Amazon Managed Apache Cassandra Service là dịch vụ cơ sở dữ liệu tương thích với Apache Cassandra được quản lý, có tính khả dụng cao và có khả năng mở rộng. Với Amazon Managed Cassandra Service, bạn có thể chạy khối lượng công việc Cassandra của mình trên AWS bằng cách sử dụng cùng mã ứng dụng Cassandra và các công cụ dành cho nhà phát triển mà bạn hiện đang sử dụng. Bạn không cần phải cung cấp, vá hay quản lý máy chủ và cũng không cần phải cài đặt, duy trì hoặc vận hành phần mềm. Amazon Managed Cassandra Service là serverless, do đó bạn chỉ trả tiền cho các tài nguyên bạn sử dụng và dịch vụ sẽ tự động tăng và giảm quy mô các bảng để đáp ứng lưu lượng ứng dụng. Bạn có thể dựng ứng dụng phục vụ hàng ngàn yêu cầu mỗi giây với lưu lượng và thông lượng gần như không giới hạn.

Tương thích với Apache Cassandra

Tương thích với Ngôn ngữ Truy vấn Cassandra (CQL)

Amazon Managed Cassandra Service tương thích với Apache Cassandra 3.11 CQL API mã nguồn mở, do đó bạn có thể di chuyển các bảng Cassandra hiện tại của mình sang Amazon Managed Cassandra Service trong khi tiếp tục sử dụng mã ứng dụng hiện có. Tìm hiểu thêm về hỗ trợ CQL API.

Hỗ trợ các trình điều khiển Apache Cassandra 2.0 được cấp phép và các công cụ dành cho nhà phát triển hiện có

Bạn có thể sử dụng các trình điều khiển Apache Cassandra 2.0 được cấp phép và các công cụ dành cho nhà phát triển hiện có với Amazon Managed Cassandra Service. Các trình điều khiển Cassandra mã nguồn mở có sẵn cho Java, Python, Ruby, .NET, Node.js, PHP, C++ và Perl.

Không cần phải quản lý máy chủ

Chế độ dung lượng theo nhu cầu

Với chế độ dung lượng theo nhu cầu, bạn không phải cung cấp quá nhiều thông lượng cho khối lượng công việc tối đa ngoài dự kiến. Dung lượng được quản lý tự động và bạn chỉ trả tiền cho các tài nguyên bạn sử dụng.

Hiệu năng trên quy mô lớn

Hoạt động ổn định ở mọi quy mô

Amazon Managed Cassandra Service cung cấp hiệu năng đọc và ghi trong vài mili-giây ở mọi quy mô, do đó bạn có thể dựng ứng dụng có độ trễ thấp để cung cấp trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

Quy mô co giãn với thông lượng gần như không giới hạn

Các bảng của Amazon Managed Cassandra Service đáp ứng lưu lượng ứng dụng thực tế, với lưu lượng và thông lượng gần như không giới hạn. Không giới hạn về kích thước bảng hoặc số mục trên mỗi bảng.

Bảo mật và tính khả dụng cao

Được quản lý toàn phần và dung lượng lưu trữ dữ liệu khả dụng cao

Amazon Managed Cassandra Service cung cấp quản lý toàn phần và dung lượng lưu trữ dữ liệu khả dụng cao. Dữ liệu bảng của bạn được sao lưu tự động ba lần trên nhiều Vùng sẵn sàng AWS để đảm bảo độ bền.

Mã hóa ở trạng thái lưu trữ

Amazon Managed Cassandra Service mã hóa mọi dữ liệu ở trạng thái lưu trữ của khách hàng một cách mặc định. Mã hóa ở trạng thái lưu trữ giúp tăng cường bảo mật dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các khóa mã hóa được lưu trữ trong AWS Key Management Service.

Quản lý truy nhập

Amazon Managed Cassandra Service được tích hợp với AWS Identity and Access Management để giúp bạn quản lý quyền truy nhập vào các bảng và dữ liệu của mình. Amazon Managed Cassandra Service cũng hỗ trợ kết nối mạng bảo mật bằng cách sử dụng Bảo mật Lớp Vận chuyển (Transport Layer Security).

Giám sát hiệu năng

Amazon Managed Cassandra Service được tích hợp với Amazon CloudWatch. CloudWatch thu thập và xử lý dữ liệu từ Amazon Managed Cassandra Service thành các số liệu có thể đọc được, cung cấp cho bạn khả năng quan sát về cách mà ứng dụng của bạn hoạt động.

Đọc tài liệu
Đọc tài liệu

Tìm hiểu thêm về Amazon Managed Apache Cassandra Service bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon Managed Apache Cassandra Service trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập