dụng. Để bắt đầu với Amazon Managed Cassandra Service, hãy tạo keyspace và bảng bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc trình điều khiển Cassandra được cấp phép của Apache 2.0.

Câu hỏi: Tôi có phải thay đổi trình điều khiển máy khách để sử dụng được Amazon Managed Cassandra Service không?

Không. Amazon Managed Cassandra Service hoạt động với các trình điều khiển Cassandra được cấp phép của Apache 2.0.

Câu hỏi: Làm thế nào để truy nhập vào Amazon Managed Cassandra Service?

Bạn có thể sử dụng trình điều khiển Cassandra được cấp phép của Apache 2.0 và các công cụ dành cho nhà phát triển hiện có với Amazon Managed Cassandra Service.

Thiết kế gói cước

Câu hỏi: Thông lượng tối đa mà bảng Amazon Managed Cassandra Service có thể hỗ trợ? Kích thước tối đa của bảng? Số mục tối đa có thể được lưu trữ trong một bảng?

Các bảng của Dịch vụ Cassandra được Amazon quản lý có thể tăng và giảm quy mô với lưu lượng và thông lượng gần như không giới hạn. Không giới hạn về kích thước bảng hoặc số mục mà bạn có thể lưu trữ trong một bảng. Theo mặc định, bạn có thể tạo tối đa 256 bảng cho mỗi tài khoản trên mỗi Khu vực AWS.

Câu hỏi: Tôi có thể kỳ vọng loại hiệu năng gì từ Amazon Managed Cassandra Service?

Amazon Managed Cassandra Service cung cấp hiệu năng đọc và ghi phía máy chủ trong vài mili-giây một cách ổn định, đồng thời cung cấp tính khả dụng và độ bền dữ liệu cao.

Câu hỏi: Giá Amazon Managed Cassandra Service như thế nào?

Amazon Managed Cassandra Service cung cấp chế độ dung lượng theo nhu cầu cho thông lượng, do đó bạn chỉ phải trả tiền cho việc đọc và ghi mà bạn sử dụng. Ngoài ra, Amazon Managed Cassandra Service sẽ tính phí cho việc lưu trữ dữ liệu và truyền dữ liệu internet tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giá Amazon Managed Cassandra Service.

Đọc tài liệu
Đọc tài liệu

Tìm hiểu thêm về Amazon Managed Apache Cassandra Service bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon Managed Apache Cassandra Service trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập