Lưu trữ đám mây trên AWS

Một nơi bảo mật, có quy mô linh hoạt và đáng tin cậy cho dữ liệu của bạn
AWS cung cấp một loạt dịch vụ hoàn chỉnh để bạn lưu trữ, truy cập, quản trị và phân tích dữ liệu của mình nhằm giảm chi phí, tăng sự linh hoạt và đẩy nhanh tốc độ đổi mới. Hãy chọn trong số các tùy chọn dịch vụ lưu trữ đối tượng, lưu trữ tệp, lưu trữ dạng khối, sao lưu và di chuyển dữ liệu để xây dựng nền tảng cho môi trường CNTT trên đám mây của bạn.

Dịch vụ lưu trữ AWS

Lưu trữ đối tượng

Lưu trữ tệp

Lưu trữ dạng khối

Sao lưu

Truyền dữ liệu

Lưu trữ và điện toán biên

Lyft_Customer-Reference_Logo

"Với Lyft chạy trên AWS từ năm 2012, chúng tôi tận dụng cơ sở hạ tầng đám mây rộng lớn để hỗ trợ sự tăng trưởng theo cấp số nhân của chúng tôi và hỗ trợ mục tiêu cải thiện cuộc sống của người dân với phương tiện giao thông tốt nhất thế giới. Các nhóm trong toàn công ty sử dụng hàng nghìn máy trên Amazon EC2 và nhiều petabyte dữ liệu được lưu trữ trong Amazon S3 để bảo đảm người dùng của chúng tôi nhận được trải nghiệm tốt nhất có thể."

– Chris Lambert
CTO, Lyft

Bài đăng trên blog về lưu trữ

Đọc các bài đăng blog dưới đây về toàn bộ các dịch vụ Lưu trữ của AWS để tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng chính, biện pháp thực hành tốt nhất, tư duy lãnh đạo và cách tận dụng các tính năng quan trọng.

Để đọc thêm blog về lưu trữ của AWS, hãy truy cập kênh blog về lưu trữ

Để đọc thêm bài đăng về lưu trữ của AWS, hãy truy cập kênh blog về lưu trữ