HPC trong ngành Dầu khí

Quá trình lập kế hoạch phát triển và tối ưu hóa đòi hỏi điện toán hiệu năng cao (HPC). Ví dụ: một quá trình mô phỏng hồ chứa có thể mất tới 7 ngày để chạy trên các máy tính cá nhân, giờ đây có thể thực hiện hiệu quả hơn nhiều nhờ HPC trên AWS. Ngoài ra, trong hầu hết các trường hợp, cần phải thực hiện hàng trăm quá trình mô phỏng cho mỗi hồ chứa để đánh giá nhiều kết hợp tham số. AWS đem lại cho bạn hiệu năng mạng cao gần như vô hạn, lưu trữ nhanh, bộ nhớ lớn, đồng thời tính toán tài nguyên để phân tích lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng, từ đó đẩy nhanh quy trình ra quyết định và cải thiện hoạt động quản lý hồ chứa tổng thể.

AWS re:Invent 2017: Thu nhận dữ liệu ở quy mô địa chấn

Sách điện tử về AWS HPC trong ngành Dầu khí

Thúc đẩy quá trình đổi mới trong thăm dò và sản xuất năng lượng nhờ giải pháp Điện toán hiệu năng cao (HPC) trên AWS

Trường hợp sử dụng

 • Xử lý địa chấn
 • Mô phỏng hồ chứa
 • Xử lý địa chấn
 • Xử lý địa chấn

  AWS cung cấp nguồn tài nguyên to lớn để chạy các quy trình Điện toán hiệu năng cao (HPC) đòi hỏi nhiều điện toán nhất, chẳng hạn như Dịch chuyển thời gian ngược (RTM), Đảo ngược dạng sóng đầy đủ (FWI) và Dịch chuyển độ sâu Kirchhoff, nhanh hơn với chi phí thấp hơn. Tập dữ liệu có thể hiển thị nhanh chóng ở chế độ 3D trên mọi thiết bị, được chia sẻ và diễn giải giữa các nhóm, cũng như được tăng cường với siêu dữ liệu. Điều này cho phép các công ty đẩy nhanh quy trình ra quyết định và xác định những hồ chứa tiềm năng một cách hiệu quả hơn.

  product-page-diagram-AWS-Oil-Gas_seismic-processing
  30x30_Amazon-S3_Product-Icon

  Amazon S3

  30x30_Amazon-Snowball-Edge_Product-Icon

  Amazon Snowball

  30x30_Amazon-Glacier_Product-Icon

  Amazon Glacier

  30x30_Amazon-EC2_Product-Icon

  Amazon EC2

 • Mô phỏng hồ chứa
 • Mô phỏng hồ chứa

  Mô phỏng hồ chứa là quy trình HPC lặp lại cần thiết cho việc tối ưu hóa quá trình sản xuất hydrocarbon, trong đó mỗi quá trình mô phỏng có thể đòi hỏi hàng trăm nút đồng thời cũng như cấu hình mạng, điện toán và bộ nhớ duy nhất để thực hiện một cách tối ưu. AWS đem lại hiệu năng để đẩy nhanh quá trình mô phỏng, nhờ đó các kỹ sư có thể lặp lại và điều chỉnh mô hình nhanh hơn. Đồng thời, AWS cung cấp sự linh hoạt để hỗ trợ các cấu hình CPU và GPU duy nhất, cũng như quy mô và khả năng thích ứng để hỗ trợ các quy trình tối ưu hóa phức tạp như đối chiếu lịch sử tự động.

  product-page-diagram-AWS-Oil-Gas_reservoir-simulation
  30x30_Amazon-S3_Product-Icon

  Amazon S3

  30x30_Amazon-EC2_Product-Icon

  Amazon EC2

  30x30_AWS-Batch_Product-Icon

  AWS Batch

Nghiên cứu điển hình và tài nguyên

Sách điện tử về thăm dò và sản xuất nhờ AWS HPC

Tìm hiểu cách bạn có thể thúc đẩy quá trình đổi mới trong thăm dò và sản xuất năng lượng nhờ giải pháp Điện toán hiệu năng cao (HPC) trên AWS.

Tìm hiểu thêm »

Xử lý địa chấn trên AWS với Hess

AWS re:Invent 2017: Thu nhận dữ liệu ở quy mô địa chấn

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình AWS chưa?

Các công ty hàng đầu trong ngành dầu khí hiện đã sử dụng AWS. Liên hệ với chuyên gia của chúng tôi và bắt đầu hành trình Đám mây AWS của riêng bạn ngay hôm nay.