Quản lý tài sản kỹ thuật số và chuỗi cung ứng

Việc thu nhận, lưu trữ, xử lý, phân phối và quản lý nội dung trở nên dễ dàng hơn. Đưa hoạt động quản lý tài sản của bạn lên đám mây để tận dụng những cải tiến mới nhất trong ứng dụng quản lý tài sản và chuỗi cung ứng. Các giải pháp DAM và chuỗi cung ứng có thể mang đến các công cụ cộng tác, cùng khả năng xử lý, chuyển đổi, mã hóa/chuyển mã, phân phối và lưu trữ nội dung phương tiện truyền thông.

Universal Music Group: Hợp nhất nội dung và quy trình ở tốc độ âm thanh nhờ Sony|Ci & AWS

Máy học và phân tích cho DAM và chuỗi cung ứng

Công nghệ máy học và phân tích có thể hợp lý và tự động hóa các tác vụ chuỗi cung ứng thủ công trước đây như:

 • Tạo siêu dữ liệu tự động nhằm phân loại và xử lý nội dung nhanh chóng để tìm người nổi tiếng, địa điểm, đối tượng hoặc gắn cờ nội dung bị cấm. Tìm hiểu thêm về Giải pháp phân tích phương tiện truyền thông
 • Chuyển lời nói sang văn bản nhằm tăng tốc độ dịch và ghi phụ đề chi tiết để dễ dàng hỗ trợ tuân thủ và bản địa hóa. 

Trường hợp sử dụng

 • Tạo siêu dữ liệu tự động
 • Lưu trữ phương tiện truyền thông
 • Tạo siêu dữ liệu tự động
 • Tạo siêu dữ liệu tự động

  Tính năng tạo siêu dữ liệu tự động sẽ quét tất cả nội dung để xác định chính xác nơi diễn ra điều gì đó trong một đoạn phim, từ đó tăng khả năng tìm kiếm nội dung lên gấp bội. Phân loại và xử lý nội dung nhanh chóng, đồng thời dễ dàng tìm thấy nội dung chính hoặc người nổi tiếng, địa điểm và đối tượng.

  Tìm hiểu thêm »

  Media-Entertainment-Industry_Automated-metadata-generation_02
 • Lưu trữ phương tiện truyền thông
 • Lưu trữ phương tiện truyền thông

  AWS kết hợp các dịch vụ thu nhận tiết kiệm chi phí, quản lý tài sản tự động và dịch vụ lưu trữ dài hạn từ S3 sang Glacier cho phù hợp với quy trình trực tiếp, dạng tệp và lưu trữ.

  Tìm hiểu thêm »

  Media-Entertainment-Industry_Storage-archiving

Nghiên cứu điển hình và tài nguyên

Discovery, Inc.

Discovery Communications muốn có cơ sở hạ tầng linh hoạt, nhanh chóng để cho phép họ hỗ trợ không chỉ mô hình kinh doanh hiện tại, mà còn cả mô hình phân phối dựa trên đám mây mới nổi và chờ đợi phía trước.

Tìm hiểu thêm »

Wazee Digital

Wazee Digital bắt đầu từ môi trường tại chỗ đến việc chuyển mọi thứ sang AWS. Họ cung cấp hoạt động quản lý video doanh nghiệp dựa trên đám mây SaaS cho khách hàng M&E. Họ đã sử dụng AWS Snowball và Snowball Edge để di chuyển hàng triệu tệp nội dung video sang nền tảng lưu trữ mới trong Đám mây AWS.

Tìm hiểu thêm »

21st Century Fox

Cùng với SDVI Corporation, nhóm Kỹ thuật và vận hành của Fox Network đã tạo ra một hệ thống quản lý tài nguyên nằm trên AWS để chia sẻ khối lượng công việc xử lý phương tiện truyền thông giữa cơ sở tại chỗ và AWS; để cung cấp và thay đổi quy mô tài nguyên một cách linh hoạt khi cần; và để tự động hóa toàn bộ quy trình chuỗi cung ứng phương tiện truyền thông của nhóm.

Tìm hiểu thêm »

Turner

Turner Broadcasting đang sử dụng Đám mây AWS để mang đến khả năng lưu trữ và xử lý nội dung cần thiết nhằm hỗ trợ các thư viện video có ý nghĩa quan trọng với sứ mệnh. Turner đang tạo bản sao thư viện video tin tức 37 năm của CNN trên AWS để tận dụng các lợi ích về chi phí và kiến trúc của lưu trữ đám mây.

Tìm hiểu thêm »


Bắt đầu

Bạn có thể liên hệ với đội ngũ bán hàng và tổ chức thiết kế kiến trúc của chúng tôi để được tư vấn cách bắt đầu hoặc có thể bắt đầu dự án thí điểm của riêng mình ngay hôm nay.