Chi tiết về giá của Amazon Polly

Với Amazon Polly, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Bạn chịu phí theo số lượng ký tự văn bản mà bạn chuyển đổi thành lời nói hoặc thành siêu dữ liệu Speech Marks. Ngoài ra, bạn có thể lưu đệm và phát lại lời nói do Amazon Polly tạo ra mà không mất thêm phí. Bắt đầu thật dễ dàng với Bậc miễn phí của Amazon Polly, dùng thử ngay hôm nay.

Định giá

Mô hình thanh toán theo mức sử dụng

Bạn chịu phí hàng tháng cho số lượng ký tự văn bản mà bạn đã xử lý. Giọng Tiêu chuẩn của Amazon Polly có mức giá 4.00 USD trên 1 triệu ký tự lời nói hoặc yêu cầu Speech Marks (khi nằm ngoài bậc miễn phí). Giọng Nơ-ron của Amazon Polly có mức giá 16.00 USD trên 1 triệu ký tự lời nói hoặc yêu cầu Speech Marks (khi nằm ngoài bậc miễn phí).

Bậc miễn phí

HÀNG TRIỆU KÝ TỰ MỖI THÁNG

Đối với giọng Tiêu chuẩn của Amazon Polly, bậc miễn phí bao gồm 5 triệu ký tự mỗi tháng đối với lời nói hoặc yêu cầu Speech Marks trong 12 tháng đầu tiên kể từ yêu cầu lời nói thứ nhất. Đối với giọng Nơ-ron, bậc miễn phí bao gồm 1 triệu ký tự mỗi tháng đối với lời nói hoặc yêu cầu Speech Marks trong 12 tháng đầu tiên kể từ yêu cầu lời nói thứ nhất.

Ví dụ về giá

Ví dụ Độ dài văn bản Thời lượng của lời nói Phí TTS tiêu chuẩn Phí TTS Nơ-ron
1.000 yêu cầu, 1.000 ký tự trên mỗi yêu cầu 1 triệu ký tự ~23 giờ, 8 phút
4.00 USD 16.00 USD
10.000 yêu cầu, 100 ký tự trên mỗi yêu cầu
1 triệu ký tự ~23 giờ, 8 phút 4.00 USD 16.00 USD
Thư dành cho Cổ đông của Amazon năm 2016 1.300 ký tự, một trang ~1 phút 40 giây
0.005 USD 0.021 USD
Thư email trung bình
~3.100 ký tự ~4 phút 0.01 USD 0.05 USD
Bài báo tin tức điển hình
~6.500 ký tự, ba trang ~9 phút
0.03 USD 0.10 USD
“Giáng sinh yêu thương” của Charles Dickens ~165.000 ký tự, 64 trang ~3 giờ, 50 phút 0.66 USD 2.64 USD
“Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn” của Mark Twain
~600.000 ký tự, 224 trang ~13 giờ, 50 phút
2.40 USD 9.60 USD
Video hoạt ảnh:
-    Độ dài trung bình của một văn bản tường thuật: 100 ký tự
-    Số lượng văn bản tường thuật trên mỗi nội dung hoạt ảnh: 25
2.500 ký tự trên một đoạn video hoạt ảnh ~3,5 phút 0.01 USD

 

0.04 USD

 

Ứng dụng trò chuyện:
-    Độ dài câu trả lời bằng giọng nói: 100 ký tự
-    Số yêu cầu trên mỗi người dùng mỗi tháng: 300
30.000 ký tự trên mỗi người dùng mỗi tháng ~42 phút 0.12 USD
0.48 USD
Ảnh đại diện động:
-    Độ dài trung bình của một cụm từ trên ảnh đại diện: 100 ký tự
-    Số cụm từ thu được từ ảnh đại diện: 25
-    Cần sử dụng Speech Marks đồng bộ với chuyển động môi

2.500 ký tự của lời nói được đồng bộ

2.500 ký tự của dữ liệu Speech Marks

~3,5 phút 0.02 USD 0.08 USD
Kể chuyện với văn bản được tô sáng cho trẻ em:
-    Độ dài văn bản của câu chuyện: 10.000 ký tự
-    Cần sử dụng Speech Marks đồng bộ với văn bản được tô sáng

10.000 ký tự của lời nói được đồng bộ

10.000 ký tự của dữ liệu Speech Marks

~13 phút 0.08 USD 0.32 USD

Chi tiết về giá của AWS GovCloud (US)

Khách hàng chính phủ và đối tác của họ nên tận dụng các giọng Tiêu chuẩn có sẵn trong khu vực AWS GovCloud (US) cho Amazon Polly.

Giọng Tiêu chuẩn của Amazon Polly có mức giá $4.80 USD trên 1 triệu ký tự lời nói hoặc yêu cầu Speech Marks (khi nằm ngoài bậc miễn phí). Giọng TTS Nơ-ron của Amazon Polly có mức giá $19.20 USD trên 1 triệu ký tự lời nói hoặc yêu cầu Speech Marks (khi nằm ngoài bậc miễn phí).

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon Polly

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có câu hỏi khác ư?
Liên hệ với chúng tôi