Amazon Aurora là một dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ hiện đại. Dịch vụ này mang lại hiệu năng cao chưa từng thấy và tính sẵn sàng cao trên quy mô toàn cầu, cung cấp các phiên bản tương thích với MySQLPostgreSQL nguồn mở hoàn toàn cũng như một loạt công cụ dành cho nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng phi máy chủ và theo định hướng máy học (ML).

Chọn giá Aurora phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn, với định giá có thể dự đoán, theo mức sử dụng, theo nhu cầu hoặc Phiên bản đặt trước. Aurora tính phí cho các phiên bản cơ sở dữ liệu, dung lượng lưu trữ và I/O dựa trên cấu hình cụm cơ sở dữ liệu, cùng với bất kỳ tính năng tùy chọn nào bạn chọn kích hoạt.

Cấu hình cụm Aurora

Với Aurora, bạn có thể cấu hình các cụm cơ sở dữ liệu của mình để chạy một cách tiết kiệm chi phí, bất kể nhu cầu điều chỉnh quy mô hoặc mẫu truy cập dữ liệu không ngừng thay đổi của các ứng dụng của bạn. Bạn có thể linh hoạt lựa chọn giữa các tùy chọn cấu hình Amazon Aurora tiêu chuẩn và Amazon Aurora tối ưu hóa I/O cho phù hợp nhất với các yêu cầu về tỷ lệ giá-hiệu năng khả năng dự đoán giá của các đặc điểm khối lượng công việc riêng của bạn. Phí phiên bản cơ sở dữ liệu, dung lượng lưu trữ và I/O của bạn sẽ thay đổi dựa trên tùy chọn bạn chọn. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập dung lượng lưu trữ và độ tin cậy của Amazon Aurora.

Aurora tiêu chuẩn cung cấp định giá tiết kiệm chi phí cho phần lớn các ứng dụng chạy trên Aurora với các mẫu truy cập dữ liệu thường thấy và mức sử dụng I/O từ thấp đến trung bình. Với Aurora tiêu chuẩn, bạn phải trả tiền cho các phiên bản cơ sở dữ liệu, dung lượng lưu trữ và I/O thanh toán trên mỗi yêu cầu.

Aurora tối ưu hóa I/O mang lại tỷ lệ giá-hiệu năng cao hơn cho các ứng dụng sử dụng nhiều thao tác I/O. Nếu chi tiêu I/O của bạn vượt quá 25% tổng chi tiêu cơ sở dữ liệu Aurora, bạn có thể tiết kiệm tới 40% chi phí cho các khối lượng công việc sử dụng nhiều thao tác I/O với Aurora tối ưu hóa I/O. Với Aurora tối ưu hóa I/O, bạn chỉ phải trả tiền cho các phiên bản cơ sở dữ liệu và mức sử dụng dung lượng lưu trữ và không phải trả phí cho các thao tác I/O đọc và ghi. Aurora tối ưu hóa I/O cung cấp định giá có thể dự đoán cho tất cả các ứng dụng bất kể mẫu truy cập dữ liệu không ngừng thay đổi hay mức sử dụng I/O. Aurora tối ưu hóa I/O loại bỏ sự biến động trong chi tiêu I/O.

Định giá theo phiên bản cơ sở dữ liệu

Với Aurora, bạn có thể chọn Amazon Aurora phi máy chủ. Cấu hình này sẽ tự động khởi động, tắt và điều chỉnh tăng hoặc giảm quy mô dung lượng dựa trên nhu cầu của ứng dụng; bạn chỉ phải trả tiền cho dung lượng đã sử dụng.

Ngoài ra, bạn có thể chọn Phiên bản theo nhu cầu được cung cấp và thanh toán cho cơ sở dữ liệu của bạn theo giờ sử dụng phiên bản CSDL mà không cần cam kết dài hạn hay phí trả trước, hoặc chọn Phiên bản đặt trước được cung cấp để tiết kiệm thêm nữa.

Phí phiên bản áp dụng cho cả các phiên bản chính của Aurora và Bản sao. Các khoản phí sẽ thay đổi dựa trên cấu hình cụm cơ sở dữ liệu mà bạn chọn để phù hợp nhất với nhu cầu về tỷ lệ giá-hiệu năngkhả năng dự đoán giá của ứng dụng của bạn. Tất cả các phiên bản trong một cụm cơ sở dữ liệu sẽ được tính giá cho cấu hình Aurora tiêu chuẩn hoặc Aurora tối ưu hóa I/O.

Phiên bản Đọc tối ưu hóa cho Aurora PostgreSQL
Phiên bản Đọc tối ưu hóa được cung cấp cho Phiên bản tương thích với PostgreSQL của Amazon Aurora sử dụng kho lưu trữ cấp độ khối SSD dựa trên NVMe cục bộ để cải thiện độ trễ truy vấn của các ứng dụng có tập dữ liệu vượt quá dung lượng bộ nhớ của phiên bản cơ sở dữ liệu. Trong đó bao gồm hai tính năng: lưu bộ nhớ đệm theo bậc và các đối tượng tạm thời.

Lưu bộ nhớ đệm theo bậc giúp cải thiện độ trễ truy vấn lên đến 8 lần và tiết kiệm tới 30% chi phí cho các ứng dụng cần đọc nhiều, sử dụng nhiều I/O như bảng điều khiển hoạt động, phát hiện bất thường và tìm kiếm tương tự dựa trên véc-tơ. Lưu bộ nhớ đệm theo bậc sẽ tự động lưu trữ dữ liệu bị loại bỏ khỏi bộ nhớ đệm của cơ sở dữ liệu nằm trong bộ nhớ vào kho lưu trữ cục bộ để tăng tốc độ truy cập dữ liệu trong những lần sau. Lưu bộ nhớ đệm theo bậc có sẵn cho Aurora PostgreSQL với cấu hình Aurora tối ưu hóa I/O.

Các đối tượng tạm thời sẽ giúp xử lý truy vấn nhanh hơn bằng cách đặt các bảng tạm thời trên kho lưu trữ cục bộ, cải thiện hiệu năng của các truy vấn liên quan đến sắp xếp, tổng hợp băm, tham gia tải cao và các hoạt động yêu cầu nhiều dữ liệu khác. Các đối tượng tạm thời có sẵn cho Aurora PostgreSQL với các cấu hình Aurora tối ưu hóa I/O và Aurora tiêu chuẩn. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Đọc tối ưu hóa của Amazon Aurora.

Lựa chọn "Phiên bản Aurora tương thích với MySQL" hoặc "Phiên bản Aurora tương thích với PostgreSQL" để xem định giá phiên bản cơ sở dữ liệu.

  • Phi máy chủ
  • Amazon Aurora phi máy chủ là một cấu hình tự động điều chỉnh quy mô theo nhu cầu, tự động điều chỉnh dung lượng cơ sở dữ liệu dựa trên các nhu cầu của ứng dụng. Với Aurora phi máy chủ, dung lượng cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động điều chỉnh tăng hoặc giảm quy mô để đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc của ứng dụng và tự động tắt trong các khoảng thời gian không hoạt động, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian quản trị. Aurora phi máy chủ đo dung lượng cơ sở dữ liệu bằng Đơn vị dung lượng Aurora (ACU) được tính phí trên mỗi giây. 1 ACU có khoảng 2 GiB bộ nhớ với CPU và khả năng kết nối mạng tương ứng, tương tự như những gì được sử dụng trong các phiên bản do Aurora cung cấp.

   Aurora phi máy chủ phiên bản 2

   Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 2 ngay lập tức điều chỉnh quy mô cơ sở dữ liệu để hỗ trợ hàng trăm nghìn giao dịch mỗi giây và hỗ trợ tất cả các tính năng của Aurora, bao gồm triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, Bản sao chỉ có quyền đọc và Cơ sở dữ liệu toàn cầu. Ngoài khả năng truy cập các tính năng của phiên bản 2, hầu hết khách hàng Aurora phi máy chủ có thể giảm chi phí bằng cách chuyển sang phiên bản 2 nhờ dung lượng bắt đầu thấp hơn ở mức 0,5 ACU (so với 2 ACU ở phiên bản 1), gia số dung lượng tối thiểu ở mức 0,5 ACU (so với mức gấp đôi ở phiên bản 1) và tốc độ giảm quy mô dung lượng nhanh hơn lên đến 15 lần so với Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 1.

   Bạn có thể chọn cấu hình tất cả các phiên bản trong cụm cơ sở dữ liệu của mình để sử dụng cấu hình Aurora tiêu chuẩn hoặc Aurora tối ưu hóa I/O dựa trên nhu cầu về tỷ lệ giá-hiệu năng và khả năng dự đoán giá của ứng dụng của bạn.

   Tìm hiểu ví dụ chi tiết về định giá Aurora phi máy chủ phiên bản 2.

   Region

   Độ trễ tăng quy mô theo tài nguyên

   Mở rộng quy mô tức thì lên hàng trăm nghìn giao dịch mỗi giây

   Giảm độ trễ

   Nhanh hơn tới 15 lần

   Dung lượng bắt đầu

   0,5 ACU

   Độ chi tiết về dung lượng

   Chi tiết, với gia số nhỏ đến 0,5 ACU

   Bản sao chỉ có quyền đọc

   Lên đến 15 Bản sao Aurora cho khả năng mở rộng đọc

   Nhiều vùng sẵn sàng và SLA

   Phân phối các bản sao chỉ có quyền đọc trong các vùng sẵn sàng riêng biệt để có độ khả dụng cao. Tham khảo SLA Amazon Aurora để biết chi tiết.

   Aurora Global Database

   Truy cập dữ liệu phụ thứ hai ở bất kỳ khu vực nào và phục hồi sau thảm họa trên nhiều khu vực. Tham khảo Cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora để biết chi tiết.

   Định giá Aurora phi máy chủ phiên bản 1

   Aurora phi máy chủ phiên bản 1 đem đến tùy chọn tiết kiệm chi phí cho các khối lượng công việc không thường xuyên, không liên tục và không thể dự đoán trước. Với Aurora phi máy chủ phiên bản 1, bạn sẽ cần cấu hình cụm cơ sở dữ liệu của mình để sử dụng cấu hình Aurora tiêu chuẩn.

   Đọc ví dụ chi tiết về định giá Aurora phi máy chủ phiên bản 1.

   Region

   Độ trễ tăng quy mô theo tài nguyên

   5 đến 50 giây

   Giảm độ trễ

   Tối đa 15 phút

   Dung lượng bắt đầu

   1 ACU

   Độ chi tiết về dung lượng

   Tăng gấp đôi dung lượng với mỗi lần tăng

  • Phiên bản theo nhu cầu được cung cấp
  • Phiên bản theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán cho cơ sở dữ liệu theo giờ mà không cần cam kết dài hạn hay phí trả trước.

   Mức định giá được tính theo mỗi giờ sử dụng phiên bản, từ lúc một phiên bản cơ sở dữ liệu được khởi chạy cho đến khi bị dừng hoặc bị xóa. Phiên bản không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số 1 giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa phiên bản cơ sở dữ liệu.

   Bạn có thể chọn cấu hình tất cả các phiên bản trong cụm cơ sở dữ liệu của mình để sử dụng cấu hình Aurora tiêu chuẩn hoặc Aurora tối ưu hóa I/O dựa trên nhu cầu về tỷ lệ giá-hiệu năng và khả năng dự đoán giá của ứng dụng của bạn.

   Định giá Phiên bản theo nhu cầu được cung cấp cho Aurora

   Region

   Tín dụng CPU cho T4g và T3

   Các phiên bản CSDL Amazon RDS T4g và T3 chạy ở chế độ Không giới hạn, tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức khai thác CPU trung bình trong thời gian 24 giờ luân phiên vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,09 USD mỗi vCPU-Giờ đối với Aurora tiêu chuẩn và 0,12 USD mỗi vCPU-Giờ đối với cấu hình cụm Aurora tối ưu hóa I/O. Định giá Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T4g và T3 trên mọi khu vực và không được bao gồm trong phí của Phiên bản đặt trước.

  • Phiên bản đặt trước được cung cấp
  • Phiên bản đặt trước là lựa chọn thích hợp cho các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có trạng thái ổn định và giúp tiết kiệm được đáng kể so với Phiên bản theo nhu cầu. Phiên bản đặt trước 1 năm được giảm giá lên đến 45% và Phiên bản đặt trước 3 năm được giảm giá lên đến 66% so với Phiên bản theo nhu cầu. Phiên bản đặt trước mang lại tính linh hoạt trên nhiều kích cỡ phiên bản và tùy chọn cấu hình cụm.

   Mức giá chiết khấu cho Phiên bản đặt trước của bạn được tự động áp dụng cho mức sử dụng kích cỡ bất kỳ trong cùng một dòng phiên bản (ví dụ như T3 và R5) trên các cấu hình Aurora tiêu chuẩn và Aurora tối ưu hóa I/O. Bạn cam kết sử dụng toàn bộ thời lượng trong kỳ hạn của Phiên bản đặt trước và chi trả mức giá chiết khấu theo giờ như minh họa ở bảng sau.

   Mặc dù những mức giá này áp dụng cho Aurora tiêu chuẩn nhưng khi sử dụng Phiên bản đặt trước với Aurora tối ưu hóa I/O, Aurora sẽ tự động tính đến khoản chênh lệch về giá giữa các tùy chọn này đối với mức sử dụng của bạn. Để tận dụng tối đa lợi ích của các chiết khấu RI với Aurora tối ưu hóa I/O, bạn có thể mua 30% RI bổ sung tương tự như các RI hiện tại của bạn. Xem ví dụ về định giá để biết thêm thông tin. Bạn sẽ được tính phí cho mỗi giờ sử dụng trong kỳ hạn bất kể việc bạn có sử dụng hay không.

   Bạn mua một Phiên bản đặt trước cho mỗi phiên bản cơ sở dữ liệu bạn định sử dụng. Bạn có thể chỉ định các phiên bản cơ sở dữ liệu làm Phiên bản đặt trước bằng cách gọi API Mua hàng hoặc lựa chọn tùy chọn Phiên bản đặt trước trong bảng điều khiển AWS. Khi bạn chỉ định một phiên bản cơ sở dữ liệu làm Phiên bản đặt trước, bạn phải chỉ định một Khu vực AWS, loại phiên bản và số lượng cho các Phiên bản đặt trước áp dụng. Chỉ có thể sử dụng Phiên bản đặt trước ở Khu vực chỉ định.

   Giá Phiên bản đặt trước không bao gồm chi phí lưu trữ. Chi phí I/O đọc và ghi chỉ được tính khi cụm cơ sở dữ liệu của bạn được cấu hình theo Aurora tối ưu hóa I/O. Ngoài việc chịu mức định giá của Phiên bản đặt trước, các Phiên bản đặt trước còn phải chịu tất cả phí truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với AWS điều chỉnh việc bạn sử dụng các dịch vụ AWS. AWS có thể chấm dứt chương trình định giá Phiên bản đặt trước bất kỳ lúc nào.

   Đọc ví dụ chi tiết về định giá Phiên bản đặt trước.

   Định giá Phiên bản đặt trước được cung cấp cho Aurora

   * Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản Aurora bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

   ** Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với Phiên bản theo nhu cầu. Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng giá thành cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong thời hạn của Phiên bản đặt trước.

  • Phi máy chủ
  • Amazon Aurora phi máy chủ là một cấu hình tự động điều chỉnh quy mô theo nhu cầu, tự động điều chỉnh dung lượng cơ sở dữ liệu dựa trên các nhu cầu của ứng dụng. Với Aurora phi máy chủ, dung lượng cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động điều chỉnh tăng hoặc giảm quy mô để đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc của ứng dụng và tự động tắt trong các khoảng thời gian không hoạt động, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian quản trị. Aurora phi máy chủ đo dung lượng cơ sở dữ liệu bằng Đơn vị dung lượng Aurora (ACU) được tính phí trên mỗi giây. 1 ACU có khoảng 2 GiB bộ nhớ với CPU và khả năng kết nối mạng tương ứng, tương tự như những gì được sử dụng trong các phiên bản do Aurora cung cấp.

   Aurora phi máy chủ phiên bản 2

   Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 2 ngay lập tức điều chỉnh quy mô cơ sở dữ liệu để hỗ trợ hàng trăm nghìn giao dịch mỗi giây và hỗ trợ tất cả các tính năng của Aurora, bao gồm triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, Bản sao chỉ có quyền đọc và Cơ sở dữ liệu toàn cầu. Ngoài khả năng truy cập các tính năng của phiên bản 2, hầu hết khách hàng Aurora phi máy chủ có thể giảm chi phí bằng cách chuyển sang phiên bản 2 nhờ dung lượng bắt đầu thấp hơn ở mức 0,5 ACU (so với 2 ACU ở phiên bản 1), gia số dung lượng tối thiểu ở mức 0,5 ACU (so với mức gấp đôi ở phiên bản 1) và tốc độ giảm quy mô dung lượng nhanh hơn lên đến 15 lần so với Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 1.

   Bạn có thể chọn cấu hình tất cả các phiên bản trong cụm cơ sở dữ liệu của mình để sử dụng cấu hình Aurora tiêu chuẩn hoặc Aurora tối ưu hóa I/O dựa trên nhu cầu về tỷ lệ giá-hiệu năng và khả năng dự đoán giá của ứng dụng của bạn.

   Tìm hiểu ví dụ chi tiết về định giá Aurora phi máy chủ phiên bản 2.

   Region

   Độ trễ tăng quy mô theo tài nguyên

   Mở rộng quy mô tức thì lên hàng trăm nghìn giao dịch mỗi giây

   Giảm độ trễ

   Nhanh hơn tới 15 lần

   Dung lượng bắt đầu

   0,5 ACU

   Độ chi tiết về dung lượng

   Chi tiết, với gia số nhỏ đến 0,5 ACU

   Bản sao chỉ có quyền đọc

   Lên đến 15 Bản sao Aurora cho khả năng mở rộng đọc

   Nhiều vùng sẵn sàng và SLA

   Phân phối các bản sao chỉ có quyền đọc trong các vùng sẵn sàng riêng biệt để có độ khả dụng cao. Tham khảo SLA Amazon Aurora để biết chi tiết.

   Aurora Global Database

   Truy cập dữ liệu phụ thứ hai ở bất kỳ khu vực nào và phục hồi sau thảm họa trên nhiều khu vực. Tham khảo Cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora để biết chi tiết.

   Định giá Aurora phi máy chủ phiên bản 1

   Aurora phi máy chủ phiên bản 1 đem đến tùy chọn tiết kiệm chi phí cho các khối lượng công việc không thường xuyên, không liên tục và không thể dự đoán trước. Với Aurora phi máy chủ phiên bản 1, bạn sẽ cần cấu hình cụm cơ sở dữ liệu của mình để sử dụng cấu hình Aurora tiêu chuẩn.

   Đọc ví dụ chi tiết về định giá Aurora phi máy chủ phiên bản 1.

   Region

   Độ trễ tăng quy mô theo tài nguyên

   5 đến 50 giây

   Giảm độ trễ

   Tối đa 15 phút

   Dung lượng bắt đầu

   2 ACU

   Độ chi tiết về dung lượng

   Tăng gấp đôi dung lượng với mỗi lần tăng

  • Phiên bản theo nhu cầu được cung cấp
  • Phiên bản theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán cho cơ sở dữ liệu theo giờ mà không cần cam kết dài hạn hay phí trả trước.

   Mức định giá được tính theo mỗi giờ sử dụng phiên bản, từ lúc một phiên bản cơ sở dữ liệu được khởi chạy cho đến khi bị dừng hoặc bị xóa. Phiên bản không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số 1 giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa phiên bản cơ sở dữ liệu.

   Bạn có thể chọn cấu hình tất cả các phiên bản trong cụm cơ sở dữ liệu của mình để sử dụng cấu hình Aurora tiêu chuẩn hoặc Aurora tối ưu hóa I/O dựa trên nhu cầu về tỷ lệ giá-hiệu năng và khả năng dự đoán giá của ứng dụng của bạn.

   Định giá Phiên bản theo nhu cầu được cung cấp cho Aurora

   Region

   Tín dụng CPU cho T4g và T3

   Các phiên bản CSDL Amazon RDS T4g và T3 chạy ở chế độ Không giới hạn, tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức khai thác CPU trung bình trong thời gian 24 giờ luân phiên vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,09 USD mỗi vCPU-Giờ đối với Aurora tiêu chuẩn và 0,12 USD mỗi vCPU-Giờ đối với cấu hình cụm Aurora tối ưu hóa I/O. Định giá Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T4g và T3 trên mọi khu vực và không được bao gồm trong phí của Phiên bản đặt trước.

  • Phiên bản đặt trước được cung cấp
  • Phiên bản đặt trước là lựa chọn thích hợp cho các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có trạng thái ổn định và giúp tiết kiệm được đáng kể so với Phiên bản theo nhu cầu. Phiên bản đặt trước 1 năm được giảm giá lên đến 45% và Phiên bản đặt trước 3 năm được giảm giá lên đến 66% so với Phiên bản theo nhu cầu. Phiên bản đặt trước mang lại tính linh hoạt trên nhiều kích cỡ phiên bản và tùy chọn cấu hình cụm.

   Mức giá chiết khấu cho Phiên bản đặt trước của bạn được tự động áp dụng cho mức sử dụng kích cỡ bất kỳ trong cùng một dòng phiên bản (ví dụ như T3 và R5) trên các cấu hình Aurora tiêu chuẩn và Aurora tối ưu hóa I/O. Bạn cam kết sử dụng toàn bộ thời lượng trong kỳ hạn của Phiên bản đặt trước và chi trả mức giá chiết khấu theo giờ như minh họa ở bảng sau.

   Mặc dù những mức giá này áp dụng cho Aurora tiêu chuẩn nhưng khi sử dụng Phiên bản đặt trước với Aurora tối ưu hóa I/O, Aurora sẽ tự động tính đến khoản chênh lệch về giá giữa các tùy chọn này đối với mức sử dụng của bạn. Để tận dụng tối đa lợi ích của các chiết khấu RI với Aurora tối ưu hóa I/O, bạn có thể mua 30% RI bổ sung tương tự như các RI hiện tại của bạn. Xem ví dụ về định giá để biết thêm thông tin. Bạn sẽ được tính phí cho mỗi giờ sử dụng trong kỳ hạn bất kể việc bạn có sử dụng hay không.

   Bạn mua một Phiên bản đặt trước cho mỗi phiên bản cơ sở dữ liệu bạn định sử dụng. Bạn có thể chỉ định các phiên bản cơ sở dữ liệu làm Phiên bản đặt trước bằng cách gọi API Mua hàng hoặc lựa chọn tùy chọn Phiên bản đặt trước trong bảng điều khiển AWS. Khi bạn chỉ định một phiên bản cơ sở dữ liệu làm Phiên bản đặt trước, bạn phải chỉ định một Khu vực AWS, loại phiên bản và số lượng cho các Phiên bản đặt trước áp dụng. Chỉ có thể sử dụng Phiên bản đặt trước ở Khu vực chỉ định.

   Giá Phiên bản đặt trước không bao gồm chi phí lưu trữ. Chi phí I/O đọc và ghi chỉ được tính khi cụm cơ sở dữ liệu của bạn được cấu hình theo Aurora tối ưu hóa I/O. Ngoài việc chịu mức định giá của Phiên bản đặt trước, các Phiên bản đặt trước còn phải chịu tất cả phí truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với AWS điều chỉnh việc bạn sử dụng các dịch vụ AWS. AWS có thể chấm dứt chương trình định giá Phiên bản đặt trước bất kỳ lúc nào.

   Đọc ví dụ chi tiết về định giá Phiên bản đặt trước.

   Định giá Phiên bản đặt trước được cung cấp cho Aurora

   * Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản Aurora bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

   ** Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với Phiên bản theo nhu cầu. Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng giá thành cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong thời hạn của Phiên bản đặt trước.

Định giá theo dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu và thao tác I/O

Với Aurora, bạn không cần cung cấp trước dung lượng lưu trữ hoặc các thao tác I/O và cả hai đều điều chỉnh quy mô tự động. Dung lượng lưu trữ phân tán có khả năng chịu lỗi của Aurora tự động làm cho dữ liệu của bạn bền bỉ trên ba Vùng sẵn sàng trong một Khu vực. Bạn chỉ phải trả tiền cho một bản sao của dữ liệu.

Dung lượng lưu trữ Aurora được tính phí theo gia số GB-tháng với mức giá được thể hiển trong bảng sau cho cấu hình Aurora tiêu chuẩn và Aurora tối ưu hóa I/O. Với Aurora tiêu chuẩn, bạn trả tiền cho dung lượng lưu trữ và các thao tác I/O mà cơ sở dữ liệu Aurora của bạn tiêu thụ. Phí I/O có thể khác nhau đáng kể tùy theo khối lượng công việc và công cụ cơ sở dữ liệu. Để tìm hiểu thêm về thao tác I/O, hãy truy cập Câu hỏi thường gặp về Aurora, “Hỏi: Thao tác I/O trong Aurora là gì và chúng được tính như thế nào?” Với Aurora tối ưu hóa I/O, bạn không phải trả phí cho các thao tác I/O đọc và ghi.

Đọc ví dụ chi tiết về định giá dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu và thao tác I/O.

Region
Công cụ tính giá AWS

Công cụ tính giá AWS

Tính toán chi phí của kiến trúc và Amazon Aurora chỉ với một ước tính duy nhất.

Chi phí Cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora

Cơ sở dữ liệu toàn cầu Amazon Aurora được thiết kế cho các ứng dụng phân tán toàn cầu, cho phép một cơ sở dữ liệu Aurora duy nhất trải rộng ra nhiều Khu vực. Cơ sở dữ liệu này sao chép dữ liệu mà không ảnh hưởng đến hiệu năng của cơ sở dữ liệu, cho phép đọc cục bộ nhanh chóng với độ trễ thấp trong mỗi Khu vực, đồng thời đem lại khả năng phục hồi sau thảm họa do sự cố ngừng hoạt động trên toàn Khu vực.

Với Cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora, bạn trả tiền cho các thao tác I/O ghi được sao chép giữa Khu vực chính và từng Khu vực phụ. Số lượng thao tác I/O ghi được sao chép cho mỗi Khu vực phụ bằng với số lượng thao tác I/O ghi trong Khu vực do Khu vực chính thực hiện. Bạn trả tiền cho các thao tác I/O ghi được sao chép với cả tùy chọn cấu hình Aurora tiêu chuẩn và Aurora tối ưu hóa I/O. Ngoài các thao tác I/O ghi được sao chép, bạn phải trả tiền cho các phiên bản, dung lượng lưu trữ và mức sử dụng I/O trong Khu vực chính và Khu vực phụ dựa trên cấu hình cụm bạn chọn, cùng với tính năng truyền dữ liệu liên Khu vực, dung lượng lưu trữ bản sao lưu và các tính năng Aurora có thể tính phí khác.

Đọc ví dụ chi tiết về định giá Cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora.

Region

Chi phí dung lượng lưu trữ bản sao lưu

Dung lượng lưu trữ bản sao lưu dành cho Aurora là dung lượng lưu trữ đi kèm với các bản sao lưu cơ sở dữ liệu tự động của bạn và mọi bản kết xuất nhanh cụm cơ sở dữ liệu do khách hàng khởi tạo.

Bạn không phải trả phí cho dung lượng lưu trữ bản sao lưu lên tới 100% kích cỡ của cụm cơ sở dữ liệu của bạn. Đồng thời, không mất phí cho các bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu được tạo trong khoảng thời gian lưu giữ bản sao lưu. Đối với tất cả các bản sao lưu và bản kết xuất nhanh khác (bao gồm cả các bản sao lưu và bản kết xuất nhanh từ các cụm đã xóa), mức sử dụng được đo theo mỗi GB-tháng ở mức giá sau:

Region

Chi phí dò ngược

Tính năng dò ngược cho phép bạn di chuyển nhanh chóng cơ sở dữ liệu Aurora đến một thời điểm trước đó mà không cần khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu. Việc này sẽ giúp bạn nhanh chóng phục hồi từ lỗi người dùng, ví dụ như thả nhầm bảng hoặc xóa nhầm hàng. Hiện tại, bạn có thể sử dụng tính năng này với phiên bản tương thích với MySQL của Aurora.

Xác định khoảng thời gian trước đây mà bạn muốn dò ngược (ví dụ: tối đa 24 giờ). Aurora sẽ giữ lại các bản ghi, được gọi là bản ghi thay đổi, cho thời lượng dò ngược được xác định. Bạn phải trả một khoản phí theo giờ cho việc lưu trữ bản ghi thay đổi.

Đọc ví dụ chi tiết về định giá tính năng dò ngược.

Region

Chi phí API dữ liệu

API dữ liệu là một API HTTPS an toàn, dễ sử dụng để thực hiện các truy vấn SQL dựa trên cơ sở dữ liệu Aurora giúp tăng tốc phát triển ứng dụng hiện đại. API dữ liệu loại bỏ các tác vụ cấu hình mạng và ứng dụng cần thiết để kết nối an toàn với cơ sở dữ liệu Aurora, giúp việc truy cập Aurora trở nên đơn giản như thực hiện lệnh gọi API.

Với API dữ liệu, bạn chỉ trả tiền khi API của bạn được sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu hay cam kết trả trước. Bạn chỉ trả tiền cho API và yêu cầu dữ liệu do ứng dụng của bạn đưa ra. Tải trọng dữ liệu yêu cầu API dữ liệu được đo ở mức 32KB cho mỗi yêu cầu đối với dữ liệu được gửi đến API hoặc nhận từ API. Nếu kích thước tải dữ liệu yêu cầu API của bạn lớn hơn 32KB thì đối với mỗi lần tăng 32KB, bạn sẽ bị tính phí thêm một yêu cầu API. Vì vậy, ví dụ nếu tải trọng của bạn là 35KB, bạn sẽ bị tính phí cho hai yêu cầu API.

Bậc miễn phí API dữ liệu bao gồm tổng cộng một triệu yêu cầu API mỗi tháng trong năm đầu tiên trên các Khu vực AWS.

Khách hàng cũng sẽ phải chịu phí cho Trình quản lý thông tin bí mật của AWS và cũng có thể phải trả thêm phí cho AWS CloudTrail nếu tính năng này được kích hoạt.

Region

Chi phí truyền dữ liệu

Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Aurora.

 • Trong phạm vi Bậc miễn phí của AWS, khách hàng của AWS sẽ nhận được tổng cộng 100 GB dung lượng truyền dữ liệu ra internet miễn phí hàng tháng cho toàn bộ dịch vụ và Khu vực của AWS (ngoại trừ Trung Quốc (Bắc Kinh), Trung Quốc (Ninh Hạ) và GovCloud (Hoa Kỳ)).
 • Dữ liệu được truyền giữa các phiên bản Aurora và Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (Amazon EC2) trong cùng Vùng sẵn sàng được miễn phí.
 • Dữ liệu truyền giữa các Vùng sẵn sàng cho bản sao cụm CSDL được miễn phí.  
 • Đối với dữ liệu được truyền giữa phiên bản Amazon EC2 và phiên bản CSDL Aurora ở các Vùng sẵn sàng khác nhau thuộc cùng Khu vực, phí Truyền dữ liệu khu vực Amazon EC2 sẽ được áp dụng.
Region

Khách hàng của AWS sẽ nhận được tổng cộng 100 GB dung lượng truyền dữ liệu qua internet miễn phí hàng tháng cho tất cả Dịch vụ AWS và Khu vực (ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud). Bậc miễn phí 100 GB dành cho truyền dữ liệu ra đến internet có hiệu lực trên toàn cầu và không áp dụng riêng lẻ hoặc riêng biệt cho các Khu vực AWS.

Trừ khi có ghi chú khác, mức giá chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ thanh toán ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản.

Chi phí Hỗ trợ mở rộng Amazon RDS

Hỗ trợ mở rộng Amazon RDS cho phép bạn tiếp tục sử dụng các phiên bản chính của Aurora tương thích với MySQL và PostgreSQL sau khi chúng bị ngừng hỗ trợ cộng đồng. Trong thời gian này, AWS sẽ cung cấp các bản sửa lỗi cho những vấn đề và lỗi bảo mật nghiêm trọng thông qua các bản vá lỗi, cho bạn thêm thời gian, tối đa đến ba năm để nâng cấp lên một phiên bản chính mới nhằm giúp bạn đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của mình.

Đối với các phiên bản được cung cấp trên Amazon Aurora, Hỗ trợ mở rộng RDS được tính giá theo vCPU/giờ. Đối với Aurora phi máy chủ phiên bản 2, Hỗ trợ mở rộng RDS được tính giá theo Đơn vị công suất Aurora (ACU)/giờ mà cơ sở dữ liệu của bạn sử dụng. Giá của Hỗ trợ mở rộng RDS còn phụ thuộc vào Khu vực AWS và ngày theo lịch. Trước khi việc tính phí sử dụng Hỗ trợ mở rộng RDS bắt đầu, khách hàng sử dụng phiên bản Aurora tương thích với MySQL có ít nhất một năm để chuyển sang một phiên bản hỗ trợ tiêu chuẩn sau khi phiên bản này bị ngừng hỗ trợ cộng đồng. Tham khảo tài liệu về Amazon Aurora để biết thêm chi tiết về lịch.

 • Giá Hỗ trợ mở rộng RDS mà bạn phải trả phụ thuộc vào phiên bản công cụ, Khu vực AWS và số năm theo lịch kể từ khi phiên bản đó bị ngừng hỗ trợ tiêu chuẩn. Để tìm hiểu thêm về thời điểm bắt đầu tính giá năm 1 và 2 hoặc năm 3 cho phiên bản chính của một công cụ cụ thể, hãy truy cập vào tài liệu về Amazon Aurora.

  Thời gian không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số một giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh các thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa.

  *Giá năm 3 của Hỗ trợ mở rộng Amazon RDS chỉ áp dụng cho phiên bản Amazon Aurora tương thích với PostgreSQL.

Ví dụ về định giá Hỗ trợ mở rộng RDS

Nếu bạn có một phiên bản trên Aurora tương thích với PostgreSQL 12, phiên bản này sẽ bị ngừng hỗ trợ tiêu chuẩn vào ngày 28 tháng 2 năm 2025. Nếu bạn triển khai ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), bạn sẽ bị tính phí 0,100 USD cho mỗi vCPU-giờ từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến ngày 28 tháng 2 năm 2027. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, bạn sẽ bị tính phí 0,200 USD cho mỗi vCPU-giờ.

Chi phí xuất kết xuất nhanh hoặc xuất cụm

Tính năng xuất kết xuất nhanh cung cấp một phương pháp tự động để xuất dữ liệu nằm trong một kết xuất nhanh Aurora đến Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) ở định dạng Parquet. Tính năng xuất cụm cung cấp một phương pháp tự động để xuất dữ liệu từ một cụm cơ sở dữ liệu Aurora đến Amazon S3 ở định dạng Parquet. Định dạng Parquet dỡ tải nhanh hơn đến 2 lần và tiêu thụ ít dung lượng lưu trữ đến 6 lần trong Amazon S3 so với các định dạng văn bản. Bạn có thể sử dụng dịch vụ AWS như Amazon Athena, Amazon EMRAmazon SageMaker để phân tích dữ liệu đã xuất.

Đối với tất cả các lần xuất kết xuất nhanh và xuất cụm, mức sử dụng được đo theo mỗi gigabyte dữ liệu kết xuất nhanh. Các lần xuất dữ liệu sau đó từ cùng một kết xuất nhanh sẽ không cộng thêm phí. Đọc ví dụ chi tiết về định giá xuất kết xuất nhanh hoặc xuất cụm.

Region

Khi sử dụng Dịch vụ quản lý khóa của AWS (AWS KMS) để mã hóa hoặc giải mã dữ liệu, bạn phải trả phụ phí. Tìm hiểu thêm về các khoản phí này trên trang định giá AWS KMS. Phí cũng áp dụng cho việc lưu trữ dữ liệu đã xuất trong Amazon S3 và khi thực hiện các yêu cầu PUT cho vùng lưu trữ S3 của bạn. Tìm hiểu thêm về các khoản phí này trên trang định giá Amazon S3.

Độ sẵn sàng và hỗ trợ tính năng khác nhau giữa các phiên bản cụ thể của từng công cụ cơ sở dữ liệu và trên các Khu vực AWS. Để biết thêm thông tin về độ sẵn sàng của phiên bản và Khu vực khi xuất dữ liệu ảnh chụp nhanh của cụm CSDL sang S3, hãy tham khảo Xuất dữ liệu ảnh chụp nhanh sang Amazon S3.

Chi phí tích hợp không ETL

Tích hợp không ETL giữa Amazon Aurora và Amazon Redshift cho phép thực hiện phân tích gần thời gian thực và ML bằng cách sử dụng Amazon Redshift trên hàng petabyte dữ liệu giao dịch từ Aurora. Nhờ tích hợp không ETL nên không cần xây dựng và duy trì các quy trình dữ liệu phức tạp nhằm thực hiện các hoạt động trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL).

AWS không tính thêm phí cho việc tích hợp không ETL. Bạn trả tiền cho các tài nguyên Amazon Aurora và Amazon Redshift hiện có được sử dụng để tạo và xử lý dữ liệu thay đổi được tạo trong quá trình tích hợp không ETL. Các tài nguyên này có thể bao gồm Dữ liệu đầu vào/đầu ra và dung lượng lưu trữ bổ sung mà bạn có thể sử dụng bằng cách bật binlog tăng cường, chi phí xuất Bản kết xuất nhanh cho lần xuất dữ liệu ban đầu để khởi tạo cơ sở dữ liệu Amazon Redshift của bạn, kho lưu trữ Amazon Redshift bổ sung để lưu trữ dữ liệu được sao chép và tính toán để xử lý sao chép dữ liệu, và chi phí truyền dữ liệu giữa các vùng sẵn sàng để chuyển dữ liệu từ nguồn sang đích. Dịch vụ xử lý liên tục các thay đổi dữ liệu bằng cách tích hợp không ETL được cung cấp miễn phí. 

Ví dụ về định giá Aurora

Các ví dụ sau đây minh họa cách tính toán chi phí Aurora cho các tài nguyên và tính năng có sẵn cho Aurora.

Ví dụ về sử dụng Aurora phi máy chủ:

Hãy xem xét một khối lượng công việc cần 5 ACU và chạy trong 30 phút. Chúng ta sẽ tính chi phí điện toán của việc chạy khối lượng công việc này trên Aurora phi máy chủ phiên bản 1 và phiên bản 2 với cụm cơ sở dữ liệu được cấu hình theo Aurora tiêu chuẩn và Aurora tối ưu hóa I/O ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

Với Aurora phi máy chủ phiên bản 2, dung lượng cơ sở dữ liệu tối thiểu bạn có thể đặt là 0,5 ACU. Cơ sở dữ liệu ngay lập tức điều chỉnh quy mô từ 0,5 ACU lên 5 ACU, chạy trong 30 phút và giảm quy mô theo tài nguyên xuống mức dung lượng tối thiểu là 0,5 ACU. Vì phiên bản 2 giảm quy mô theo tài nguyên nhanh hơn tới 15 lần, cơ sở dữ liệu giảm từ 5 ACU xuống còn 0,5 ACU trong khoảng 3 phút. Do đó, sau đây là chi phí điện toán để chạy khối lượng công việc này.

Ví dụ 1: Định giá Aurora phi máy chủ phiên bản 2 với Aurora tiêu chuẩn

Mức sử dụng Tính toán Chi phí

Ngay lập tức điều chỉnh quy mô từ 0,5 ACU lên 5 ACU

   
Chạy ở mức 5 ACU trong 30 phút 5 ACU * 0,12 USD mỗi ACU-giờ * 30/60 giờ 0,30 USD
Giảm quy mô theo tài nguyên từ 5 ACU xuống 0,5 ACU trong 3 phút 5 ACU * 0,12 USD cho mỗi ACU-giờ * 3/60 giờ 0,03 USD

Chi phí điện toán với Aurora phi máy chủ phiên bản 2 (Aurora tiêu chuẩn)

  0,33 USD

Ví dụ 2: Định giá Aurora phi máy chủ phiên bản 2 với Aurora tối ưu hóa I/O

Mức sử dụng Tính toán Chi phí

Ngay lập tức điều chỉnh quy mô từ 0,5 ACU lên 5 ACU

   
Chạy ở mức 5 ACU trong 30 phút 5 ACU * 0,156 USD mỗi ACU-giờ * 30/60 giờ 0,39 USD
Giảm quy mô theo tài nguyên từ 5 ACU xuống 0,5 ACU trong 3 phút 5 ACU * 0,156 USD mỗi ACU-giờ * 3/60 giờ 0,04 USD

Chi phí điện toán với Aurora phi máy chủ phiên bản 2 (Aurora tối ưu hóa I/O)

  0,43 USD

Với Aurora phi máy chủ phiên bản 1, dung lượng tối thiểu bạn có thể đặt là 1 ACU. Khoảng thời gian mà Aurora phi máy chủ phiên bản 1 cần để điều chỉnh quy mô dung lượng phụ thuộc vào khối lượng công việc. Giả sử rằng Aurora phi máy chủ phiên bản 1 có thể tăng gấp đôi dung lượng mỗi phút, cơ sở dữ liệu sẽ điều chỉnh quy mô lên 8 ACU trong 3 phút. Sau đó, cơ sở dữ liệu chạy trong 30 phút ở mức 8 ACU. Cuối cùng, cơ sở dữ liệu giảm quy mô theo tài nguyên từ 8 ACU xuống 1 ACU bằng cách giảm một nửa dung lượng sau mỗi 15 phút. Do đó, sau đây là chi phí điện toán để chạy khối lượng công việc này.

Ví dụ 3: Định giá Aurora phi máy chủ phiên bản 1

Mức sử dụng Tính toán Chi phí

Điều chỉnh quy mô từ 1 ACU lên 2 ACU trong 1 phút

1 ACU * 0,06 USD mỗi ACU-giờ * 1/60 giờ 0,001 USD
Điều chỉnh quy mô từ 2 ACU lên 4 ACU trong 1 phút 2 ACU * 0,06 USD mỗi ACU-giờ * 1/60 giờ 0,002 USD
Điều chỉnh quy mô từ 4 ACU lên 8 ACU trong 1 phút 4 ACU * 0,06 USD mỗi ACU-giờ * 1/60 giờ 0,004 USD
Chạy ở mức 8 ACU trong 30 phút 8 ACU * 0,06 USD mỗi ACU-giờ * 30/60 giờ 0,240 USD
Giảm quy mô theo tài nguyên từ 8 ACU xuống 4 ACU trong 15 phút 8 ACU * 0,06 USD mỗi ACU-giờ * 15/60 giờ 0,120 USD
Giảm quy mô theo tài nguyên từ 4 ACU xuống 2 ACU trong 15 phút 4 ACU * 0,06 USD mỗi ACU-giờ * 15/60 giờ 0,060 USD
Giảm quy mô theo tài nguyên từ 2 ACU xuống 1 ACU trong 15 phút 2 ACU * 0,06 USD mỗi ACU-giờ * 15/60 giờ 0,030 USD
Chi phí điện toán với Aurora phi máy chủ phiên bản 1   0,457 USD

Ví dụ về việc sử dụng Phiên bản đặt trước Aurora tiêu chuẩn với Aurora tối ưu hóa I/O

Bạn có thể tái sử dụng Phiên bản đặt trước (RI) Aurora tiêu chuẩn hiện có với Aurora tối ưu hóa I/O. Để tận dụng tối đa lợi ích của các chiết khấu RI với Aurora tối ưu hóa I/O, bạn có thể mua 30% RI bổ sung tương tự như các RI hiện tại của bạn. Bảng dưới đây trình bày các ví dụ về cách ước tính các RI bổ sung khi sử dụng Aurora tối ưu hóa I/O. Nếu số lượng RI cần thiết là một phân số, bạn có thể tận dụng lợi thế từ tính linh hoạt về kích cỡ có sẵn với RI để có được một số nguyên như minh họa bên dưới. Trong các ví dụ dưới đây, các RI hiện tại đề cập đến các RI Aurora tiêu chuẩn mà bạn có trong ngày hôm nay và các RI bổ sung đề cập đến số lượng RI Aurora tiêu chuẩn mà bạn phải mua để duy trì các chiết khấu RI hiện tại khi sử dụng Aurora tối ưu hóa I/O. Nếu bạn chọn không mua các RI bổ sung, mức giá theo nhu cầu sẽ được áp dụng.

Loại phiên bản Số lượng RI hiện tại Số lượng RI cần thiết 
cho Aurora tối ưu hóa I/O
Các RI bổ sung Các RI bổ sung
(với tính linh hoạt về kích cỡ)
db.r6g.large 10 10 * 1,3 = 13 3 db.r6g.large 3 RI db.r6g.large
db.r6g.4xlarge 20 20 * 1,3 = 26 6 db.r6g.4xlarge 6 RI db.r6g.4xlarge
db.r6i.24xlarge 15 15 * 1,3 = 19,5 4,5 db.r6i.24xlarge 4 RI db.r6i.24xlarge
+ 1 RI db.r6i.12xlarge
(0,5 db.r6i.24xlarge = 1 db.r6i.12xlarge)
db.r6g.12xlarge 5 5 * 1,3 = 6,5 1,5 db.r6g.12xlarge 1 RI db.r6g.12xlarge
+ 1 RI db.r6g.4xlarge
+ 1 RI db.r6g.2xlarge
(0,5 db.r6g.12xlarge = 1 db.r6g.4xlarge + 1 db.r6g.2xlarge)

Ví dụ về việc sử dụng dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu và thao tác I/O:

Giả sử bạn có một cơ sở dữ liệu Aurora, đồng thời bạn bắt đầu với một cơ sở dữ liệu có dung lượng 1.000 GB vào đầu tháng (khoảng thời gian 30 ngày), trong đó, cơ sở dữ liệu này tăng 2% hoặc 20 GB hàng ngày. Đồng thời, giả sử vẫn chính cơ sở dữ liệu đó đọc 350 trang dữ liệu mỗi giây từ kho lưu trữ để đáp ứng các truy vấn chạy trên cơ sở dữ liệu. Cuối cùng, giả sử ứng dụng của bạn thực hiện thay đổi đối với cơ sở dữ liệu và ảnh hưởng đến trung bình 100 trang dữ liệu mỗi giây. Chúng ta sẽ tính toán chi phí dung lượng lưu trữ và thao tác I/O cho việc chạy khối lượng công việc này với dung lượng lưu trữ của Aurora tiêu chuẩn và Aurora tối ưu hóa I/O ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

Ví dụ 1: Định giá với Aurora tiêu chuẩn

Mức sử dụng Tính toán Chi phí

Dung lượng lưu trữ cho 1.000 GB tăng 2% hàng ngày trong 30 ngày

(1.000 GB * 30 ngày + 20 GB * 29 ngày + 20 GB * 28 ngày +... + 20 GB * 1 ngày) * 0,10 USD mỗi GB-tháng 129,00 USD
Các thao tác I/O đọc đối với 350 trang dữ liệu mỗi giây trong 30 ngày (giả sử kích cỡ trang là 16 KB) (350 trang dữ liệu * 30 ngày * 24 giờ * 60 phút * 60 giây) * 0,20 USD mỗi 1 triệu thao tác I/O 181,44 USD
Các thao tác I/O ghi đối với 100 trang dữ liệu mỗi giây trong 30 ngày (giả sử kích cỡ trang là 4 KB) (100 trang dữ liệu * 30 ngày * 24 giờ * 60 phút * 60 giây) * 0,20 USD mỗi 1 triệu thao tác I/O 51,84 USD

Chi phí dung lượng lưu trữ và thao tác I/O với Aurora tiêu chuẩn

  362,28 USD

Ví dụ 2: Định giá với Aurora tối ưu hóa I/O

Mức sử dụng Tính toán Chi phí

Dung lượng lưu trữ cho 1.000 GB tăng 2% hàng ngày trong 30 ngày

(1.000 GB * 30 ngày + 20 GB * 29 ngày + 20 GB * 28 ngày +... + 20 GB * 1 ngày) * 0,225 USD mỗi GB-tháng 290,25 USD
Các thao tác I/O đọc đối với 350 trang dữ liệu mỗi giây trong 30 ngày (giả sử kích cỡ trang là 16 KB) (350 trang dữ liệu * 30 ngày * 24 giờ * 60 phút * 60 giây) * 0 USD cho các thao tác I/O đọc -
Các thao tác I/O ghi đối với 100 trang dữ liệu mỗi giây trong 30 ngày (giả sử kích cỡ trang là 4 KB) (100 trang dữ liệu * 30 ngày * 24 giờ * 60 phút * 60 giây) * 0 USD cho các thao tác I/O ghi - -

Chi phí dung lượng lưu trữ và thao tác I/O với Aurora tối ưu hóa I/O

  290,25 USD

Đối với khối lượng công việc này, bạn sẽ tiết kiệm chi phí ở mức 19,8% cho dung lượng lưu trữ với Aurora tối ưu hóa I/O.

Ví dụ về việc sử dụng Cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora

Giả sử bạn có một Cơ sở dữ liệu toàn cầu Aurora trong đó Khu vực chính có hai phiên bản, tiêu thụ 80 GB dung lượng lưu trữ và thực hiện 45 triệu thao tác I/O ghi và 5 triệu thao tác I/O đọc mỗi tháng. Giả sử Khu vực phụ có một phiên bản phục vụ 5 triệu thao tác I/O đọc mỗi tháng. Chúng ta sẽ tính toán chi phí cho việc chạy Cơ sở dữ liệu toàn cầu, trong đó Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là Khu vực chính và Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) là Khu vực phụ.

Ví dụ 1: Định giá với Aurora tiêu chuẩn

Khu vực chính – Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
Mức sử dụng Tính toán Chi phí

Phiên bản cơ sở dữ liệu

2 * db.r6i.large (ở mức 0,29 USD mỗi giờ) * 30 ngày * 24 giờ 417,60 USD
Dung lượng lưu trữ 80 GB * 0,10 USD mỗi GB-tháng (30 ngày) 8,00 USD
Thao tác I/O ghi được sao chép Không có -

Thao tác I/O đọc và ghi

50 triệu thao tác I/O * 0,20 USD mỗi 1 triệu thao tác I/O 10,00 USD
Truyền dữ liệu 45 triệu thao tác I/O ghi * 2,75 KB mỗi thao tác I/O * 0,02 USD mỗi GB  2,48 USD
Chi phí Khu vực chính với Aurora tiêu chuẩn   438,08 USD
Khu vực phụ – Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)
Mức sử dụng Tính toán Chi phí

Phiên bản cơ sở dữ liệu

1 * db.r6i.large (ở mức 0,29 USD mỗi giờ) * 30 ngày * 24 giờ 208,80 USD
Dung lượng lưu trữ 80 GB * 0,10 USD mỗi GB-tháng (30 ngày) 8,00 USD
Thao tác I/O ghi được sao chép 45 triệu thao tác I/O ghi được sao chép * 0,20 USD mỗi 1 triệu thao tác I/O 9,00 USD

Thao tác I/O đọc và ghi

50 triệu thao tác I/O * 0,20 USD mỗi 1 triệu thao tác I/O 10,00 USD
Truyền dữ liệu Không có -
Chi phí Khu vực phụ với Aurora tiêu chuẩn   235,80 USD

Ví dụ 2: Định giá với Aurora tối ưu hóa I/O

Khu vực chính – Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
Mức sử dụng Tính toán Chi phí

Phiên bản cơ sở dữ liệu

2 * db.r6i.large (ở mức 0,377 USD mỗi giờ) * 30 ngày * 24 giờ 542,88 USD
Dung lượng lưu trữ 80 GB * 0,225 USD mỗi GB-tháng (30 ngày) 18,00 USD
Thao tác I/O ghi được sao chép Không có -

Thao tác I/O đọc và ghi

50 triệu thao tác I/O * 0 USD mỗi 1 triệu thao tác I/O -
Truyền dữ liệu 45 triệu thao tác I/O ghi * 2,75 KB mỗi thao tác I/O * 0,02 USD mỗi GB  2,48 USD
Chi phí Khu vực chính với Aurora tối ưu hóa I/O   563,36 USD
Khu vực phụ – Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)
Mức sử dụng Tính toán Chi phí

Phiên bản cơ sở dữ liệu

1 * db.r6i.large (ở mức 0,377 USD mỗi giờ) * 30 ngày * 24 giờ 271,44 USD
Dung lượng lưu trữ 80 GB * 0,225 USD mỗi GB-tháng (30 ngày) 18,00 USD
Thao tác I/O ghi được sao chép 45 triệu thao tác I/O ghi được sao chép * 0,20 USD mỗi 1 triệu thao tác I/O 9,00 USD

Thao tác I/O đọc và ghi

50 triệu thao tác I/O * 0 USD mỗi 1 triệu thao tác I/O -
Truyền dữ liệu Không có  -
Chi phí Khu vực phụ với Aurora tối ưu hóa I/O   298,44 USD

Ví dụ về việc sử dụng tính năng Dò ngược

Giả sử cơ sở dữ liệu Aurora của bạn đang tạo ra 10.000.000 bản ghi thay đổi mỗi giờ và bạn muốn dò ngược đến tối đa 10 giờ trở về trước. Chúng ta sẽ tính toán chi phí dò ngược cho tình huống này ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).

Mức sử dụng Tính toán Chi phí

10.000.000 bản ghi thay đổi mỗi giờ trong 10 giờ

(10.000.000 bản ghi thay đổi * 10 giờ) * 0,012 USD mỗi 1 triệu bản ghi thay đổi  1,20 USD
Chi phí dò ngược   1,20 USD

Ví dụ sử dụng API dữ liệu

Ví dụ 1: Định giá API dữ liệu với các yêu cầu INSERTS và đọc kết hợp

API dữ liệu được gọi để truy vấn Aurora tương thích với PostgreSQL thông qua lệnh gọi API ExecuteStatement. Tổng cộng có 4,1 triệu yêu cầu API mỗi tháng. 2,1 triệu trong số 4,1 triệu yêu cầu được chèn vào Aurora. Mỗi yêu cầu có dữ liệu trong kích thước tải trọng API là 64 KB/yêu cầu. 2 triệu trong tổng số 4,1 triệu yêu cầu đọc dữ liệu Aurora. Trong số này, 1 triệu yêu cầu có tải trọng dữ liệu trả về dưới 32 KB và 1 triệu yêu cầu có kích thước tải trọng từ 32,01 KB đến 64 KB.

Mức sử dụng Tính toán Chi phí

2,1 triệu yêu cầu API/tháng với tải trọng 64 KB/yêu cầu, trong đó mỗi API cần 2 yêu cầu (64 KB cần 64 KB/32 KB hay 2 yêu cầu cho mỗi API)

2,1 triệu * 2 * 0,35 USD/triệu  1,47 USD
2 triệu yêu cầu API/tháng trong đó 1 triệu yêu cầu có tải trọng 32 KB và 1 triệu yêu cầu có tải trọng từ 32,01 KB đến 64 KB cần 2 yêu cầu (32,01 KB đến 64 KB/32 KB hay 2 yêu cầu cho mỗi API)  (1 triệu API * 0,35 USD/triệu) + (1 triệu API * 2 * 0,35 USD/triệu API)  1,05 USD
1 triệu yêu cầu API của bậc miễn phí trong một năm -0,35 USD cho 1 triệu yêu cầu API trong một năm -0,35 USD
Chi phí API dữ liệu   2,17 USD

Ví dụ 2: Định giá API dữ liệu với bậc miễn phí

API dữ liệu được gọi để truy vấn Aurora tương thích với PostgreSQL thông qua lệnh gọi API ExecuteStatement. Có 300.000 yêu cầu API mỗi tháng. Tất cả các yêu cầu API đều trả về 64 KB tải trọng dữ liệu, vì vậy, mỗi yêu cầu sẽ được tính phí là 64 KB/32 KB = 2 yêu cầu. 

Mức sử dụng Tính toán Chi phí

300.000 yêu cầu API với tải trọng 64 KB, trong đó mỗi API cần 2 yêu cầu (64 KB cần 64 KB/32 KB hay 2 yêu cầu API)

0,3 triệu API * 2 * 0,35 USD/triệu API 0,21 USD
1 triệu yêu cầu API của bậc miễn phí trong một năm -0,35 USD cho 1 triệu yêu cầu API trong một năm -0,35 USD
Chi phí API dữ liệu   0,00 USD/tháng trong năm đầu tiên

Ví dụ 3: Định giá API dữ liệu sử dụng tất cả các loại yêu cầu

API dữ liệu được gọi để truy vấn Aurora tương thích với PostgreSQL thông qua tất cả năm Lệnh gọi API (BeginTransaction. CommitTransaction, RollbackTransaction, ExecuteStatement, BatchExecuteStatement. Có 1,2 tỷ yêu cầu API mỗi tháng. Không có yêu cầu nào trả về hoặc gửi nhiều hơn 32KB tải trọng dữ liệu. 

Mức sử dụng Tính toán Chi phí
1 tỷ yêu cầu API/tháng với tải trọng dưới 32 KB  1 tỷ yêu cầu API * 0,35 USD/triệu 350 USD
200 triệu yêu cầu API/tháng với tải trọng dưới 32 KB 200 triệu yêu cầu API * 0,20 USD/triệu 40 USD
1 triệu yêu cầu API của bậc miễn phí trong một năm -0,35 USD cho 1 triệu yêu cầu API trong một năm -0,35 USD
Chi phí API dữ liệu   389,65 USD/tháng trong năm đầu tiên

Ví dụ sử dụng xuất kết xuất nhanh hoặc xuất cụm

Giả sử bạn có một kết xuất nhanh với dung lượng 100 GB và bạn sử dụng tính năng lọc để lựa chọn một bảng có dung lượng 10 GB từ kết xuất nhanh này để xuất sang Amazon S3.

Mức sử dụng Tính toán Chi phí

Xuất một bảng 10 GB từ kết xuất nhanh 100 GB (những lần xuất dữ liệu tiếp theo từ cùng một kết xuất nhanh sẽ không cộng thêm phí)

100 GB * 0,010 USD mỗi GB  1,00 USD
Chi phí xuất   1,00 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon Aurora

Tìm tài nguyên để bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon Aurora
Bạn có câu hỏi khác ư?
Hãy liên hệ chúng tôi