aws-quickstart-graphic

Hướng dẫn bắt đầu nhanh AWS

Triển khai theo tiêu chuẩn vàng được tự động hóa trên Đám mây AWS

Hướng dẫn bắt đầu nhanh được các kiến trúc sư và đối tác giải pháp của AWS xây dựng nhằm giúp bạn triển khai các công nghệ phổ biến trên AWS, với nền tảng là những phương pháp thực hành tốt nhất của AWS để bảo đảm bảo mật và khả năng sử dụng cao. Các bộ tăng tốc này giúp cắt giảm hàng trăm quy trình thủ công xuống còn vài bước, do đó, bạn có thể xây dựng môi trường sản xuất nhanh chóng và bắt đầu sử dụng ngay.

Mỗi hướng dẫn bắt đầu nhanh bao gồm các mẫu AWS CloudFormation giúp tự động hóa quá trình triển khai, cùng một hướng dẫn thảo luận về kiến trúc cũng như cung cấp các chỉ dẫn triển khai từng bước.

 xem thêm

Để biết các mẫu, kỹ thuật và mẹo xây dựng Hướng dẫn bắt đầu nhanh cũng như tự động hóa các tác vụ DevOps trên Đám mây AWS, hãy xem blog Cơ sở hạ tầng và Tự động hóa.

Bộ lọc
Cập nhật lần cuối (mới nhất - cũ nhất)
  • Cập nhật lần cuối (mới nhất - cũ nhất)
  • Tên Hướng dẫn bắt đầu nhanh (A-Z)
  • Hướng dẫn bắt đầu nhanh (Z-A)
1