Tài liệu

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon Managed Cassandra Service >>
Cung cấp khái niệm tổng quan về Amazon Managed Cassandra Service và hướng dẫn sử dụng các tính năng khác nhau trên Bảng điều khiển quản lý AWS và AWS CLI.

Tham khảo CQL >>
Mô tả chi tiết Ngôn ngữ Truy vấn Cassandra (CQL) cho Amazon Managed Cassandra Service. Cung cấp cú pháp cơ bản, các tùy chọn và ví dụ sử dụng mà bạn có thể dùng làm tài liệu tham khảo nhanh khi dựng ứng dụng của mình.

Đọc tài liệu
Đọc tài liệu

Tìm hiểu thêm về Amazon Managed Apache Cassandra Service bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu dựng với Amazon Managed Apache Cassandra Service trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập