Câu hỏi chung?

Hỏi: Amazon Web Services Support (Hỗ trợ AWS) là gì?

Hỗ trợ AWS giúp khách hàng xử lý các vấn đề kỹ thuật và hướng dẫn bổ sung để vận hành cơ sở hạ tầng trong đám mây AWS. Khách hàng có thể chọn bậc đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ, tiếp nối truyền thống của AWS là mang lại thành công mà không bị bó buộc hoặc cam kết lâu dài.

AWS Support là dịch vụ hỗ trợ trực tiếp, phản hồi nhanh từ các kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm. Dịch vụ này giúp khách hàng sử dụng các sản phẩm và tính năng của AWS. Với mức giá trả theo tháng và số lượng không giới hạn các yêu cầu hỗ trợ, khách hàng không cần phải cam kết lâu dài. Khách hàng gặp sự cố vận hành hoặc thắc mắc về kỹ thuật có thể liên hệ với đội ngũ các kỹ sư hỗ trợ và nhận được thời gian phản hồi như mong đợi cùng với hỗ trợ riêng cho cá nhân.

Câu hỏi: Các bậc AWS Support nâng cao có gì khác với Hỗ trợ cơ bản?

Hỗ trợ cơ bản của AWS mang đến cho khách hàng của AWS quyền truy cập vào Trung tâm tài nguyên, Service Health Dashboard, Câu hỏi thường gặp về sản phẩm, Diễn đàn thảo luận và Hỗ trợ kiểm tra tình trạng – mà không mất thêm chi phí. Khách hàng cần sự hỗ trợ ở mức độ chuyên sâu hơn có thể đăng ký AWS Support ở các cấp độ Nhà phát triển, Kinh doanh, Doanh nghiệp trẻ hoặc Doanh nghiệp.

Khách hàng chọn AWS Support sẽ nhận được dịch vụ hỗ trợ trực tiếp, phản hồi nhanh từ các kỹ sư của AWS. Dịch vụ này giúp khách hàng sử dụng các sản phẩm và tính năng của AWS. Với mức giá trả theo tháng và số lượng không giới hạn các yêu cầu hỗ trợ, khách hàng không cần phải cam kết lâu dài. Khách hàng gặp sự cố vận hành hoặc thắc mắc về kỹ thuật có thể liên hệ với đội ngũ các kỹ sư hỗ trợ và nhận được thời gian phản hồi như mong đợi cùng với hỗ trợ riêng cho cá nhân.

Câu hỏi: Các loại sự cố nào được hỗ trợ?

AWS Support sẽ hỗ trợ những vấn đề về phát triển và sản xuất cho sản phẩm, dịch vụ của AWS, cũng như các thành phần chính khác trong cấu trúc ngăn xếp.

 • Thắc mắc về "cách sử dụng" các dịch vụ và tính năng của AWS
 • Các biện pháp thực hành tốt nhất để giúp bạn tích hợp, triển khai và quản lý thành công ứng dụng trên đám mây
 • Khắc phục sự cố API và AWS SDK
 • Khắc phục sự cố vận hành hoặc hệ thống với tài nguyên AWS
 • Sự cố với Bảng điều khiển quản lý hoặc các công cụ AWS khác
 • Phát hiện sự cố bằng cách Kiểm tra tình trạng
 • Một số ứng dụng bên thứ ba như hệ điều hành, máy chủ web, email, cơ sở dữ liệu và cấu hình lưu trữ

Dịch vụ AWS Support không bao gồm:

 • Phát triển mã
 • Gỡ lỗi phần mềm tùy chỉnh
 • Thực hiện tác vụ quản trị hệ thống
 • Truy cập quyền kiểm soát các tài khoản hoặc hệ thống được khách hàng quản lý

Câu hỏi: AWS Support cung cấp khả năng hỗ trợ kiến trúc ở cấp độ nào?

Khả năng hỗ trợ kiến trúc được cung cấp khác nhau dựa vào cấp độ hỗ trợ. Các cấp độ hỗ trợ cao hơn cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện hơn cho trường hợp sử dụng và thông tin cụ thể về ứng dụng của khách hàng.

Cấp Nhà phát triển: Khối dựng
Hướng dẫn cách sử dụng kết hợp tất cả các sản phẩm, tính năng và dịch vụ AWS. Bao gồm hướng dẫn về các biện pháp thực hành tốt nhất và tư vấn kiến trúc chung.

Cấp Kinh doanh: Hướng dẫn về trường hợp sử dụng
Hướng dẫn về việc sử dụng sản phẩm, tính năng và dịch vụ AWS để hỗ trợ tốt nhất các trường hợp sử dụng riêng của bạn. Bao gồm hướng dẫn tối ưu hóa các sản phẩm và cấu hình AWS để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.

Cấp Doanh nghiệp trẻ: Kiến trúc ứng dụng
Đối tác tư vấn hỗ trợ các ứng dụng và trường hợp sử dụng cụ thể. Bao gồm hướng dẫn về kiến trúc và đánh giá thiết kế. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng cấp Doanh nghiệp trẻ bao gồm một nhóm Quản lý khách hàng kỹ thuật.

Cấp Doanh nghiệp: Kiến trúc ứng dụng
Đối tác tư vấn hỗ trợ các ứng dụng và trường hợp sử dụng cụ thể. Bao gồm hướng dẫn về kiến trúc và đánh giá thiết kế. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng cấp Doanh nghiệp bao gồm một Quản lý khách hàng kỹ thuật được chỉ định và quyền tiếp cận Kiến trúc sư giải pháp của AWS.

Câu hỏi: Tôi chỉ sử dụng một hoặc hai dịch vụ. Tôi có thể mua gói hỗ trợ chỉ cho (các) dịch vụ mà mình đang sử dụng không?

Không. Các gói AWS Support của chúng tôi hỗ trợ toàn bộ danh mục dịch vụ AWS. Vì rất nhiều khách hàng đang sử dụng nhiều dịch vụ web về cơ sở hạ tầng trong cùng một ứng dụng, nên chúng tôi đã lưu ý điều này khi thiết kế AWS Support. Chúng tôi thấy rằng phần lớn các vấn đề hỗ trợ của những người dùng nhiều dịch vụ liên quan đến cách nhiều dịch vụ đang được sử dụng cùng nhau. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ ứng dụng của bạn một cách liền mạch nhất có thể.

Câu hỏi: Tôi có thể bắt đầu bao nhiêu yêu cầu hỗ trợ với AWS Support?

Bạn có thể yêu cầu bao nhiêu tùy thích. Khách hàng dùng gói Hỗ trợ cơ bản bị giới hạn ở khả năng hỗ trợ khách hàng và yêu cầu tăng giới hạn dịch vụ.

Câu hỏi: Bao nhiêu người dùng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật?

Gói hỗ trợ Kinh doanh, Doanh nghiệp trẻ và Doanh nghiệp không giới hạn số lượng người dùng có thể mở yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật (được AWS Identity and Access Management (IAM) hỗ trợ). Gói hỗ trợ Nhà phát triển cho phép một người dùng mở yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Khách hàng sử dụng gói Hỗ trợ cơ bản không thể mở yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

Hỏi: Các bạn sẽ trả lời tôi trong bao lâu?

Thời gian phản hồi trong lần đầu bạn liên hệ với chúng tôi phụ thuộc vào cấp độ nghiêm trọng mà bạn chọn cho từng yêu cầu. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để phản hồi trong những khung thời gian sau.

Câu hỏi: Tại sao tệp đính kèm của tôi không còn hiển thị dưới dạng tệp đính kèm?

Amazon đang sử dụng một quy trình mới để chia sẻ tệp đính kèm. Bạn vẫn có thể truy cập tất cả các tệp đính kèm được gửi cho bạn, tuy nhiên bạn sẽ cần nhấp vào liên kết trong hộp tệp đính kèm để tải xuống, thay vì nhấp vào chính tệp đính kèm. Bạn sẽ có quyền truy cập để tải xuống trong 30 ngày và sau đó liên kết sẽ hết hạn. 

Q: Nếu tôi cần tải xuống tệp đính kèm sau 30 ngày thì sao?

Các liên kết có giá trị trong 30 ngày. Sau 30 ngày, bạn có thể liên hệ với người gửi ban đầu và yêu cầu họ gửi lại tệp đính kèm cho bạn. Người gửi ban đầu sẽ cần tạo
một liên kết mới.

Q: Chưa được 30 ngày kể từ khi tôi nhận được email, nhưng tệp đính kèm không tải xuống và tôi nhận được thông báo lỗi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Người gửi có thể thu hồi quyền truy cập trước 30 ngày. Liên hệ với người gửi để biết thêm thông tin.

Q: Tôi không thể tải xuống khi nhấp vào liên kết. Tôi phải làm gì?

Kiểm tra cài đặt của bạn (hoặc của công ty bạn) xoay quanh tường lửa hoặc các khối khác trên các trang web bên ngoài. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề, hãy liên hệ với người gửi ban đầu.

 

Gói Nhà phát triển
(Giờ làm việc*)

Gói Kinh doanh
(24x7)

Doanh nghiệp trẻ
(24x7)
Gói Doanh nghiệp
(24x7)
Hướng dẫn 
chung

Chậm nhất 24 giờ

Chậm nhất 24 giờ

Chậm nhất 24 giờ

Chậm nhất 24 giờ

Hệ thống
bị hư hỏng
Chậm nhất 12 giờ Chậm nhất 12 giờ Chậm nhất 12 giờ Chậm nhất 12 giờ
Hệ thống
sản xuất bị hư hỏng
  Chậm nhất 4 giờ Chậm nhất 4 giờ Chậm nhất 4 giờ
Hệ thống
sản xuất ngừng hoạt động
  Chậm nhất 1 giờ Chậm nhất 1 giờ Chậm nhất 1 giờ
Hệ thống trọng yếu
của doanh nghiệp ngừng hoạt động
    Chậm nhất 30 phút Chậm nhất 15 phút

*Giờ làm việc thường được quy định là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại quốc gia của khách hàng, như được thiết lập trong bảng điều khiển Tài khoản của tôi, trừ ngày nghỉ lễ và cuối tuần. Khung thời gian này có thể thay đổi tại các quốc gia có nhiều múi giờ. 

Câu hỏi: Các bạn sẽ khắc phục sự cố của tôi nhanh ra sao?

Điều đó tùy thuộc vào sự cố của bạn. Vấn đề của ứng dụng hoặc dịch vụ mà nhà phát triển gặp phải rất khác nhau, khiến việc dự báo thời gian khắc phục rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nói rằng mình sẽ phối hợp sâu sát với bạn để giải quyết sự cố nhanh nhất có thể.

Câu hỏi: Làm cách nào để liên hệ với các bạn?

Nếu bạn sở hữu gói trả phí của Support, bạn có thể mở một yêu cầu hỗ trợ trên web từ Support Center. Nếu có dịch vụ hỗ trợ Kinh doanh, Doanh nghiệp trẻ hoặc Doanh nghiệp, bạn có thể yêu cầu AWS liên hệ với mình theo số điện thoại thuận tiện hoặc bắt đầu trò chuyện với kỹ sư của chúng tôi qua Trung tâm hỗ trợ hoặc Ứng dụng hỗ trợ AWS trong Slack.

Bạn cũng có thể xem các tùy chọn liên hệ bộ phận Hỗ trợ trên trang Liên hệ với chúng tôi.

Câu hỏi: Bộ phận Hỗ trợ cung cấp dịch vụ hỗ trợ thời gian thực trong các yêu cầu hỗ trợ qua kênh trò chuyện và điện thoại như thế nào và bằng cách nào?

Nếu gặp sự cố sau khi làm theo tài liệu hướng dẫn từng bước của chúng tôi thì khách hàng có thể cung cấp các thông tin như bản in màn hình và nhật ký thông qua một yêu cầu Hỗ trợ. Đối với các sự cố có mức độ nghiêm trọng cao, khách hàng cấp Kinh doanh, Doanh nghiệp trẻ và Doanh nghiệp có thể trò chuyện hoặc gọi cho bộ phận Hỗ trợ để được trợ giúp theo thời gian thực. Trong một số tình huống, bộ phận Hỗ trợ sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết qua email. Nếu cần, bộ phận Hỗ trợ sẽ sử dụng công cụ chia sẻ màn hình của chúng tôi để xem từ xa màn hình của khách hàng nhằm xác định và khắc phục vấn đề. Đây là công cụ chỉ dùng để xem—bộ phận Hỗ trợ không được phép hành động thay mặt cho khách hàng trong phiên chia sẻ màn hình. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng công cụ chia sẻ màn hình không nhằm mục đích hỗ trợ hướng dẫn khách hàng thực hiện các bước đã được trình bày trong tài liệu. Nếu một khách hàng không thể sử dụng công cụ chia sẻ màn hình của chúng tôi, AWS Support sẽ cố gắng sử dụng công cụ chia sẻ màn hình mà khách hàng chọn. Do những lưu ý về bảo mật, chúng tôi có thể không hỗ trợ một số công cụ. Khách hàng cấp nhà phát triển có thể liên hệ với Kỹ sư hỗ trợ đám mây qua email; tuy nhiên, việc chia sẻ màn hình không thuộc phạm vi hỗ trợ trong khuôn khổ gói dịch vụ của họ.

Hỗ trợ kiểm tra tình trạng

Hỗ trợ kiểm tra tình trạng giám sát một số phép kiểm tra trạng thái được hiển thị trong bảng điều khiển Amazon EC2. Khi một trong số các phép kiểm tra này không đạt, tất cả khách hàng sẽ có tùy chọn mở yêu cầu hỗ trợ Kỹ thuật ở mức nghiêm trọng cao. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hỗ trợ kiểm tra tình trạng.

Câu hỏi: Tôi không ở Hoa Kỳ. Tôi có thể đăng ký AWS Support không?

Có, AWS Support là một tổ chức toàn cầu. Mọi khách hàng AWS đều có thể đăng ký và sử dụng AWS Support.

Câu hỏi: Các bạn có sử dụng ngôn ngữ của tôi không?

Hỗ trợ AWS hiện có sẵn bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Bạn có thể sử dụng một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ làm ngôn ngữ liên hệ ưa thích để truy cập Hỗ trợ AWS.

Nếu bạn có gói Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS, chúng tôi có Người quản lý tài khoản kỹ thuật có thể nói chuyện và tương tác với bạn bằng ngôn ngữ địa phương như tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, v.v. Để biết liệu chúng tôi có thể tương tác bằng ngôn ngữ của bạn hay không, hãy liên hệ với nhóm quản lý tài khoản của bạn hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ bán hàng của AWS để biết thêm thông tin.

Câu hỏi: Làm cách nào để truy cập Hỗ trợ bằng ngôn ngữ của tôi?

Khi bạn tạo trường hợp Hỗ trợ trong Trung tâm hỗ trợ AWS, hãy chọn ngôn ngữ liên hệ ưa thích của bạn từ danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ. Sau khi thực hiện việc này, trường hợp mới được mở thông qua Trung tâm hỗ trợ AWS sẽ được chuyển đến nhóm hỗ trợ thành thạo ngôn ngữ ưa thích của bạn.

Câu hỏi: Những ai nên sử dụng Hỗ trợ AWS?

Chúng tôi khuyên tất cả khách hàng AWS sử dụng AWS Support để đảm bảo trải nghiệm liền mạch tận dụng được dịch vụ cơ sở hạ tầng AWS. Chúng tôi đã tạo nhiều bậc để đáp ứng nhu cầu kỹ thuật cũng như ngân sách của từng khách hàng.

Câu hỏi: Làm cách nào để tôi cung cấp hỗ trợ cho các sự cố liên quan đến AWS của khách hàng cuối?

Nếu sự cố có liên quan đến tài khoản AWS của bạn, chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn. Đối với các vấn đề về tài nguyên được cung cấp cho tài khoản của riêng khách hàng, khách hàng của bạn sẽ phải liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Do lo ngại về quyền riêng tư và tính bảo mật, chúng tôi chỉ có thể thảo luận các chi tiết cụ thể với chủ tài khoản của tài nguyên có liên quan. Bạn cũng có thể yêu cầu trở thành Đối tác AWS để cung cấp nhiều tùy chọn hỗ trợ khách hàng cuối khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mạng lưới đối tác AWS.

Câu hỏi: Tôi sử dụng ứng dụng do người khác dựng trên Amazon Web Services. Tôi có thể sử dụng AWS Support không?

Nếu ứng dụng sử dụng tài nguyên được cung cấp cho tài khoản AWS của bạn, bạn có thể sử dụng AWS Support. Đầu tiên, chúng tôi sẽ giúp bạn xác định xem vấn đề nằm ở tài nguyên AWS hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Tùy thuộc vào kết quả, chúng tôi sẽ bắt tay vào giải quyết sự cố hoặc cho bạn biết nên liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để tiếp tục khắc phục sự cố.

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi bắt đầu sử dụng AWS Support?

Bạn có thể thêm AWS Support vào mọi sản phẩm AWS trong quy trình đăng ký. Hoặc chỉ cần lựa chọn một Gói AWS Support.

Câu hỏi: AWS Support có mức phí bao nhiêu?

AWS Support cung cấp nhiều cấp độ dịch vụ khác nhau để đáp ứng nhu cầu và ngân sách của bạn, gồm gói hỗ trợ Nhà phát triển, Kinh doanh, Doanh nghiệp trẻ và Doanh nghiệp. Xem bảng giá của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Câu hỏi: Tại sao hóa đơn AWS Support của tôi tăng đột ngột khi tôi mua Phiên bản dự trữ EC2 và RDS, cũng như Nút bộ nhớ đệm dự trữ ElasticCache?

Khi bạn trả trước cho các nhu cầu điện toán với Phiên bản dự trữ của Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Phiên bản dự trữ của Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Phiên bản dự trữ của Amazon Redshift, hoặc Nút bộ nhớ đệm dự trữ của Amazon ElastiCache và đăng ký gói AWS Support có trả phí, mức phí một lần (trả trước) dành cho các tài nguyên trả trước sẽ được tính vào phí AWS Support của tháng bạn mua các tài nguyên đó. Ngoài ra, mọi khoản phí sử dụng theo giờ của các tài nguyên dự trữ sẽ được tính vào phí AWS Support của bạn mỗi tháng.

Nếu bạn có tài nguyên dự trữ hiện có khi đăng ký gói Hỗ trợ, khoản phí một lần (trả trước) dành cho tài nguyên dự trữ, tỷ lệ với kỳ hạn dự trữ, sẽ được tính vào giá dành cho tháng đầu tiên của AWS Support. Ví dụ: nếu bạn mua phiên bản dự trữ ba năm vào ngày 1 tháng 1 và đăng ký gói hỗ trợ Kinh doanh vào ngày 1 tháng 10 cùng năm, 75% khoản phí trả trước bạn đã thanh toán vào tháng 1 sẽ được tính vào chi phí Hỗ trợ của tháng 10.

Câu hỏi: Tôi sẽ được tính phí và xuất hóa đơn như thế nào cho việc sử dụng AWS Support?

Khi đăng ký, bạn sẽ bị tính phí dịch vụ hàng tháng tối thiểu cho tháng đầu tiên theo lịch (theo tỷ lệ).

Trong những tháng tiếp theo nếu phí dựa trên mức sử dụng của bạn vượt quá phí dịch vụ hàng tháng tối thiểu, bạn sẽ được tính phí cho khoản chênh lệch vào cuối tháng. Do đó, hóa đơn cuối tháng, được ghi vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo, sẽ phản ánh cả chi phí dựa trên mức sử dụng của tháng hiện tại.

Các khách hàng sử dụng tài nguyên dự trữ (Phiên bản dự trữ EC2 và RDS cũng như Nút bộ nhớ đệm dự trữ của ElastiCache) nên lường trước được việc số tiền trả trước của họ sẽ được đưa vào thành phần dựa trên mức sử dụng trong tháng họ đã mua.

Câu hỏi: Làm cách nào để tôi hủy đăng ký Hỗ trợ AWS của mình?

Bạn cần đợi ít nhất 30 ngày kể từ ngày bắt đầu đăng ký và hủy bằng cách truy cập bảng điều khiển gói hỗ trợ sau 30 ngày trôi qua.

Để hủy một gói Hỗ trợ trả phí, hãy chuyển sang gói Hỗ trợ cơ bản:

Đăng nhập vào tài khoản AWS với thông tin xác thực tài khoản gốc của bạn
Truy cập https://console.aws.amazon.com/support/plans/home
Trên trang Gói hỗ trợ, chọn Thay đổi gói
Trên trang Thay đổi gói hỗ trợ, chọn Gói cơ bản, sau đó chọn Thay đổi gói

Câu hỏi: Tôi có thể đăng ký AWS Support, nhận trợ giúp rồi hủy gói đăng ký không? Nếu có thể, tôi sẽ bị tính phí theo tỷ lệ mức sử dụng chứ?

Bạn có nghĩa vụ phải trả tối thiểu một tháng hỗ trợ mỗi lần đăng ký nhận dịch vụ. Bạn cần đợi ít nhất 30 ngày kể từ ngày bắt đầu đăng ký để hủy đăng ký. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp Hỗ trợ AWS cho bất kỳ khách hàng nào thường xuyên đăng ký và sau đó hủy dịch vụ.

Câu hỏi: Quản lý sự kiện cơ sở hạ tầng (IEM) là gì?

Quản lý sự kiện cơ sở hạ tầng AWS là một cam kết gắn bó ngắn hạn với AWS Support, có sẵn như một phần của dịch vụ sản phẩm Hỗ trợ cấp doanh nghiệp, có sẵn mỗi năm một lần cho dịch vụ sản phẩm Hỗ trợ cấp doanh nghiệp trẻ và cho giao dịch mua bổ sung của người đăng ký gói Hỗ trợ cấp kinh doanh. AWS Infrastructure Event Management sẽ kết hợp với tài nguyên dự án và kỹ thuật để hiểu rõ hơn về trường hợp sử dụng của bạn, đồng thời cung cấp hướng dẫn thay đổi quy mô và kiến trúc cho một sự kiện. Các ví dụ về trường hợp sử dụng phổ biến cho Quản lý sự kiện AWS bao gồm chạy quảng cáo, giới thiệu sản phẩm mới và di chuyển cơ sở hạ tầng sang AWS.

Câu hỏi: Dịch vụ hỗ trợ qua trò chuyện hoạt động như thế nào?

Trò chuyện là một cách khác, bên cạnh gọi điện thoại hoặc gửi email, để liên hệ với các kỹ sư Hỗ trợ kỹ thuật. Bằng cách chọn biểu tượng hỗ trợ qua trò chuyện trong Trung tâm hỗ trợ, một phiên trò chuyện sẽ được khởi tạo qua trình duyệt của bạn. Điều này mang đến một tương tác trực tiếp trong thời gian thực với kỹ sư hỗ trợ của chúng tôi và cho phép chia sẻ thông tin cũng như liên kết bổ sung để khắc phục sự cố nhanh hơn.

Dịch vụ hỗ trợ qua trò chuyện mới xuất hiện trên AWS nhưng không phải là mới với Amazon.com. Chúng tôi đã cung cấp các tính năng trò chuyện tương tự hiện đang được sử dụng bởi các khách hàng bán lẻ, và triển khai cho cả dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của AWS. Khách hàng cấp Kinh doanh, Doanh nghiệp trẻ và Doanh nghiệp có thể truy cập vào tính năng trò chuyện trong Trung tâm hỗ trợ. Người dùng dịch vụ Hỗ trợ cũng có thể bắt đầu phiên trò chuyện từ một yêu cầu cụ thể hoặc trong phần Liên hệ với chúng tôi của trang web AWS.

Câu hỏi: Phương pháp thực hành tốt nhất dành cho khả năng chịu lỗi là gì?

Khách hàng thường xuyên hỏi chúng tôi rằng liệu có điều gì họ nên làm để chuẩn bị cho một sự kiện lớn có thể ảnh hưởng đến một Vùng sẵn sàng không. Câu trả lời của chúng tôi là họ nên làm theo các phương pháp thực hành chung tốt nhất liên quan đến việc quản lý triển khai có tính khả dụng cao (ví dụ: có một chiến lược sao lưu, phân phối tài nguyên trên nhiều Vùng sẵn sàng). Các liên kết sau sẽ cho bạn một điểm xuất phát:

Câu hỏi: Làm cách nào để tôi đặt cấu hình Identity and Access Management (IAM) dành cho dịch vụ hỗ trợ?

Để biết chi tiết về cách bạn cấu hình người dùng IAM để cho phép/từ chối quyền truy cập vào tài nguyên của AWS Support, hãy xem phần Truy cập vào AWS Support.

Câu hỏi: Lịch sử yêu cầu được giữ lại trong bao lâu?

Thông tin về lịch sử yêu cầu được giữ lại trong vòng 12 tháng sau khi tạo.

Câu hỏi: Tôi có thể lấy lịch sử tất cả những lệnh gọi API AWS Support được thực hiện trên tài khoản của mình để phân tích bảo mật và khắc phục sự cố hoạt động không?

Có. Để nhận lịch sử của tất cả những lệnh gọi API AWS Support được thực hiện trên tài khoản của bạn, bạn cần bật CloudTrail trên Bảng điều khiển quản lý AWS. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Ghi nhật ký lệnh gọi API AWS Support bằng AWS CloudTrail.

Câu hỏi: Gói đăng ký Amazon Enterprise Support có bao gồm Hỗ trợ cho Amazon EKS Anywhere không?

Gói Amazon Enterprise Support bao gồm hướng dẫn chung cho khách hàng sử dụng EKS Anywhere. Để nhận được hỗ trợ bổ sung bao gồm khắc phục sự cố chi tiết và hỗ trợ triển khai các thành phần của bên thứ 3 đi kèm với EKS Anywhere, bạn sẽ cần mua Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere Support riêng, bên cạnh Gói đăng ký Amazon Enterprise Support hiện tại. Tìm hiểu thêm về AWS Enterprise Support tại đây. Để biết thêm thông tin về Gói đăng ký EKS Anywhere Support, hãy truy cập trang giá của EKS Anywhere.

Câu hỏi: Tại sao tệp đính kèm của tôi không còn hiển thị dưới dạng tệp đính kèm?

Amazon đang sử dụng một quy trình mới để chia sẻ tệp đính kèm. Bạn vẫn có thể truy cập tất cả các tệp đính kèm được gửi cho bạn, tuy nhiên bạn sẽ cần nhấp vào liên kết trong hộp tệp đính kèm để tải xuống, thay vì nhấp vào chính tệp đính kèm. Bạn sẽ có quyền truy cập để tải xuống trong 30 ngày và sau đó liên kết sẽ hết hạn.

Q: Nếu tôi cần tải xuống tệp đính kèm sau 30 ngày thì sao?

Các liên kết có giá trị trong 30 ngày. Sau 30 ngày, bạn có thể liên hệ với người gửi ban đầu và yêu cầu họ gửi lại tệp đính kèm cho bạn. Người gửi ban đầu sẽ cần tạo một liên kết mới.

Q: Chưa được 30 ngày kể từ khi tôi nhận được email, nhưng tệp đính kèm không tải xuống và tôi nhận được thông báo lỗi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Người gửi có thể thu hồi quyền truy cập trước 30 ngày. Liên hệ với người gửi để biết thêm thông tin.

Q: Tôi không thể tải xuống khi nhấp vào liên kết. Tôi phải làm gì?

Kiểm tra cài đặt của bạn (hoặc của công ty bạn) xoay quanh tường lửa hoặc các khối khác trên các trang web bên ngoài. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề, hãy liên hệ với người gửi ban đầu.

Hỗ trợ kiểm tra tình trạng

Câu hỏi: Hỗ trợ kiểm tra tình trạng là gì?

Hỗ trợ kiểm tra tình trạng giám sát một số phép kiểm tra trạng thái được hiển thị trong bảng điều khiển Amazon EC2. Khi một trong số các phép kiểm tra này không đạt, tất cả khách hàng sẽ có tùy chọn mở yêu cầu hỗ trợ Kỹ thuật ở mức nghiêm trọng cao. Hỗ trợ kiểm tra tình trạng gồm một số phép kiểm tra nhất định cho Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) và Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS).

Câu hỏi: Dịch vụ AWS nào cung cấp quyền truy cập vào gói hỗ trợ thông qua tính năng Hỗ trợ kiểm tra tình trạng?

Hỗ trợ kiểm tra tình trạng hiện đang gồm ba kịch bản kiểm tra tình trạng: trạng thái hệ thống EC2, EBS đã vô hiệu hóa I/O và EBS bị kẹt ở khâu đính kèm.

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi nhận được hỗ trợ nếu phiên bản EC2 không đạt kiểm tra trạng thái hệ thống?

Nếu không đạt kiểm tra trạng thái hệ thống EC2 trong thời gian quá 20 phút, một nút sẽ xuất hiện cho phép mọi khách hàng AWS mở yêu cầu. Hầu hết chi tiết về yêu cầu của bạn sẽ được điền trước, chẳng hạn như tên phiên bản, khu vực và thông tin khách hàng, nhưng bạn có thể thêm ngữ cảnh với phần mô tả văn bản dạng tự do.

Lưu ý: Hỗ trợ kiểm tra tình trạng chỉ gồm kiểm tra trạng thái hệ thống EC2, không gồm kiểm tra trạng thái phiên bản EC2. Để biết các ý tưởng khắc phục sự cố, hãy xem Khắc phục sự cố trên phiên bản với Lỗi kiểm tra trạng thái. 

Cuộc hội thoại mở về phiếu hỗ trợ dịch vụ web

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi nhận được hỗ trợ nếu ổ đĩa EBS bị kẹt ở khâu đính kèm hoặc đã vô hiệu hóa I/O?

Ổ đĩa EBS có trạng thái là đã vô hiệu hóa I/O hoặc kẹt ở khâu đính kèm sẽ hiển thị một nút Khắc phục sự cố ngay. Bạn được cung cấp một số tùy chọn tự khắc phục có khả năng khắc phục sự cố mà không cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Nếu ổ đĩa EBS vẫn có lỗi kiểm tra tình trạng sau khi bạn làm theo tất cả các bước có thể áp dụng, hãy chọn Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ để mở yêu cầu.

Câu hỏi: Thời gian phản hồi cho yêu cầu Hỗ trợ kiểm tra tình trạng của tôi là bao lâu?

Yêu cầu Hỗ trợ kiểm tra tình trạng được mở qua bảng điều khiển có mức độ nghiêm trọng cao.

Câu hỏi: Làm thế nào để tôi kiểm tra trạng thái yêu cầu của mình sau khi mở?

Sau khi bạn gửi yêu cầu, nút sẽ thay đổi từ Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ thành Xem yêu cầu. Để xem trạng thái yêu cầu, hãy chọn Xem yêu cầu.

Câu hỏi: Tôi có phải mở yêu cầu cho từng phiên bản không phản hồi không?

Bạn có thể, nhưng không nhất thiết phải làm như vậy. Bạn có thể thêm ngữ cảnh và tên phiên bản trong phần mô tả văn bản được gửi cùng yêu cầu đầu tiên của mình.

Câu hỏi: Tại sao phải đợi 20 phút đối với trường hợp phiên bản EC2 không đạt kiểm tra trạng thái hệ thông? Tại sao không cho phép khách hàng mở yêu cầu ngay lập tức?

Hầu hết các sự cố về trạng thái hệ thống được khắc phục bởi các quy trình tự động trong chưa đến 20 phút và không cần khách hàng làm gì thêm. Nếu sau 20 phút mà phiên bản vẫn không đạt kiểm tra, thì việc mở yêu cầu sẽ khiến nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi chú ý và trợ giúp.

Câu hỏi: Người dùng Identity and Access Management (IAM) bất kỳ của tôi có thể mở yêu cầu được không?

Mọi người dùng đều có thể tạo và quản lý yêu cầu Hỗ trợ cho Kiểm tra tình trạng bằng thông tin xác thực tài khoản gốc của họ. Người dùng IAM có liên kết với các tài khoản có gói hỗ trợ Kinh doanh, Doanh nghiệp trẻ hoặc Doanh nghiệp cũng có thể tạo và quản lý yêu cầu Hỗ trợ cho yêu cầu Kiểm tra tình trạng. 

AWS Trusted Advisor

Tổng quan

Hỏi: AWS Trusted Advisor là gì?

AWS Trusted Advisor là ứng dụng được xây dựng dựa trên các biện pháp thực hành tốt nhất đúc rút từ quá trình AWS điều hành phục vụ hàng trăm nghìn khách hàng AWS. Trusted Advisor kiểm tra môi trường AWS và đưa ra các khuyến nghị giúp tiết kiệm tiền, cải thiện hiệu năng hệ thống hoặc vá lỗ hổng bảo mật.

Câu hỏi: Làm thế nào để truy cập Trusted Advisor?

Trusted Advisor có sẵn trên Bảng điều khiển quản lý AWS. Bạn có thể truy cập bảng điều khiển Trusted Advisor trực tiếp tại địa chỉ https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/.

Hỏi: Trusted Advisor kiểm tra những gì?

Trusted Advisor bao gồm danh sách kiểm tra mở rộng trong các danh mục tối ưu hóa chi phí, bảo mật, khả năng chịu lỗi, hiệu suất và giới hạn dịch vụ. Để biết danh sách đầy đủ các kiểm tra và mô tả, hãy khám phá Biện pháp thực hành tốt nhất về AWS Trusted Advisor.

Câu hỏi: Tính năng thông báo của Trusted Advisor hoạt động như thế nào?

Tính năng thông báo của Trusted Advisor giúp bạn luôn được cập nhật về quá trình triển khai tài nguyên AWS. Bạn sẽ nhận được thông báo hàng tuần qua email khi chọn sử dụng dịch vụ này. Cần làm mới kiểm tra để đảm bảo cập nhật bản tóm tắt trạng thái kiểm tra trong thông báo qua email. Kiểm tra tự động làm mới hàng tuần được thực hiện cho các tài khoản có AWS Business SupportAWS Enterprise On-Ramp,AWS Enterprise Support. Tài khoản với AWS Developer Support và AWS Basic Support sẽ cần đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS để kích hoạt làm mới kiểm tra.

 • Trong thông báo có gì? Email thông báo có thông tin tóm tắt về số tiền dự kiến tiết kiệm được và trạng thái kiểm tra của bạn, đặc biệt là làm nổi bật những nội dung thay đổi về trạng thái kiểm tra.
 • Làm thế nào để đăng ký sử dụng tính năng thông báo? Đây là dịch vụ tùy chọn sử dụng nên hãy đảm bảo bạn thiết lập thông báo trên bảng thông tin. Bạn có thể chọn những liên hệ nào sẽ nhận thông báo trên ngăn Tùy chọn của bảng điều khiển Trusted Advisor.
 • Ai có thể nhận được thông báo này? Bạn có thể chỉ định tối đa ba người nhận đối với nội dung nhật trạng thái hàng tuần và bản ước tính khoản tiết kiệm hàng tuần.
 • Thông báo sẽ ở ngôn ngữ nào? Thông báo có sẵn ở tiếng Anh và tiếng Nhật.
 • Bao lâu và khi nào thì tôi nhận được thông báo? Bạn sẽ nhận được email thông báo hàng tuần, thường là vào thứ Năm hoặc thứ Sáu và thông báo sẽ phản ánh cấu hình tài nguyên của bạn trong tuần qua (7 ngày).
 • Tôi có thể hủy đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo nếu tôi không muốn nhận email nữa được không? Có. Bạn có thể thay đổi thiết lập trên bảng thông tin bằng cách bỏ chọn tất cả các hộp kiểm rồi chọn "Lưu tùy chọn".
 • Tính năng này có giá bao nhiêu? Miễn phí. Bắt đầu ngay hôm nay!

Câu hỏi: Tính năng "Nội dung thay đổi gần đây" hoạt động như thế nào?

Trusted Advisor theo dõi các nội dung thay đổi gần đây về trạng thái tài nguyên của bạn trên bảng thông tin của bảng điều khiển. Nội dung thay đổi mới nhất trong vòng 30 ngày qua xuất hiện ở đầu danh sách. Hệ thống sẽ theo dõi bảy cập nhật mỗi trang và bạn có thể đến nhiều trang khác nhau để xem toàn bộ nội dung thay đổi gần đây bằng cách nhấp vào mũi tên tiến hoặc lùi ở góc trên bên phải của khu vực "Nội dung thay đổi gần đây".

Câu hỏi: Chức năng "Loại trừ các mục" hoạt động như thế nào?

Nếu không muốn nhận thông báo về trạng thái của tài nguyên nào đó, bạn có thể chọn loại trừ (xóa bỏ) báo cáo cho tài nguyên đó. Bạn thường làm việc này sau khi đã kiểm tra kết quả của một kiểm tra và quyết định không thực hiện bất kỳ thay đổi nào với tài nguyên AWS hoặc thiết lập mà Trusted Advisor hiện đang gắn cờ.

Để loại trừ các mục, hãy chọn hộp ở bên trái của các mục tài nguyên rồi chọn "Loại trừ và Làm mới". Mục được loại trừ sẽ xuất hiện trong một cửa sổ riêng. Bạn có thể khôi phục (đưa vào) chúng trở lại vào bất kỳ lúc nào bằng cách chọn mục trong những mục được loại trừ rồi chọn "Đưa vào và Làm mới".

Chức năng "Loại trừ và Làm mới" chỉ có sẵn ở cấp tài nguyên, chứ không có ở cấp kiểm tra. Bạn nên kiểm tra từng cảnh báo tài nguyên trước khi loại trừ để đảm bảo bạn vẫn xem được trạng thái chung của triển khai mà không bỏ sót một khu vực nào. Để biết ví dụ, hãy xem AWS Trusted Advisor cho tất cả mọi người trong Blog AWS.

Câu hỏi: Đường liên kết hành động là gì?

Hầu hết các mục trong báo cáo Trusted Advisor có các đường siêu liên kết dẫn đến Bảng điều khiển quản lý AWS để bạn có thể thực hiện hành động theo khuyến nghị của Trusted Advisor. Đường liên kết hành động được bao gồm trong mọi dịch vụ có hỗ trợ tính năng này.

Ví dụ: Phép kiểm tra Bản kết xuất nhanh của Amazon EBS liệt kê các ổ đĩa Amazon EBS không có bản kết xuất nhanh hoặc bản kết xuất được tạo lâu hơn bảy ngày. Tại mỗi hàng của báo cáo, ID ổ đĩa là một siêu liên kết đến ổ đĩa đó trong bảng điều khiển Amazon EC2, nơi bạn có thể thực hiện hành động để tạo bản kết xuất nhanh chỉ với một vài cú nhấp chuột.

Câu hỏi: Làm cách nào để quản lý quyền truy cập vào bảng điều khiển Trusted Advisor? Chính sách IAM là gì?

Đối với bảng điều khiển Trusted Advisor, quyền truy cập được kiểm soát bởi các chính sách IAM sử dụng không gian tên trustedadvisor và tùy chọn truy cập bao gồm xem và làm mới từng phép kiểm tra hoặc hạng mục kiểm tra. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý truy cập cho AWS Trusted Advisor. 

Câu hỏi: Làm thế nào để truy cập AWS Trusted Advisor thông qua API?

Bạn có thể truy xuất và làm mới các kết quả Trusted Advisor qua lập trình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài liệu tham khảo API AWS Support.

Câu hỏi: Tôi có thể làm mới kết quả Trusted Advisor của mình bao lâu một lần?

Chu kỳ làm mới tối thiểu tùy thuộc vào từng phép kiểm tra. Bạn có thể làm mới từng phép kiểm tra hoặc làm mới tất cả các phép kiểm tra cùng lúc bằng cách chọn "Làm mới toàn bộ" ở góc trên bên phải của bảng tóm tắt thông tin. Khi bạn truy cập bảng thông tin Trusted Advisor, tất cả các phép kiểm tra chưa được làm mới trong vòng 24 giờ sẽ tự động được làm mới. Thao tác này có thể mất vài phút. Ngày và thời gian của lần làm mới gần nhất hiển thị ở bên phải tiêu đề kiểm tra. Ngoài ra, đối với khách hàng sử dụng gói Hỗ trợ kinh doanh, Doanh nghiệp trẻ hoặc Doanh nghiệp, dữ liệu Trusted Advisor sẽ tự động được làm mới hàng tuần.

Câu hỏi: Các hoạt động Trusted Advisor ảnh hưởng như thế nào đến nhật ký AWS CloudTrail của tôi?

AWS CloudTrail ghi nhật ký các hoạt động của Trusted Advisor từ API và bảng điều khiển. Ví dụ: bạn có thể sử dụng API để làm mới kiểm tra theo chương trình hoặc làm mới kiểm tra theo cách thủ công trong bảng điều khiển Trusted Advisor. CloudTrail ghi lại hoạt động này và bạn có thể xem chi tiết về sự kiện trong nhật ký của mình. Làm mới tự động do Trusted Advisor thực hiện cũng xuất hiện trong nhật ký CloudTrail. 

Để biết thêm thông tin về ghi nhật ký CloudTrail cho Trusted Advisor API, hãy tham khảo Lệnh gọi AWS Support API với AWS CloudTrailĐể biết thêm thông tin về ghi nhật ký CloudTrail cho bảng điều khiển Trusted Advisor, hãy tham khảo Ghi nhật ký hành động trên bảng điều khiển AWS Trusted Advisor với AWS CloudTrail.

Câu hỏi: Những phép kiểm tra và tính năng Trusted Advisor nào có sẵn cho tất cả khách hàng của AWS?

Khách hàng AWS Basic Support (Dịch vụ hỗ trợ cơ bản của AWS) và AWS Developer Support (Dịch vụ hỗ trợ nhà phát triển của AWS) có quyền truy cập vào 6 kiểm tra bảo mật (Quyền hạn vùng lưu trữ S3, Nhóm bảo mật - Không giới hạn các cổng cụ thể, Sử dụng IAM, MFA trên tài khoản gốc, Bản kết xuất nhanh công khai của EBS, Bản kết xuất nhanh công khai của RDS) và 50 kiểm tra giới hạn dịch vụ. Khách hàng AWS Business Support (Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của AWS), AWS Enterprise On-Ramp (Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trẻ của AWS) và AWS Enterprise Support (Dịch vụ hỗ trợ công ty của AWS) có quyền truy cập vào tất cả 115 kiểm tra Trusted Advisor (14 tối ưu hóa chi phí, 17 bảo mật, 24 khả năng chịu lỗi, 10 hiệu suất và 50 giới hạn dịch vụ) và các đề xuất. Để biết danh sách đầy đủ các nội dung kiểm tra và mô tả, hãy khám phá Biện pháp thực hành tốt nhất về Trusted Advisor.

Tất cả khách hàng cũng có quyền truy cập vào một số tính năng của Trusted Advisor, bao gồm: Thông báo hàng tuần của Trusted Advisor, các tính năng Liên kết thao tác, Loại trừ các mụcQuản lý quyền truy cập.

Hỏi: Tại sao các quy tắc sự kiện và cảnh báo số liệu CloudWatch của tôi cho phần kiểm tra Phiên bản EC2 theo nhu cầu không hoạt động?

Nếu tài khoản của bạn đã được đăng ký sử dụng các giới hạn Phiên bản theo nhu cầu dựa trên vCPU, thì bạn phải điều chỉnh các cảnh báo số liệu và quy tắc sự kiện cho tài khoản theo các giới hạn phiên bản dựa trên vCPU. Để kiểm tra xem bạn có sử dụng Phiên bản theo nhu cầu dựa trên vCPU không, hãy truy cập trang Giới hạn trên bảng điều khiển Amazon EC2.  

Câu hỏi: Các giới hạn dịch vụ nào được kiểm tra?

Bạn có thể thấy các giới hạn mà Trusted Advisor kiểm tra trong Các biện pháp thực hành tốt nhất của AWS Trusted Advisor. Để biết thông tin về các giới hạn, hãy xem AWS Service Quotas.

Hỏi: Tại sao lại an toàn khi bỏ qua hoặc chặn dấu hiệu cảnh báo khỏi các lần kiểm tra bảo mật "Không hạn chế Cổng cụ thể - Nhóm bảo mật" và "Nhóm bảo mật - Quyền truy cập không hạn chế" cho các nhóm bảo mật do AWS Directory Services tạo ra?

AWS Directory Services là dịch vụ được quản lý tự động tạo ra nhóm bảo mật AWS trong VPC có các quy tắc mạng cho lưu lượng truy cập vào và ra khỏi bộ điều khiển miền được quản lý của AWS. Quy tắc truy cập đến mặc định cho phép lưu lượng truy cập từ bất kỳ nguồn nào (0.0.0.0/0) tới các cổng do Active Directory yêu cầu. Những quy tắc này không tạo ra lỗ hổng bảo mật vì lưu lượng tới bộ điều khiển miền bị giới hạn đối với lưu lượng từ VPC của bạn, các VPC ngang hàng khác hoặc các mạng được kết nối bằng AWS Direct Connect, AWS Transit Gateway hoặc Mạng riêng ảo. Ngoài ra, ENI nhóm bảo mật được đính kèm không và không thể có IP linh hoạt được đính kèm vào, giới hạn lưu lượng đến đối với VPC cục bộ và lưu lượng được định tuyến theo VPC. Các nhóm bảo mật do AWS Directory Services tạo ra có thể được công nhận bởi tên nhóm bảo mật (luôn ở định dạng “directory-id_controllers” (ví dụ: d-1234567890_controllers) hoặc mô tả nhóm bảo mật (luôn ở định dạng “nhóm bảo mật do AWS tạo cho bộ điều khiển thư mục-thư mục id”).

Kiểm tra khả năng tối ưu hóa với phiên bản đặt trước

Hỏi: Bộ dữ liệu nào được sử dụng để đưa ra đề xuất về Phiên bản đặt trước? 

Các mục đề xuất Phiên bản đặt trước là do Cost Explorer cung cấp, công cụ này tính toán mục đề xuất dựa trên việc sử dụng theo nhu cầu của bạn trong 30 ngày qua.

Hỏi: Chiết khấu theo số lượng có được tính đến trong các mục đề xuất không?

Không, các mục đề xuất đặt trước được xác định dựa trên giá công khai.

Hỏi: Tôi vừa mua một Phiên bản đặt trước mới. Tại sao nó không xuất hiện trong mục đề xuất?

Vì các mục đề xuất này được cung cấp dựa trên việc sử dụng theo nhu cầu trước đây, nên các mục đặt trước bạn mới mua sẽ không xuất hiện cho đến khi mục sử dụng tương ứng xuất hiện trong dữ liệu thanh toán của bạn. Các mục đề xuất có thể không chính xác nếu mục đặt trước được mua trong 30 ngày qua.

Hỏi: Số lượng Phiên bản đặt trước được tối ưu hóa được tính toán như thế nào? 

Các đề xuất mục đặt trước được tính toán dựa trên mức sử dụng theo nhu cầu của bạn trong vòng 30 ngày qua. Việc này được thực hiện bằng cách xác định những giao dịch mua mục đặt trước sẽ cấu thành hóa đơn thấp nhất mà bạn có thể có trong khoảng thời gian này. Các đề xuất này nhắm đến hóa đơn thấp nhất có thể mà không tính đến ngưỡng phạm vi hay cách sử dụng cụ thể nào.

Hỏi: Các loại Phiên bản đặt trước khác có được đưa vào mục đề xuất không? 

Phần kiểm tra này chỉ gồm những mục đề xuất dựa trên Phiên bản đặt trước tiêu chuẩn có tùy chọn thanh toán trước một phần. Đối với những biến thể khác có phiên bản đặt trước có thể chuyển đổi hoặc có các tùy chọn thanh toán thay thế, vui lòng tham khảo Đề xuất mục đặt trước của Cost Explorer.

Hỏi: Tại sao lại có các phần riêng biệt cho Phiên bản đặt trước 1 năm và 3 năm? 

Khách hàng có thể lựa chọn mua Phiên bản đặt trước có thời hạn 1 năm hoặc 3 năm từ AWS. Phần kiểm tra này giả định rằng bạn sẽ mua Phiên bản đặt trước 1 năm hoặc 3 năm mà không phải là cả hai. Do đó, các mục đề xuất mua thêm Phiên bản đặt trước 1 năm hoặc 3 năm không được gộp lại ở bất kỳ thời hạn nào, nên các mục đề xuất cũng được tách riêng.

Chẳng hạn, trong một mục đề xuất mua thêm ba Phiên bản đặt trước 1 năm hoặc thêm bốn Phiên bản đặt trước 3 năm, chúng tôi sẽ đề xuất bạn mua ba phiên bản này hoặc bốn phiên bản kia, chứ không đưa ra cả bảy Phiên bản đặt trước.

Hỏi: Mục đề xuất có chứa đủ mọi loại phiên bản không? 

Có, tất cả các loại phiên bản đều có và có các mục đặt trước tương ứng.

Hỏi: Tôi sử dụng phiên bản dùng ngay. Mức giá bản dùng ngay có được đưa vào tính toán không? 

Không, việc sử dụng bản dùng ngay không đủ điều kiện áp dụng mục đặt trước và bị loại trừ khỏi các đề xuất.

Câu hỏi: Tôi có Phiên bản đặt trước của bên thứ ba từ Marketplace phiên bản đặt trước. Các mục đó có được đưa vào kết quả không? 

Mục đề xuất cho giao dịch mua Phiên bản đặt trước được lập ra dựa vào việc sử dụng trên hóa đơn nằm ngoài phạm vi của tất cả các Phiên bản đặt trước có sẵn, kể cả những phiên bản đã mua ở Marketplace. Mức tiết kiệm chi phí được tính toán dựa trên mức giá công khai và không xét đến tính sẵn có của phiên bản đặt trước trong Marketplace phiên bản đặt trước.

Hỏi: Các mục đề xuất có bao gồm bất kỳ khoản tiền nào có thể kiếm được nếu tôi bán Phiên bản đặt trước hiện có để mua Phiên bản đặt trước trả trước một phần được đề xuất không? 

Không, những mục đề xuất này là đề xuất mua hàng dựa trên mức giá công khai và việc sử dụng theo nhu cầu. Chúng không xét đến mọi hoạt động bán phiên bản đặt trước hiện có có thể diễn ra trên Marketplace phiên bản đặt trước hay việc chuyển đổi các mục Đặt trước hiện chưa được tận dụng hết mức.

Hỏi: Tiêu chí cảnh báo được xác định cho phần kiểm tra này là gì? 

Phần kiểm tra này được gắn cờ vàng khi hoạt động tối ưu hóa việc sử dụng Phiên bản đặt trước trả trước một phần có thể giúp giảm chi phí.

Hỏi: Tôi nên làm gì khi phần kiểm tra có màu vàng? 

Hãy xem trang Cost Explorer để biết thêm các mục đề xuất chi tiết và tùy chỉnh.

Ngoài ra, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon Elastic Compute Cloud cho các phiên bản Linux để hiểu về các tùy chọn sẵn có và Phiên bản đặt trước đã mua.

Hỏi: Tôi có thể tìm hiểu thêm về Phiên bản đặt trước ở đâu? 

Bạn có thể tìm thấy thông tin về Phiên bản đặt trước và về việc chúng tiết kiệm tiền cho bạn như thế nào trên trang Phiên bản đặt trước Amazon EC2.

Hỏi: Từng trường trong kết quả kiểm tra có ý nghĩa gì?

 1. Khu vực: khu vực AWS của mục đặt trước được đề xuất.
 2. Loại phiên bản: loại phiên bản được AWS đề xuất.
 3. Nền tảng: nền tảng của mục đặt trước được đề xuất. Nền tảng là sự kết hợp cụ thể giữa hệ điều hành, mô hình giấy phép và phần mềm trên một phiên bản.
 4. Số lượng phiên bản đặt trước được đề xuất mua: số lượng phiên bản đặt trước mà AWS đề xuất bạn nên mua.
 5. Mức sử dụng phiên bản đặt trước trung bình dự kiến: mức sử dụng trung bình dự kiến đối với các phiên bản đặt trước của bạn.
 6. Mức tiết kiếm ước tính theo đề xuất (Hằng tháng): số tiền bạn có thể tiết kiệm được trong một tháng theo ước tính của AWS khi làm theo đề xuất này.
 7. Chi phí trả trước của phiên bản đặt trước: số tiền bạn phải trả trước khi mua phiên bản này.
 8. Chi phí ước tính của phiên bản đặt trước (Hằng tháng): chi phí hằng tháng của phiên bản đặt trước sau khi mua.
 9. Chi phí ước tính cho phiên bản theo nhu cầu sau khi mua phiên bản đặt trước được đề xuất (Hằng tháng): số tiền bạn sẽ chi tiêu mỗi tháng theo ước tính của AWS cho các Phiên bản theo nhu cầu sau khi mua phiên bản đặt trước được đề xuất.
 10. Điểm hòa vốn ước tính (Tháng): sau bao nhiêu tháng thì phiên bản này sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền cho bạn, theo ước tính của AWS.
 11. Thời gian xem xét (Ngày): số ngày sử dụng trước đây được AWS cân nhắc khi đưa ra đề xuất này.
 12. Thời hạn (Năm): thời hạn của mục đặt trước theo ý muốn của bạn trong phần đề xuất, tính bằng năm.

Hỏi: Tại sao lại có dấu hỏi chấm màu xanh lam cho mục đề xuất này trên Bảng điều khiển Trusted Advisor? 

Bạn chưa đăng ký dùng Cost Explorer hoặc bạn đăng nhập bằng tài khoản liên kết chứ không phải tài khoản thanh toán. Hãy truy cập phần thanh toán tổng hợp để biết thêm thông tin về tài khoản liên kết và tài khoản thanh toán.

Câu hỏi: Tôi có thể làm mới kiểm tra này bao lâu một lần? 

Các kết quả đề xuất phụ thuộc vào Cost Explorer, công cụ này cập nhật không thường xuyên bằng Trusted Advisor. Hãy làm mới sau mỗi 6 giờ để bảo đảm bạn thấy dữ liệu mới nhất có sẵn.

Cố vấn tin cậy ưu tiên AWS

Hỏi: Cố vấn tin cậy AWS là gì?

Cố vấn tin cậy ưu tiên AWS giúp bạn tập trung vào những đề xuất quan trọng nhất để tối ưu hóa hoạt động triển khai đám mây, cải thiện khả năng phục hồi và xử lý những lỗ hổng bảo mật. Dành cho các khách hàng sử dụng Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS, Cố vấn tin cậy ưu tiên cung cấp những đề xuất được ưu tiên và theo ngữ cảnh đến từ đội ngũ phụ trách tài khoản AWS của bạn cũng như các kiểm thử do máy tạo từ dịch vụ AWS.

Câu hỏi: Làm thế nào để truy cập Cố vấn tin cậy Ưu tiên AWS?

Cố vấn tin cậy ưu tiên có thể được truy cập từ tài khoản quản lý hoặc quản trị viên được ủy quyền với gói Hỗ trợ doanh nghiệp. Nếu bạn sở hữu gói Hỗ trợ doanh nghiệp và là chủ tài khoản quản lý trong tổ chức của mình, vui lòng liên hệ đội ngũ phụ trách tài khoản AWS của bạn để yêu cầu truy cập. Những đề xuất trong Cố vấn tin cậy ưu tiên được tổng hợp từ các tài khoản thành viên trong tổ chức của bạn.

Hỏi: Những đề xuất của Cố vấn tin cậy ưu tiên AWS đến từ đâu?

Các đề xuất của Cố vấn tin cậy ưu tiên có thể đến từ 1 trong 2 nguồn:

 • Các dịch vụ AWS, chẳng hạn như Cố vấn tin cậy AWS, Trung tâm bảo mật AWS và AWS Well-Architected tự động tạo ra đề xuất. Quản lý khách hàng kỹ thuật (TAM) của bạn gửi những đề xuất này đi để chúng được hiển thị trong bảng điều khiển Cố vấn tin cậy ưu tiên AWS của bạn.
 • TAM của bạn có thể tạo ra những đề xuất cụ thể cho các rủi ro mà họ xác định được trong tài khoản của bạn.

Bảng điều khiển Trạng thái AWS

Câu hỏi: AWS Personal Health Dashboard và AWS Service Health Dashboard khác nhau như thế nào?

Bảng thông tin tình trạng dịch vụ là một cách tuyệt vời để xem trạng thái tổng quát của mỗi dịch vụ AWS, nhưng lại cung cấp rất ít thông tin về việc tình trạng của những dịch vụ này đang ảnh hưởng như thế nào đến tài nguyên của bạn. AWS Personal Health Dashboard mang đến một cái nhìn được tùy chỉnh riêng về tình trạng của các dịch vụ cụ thể đang chạy khối lượng công việc và ứng dụng của bạn. Hơn nữa, Personal Health Dashboard chủ động thông báo cho bạn khi AWS gặp bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng đến bạn, giúp cung cấp cái nhìn nhanh và hướng dẫn để giúp bạn giảm thiểu tác động của các sự kiện đang diễn ra và lên kế hoạch cho mọi thay đổi theo lịch trình, như bảo trì phần cứng AWS.

Câu hỏi: Tôi nên thực hiện những hành động nào dựa trên trạng thái của AWS Personal Health Dashboard?

Bạn sẽ có thể xem chi tiết về sự kiện đang ảnh hưởng đến môi trường của bạn. AWS Personal Health Dashboard sẽ tiếp tục cập nhật sự kiện thường xuyên cho đến khi sự kiện kết thúc và cung cấp hướng dẫn khắc phục.

Câu hỏi: Thông báo sẽ ở ngôn ngữ nào?

Tất cả thông báo chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Theo thời gian, chúng tôi sẽ thêm hỗ trợ cho các ngôn ngữ khác.

Câu hỏi: Kênh thông báo nào có sẵn?

AWS Personal Health Dashboard hỗ trợ API, email và Sự kiện CloudWatch (SQS, SNS, Lambda, Kinesis). Personal Health Dashboard cũng hỗ trợ hiển thị cảnh báo trên thanh điều hướng của Bảng điều khiển quản lý AWS.

Câu hỏi: Làm cách nào để đăng ký thông báo?

Bạn có thể chuyển đến bảng điều khiển Sự kiện CloudWatch và viết các quy tắc tùy chỉnh để lọc các sự kiện cần quan tâm. Những quy tắc này có thể được nối với các mục tiêu, chẳng hạn như SNS, SQS, Lambda hay Kinesis, gọi ra khi bạn chạy quy tắc cho khuôn mẫu khớp với các sự kiện AWS Personal Health Dashboard trên bus Sự kiện CloudWatch.

Câu hỏi: Có tùy chỉnh được AWS Personal Health Dashboard không?

Có. Bạn có thể tùy chỉnh Personal Health Dashboard thông qua việc thiết lập các tùy chọn thông báo cho nhiều loại sự kiện khác nhau. Bạn cũng có thể tạo các hành động khắc phục tùy biến, kích hoạt để phản hồi sự kiện. Hãy thiết lập bằng cách truy cập vào bảng điều khiển Sự kiện CloudWatch.

Hỏi: AWS Personal Health Dashboard có tự động thực hiện bất kỳ hành động nào mà tôi dùng trước đó để khôi phục lại từ các sự kiện đã biết không?

AWS Personal Health Dashboard sẽ không thay bạn thực hiện bất kỳ hành động nào trên môi trường AWS. Dịch vụ này sẽ cung cấp công cụ cần thiết để kết nối các hành động tùy chỉnh mà bạn đã xác định. Các sự kiện Personal Health Dashboard sẽ được xuất bản trên kênh CloudWatch Events. Bạn có thể viết quy tắc để ghi lại và nối những sự kiện này với các hàm Lambda. AWS Personal Health Dashboard cũng cung cấp những phương pháp hay nhất và hướng dẫn về cách thực hiện để giúp bạn xác định sổ vận hành tự động của mình.

Câu hỏi: Tôi có thể dùng Lambda để tạo các hành động tùy chỉnh không?

Có, bạn có thể xác định các hành động tùy chỉnh trong Lambda và sử dụng Sự kiện CloudWatch để kích hoạt các hành động Lambda khi phản hồi sự kiện.

Câu hỏi: Tôi có thể chạy chẩn đoán trong AWS Personal Health Dashboard không?

Không. Tại thời điểm này, bạn chưa thể chạy chẩn đoán trực tiếp trong AWS Personal Health Dashboard. Tuy nhiên, bạn có thể đính kèm tập lệnh chẩn đoán tự động, sẽ được Lambda thực thi khi có sự kiện xảy ra, nếu được nối đúng cách.

Câu hỏi: Khách hàng có quyền truy cập API vào các sự kiện trên AWS Personal Health Dashboard không?

Có. Khách hàng đang dùng gói Hỗ trợ Kinh doanh, Doanh nghiệp trẻ và Doanh nghiệp sẽ có thể truy cập vào kho sự kiện AWS Personal Health Dashboard bằng Health API. Tìm hiểu thêm về AWS Health API.

Câu hỏi: AWS Personal Health Dashboard hoạt động như thế nào với Amazon CloudWatch?

CloudWatch và AWS Personal Health Dashboard có thể tồn tại song hành nhằm mang lại thêm nhiều giá trị so với khi chỉ có một dịch vụ riêng lẻ. Trong trường hợp bạn tạo các chỉ số CloudWatch và đặt cảnh báo cho các dịch vụ sẵn có trong bảng điều khiển, Personal Health Dashboard sẽ đưa ra thông báo và thông tin liên quan đến các vấn đề có ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng AWS ngầm.

Các cảnh báo CloudWatch sẽ cung cấp thông tin cơ bản liên quan đến một triệu chứng, nhưng không cung cấp thông tin chuyên sâu, chẳng hạn như nguyên nhân gốc. Ví dụ: đối với EBS, bạn có thể tạo các chỉ số để theo dõi VolumeReadBytes, VolumeWriteBytes, VolumeReadOps, VolumeWriteOps, VolumeQueueLength, v.v. Khi một chỉ số vi phạm, bạn sẽ được thông báo, nhưng có rất ít thông tin để giúp xác định vấn đề, nếu vấn đề đó có liên quan đến ứng dụng của bạn hoặc cơ sở hạ tầng AWS, chẳng hạn như ổ đĩa EBS bị thiếu.

Với AWS Personal Health Dashboard, bạn sẽ nhận được thông báo kèm theo thông tin chi tiết liên quan đến sự cố ngầm, cũng như hướng dẫn khắc phục để giúp bạn xác định nguyên nhân gốc của sự cố và nhanh chóng giải quyết vấn đề.

AWS Personal Health Dashboard bổ trợ cho CloudWatch bằng cách cung cấp thông tin chuyên sâu về các sự cố vận hành do AWS gây ra. Bạn có thể chồng các sự kiện Personal Health Dashboard lên các chỉ số CloudWatch để có thêm thông tin chuyên sâu về nguyên nhân kích hoạt cảnh báo. Ngoài ra, AWS Personal Health Dashboard cũng có thể thông báo cho bạn cả khi chính CloudWatch gặp các sự cố về dịch vụ.

Hỗ trợ vận hành

Câu hỏi: Khách hàng gói Hỗ trợ Doanh nghiệp trẻ và Doanh nghiệp được hưởng bao nhiêu lượt Đánh giá Vận hành đám mây?

Mỗi khách hàng của gói Hỗ trợ Doanh nghiệp trẻ sẽ được hưởng một lượt Đánh giá Vận hành đám mây mỗi năm.

Mỗi khách hàng của gói Hỗ trợ Doanh nghiệp sẽ được hưởng một lượt Đánh giá Vận hành đám mây. Dựa trên nhu cầu, khách hàng có thể yêu cầu thêm các lượt đánh giá.

Câu hỏi: Làm cách nào để bắt đầu Đánh giá Vận hành đám mây?

Khách hàng gói Hỗ trợ Doanh nghiệp trẻ có thể liên hệ với nhóm Quản lý khách hàng kỹ thuật của mình để bắt đầu Đánh giá vận hành đám mây.

Khách hàng gói Enterprise Support có thể liên hệ với Quản lý khách hàng kỹ thuật của mình để bắt đầu Đánh giá vận hành đám mây.

Phần mềm bên thứ ba

Câu hỏi: Phần mềm bên thứ ba nào được hỗ trợ?

Các cấp độ Kinh doanh, Doanh nghiệp trẻ và Doanh nghiệp của AWS Support bao gồm gói hỗ trợ hạn chế cho các hệ điều hành thông dụng và các thành phần ngăn xếp ứng dụng phổ biến. Các kỹ sư AWS Support có thể hỗ trợ quá trình thiết lập, cấu hình và khắc phục sự cố đối với các nền tảng và ứng dụng bên thứ ba sau:

Hệ điều hành trên phiên bản EC2:

 • Ubuntu Linux và Debian
 • Red Hat Enterprise Linux, Fedora và Fedora CoreOS
 • SUSE Linux (SLES và openSUSE)
 • CentOS Linux
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2012 R2
 • Microsoft Windows Server 2016
 • Microsoft Windows Server 2019

Các thành phần cơ sở hạ tầng:

 • Sendmail và Postfix MTAs
 • OpenVPN và RRAS
 • SSH, SFTP và FTP
 • LVM và Software RAID

Máy chủ web:

 • Apache
 • IIS
 • Nginx

Cơ sở dữ liệu:

 • MySQL
 • Microsoft SQL Server
 • PostgreSQL
 • Oracle

Câu hỏi: Nếu các bạn không thể giải quyết sự cố với phần mềm bên thứ ba của tôi thì sao?

Trong trường hợp chúng tôi không thể giải quyết sự cố của bạn, chúng tôi sẽ hợp tác hoặc giới thiệu bạn với đối tác phù hợp có hỗ trợ sản phẩm đó. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải có mối quan hệ hỗ trợ với đối tác để nhận được hỗ trợ từ họ.

Câu hỏi: Đâu là những lý do phổ biến nhất mà khách hàng cần đến sự hỗ trợ cho phần mềm bên thứ ba?

AWS Support có thể hỗ trợ quá trình cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố đối với các phần mềm bên thứ ba có trong danh sách hỗ trợ. Đối với các chủ đề nâng cao khác, chẳng hạn như điều chỉnh hiệu năng, khắc phục sự cố đối với mã hoặc tập lệnh tùy chỉnh, thắc mắc liên quan đến bảo mật, v.v, bạn có thể cần phải liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba. Dù AWS Support sẽ thực hiện mọi nỗ lực, nhưng bất kỳ sự hỗ trợ nào ngoài việc cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố cơ bản đối với phần mềm bên thứ ba được hỗ trợ đều chỉ dựa trên tinh thần hỗ trợ tốt nhất trong khả năng có thể.

Đóng tài khoản AWS

Câu hỏi: Làm cách nào để đóng tài khoản AWS của mình?

Trước khi đóng tài khoản, bạn hãy nhớ sao lưu mọi ứng dụng và dữ liệu cần giữ lại. AWS có thể không truy xuất được dữ liệu trong tài khoản của bạn sau khi tài khoản đó bị đóng. Sau khi hoàn tất quá trình sao lưu, hãy truy cập vào trang Cài đặt tài khoản rồi chọn "Đóng tài khoản". Thao tác này sẽ đóng tài khoản AWS của bạn và hủy đăng ký cho bạn khỏi mọi dịch vụ AWS. Khi đóng tài khoản, bạn sẽ không thể truy cập vào dịch vụ AWS hoặc khởi chạy tài nguyên mới.

Nếu quản lý nhiều tài khoản AWS dưới cùng một tên công ty mà bạn muốn đóng, thì bạn có thể liên hệ với người đại diện tài khoản hoặc mở một yêu cầu hỗ trợ về tài khoản và thanh toán để được hỗ trợ. Nếu bạn có câu hỏi hoặc yêu cầu khác liên quan đến việc đóng tài khoản AWS, thì người đại diện tài khoản hoặc bộ phận Dịch vụ khách hàng AWS có thể trợ giúp bạn.

Câu hỏi: Tôi nhận được thông báo lỗi khi tìm cách đóng tài khoản AWS của mình. Tôi cần làm gì?

Nếu nhận được thông báo lỗi khi cố đóng tài khoản của mình thì bạn có thể liên hệ với người đại diện tài khoản hoặc mở một yêu cầu hỗ trợ về tài khoản và thanh toán để được hỗ trợ.

Câu hỏi: Sau khi đóng tài khoản thì tôi có bị tính phí nữa không?

Mức sử dụng và phí sẽ ngừng phát sinh khi bạn đóng tài khoản. Bạn sẽ bị tính phí đối với mọi mức sử dụng phát sinh cho đến thời điểm đóng tài khoản và khoản phí sau cùng sẽ được lập hóa đơn vào đầu tháng tiếp theo.

Hỗ trợ liên tài khoản

Câu hỏi: Hỗ trợ liên tài khoản là gì?

Hỗ trợ liên tài khoản tức là khi khách hàng mở một yêu cầu hỗ trợ đặc biệt từ một tài khoản (chẳng hạn như 12345678910) và yêu cầu hỗ trợ đối với các tài nguyên do một tài khoản khác sở hữu (ví dụ như một phiên bản trong tài khoản 98765432109).

Câu hỏi: Tại sao hỗ trợ liên tài khoản không được thực hiện?

Kỹ sư hỗ trợ không có cách nào để xác định quyền truy cập mà ai đó (hành động với tư cách người dùng hoặc vai trò trong tài khoản) đã được cấp vào các tài nguyên do một tài khoản khác sở hữu. Do lo ngại về quyền riêng tư và tính bảo mật, chúng tôi chỉ có thể thảo luận các chi tiết cụ thể với chủ tài khoản của tài nguyên có liên quan.

Câu hỏi: Tôi có quyền truy cập vào mọi tài khoản có liên quan, vậy làm cách nào để có thể tạo yêu cầu hỗ trợ cho một tài nguyên dùng chung?

Vui lòng mở yêu cầu hỗ trợ bằng tài khoản sở hữu tài nguyên đó. Nếu cần thiết phải truy cập tài nguyên đó bằng tài khoản thứ 2, hãy đồng thời mở yêu cầu hỗ trợ mới bằng tài khoản thứ hai này. Sau đó, yêu cầu kỹ sư hỗ trợ của bạn liên kết hai yêu cầu, tham chiếu đến ID của hai yêu cầu.

Câu hỏi: Khi là thành viên của AWS Organizations (hoặc Thanh toán tổng hợp), tôi có được phép tạo yêu cầu hỗ trợ liên tài khoản không?

Không. Bạn có thể tách các tài khoản trong Tổ chức để cô lập quyền và tài nguyên giữa các cá nhân. Nếu bạn không bị giới hạn ở một tài khoản cụ thể, vui lòng xem những câu hỏi thường gặp trước đây.

Câu hỏi thường gặp của khách hàng cho Nhân viên hỗ trợ AWS

Quản lý tài khoản

Câu hỏi: Làm cách nào để kiểm soát một cách bảo mật quyền truy cập vào các tài nguyên và dịch vụ AWS?

Bạn nên sử dụng AWS Identity and Access Management (IAM) để có thể kiểm soát một cách bảo mật quyền truy cập vào các tài nguyên và dịch vụ AWS đối với người dùng của bạn. Khi sử dụng IAM, bạn có thể tạo, quản lý người dùng và nhóm AWS, cũng như sử dụng các quyền để cho phép và từ chối quyền truy cập vào tài nguyên AWS. IAM hỗ trợ các phương pháp bảo mật tốt nhất bằng cách cho phép bạn cấp thông tin xác thực bảo mật duy nhất cho người dùng và nhóm để chỉ định API dịch vụ AWS và tài nguyên nào họ có thể truy cập.

Quyền truy cập IAM có thể được thu hồi nếu người dùng rời công ty hoặc dự án, giúp đảm bảo tài khoản đăng nhập gốc không bị lộ hoặc xâm phạm. Đối với chức năng nhóm và bảo mật, người dùng IAM cần phải tận dụng tối đa tiềm năng của tài khoản AWS. Để biết thêm thông tin về IAM và cách kiểm soát quyền truy cập vào thông tin thanh toán, hãy xem AWS Identity and Access Management (IAM) và Kiểm soát quyền truy cập vào thông tin thanh toán.

Thanh toán tổng hợp

Câu hỏi: Thanh toán tổng hợp là gì?

Thanh toán tổng hợp là tính năng cho phép bạn hợp nhất hoạt động thanh toán cho nhiều tài khoản AWS trong tổ chức bằng cách chỉ định một trong số những tài khoản này làm tài khoản thanh toán.

Với tính năng thanh toán tổng hợp, bạn có thể xem các khoản phí phát sinh bởi mọi tài khoản ở một giao diện hợp nhất, cũng như nhận được báo cáo chi tiết về chi phí cho từng tài khoản AWS liên kết với tài khoản thanh toán của bạn. Thanh toán tổng hợp được cung cấp miễn phí và cho phép gộp tất cả tài khoản trong nhóm tổng hợp thành một tài khoản duy nhất, từ đó đạt điều kiện hưởng chiết khấu khi mua số lượng lớn nhanh chóng hơn.

Hãy xem Thanh toán hóa đơn cho nhiều tài khoản nhờ Thanh toán tổng hợp trong Hướng dẫn người dùng AWS Billing and Cost Management.

Câu hỏi: Làm cách nào để xác định chi phí bằng hóa đơn AWS?

AWS cung cấp nhiều phương pháp khác nhau để bạn tìm hiểu về hóa đơn AWS hàng tháng cũng như phân bổ chi phí theo tài khoản, ID tài nguyên hoặc thẻ định danh khách hàng.

Để có cái nhìn tổng quan về dữ liệu thanh toán, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Billing and Cost Management, báo cáo phân bổ chi phí hàng thángbáo cáo thanh toán hàng tháng.

Để có cái nhìn chi tiết hơn, bạn có thể sử dụng những tài nguyên sau:

Câu hỏi: Mức giá gộp là gì?

Để tiện cho mục đích thanh toán, AWS coi tất cả tài khoản trong nhóm Thanh toán tổng hợp là một. Mức giá gộp trên hóa đơn là mức giá trung bình của nhiều mức sử dụng trên một nhóm tài khoản. Điều này cho phép bạn tận dụng hai tính năng để qua đó đảm bảo rằng bạn chỉ phải trả mức giá thấp nhất có thể cho các dịch vụ và sản phẩm AWS:

 • Các bậc giá: Các bậc giá sẽ được hưởng đơn giá thấp hơn khi có mức sử dụng cao hơn đối với các dịch vụ
 • Dự trữ công suất: Bạn sẽ được hưởng mức giá chiết khấu khi mua trước một số dịch vụ cho một khoảng thời gian cụ thể. 

Bạn luôn có thể xem mức sử dụng chính xác của tài khoản, cùng với mức giá gộp, trong báo cáo thanh toán chi tiết.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu về mức giá gộp trong Hướng dẫn người dùng AWS Billing and Cost Management.

Câu hỏi: Tại sao những con số tôi thấy trong bảng điều khiển Billing and Cost Management lại không giống như trong báo cáo thanh toán chi tiết?

Bảng điều khiển Billing and Cost Management và báo cáo thanh toán chi tiết sẽ đưa ra thông tin khác nhau dựa trên mức giá gộp và không gộp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm hiểu về mức giá gộp hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua AWS Support Center.

Câu hỏi: Làm sao để biết tài khoản nào hưởng lợi từ giá Phiên bản dự trữ?

Báo cáo thanh toán chi tiết cho biết các tài khoản liên kết được hưởng lợi từ Phiên bản dự trữ trên hóa đơn tổng hợp của bạn. Bạn có thể hủy gộp chi phí của Phiên bản dự trữ để xem chiết khấu được phân phối như thế nào. Báo cáo việc sử dụng Phiên bản dự trữ cũng hiển thị tổng chi phí tiết kiệm được (kể cả chi phí Phiên bản dự trữ trả trước) trên Hóa đơn tổng hợp.

Báo cáo

Câu hỏi: Làm cách nào để sử dụng bảng điều khiển AWS Billing and Cost Management?

Bảng điều khiển AWS Billing and Cost Management là dịch vụ mà bạn có thể sử dụng để thanh toán hóa đơn AWS, theo dõi chi phí và trực quan hóa khoản chi tiêu AWS. Bạn có thể sử dụng công cụ này cho tài khoản của mình theo nhiều cách.

Để biết thêm thông tin, hãy xem AWS Billing and Cost Management là gì?

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng Cost Explorer như thế nào?

Bạn có thể sử dụng Cost Explorer để trực quan hóa thói quen chi tiêu cho các tài nguyên AWS theo thời gian. Bạn có thể nhanh chóng xác định các vùng cần truy vấn thêm, hoặc quan sát các xu hướng để qua đó hiểu hơn về việc chi tiêu, cũng như dự đoán chi phí trong tương lai.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý dữ liệu chi tiêu bằng Cost Explorer.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng báo cáo mức sử dụng phiên bản Amazon EC2 như thế nào?

Bạn có thể dùng các báo cáo mức sử dụng phiên bản để xem mức sử dụng phiên bản và xu hướng chi tiêu. Bạn có thể xem dữ liệu về mức sử dụng phiên bản theo số giờ hoặc theo chi phí. Bạn có thể chọn xem mức sử dụng tổng hợp theo giờ, ngày và tháng. Bạn có thể lọc hoặc nhóm báo cáo theo khu vực, Vùng sẵn sàng, loại phiên bản, tài khoản AWS, nền tảng, hình thức thuê, tùy chọn mua hoặc thẻ. Sau khi đặt cấu hình cho báo cáo, bạn có thể đánh dấu báo cáo đó để dễ dàng quay lại sau.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Báo cáo mức sử dụng phiên bản.

Câu hỏi: Tôi có thể dùng báo cáo việc sử dụng Phiên bản dự trữ như thế nào?

Báo cáo việc sử dụng Phiên bản dự trữ mô tả việc sử dụng theo thời gian của từng nhóm (hoặc bộ chứa) trên các Phiên bản dự trữ Amazon EC2 mà bạn sở hữu. Mỗi bộ chứa là một sự kết hợp độc nhất theo khu vực, Vùng sẵn sàng, loại phiên bản, hình thức thuê, loại hình cung cấp và nền tảng. Bạn có thể chỉ định khoảng thời gian cho báo cáo, từ một ngày cho đến vài tuần, vài tháng, 1 năm hoặc 3 năm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Báo cáo việc sử dụng Phiên bản dự trữ.

Phiên bản đặt trước

Câu hỏi: Làm cách nào để biết Phiên bản dự trữ của tôi có đang được sử dụng hay không?

Bạn có thể sử dụng ba công cụ để xác định việc sử dụng Phiên bản dự trữ:

 • Báo cáo thanh toán chi tiết. Báo cáo này hiển thị chi tiết mọi khoản phí theo giờ cho một tài khoản hoặc hóa đơn tổng hợp. Ở gần cuối báo cáo, bạn sẽ thấy các mục dòng giải thích hoạt động sử dụng Phiên bản dự trữ ở định dạng tổng hợp (đã mua xxx giờ; đã sử dụngxxx giờ). Để đặt cấu hình của tài khoản cho báo cáo này, hãy xem Bắt đầu thiết lập Báo cáo mức sử dụng.
 • Báo cáo việc sử dụng Phiên bản dự trữ. Bạn có thể truy cập báo cáo này từ bảng điều khiển Billing and Cost Management. Báo cáo này sẽ hiển thị thông tin tổng quan ở cấp độ cao về hoạt động sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Báo cáo việc sử dụng Phiên bản dự trữ.
 • Bảng điều khiển Billing and Cost Management. Ngăn "Hóa đơn" của bảng điều khiển sẽ hiển thị hoạt động sử dụng Phiên bản dự trữ ở cấp độ cao nhất. Chế độ xem này cung cấp thông tin ít chi tiết nhất về hoạt động sử dụng Phiên bản dự trữ.

Câu hỏi: Làm cách nào để xem Phiên bản dự trữ được áp dụng như thế nào trên toàn Hóa đơn tổng hợp của tôi?

Báo cáo thanh toán chi tiết sẽ hiển thị chi tiết mọi khoản phí theo giờ của một tài khoản hoặc hóa đơn tổng hợp. Ở gần cuối báo cáo, các mục dòng sẽ giải thích hoạt động sử dụng Phiên bản dự trữ ở định dạng tổng hợp (đã mua xxx giờ; đã sử dụng xxx giờ). Để đặt cấu hình của tài khoản cho báo cáo này, hãy xem Bắt đầu thiết lập Báo cáo mức sử dụng.

Câu hỏi: Làm cách nào để biết Phiên bản dự trữ đang được sử dụng dưới mức? Lý do là gì?

Ngoài ba công cụ được liệt kê trong phần Làm cách nào để biết Phiên bản dự trữ của tôi có đang được sử dụng hay không, AWS Trusted Advisor còn cung cấp các phương pháp (hoặc phép kiểm tra) tốt nhất ở bốn hạng mục: Tối ưu hóa chi phí, Bảo mật, Khả năng chịu lỗi và Hiệu năng. Phần Tối ưu hóa chi phí bao gồm phép kiểm tra tính tối ưu của Phiên bản dự trữ Amazon EC2. Để biết thêm thông tin về cách kiểm tra theo Trusted Advisor, hãy xem Câu hỏi về Kiểm tra tính tối ưu của Phiên bản dự trữ.

Tổng quan về thanh toán

Câu hỏi: Tài khoản nào bị tính thuế tiêu thụ? Tại sao?

Thông thường, thuế được tính ở cấp độ tài khoản liên kết. Mỗi tài khoản phải tự thêm trường hợp miễn thuế. Để biết thêm thông tin về thuế tiêu thụ và thuế VAT ở Hoa Kỳ, hãy xem:

Tăng giới hạn

Câu hỏi: Làm cách nào để gửi yêu cầu tăng giới hạn khẩn cấp?

Hãy gửi yêu cầu tăng giới hạn trong AWS Support Center. Chọn "Tạo yêu cầu", chọn "Tăng giới hạn dịch vụ", rồi chọn một mục trong danh sách "Loại giới hạn".

Chúng tôi mong muốn mang đến thời gian phản hồi nhanh cho mọi yêu cầu tăng giới hạn. Nếu bạn có yêu cầu khẩn cấp, hãy điền đầy đủ thông tin chi tiết của yêu cầu rồi chọn phương thức liên hệ là "Điện thoại" để kết nối với dịch vụ 24/7. Cung cấp cho tổng đài viên ID yêu cầu hỗ trợ và chúng tôi sẽ lập tức chuyển đến các đội ngũ có liên quan.

Bên bán lại

Câu hỏi: Chúng tôi tính phí như thế nào đối với khách hàng cuối dựa trên báo cáo thanh toán chi tiết?

AWS không hỗ trợ hoạt động lập hóa đơn khách hàng cuối của bên bán lại, bởi vì mỗi bên bán lại áp dụng mức giá và cấu trúc thanh toán không giống nhau. Bên bán lại không nên sử dụng mức giá gộp cho hoạt động thanh toán—những con số này chỉ là số trung bình nên không phản ảnh mức giá thực theo hóa đơn. Báo cáo thanh toán chi tiết có thể hiển thị chi phí không gộp của từng tài khoản trên hóa đơn tổng hợp. Điều này sẽ hữu ích hơn cho mục đích lập hóa đơn khách hàng cuối.

Định giá theo khu vực

Câu hỏi: Định giá theo khu vực là gì?

Định giá theo khu vực là kế hoạch định giá được sửa đổi dành cho các quốc gia cụ thể. AWS có quyền xác định các quốc gia đủ điều kiện áp dụng mức định giá theo khu vực. Dưới đây là danh sách các quốc gia hiện đủ điều kiện áp dụng mức định giá theo khu vực: Ấn Độ, Trung Quốc đại lục và một số quốc gia LATAM [Guadeloupe, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Colombia, Honduras, Cộng hoà Dominica, Anguilla, Aruba, Guyana, Peru, Barbados, Puerto Rico, Trinidad và Tobago, Belize, Martinique, Dominica, Saint Vincent và Grenadines, Bermuda, Quần đảo Cayman, Jamaica, Quần đảo Turks và Caicos, Costa Rica, Curacao, Chile, Saint Kitts và Nevis, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Venezuela (Cộng hòa Bolivar), Grenada, Montserrat, Bolivia, Bahamas, Antille thuộc Hà Lan, Paraguay, Panama, Mexico, Haiti, Samoa thuộc Mỹ, Guatemala, El Salvador, Antigua và Barbuda, Brazil, Suriname, Saint Lucia, Argentina, Guiana thuộc Pháp, Bonaire]. 

Câu hỏi: AWS xác định vị trị của tài khoản bằng cách nào?

Các cài đặt thuế của khách hàng sẽ xác định vị trí của tài khoản theo mô tả tại đây.

Câu hỏi: Phương pháp thanh toán của mức định giá theo khu vực được tính như thế nào?

Phương pháp thanh toán của mức định giá theo khu vực được tính theo cách tương tự như phương pháp thanh toán ES theo như mô tả tại đây.

Câu hỏi: Yếu tố nào xác định khả năng đủ điều kiện áp dụng mức định giá theo khu vực?

Các khách hàng sẽ đủ điều kiện để được áp dụng mức định giá theo khu vực nếu tất cả các tài khoản của họ đăng ký gói Enterprise Support nằm ở bất kỳ tổ hợp các quốc gia đủ điều kiện nào. Khách hàng vẫn có thể có đủ điều kiện để được áp dụng mức định giá theo khu vực ngay cả khi khách hàng đó có nhiều tài khoản ở các quốc gia khác nhau, miễn là tất cả những quốc gia đó đều nằm trong danh sách các quốc gia được chỉ định. Có bốn tiêu chí chính để xác định khả năng đủ điều kiện áp dụng mức định giá theo khu vực:

 1. Khách hàng phải áp dụng mức định giá công khai của gói Enterprise Support.
 2. Các tài khoản đủ điều kiện phải áp dụng cùng một hồ sơ thanh toán.
 3. Tất cả các tài khoản đủ điều kiện phải nằm ở các quốc gia thuộc khu vực được chỉ định ít nhất 25 ngày trong tháng dương lịch đó.
 4. Tất cả các tài khoản của khách hàng đủ điều kiện phải nằm ở các quốc gia thuộc khu vực được chỉ định vào ngày cuối cùng của tháng.
 
Câu hỏi: Tôi cần làm gì để đủ điều kiện áp dụng mức định giá theo khu vực?
 
Các khách hàng không cần làm bất cứ điều gì để đủ điều kiện áp dụng mức định giá theo khu vực. Phương pháp thanh toán của gói hỗ trợ cao cấp AWS sẽ đánh giá vị trí của các tài khoản của khách hàng để xác định khả năng đủ điều kiện và tự động áp dụng định giá theo khu vực.
 
Câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi di chuyển bất kỳ tài khoản nào của mình ra khỏi những khu vực đủ điều kiện ?
 
Khả năng đủ điều kiện áp dụng mức định giá theo khu vực sẽ được đánh giá hàng tháng. Nếu khách hàng đã từng áp dụng mức định giá theo khu vực di chuyển bất kỳ tài khoản nào của họ đến một quốc gia không thuộc các quốc gia được chỉ định, thì khách hàng đó sẽ không đủ điều kiện áp dụng mức định giá theo khu vực của tháng đó. Tuy nhiên, nếu khách hàng di chuyển tài khoản quay trở lại các quốc gia được chỉ định, thì khách hàng đó sẽ đủ điều kiện để áp dụng mức định giá theo khu vực vào tháng tiếp theo với điều kiện đáp ứng các tiêu chí đánh giá ở trên. 
 
Câu hỏi: Có bất kỳ điều kiện nào ngăn cản khách hàng hưởng lợi từ mức định giá theo khu vực không?
 
Khách hàng sẽ không được hưởng lợi từ mức định giá theo khu vực trong khoảng thời gian 12 tháng nếu bị phát hiện trước đây đã đủ điều kiện áp dụng mức định giá theo khu vực nhưng vi phạm các tiêu chí về khả năng đủ điều kiện ít nhất ba lần trong mười hai tháng trước đó.

Kết thúc hỗ trợ (EOS) cho sản phẩm Microsoft

Câu hỏi: Kết thúc hỗ trợ (EOS) Microsoft là gì?

Chính sách vòng đời Microsoft quy định rằng các sản phẩm Doanh nghiệp và Nhà phát triển (như SQL Server và Windows Server) sẽ được hỗ trợ 10 năm (5 năm Hỗ trợ cơ bản và 5 năm Hỗ trợ mở rộng). Theo chính sách này, sau khi kết thúc thời gian Hỗ trợ mở rộng thì sẽ không còn các bản vá hoặc bản cập nhật bảo mật.

Câu hỏi: EOS ảnh hưởng như thế nào đến các phiên bản hiện tại của tôi trên Amazon Web Services (AWS)?

Không có ảnh hưởng trực tiếp nào đối với các phiên bản hiện tại. Khách hàng có thể tiếp tục khởi động, chạy và dừng phiên bản.

Microsoft sẽ không cung cấp bản vá cho các sản phẩm EOS, trừ khi khách hàng mua gói Cập nhật bảo mật mở rộng.

Câu hỏi: Tôi có thể khởi chạy phiên bản mới chứa phần mềm EOS từ Ảnh máy Amazon (AMI) tùy chỉnh của mình không?

Có.

Câu hỏi: Tôi có thể nhập ảnh chứa phần mềm EOS vào AWS bằng các công cụ AWS không?

Có. Khách hàng có thể tiếp tục nhập ảnh vào AWS bằng VM Import/Export (VMIE), Server Migration Service (SMS) hoặc CloudEndure.

Câu hỏi: EOS ảnh hưởng như thế nào đến Windows AMI do AWS quản lý?

Không có ảnh hưởng trực tiếp nào đối với AMI hiện tại được đăng ký trong tài khoản khách hàng.

AWS sẽ không xuất bản hoặc phân phối Windows AMI do AWS quản lý chứa phần mềm EOS đến Bảng điều khiển quản lý AWS, Bắt đầu nhanh hoặc AWS Marketplace.

Khách hàng có các tác nhân phụ thuộc trên Windows AMI do AWS quản lý chịu ảnh hưởng của EOS nên cân nhắc các lựa chọn, trong đó có tạo (các) AMI tùy chỉnh trong tài khoản AWS của họ để kích hoạt các lần khởi chạy phiên bản mới. Tìm hiểu thêm về cách tạo AMI tùy chỉnh tại đây.

Câu hỏi: Tôi có thể tạo thêm AMI tùy chỉnh từ các AMI tùy chỉnh hiện tại chứa phần mềm EOS trong tài khoản của mình không?

Có.

Câu hỏi: Tôi có lựa chọn nào khi chạy phần mềm Microsoft sắp đến hạn EOS?

Khách hàng AWS chạy phần mềm EOS trên các phiên bản EC2 có một số tùy chọn sau:

Duy trì trên phần mềm EOS: Khách hàng có thể quyết định duy trì trên phần mềm EOS. Các phiên bản hiện tại hoặc AMI tùy chỉnh sẽ không phải chịu ảnh hưởng nào.

Nâng cấp tự động: Đối với khách hàng có SQL Server 2008 R2 và Windows Server 2008 R2, AWS Systems Manager sẽ tự động hóa hiệu năng của các bản nâng cấp tại chỗ không xóa. Khách hàng SQL Server 2008 R2 có thể nâng cấp lên SQL Server 2012 R2 và nâng cấp lần nữa lên SQL Server 2016 (chỉ BYOL). Khách hàng Windows Server 2008 R2 có thể nâng cấp lên Windows Server 2012 R2. Đối với khách hàng có phiên bản Kèm giấy phép (LI) của Windows Server hoặc SQL Server, họ sẽ không mất thêm chi phí giấy phép để nâng cấp. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây.

Nâng cấp thủ công tại chỗ cho Microsoft Windows Server:

Kèm giấy phép: Khách hàng sử dụng Windows Server Kèm giấy phép Amazon có thể thực hiện nâng cấp tại chỗ cho các phiên bản Windows của họ. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây.

BYOL: Khách hàng sử dụng mô hình BYOL có thể thực hiện cập nhật thủ công tại chỗ cho Windows Server theo các bước như trong tùy chọn Kèm giấy phép ở trên bằng Phương tiện của chính họ.

Nâng cấp thủ công tại chỗ cho Microsoft SQL Server:

Kèm giấy phép: Khách hàng AWS sử dụng SQL Server Kèm giấy phép có thể thực hiện nâng cấp tại chỗ trên các phiên bản đang chạy. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của AWS để được nhận thêm trợ giúp và thông tin chi tiết về lộ trình nâng cấp.

BYOL: Khách hàng sử dụng mô hình BYOL có thể thực hiện nâng cấp thủ công tại chỗ cho SQL Server bằng Phương tiện của họ. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây.

Khám phá các tùy chọn khác của nền tảng. AWS cam kết mang đến cho khách hàng sự linh hoạt tối đa trên đám mây. Nếu quan tâm đến lợi ích của việc chuyển một số khối lượng công việc nhất định trên SQL Server hoặc Windows sang nền tảng khác, thì khách hàng AWS có thể liên hệ với các đội ngũ phụ trách tài khoản AWS của họ để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin về tất cả sản phẩm và dịch vụ của Amazon, hãy nhấp vào đây.

Câu hỏi: Tôi có thể mua gói Cập nhật bảo mật mở rộng cho các phiên bản chạy trên AWS đang sử dụng phần mềm Microsoft EOS không?

Có. Gói Cập nhật bảo mật mở rộng được cung cấp trực tiếp từ Microsoft hoặc đối tác giấy phép của Microsoft. Tìm hiểu thêm về gói Cập nhật bảo mật mở rộng của Microsoft tại đây.

Khách hàng nên cân nhắc mọi lựa chọn cho EOS. Hãy xem phần “Tôi có lựa chọn nào khi chạy phần mềm Microsoft sắp đến EOS?” để biết thêm thông tin.

Windows Server 2003

Gói Cập nhật bảo mật mở rộng có dành cho tùy chọn Kèm giấy phép Amazon không? Không.

Gói Cập nhật bảo mật mở rộng có dành cho tùy chọn Sử dụng giấy phép riêng không (BYOL) không? Không.

Windows Server 2008/2008 R2

Gói Cập nhật bảo mật mở rộng có dành cho tùy chọn Kèm giấy phép Amazon không? Có.

Gói Cập nhật bảo mật mở rộng có dành cho tùy chọn Sử dụng giấy phép riêng không (BYOL) không? Có; nhưng yêu cầu phải có Bảo đảm phần mềm (SA) đang hoạt động.

SQL Server 2005

Gói Cập nhật bảo mật mở rộng có dành cho tùy chọn Kèm giấy phép Amazon không? Không.

Gói Cập nhật bảo mật mở rộng có dành cho tùy chọn Sử dụng giấy phép riêng không (BYOL) không? Không.

SQL Server 2008/2008 R2

Gói Cập nhật bảo mật mở rộng có dành cho tùy chọn Kèm giấy phép Amazon không? Không.

Gói Cập nhật bảo mật mở rộng có dành cho tùy chọn Sử dụng giấy phép riêng không (BYOL) không? Có; nhưng yêu cầu phải có Bảo đảm phần mềm (SA) đang hoạt động.

Câu hỏi: Amazon đang bán sản phẩm Microsoft nào sắp đến hạn EOS, và khi nào thì Microsoft sẽ ngừng hỗ trợ?

Lưu ý: Thông tin cho biết ngày EOS do Microsoft công bố tính đến 04/04/2019.

Microsoft Windows Server:

 • Windows Server 2003 - 14/07/2015 (đã đến hạn EOS)
 • Windows Server 2008 - 14/01/2020
 • Windows Server 2008 R2 – 14/01/2020

Microsoft SQL Server:

 • SQL Server 2005 – 12/04/2016 (đã đến hạn EOS)
 • SQL Server 2008 – 09/07/2019
 • SQL Server 2008 R2 – 09/07/2019

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Vòng đời ứng dụng của Microsoft tại đây.

Câu hỏi: Sản phẩm và dịch vụ nào của Amazon chịu ảnh hưởng của EOS và khi nào các thay đổi được áp dụng?

Từ ngày 01/07/2019, Microsoft yêu cầu AWS ngừng xuất bản và phân phối Windows AMI Kèm giấy phép do AWS quản lý (có trong Bảng điều khiển quản lý AWS và Bắt đầu nhanh), phương tiện và dịch vụ có sử dụng hoặc chứa sản phẩm Microsoft EOS. Các sản phẩm bị kết thúc hỗ trợ vào những năm trước đó cũng sẽ phải chịu những giới hạn này. Sau đây là những sản phẩm và dịch vụ bị ảnh hưởng:

Windows AMI do AWS quản lý:

AWS sẽ không còn xuất bản và phân phối Windows AMI do AWS quản lý chứa phần mềm EOS đến Bảng điều khiển quản lý AWS, Bắt đầu nhanh hoặc AWS Marketplace.

Microsoft Windows Server:

 • Windows Server 2003 - 01/07/2019
 • Windows Server 2008 - 14/01/2020
 • Windows Server 2008 R2 - 14/01/2020

Microsoft SQL Server:

 • SQL Server 2005 – 01/07/2019
 • SQL Server 2008 - 09/07/2019
 • SQL Server 2008 R2 - 09/07/2019

Amazon Relational Database Service (RDS):

RDS sẽ tự động cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng còn lại trên SQL Server 2008 lên SQL Server 2012 kể từ ngày 01/06/2019. Khách hàng nên kiểm tra việc nâng cấp trước ngày này để đảm bảo tính tương thích.

Khách hàng RDS có thể nâng cấp phiên bản Cơ sở dữ liệu bất kỳ lúc nào. Tìm hiểu thêm về việc cập nhật cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 R2 của bạn trong RDS tại đây.

Amazon WorkSpaces:

Kể từ ngày 14/01/2020, WorkSpaces sẽ ngừng cung cấp các gói công khai Kèm giấy phép License của Trải nghiệm Windows 7 do Windows Server 2008 R2 cung cấp.

Kể từ ngày 14/01/2020, WorkSpaces đã chạy từ các gói công khai Kèm giấy phép bằng Trải nghiệm Windows 7 Desktop sẽ không thể được khởi chạy hoặc dựng lại nữa.

WorkSpaces tạo từ các gói BYOL sẽ không phải chịu ảnh hưởng nào. Khách hàng có thể tiếp tục khởi chạy/dựng lại những phiên bản đó.

Sau EOS, khách hàng nào đã tạo các gói tùy chỉnh Kèm giấy phép do Windows Server 2008 R2 cũng cấp sẽ có thể dùng các gói tùy chỉnh của họ để khởi chạy hoặc dựng lại WorkSpaces.

Microsoft sẽ không cung cấp bản vá cho các sản phẩm EOS, trừ khi khách hàng mua gói Cập nhật bảo mật mở rộng.

Câu hỏi: Có phải thay đổi đối với chính sách phân phối phần mềm EOS của Microsoft chỉ áp dụng cho AWS không?

Theo thông báo của Microsoft, thay đổi này sẽ áp dụng cho mọi nhà cung cấp đám mây siêu quy mô.

Câu hỏi: Tôi có lựa chọn nào khi chạy phần mềm Microsoft sắp đến hạn EOS?

Khách hàng AWS chạy phần mềm EOS trên các phiên bản EC2 có một số tùy chọn sau:

Duy trì trên phần mềm EOS: Khách hàng có thể quyết định duy trì trên phần mềm EOS. Các phiên bản hiện tại hoặc AMI tùy chỉnh sẽ không phải chịu ảnh hưởng nào. Nếu có ý định mua gói Cập nhật bảo mật mở rộng của Microsoft, khách hàng nên xem lại phần trả lời cho câu hỏi “Tôi có thể mua gói Cập nhật bảo mật mở rộng của Microsoft cho các phiên bản EOS chạy trên AWS không?”.

Nâng cấp tự động: Đối với khách hàng có SQL Server 2008 R2 và Windows Server 2008 R2, AWS Systems Manager sẽ tự động hóa hiệu năng của các bản nâng cấp tại chỗ không xóa. Khách hàng SQL Server 2008 R2 có thể nâng cấp lên SQL Server 2012 R2 và nâng cấp lần nữa lên SQL Server 2016 (chỉ BYOL). Khách hàng Windows Server 2008 R2 có thể nâng cấp lên Windows Server 2012 R2. Đối với khách hàng có phiên bản Kèm giấy phép (LI) của Windows Server hoặc SQL Server, họ sẽ không mất thêm chi phí giấy phép để nâng cấp. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây.

Nâng cấp thủ công tại chỗ cho Microsoft Windows Server:

Kèm giấy phép: Khách hàng sử dụng Windows Server Kèm giấy phép Amazon có thể thực hiện nâng cấp tại chỗ cho các phiên bản Windows của họ. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây.

BYOL: Khách hàng sử dụng mô hình BYOL có thể thực hiện cập nhật thủ công tại chỗ cho Windows Server theo các bước như trong tùy chọn Kèm giấy phép ở trên bằng Phương tiện của chính họ.

Nâng cấp thủ công tại chỗ cho Microsoft SQL Server:

Kèm giấy phép: Khách hàng AWS sử dụng SQL Server Kèm giấy phép có thể thực hiện nâng cấp tại chỗ trên các phiên bản đang chạy. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của AWS để được nhận thêm trợ giúp và thông tin chi tiết về lộ trình nâng cấp.

BYOL: Khách hàng sử dụng mô hình BYOL có thể thực hiện nâng cấp thủ công tại chỗ cho SQL Server bằng Phương tiện của họ. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây.

Khám phá các tùy chọn khác của nền tảng. AWS cam kết mang đến cho khách hàng sự linh hoạt tối đa trên đám mây. Nếu quan tâm đến lợi ích của việc chuyển một số khối lượng công việc nhất định trên SQL Server hoặc Windows sang nền tảng khác, thì khách hàng AWS có thể liên hệ với các đội ngũ phụ trách tài khoản AWS của họ để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin về tất cả sản phẩm và dịch vụ của Amazon, hãy nhấp vào đây.

Câu hỏi: Tình hình của những khách hàng AWS khác như thế nào?

Khách hàng AWS như Sysco, Hess, Ancestry và Expedia đã di chuyển thành công và hiện đại hóa khối lượng công việc Windows trên AWS. Tìm hiểu thêm về tình hình của khách hàng AWS tại đây.

Câu hỏi: Chi phí dự trù để chuyển sang phiên bản Hệ điều hành Microsoft hoặc SQL Server được hỗ trợ là bao nhiêu?

Kèm giấy phép: Bạn không mất thêm phí giấy phép để chuyển sang phiên bản phần mềm mới hơn khi sử dụng tùy chọn Kèm giấy phép của Amazon, chẳng hạn:

 • Microsoft Windows Server 2019 có cùng mức giá như Microsoft Windows Server 2003/2008/2008 R2.
 • Microsoft SQL Server 2017 (theo phiên bản) có cùng mức giá như Microsoft SQL Server 2005/2008/2008 R2 (theo phiên bản).

BYOL: Khách hàng có Bảo đảm phần mềm (SA) có thể nâng cấp lên phiên bản mới hơn mà không mất phí. Khách hàng không có SA thì có thể mua giấy phép mới từ Microsoft.

Câu hỏi: Nếu tôi gặp vấn đề kỹ thuật khi chạy sản phẩm đã đến hạn EOS của Microsoft, thì AWS Support có hỗ trợ tôi không?

Có. Khách hàng gói AWS Support sẽ có thể liên hệ AWS Support khi xảy ra vấn đề kỹ thuật.

Lưu ý: Theo chính sách của Microsoft, sau khi kết thúc thời hạn Hỗ trợ mở rộng, Microsoft sẽ không cung cấp bản vá hoặc bản cập nhật bảo mật nữa, trừ khi khách hàng mua gói cập nhật Bảo mật mở rộng.

Tìm hiểu thêm về các gói AWS Support tại đây.

Câu hỏi: Nếu có câu hỏi khác liên quan đến việc sử dụng sản phẩm Microsoft EOS trên AWS, tôi nên liên hệ với ai?

Vui lòng gửi email đến địa chỉ aws.EOS.Microsoft@amazon.com.

Câu hỏi: Cụ thể, các Windows AMI Kèm giấy phép do AWS quản lý nào sẽ bị ảnh hưởng và khi nào thì ảnh hưởng đó có hiệu lực?

01/07/2019

 • Windows_Server-2003-R2_SP2-English-32Bit-Base-*
 • Windows_Server-2003-R2_SP2-English-64Bit-Base-*
 • Windows_Server-2003-R2_SP2-English-64Bit-SQL_2005_SP4_Express-*
 • Windows_Server-2003-R2_SP2-English-64Bit-SQL_2005_SP4_Standard-*
 • Windows_Server-2003-R2_SP2-Language_Packs-32Bit-Base-*
 • Windows_Server-2003-R2_SP2-Language_Packs-64Bit-Base-*
 • Windows_Server-2003-R2_SP2-Language_Packs-64Bit-SQL_2005_SP4_Express-*
 • Windows_Server-2003-R2_SP2-Language_Packs-64Bit-SQL_2005_SP4_Standard-*

09/07/2019

 • Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Express-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Standard-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Web-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Japanese-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Express-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Japanese-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Standard-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Japanese-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Web-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Language_Packs-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Express-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Language_Packs-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Standard-*
 • Windows_Server-2008-SP2-English-64Bit-SQL_2008_SP4_Express-*
 • Windows_Server-2008-SP2-English-64Bit-SQL_2008_SP4_Standard-*
 • Windows_Server-2012-RTM-English-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Express-*
 • Windows_Server-2012-RTM-English-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Standard-*
 • Windows_Server-2012-RTM-English-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Web-*
 • Windows_Server-2012-RTM-Japanese-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Express-*
 • Windows_Server-2012-RTM-Japanese-64Bit-SQL_2008_R2_SP3_Standard-*

14/01/2020

 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Chinese_Hong_Kong_SAR-64Bit-Base-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Chinese_PRC-64Bit-Base-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-Base-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-Core-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-Core_SQL_2012_SP4_Standard-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit
 • SharePoint_2010_SP2_Foundation-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-SQL_2012_RTM_SP2_Enterprise-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Enterprise-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Express-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Standard-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-English-64Bit-SQL_2012_SP4_Web-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Japanese-64Bit-Base-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Japanese-64Bit-SQL_2012_SP4_Express-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Japanese-64Bit-SQL_2012_SP4_Standard-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Korean-64Bit-Base-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Language_Packs-64Bit-Base-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Portuguese_Brazil-64Bit-Base-*
 • Windows_Server-2008-R2_SP1-Portuguese_Brazil-64Bit-Core-*
 • Windows_Server-2008-SP2-English-32Bit-Base-*
 • Windows_Server-2008-SP2-English-64Bit-Base-*
 • Windows_Server-2008-SP2-Portuguese_Brazil-32Bit-Base-*
 • Windows_Server-2008-SP2-Portuguese_Brazil-64Bit-Base-*

Bảng chú giải thuật ngữ

AMI (Amazon Machine Image): Là một mẫu cho ổ đĩa gốc của phiên bản (chẳng hạn như hệ điều hành, máy chủ ứng dụng hoặc các ứng dụng), quản lý các quyền dùng để kiểm soát tài khoản AWS được sử dụng AMI để khởi chạy các phiên bản. AMI chứa một ánh xạ khối thiết bị giúp xác định các ổ đĩa cần gắn với phiên bản khi khởi chạy phiên bản đó.

AWS (Amazon Web Services): cung cấp một loạt dịch vụ điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích, ứng dụng và triển khai toàn cầu có thể trợ giúp các tổ chức phát triển nhanh hơn, giảm chi phí CNTT và mở rộng quy mô ứng dụng.

Bảng điều khiển quản lý AWS :Truy cập và quản lý Amazon Web Services thông qua giao diện người dùng trên web đơn giản và trực quan.

BYOL (Sử dụng giấy phép riêng): là quá trình có thể được sử dụng để triển khai phần mềm mà bạn đã được cấp phép trước đó trên phần cứng AWS vật lý chuyên dụng. Nếu sử dụng giấy phép riêng, bạn không phải trả tiền cho các phiên bản có kèm giấy phép. Thay vào đó, bạn trả cùng mức giá như phiên bản EC2 với giá Amazon Linux. Khi BYOL, bạn tự chịu trách nhiệm quản lý giấy phép của mình.

CloudEndure: cung cấp các giải pháp đáng tin cậy để đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh, giảm thiểu tối đa tổn thất dữ liệu và thời gian ngừng hoạt động do lỗi của con người, lỗi mạng, mối đe dọa từ bên ngoài hoặc bất kỳ tác nhân gián đoạn nào khác. Các giải pháp Di chuyểnPhục hồi sau thảm họa của chúng tôi được hỗ trợ bởi công nghệ di chuyển khối lượng công việc tiên tiến. Công nghệ này liên tục sao chép các ứng dụng từ cơ sở hạ tầng bất kỳ, dù là thực, ảo hay dựa trên đám mây, vào Amazon Web Services (AWS). Do đó, CloudEndure hoàn toàn đạt chuẩn để hỗ trợ các môi trường quy mô lớn, không đồng nhất với các ứng dụng và cơ sở hạ tầng đa dạng.

AMI tùy chỉnh: là một AMI được tạo trong tài khoản của bạn, dựng từ một ảnh nhập hoặc chụp từ một phiên bản hiện tại. Ví dụ: Bạn có thể khởi chạy một phiên bản từ AMI hiện có, tùy chỉnh phiên bản, rồi lưu cấu hình đã thay đổi này làm AMI tùy chỉnh. Các phiên bản khởi chạy từ AMI mới này sẽ bao gồm các điểm tùy chỉnh mà bạn đã thực hiện khi tạo AMI.

EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud): cung cấp khả năng điện toán với quy mô linh hoạt trên đám mây Amazon Web Services (AWS).

EOS (Kết thúc hỗ trợ): là thuật ngữ dùng để chỉ thời hạn kết thúc hỗ trợ của Microsoft cho một sản phẩm, theo chính sách Vòng đời sản phẩm.

Siêu quy mô: đề cập đến cơ sở vật chất và hoạt động cung cấp cần thiết trong các môi trường điện toán phân phối để mở rộng quy mô một cách hiệu quả từ vài máy chủ lên hàng nghìn máy chủ. Điện toán siêu quy mô thường được dùng trong các môi trường như dữ liệu lớn và điện toán đám mây.

Nâng cấp tại chỗ: nâng cấp các tệp hệ điều hành mà không làm ảnh hưởng đến các tệp và tùy chọn cài đặt cá nhân của bạn.

Phiên bản (Phiên bản EC2): là một máy chủ ảo trong đám mây AWS. Cấu hình của phiên bản lúc khởi chạy là bản sao của AMI mà bạn chỉ định khi khởi chạy phiên bản đó.

LI (Kèm giấy phép): chỉ cách sử dụng Thỏa thuận giấy phép Microsoft của Amazon cho Windows Server và SQL Server.

VMIE (AWS VM Import/Export): là một Dịch vụ AWS dùng để nhập Ảnh hệ điều hành vào AWS EC2 ở chế độ ngoại tuyến.

RDS (Amazon Relational Database Service): là dịch vụ web tạo điều kiện cho việc thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu quan hệ trong đám mây trở nên dễ dàng hơn. Dịch vụ này mang lại khả năng thay đổi quy mô, tiết kiệm chi phí cho cơ sử dữ liệu quan hệ theo chuẩn ngành, cũng như giúp quản lý các nhiệm vụ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến.

SA (Bảo đảm phần mềm): là chương trình toàn diện do Microsoft cung cấp để giúp triển khai, quản lý và sử dụng sản phẩm Microsoft một cách hiệu quả.

SMS (AWS Server Migration Service): là một dịch vụ AWS dùng để nhập Ảnh hệ điều hành vào AWS EC2 trong chế độ trực tuyến.

WorkSpaces (Amazon Workspaces): là dịch vụ đám mây an toàn, được quản lý dành cho máy tính. Bạn có thể dùng Amazon WorkSpaces để cung cấp máy tính Windows hoặc Linux chỉ trong vài phút và nhanh chóng điều chỉnh quy mô để cung cấp hàng nghìn máy tính cho nhân viên trên toàn cầu.

Phát hiện và ứng phó sự cố AWS

Hỏi: Phát hiện và ứng phó sự cố AWS là gì?

Phát hiện và ứng phó sự cố AWS cung cấp cho khách hàng của dịch vụ Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS khả năng chủ động giám sát và quản lý sự cố cho các khối lượng công việc đã chọn của họ. Phát hiện và ứng phó sự cố AWS được thiết kế để giúp bạn cải thiện hoạt động vận hành, tăng cường khả năng phục hồi khối lượng công việc và đẩy nhanh quá trình khôi phục sau các sự cố nghiêm trọng. Phát hiện và ứng phó sự cố AWS khai thác khả năng vận hành, tăng cường giám sát và quản lý sự cố đã được chứng minh. Tiện ích này được các đội ngũ AWS sử dụng nội bộ và Dịch vụ được AWS quản lý (AMS) sử dụng bên ngoài.

Hỏi: Phát hiện và ứng phó sự cố AWS có chất lượng dịch vụ ra sao?

Phát hiện và ứng phó sự cố AWS mang lại thời gian ứng phó SLO (Mục tiêu mức dịch vụ) chỉ 15 phút đối với các cảnh báo nghiêm trọng được xác định bởi Phát hiện và ứng phó sự cố. Khác với thời gian phản hồi của Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, được tính từ thời điểm một yêu cầu được gửi, thời gian ứng phó của Phát hiện và ứng phó sự cố AWS được tính từ thời điểm một sự cố xảy ra trên khối lượng công việc của bạn tới khi Hỗ trợ AWS thiết lập cuộc gọi trực tuyến với bạn.

Hỏi: AWS có cung cấp các dịch vụ bổ sung để quản lý sự cố không?

Dịch vụ được AWS quản lý (AMS) nâng cao khả năng hoạt động trên đám mây cho nhóm hiện tại của bạn. Dịch vụ này cung cấp khả năng giám sát, quản lý sự cố, vá lỗi, sao lưu, Giám đốc phân phối dịch vụ đám mây (CSDM), Kiến trúc sư đám mây (CA) được chỉ định và quyền truy cập vào nhóm Bảo mật của AMS. Phát hiện và ứng phó sự cố AWS được cung cấp mà không tính thêm phụ phí và khả dụng tại những khu vực đủ điều kiện cho các khách hàng trực tiếp của Dịch vụ được AWS quản lý với bậc Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS. Những khách hàng của AMS đáp ứng được tiêu chí này có thể liên hệ với Giám đốc phân phối dịch vụ đám mây (CSDM) AMS của họ để tìm hiểu thêm.

Hỏi: Phát hiện và phản hồi sự cố AWS được cung cấp tại các khu vực nào?

Phát hiện và phản hồi sự cố AWS được cung cấp bằng tiếng Anh cho các khối lượng công việc được lưu trữ tại những khu vực sau: Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Canada (Miền Trung), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ireland), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Stockholm), Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Nam Mỹ (São Paulo). Là một Dịch vụ Hỗ trợ AWS cao cấp, Phát hiện và Phản hồi sự cố AWS cung cấp dịch vụ 24x7 với sự hỗ trợ của một đội ngũ kỹ sư toàn cầu. Khi Phát hiện và phản hồi sự cố AWS phản hồi một sự cố, Người quản lý sự cố sẵn sàng phục vụ đầu tiên từ bất kỳ khu vực nào của chúng tôi sẽ được chỉ định cho trường hợp của bạn để hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể.

Hỏi: Làm thế nào để đăng ký (hoặc hủy đăng ký) Phát hiện và phản hồi sự cố AWS trên một tài khoản?

Bạn có thể đăng ký (hoặc hủy đăng ký) Phát hiện và ứng phó sự cố AWS trên một tài khoản bằng cách gửi một yêu cầu tính phí đến cho AWS từ bảng điều khiển hỗ trợ của bạn. Bạn chỉ có thể đăng ký bằng cách tạo một yêu cầu từ tài khoản trả phí. AWS yêu cầu bạn thông báo trước 30 ngày khi hủy đăng ký tài khoản khỏi dịch vụ.

Hỏi: Tôi có thể đăng ký Phát hiện và ứng phó sự cố AWS trong một thời gian nhất định không?

Có. Bạn có thể đăng ký Phát hiện và ứng phó sự cố AWS trên một tài khoản trong thời gian nhất định với thời lượng tối thiểu là 90 ngày.

Hỏi: Tất cả khối lượng công việc của tôi đều tập trung trên một tài khoản nhưng tôi chỉ muốn tích hợp dịch vụ này cho một phần khối lượng công việc của mình. Liệu tôi có chỉ được tính phí cho những khối lượng công việc mà tôi tích hợp dịch vụ này không?

Phát hiện và ứng phó sự cố AWS được tính phí bằng 2,0% mức sử dụng AWS hàng tháng được tích lũy bởi các tài khoản đã đăng ký dịch vụ với mức giá tối thiểu hàng tháng là 7.000 USD. Phí được tính ở cấp độ tài khoản liên kết.

Hỏi: Làm thế nào để tích hợp dịch vụ vào từng khối lượng công việc?

Quy trình tích hợp dịch vụ vào khối lượng công việc sẽ bắt đầu sau khi tài khoản tạo ra khối lượng công việc đã đăng ký dịch vụ Phát hiện và ứng phó sự cố AWS. Mục tiêu của quy trình tích hợp dịch vụ vào khối lượng công việc là để AWS thu thập nhiều thông tin nhất có thể về khối lượng công việc mà bạn sẵn sàng chia sẻ. Điều này có thể bao gồm ARN và các chức năng của dịch vụ được sử dụng trong khối lượng công việc của bạn cũng như các cảnh báo nghiêm trọng tác động tới kết quả của khối lượng công việc. Chúng tôi cũng phát triển những tài liệu vận hành và kế hoạch ứng phó để quản lý sự cố trong quy trình tích hợp.

Hỏi: Tôi sẽ được cảnh báo bằng cách nào khi có sự cố xảy ra?

Những cảnh báo nghiêm trọng được kích hoạt trên khối lượng công việc của bạn sẽ được gửi qua Event Bridge đến cho công cụ Quản lý sự cố AWS và Kỹ sư quản lý sự cố (IME) sẽ được thông báo. IME sẽ phân loại cảnh báo, liên hệ với bạn thông qua cuộc gọi trực tuyến và triển khai kế hoạch ứng phó quản lý sự cố đã được thiết lập trước để hướng dẫn bạn cách phục hồi. Ví dụ: những hoạt động được thực hiện trong cuộc gọi có thể bao gồm cung cấp thông tin chuyên sâu được cập nhật đến từng phút về tình trạng Dịch vụ AWS, kích hoạt báo cáo vượt cấp trong AWS hoặc tư vấn cho bạn về cách thúc đẩy giải pháp. IME sẽ quản lý sự cố và đảm bảo rằng bạn vẫn tương tác được với các tài nguyên AWS phù hợp cho đến khi sự cố được giải quyết hoặc giảm thiểu. Sau khi sự cố được giải quyết, IME có thể sẽ cung cấp báo cáo giải quyết tóm tắt sự cố và thông báo các cải thiện đối với kiến ​​trúc ứng dụng, chỉ số và quy trình ứng phó. Đối với các khách hàng AMS, những kỹ sư vận hành cũng tham gia vào quá trình quản lý sự cố để giúp giải quyết sự cố.

Hỏi: Phát hiện và ứng phó sự cố AWS sẽ giúp ích cho tôi ra sao trong trường hợp xảy ra sự cố dịch vụ AWS?

Trong trường hợp xảy ra Sự cố dịch vụ, AWS sẽ thông báo cho bạn về sự cố dịch vụ đang diễn ra cho dù khối lượng công việc của bạn có bị ảnh hưởng hay không. Nếu khối lượng công việc của bạn bị ảnh hưởng bởi sự cố dịch vụ, AWS sẽ tạo Yêu cầu hỗ trợ để tương tác với bạn, thu thập phản hồi về tác động và cảm xúc, đồng thời cung cấp hướng dẫn được xác định trước để đưa ra các kế hoạch phục hồi sau thảm họa cho bạn trong sự cố này. Bạn cũng sẽ nhận được một thông báo qua Trạng thái AWS chứa thông tin chi tiết về Yêu cầu hỗ trợ đã được tạo cho bạn. Những khách hàng không chịu ảnh hưởng từ sự cố dịch vụ của AWS (chẳng hạn như hoạt động trong một khu vực khác, không sử dụng dịch vụ AWS gặp sự cố, v.v.) sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi cam kết ứng phó tiêu chuẩn của chúng tôi.

Hỏi: Liệu tôi có thể dùng Phát hiện và phản hồi sự cố AWS cùng với các công cụ giám sát hiện tại của mình không?

Có. Bạn có thể nhập các sự kiện từ bất kỳ công cụ giám sát nào vào Phát hiện và phản hồi sự cố AWS thông qua Amazon EventBridge. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Phát hiện và phản hồi sự cố AWS để biết thêm chi tiết về việc giới thiệu khối lượng công việc của bạn.

Hỏi: Liệu tôi vẫn sẽ có thể tự mình gửi các yêu cầu quan trọng cho khối lượng công việc của mình với Phát hiện và phản hồi sự cố AWS không?

Có, bạn vẫn có thể tự mình gửi các yêu cầu quan trọng. Những yêu cầu quan trọng này sẽ được quản lý bằng cách sử dụng các quy trình hiện có và sẽ được áp dụng thời gian phản hồi tiêu chuẩn của dịch vụ Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS.

Hỏi: Tôi có cần thiết phải giữ lại đội ngũ giám sát của mình khi đã sử dụng Phát hiện và ứng phó sự cố AWS không?

Phát hiện và ứng phó sự cố AWS không thể thay thế đội ngũ giám sát của bạn. Phát hiện và ứng phó sự cố AWS kết hợp với đội ngũ giám sát của bạn và tập trung vào quản lý các sự cố nghiêm trọng.