Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ Amazon

Thiết lập, vận hành và điều chỉnh quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ trong đám mây chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Bắt đầu sử dụng miễn phí

Bạn không còn phải thực hiện các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu không hiệu quả và tốn thời gian, đồng thời không cần cung cấp cơ sở hạ tầng hoặc bảo trì phần mềm.

Triển khai và mở rộng quy mô các công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ tùy ý trên đám mây hoặc tại chỗ.


Đạt được độ sẵn sàng cao bằng cách triển khai nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS.Hưởng lợi từ chuyên môn vận hành hơn một thập kỷ đã được chứng minh, các phương pháp bảo mật tốt nhất và sự đổi mới trong cơ sở dữ liệu được sinh ra trên đám mây.

Cách thức hoạt động

Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) là một tập hợp các dịch vụ được quản lý giúp bạn dễ dàng thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu trên đám mây. Chọn từ bảy công cụ phổ biến — Amazon Aurora cùng khả năng tương thích với MySQL, Amazon Aurora cùng khả năng tương thích với PostgreSQL, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, OracleSQL Server — cũng như triển khai tại chỗ với Amazon RDS on AWS Outposts.

  • Amazon RDS
  • Sơ đồ cho thấy cách kết nối và Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon giúp tập trung vào đổi mới, di chuyển mà không cần tái kiến trúc ứng dụng, tiết kiệm thời gian quản lý cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả, đồng thời giảm chi phí vốn và hoạt động.
  • Amazon RDS Custom
  • Amazon RDS trên AWS Outposts

Trường hợp sử dụng

Xây dựng ứng dụng di động và web

Hỗ trợ các ứng dụng đang phát triển với độ sẵn sàng, thông lượng và khả năng mở rộng quy mô lưu trữ cao. Tận dụng chính sách định giá theo mức sử dụng linh hoạt để phù hợp với các kiểu sử dụng ứng dụng khác nhau.

Chuyển sang cơ sở dữ liệu được quản lý


Đổi mới và xây dựng các ứng dụng mới với Amazon RDS thay vì lo lắng về việc tự quản lý cơ sở dữ liệu của bạn, việc này có thể gây mất thời gian, phức tạp và tốn kém.

Thoát ly khỏi cơ sở dữ liệu cũ kỹ

Giải phóng bản thân khỏi các cơ sở dữ liệu thương mại đắt đỏ bằng cách chuyển sang Amazon Aurora. Khi bạn di chuyển sang Aurora, bạn sẽ có được khả năng tăng cường quy mô, hiệu suất và độ sẵn sàng của cơ sở dữ liệu thương mại với chi phí bằng 1/10.

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá Đối tác Amazon RDS

Đối tác Amazon RDS giúp bạn về khía cạnh giám sát cơ sở dữ liệu, bảo mật và hiệu suất bằng cách sử dụng công cụ cơ sở dữ liệu Amazon RDS.

Tìm đối tác Amazon RDS »

Khám phá mức định giá của công cụ RDS

Tìm hiểu thêm về mức định giá của tất cả bảy công cụ cơ sở dữ liệu được hỗ trợ và các tùy chọn triển khai tại chỗ.

Xem mức định giá của Amazon RDS »

Tăng tốc độ di chuyển của bạn

Bạn có thể dùng AWS Database Migration Service (DMS) để dễ dàng di chuyển hoặc sao chép cơ sở dữ liệu hiện có của mình sang Amazon RDS.

Khám phá AWS DMS »

Khám phá thêm về AWS