Với AWS OpsWorks for Puppet Enterprise, bạn bị tính phí dựa trên lượng nút được kết nối với máy chủ Puppet của bạn (các máy chủ đang chạy phần mềm Puppet) và thời gian các nút này đang chạy, đồng thời bạn cũng phải trả phí cho phiên bản EC2 của Amazon đang chạy máy chủ Puppet của bạn. Không áp dụng chi phí trả trước hay phí tối thiểu.

Giá nút theo giờ

Bạn phải trả phí theo giờ cho mỗi phiên bản EC2 đang chạy hoặc máy chủ tại chỗ được đăng ký với máy chủ Puppet của bạn dưới dạng nút. Ví dụ: Nếu bạn sử dụng máy chủ Puppet của mình để quản lý 10 phiên bản EC2 trong 24 giờ, bạn sẽ bị tính phí 240 giờ nút. AWS OpsWorks for Puppet Enterprise sẽ không phát sinh phí sau khi một phiên bản EC2 hoặc máy chủ tại chỗ được đăng ký làm nút Puppet bị hủy đăng ký, vô hiệu hóa hoặc chấm dứt.

Bậc miễn phí

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng AWS OpsWorks for Puppet Enterprise miễn phí. Nếu bạn nằm trong 12 tháng đăng ký đầu tiên, bạn sẽ nhận được 7.500 giờ nút miễn phí mỗi tháng, đủ để cung cấp 10 nút được kết nối miễn phí mỗi tháng.

Giá Puppet Master Resource

Bạn phải trả phí cho phiên bản EC2 của Amazon được sử dụng để chạy máy chủ Puppet được quản lý của bạn. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng và khi đang sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu và cam kết trả trước. AWS OpsWorks for Puppet Enterprise hỗ trợ ba loại phiên bản (c4.large, c4.xlarge, c4.2xlarge) và mức phí theo giờ tùy thuộc vào loại phiên bản mà bạn chọn. Xem Giá EC2 của Amazon để tìm hiểu thêm.

Phụ phí

Bạn có thể phải chịu phụ phí nếu máy chủ Puppet được quản lý của bạn sử dụng các dịch vụ AWS khác. Ví dụ: Bạn có thể chịu phí từ Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon S3 để sao lưu máy chủ Puppet và Amazon CloudWatch để tạo luồng nhật ký.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu thêm về các tài nguyên AWS OpsWorks for Puppet Enterprise

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS OpsWorks for Puppet Enterprise
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi