Amazon RDS dành cho MySQL

Thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu tương quan trên nền tảng đám mây chỉ bằng vài lần nhấp

MySQL là cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở thông dụng nhất thế giới và Amazon RDS giúp bạn dễ dàng thiết lập, vận hành và điều chỉnh quy mô triển khai MySQL trên nền tảng đám mây. Với Amazon RDS, bạn có thể triển khai máy chủ MySQL quy mô linh hoạt trong vài phút, với công suất phần cứng có chi phí hợp lý và kích thước linh hoạt.

Amazon RDS dành cho MySQL giúp bạn thoải mái tập trung vào phát triển ứng dụng bằng cách quản lý những tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tốn nhiều thời gian như sao lưu, cập nhật, vá lỗi phần mềm, cải thiện hiệu suất, giám sát, thay đổi quy mô và sao chép.

Amazon RDS hỗ trợ MySQL Community Edition phiên bản 5.7 và 8.0, điều này nghĩa là các mã, ứng dụng và công cụ bạn hiện đang sử dụng có thể dùng được với Amazon RDS.

Lợi ích

Triển khai dễ dàng và được quản lý

Chỉ cần vài lần nhấp trong Bảng điều khiển quản lý AWS để khởi chạy và kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL sẵn sàng sản xuất trong vòng vài phút. Phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon RDS cho MySQL được cấu hình sẵn với các thông số và cài cho kiểu máy chủ bạn đã chọn. Nhóm thông số CSDL cho phép kiểm soát chi tiết và tinh chỉnh cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. Khi bạn cần cập nhật cơ sở dữ liệu, Triển khai lục/lam trên Amazon RDS được thiết kế nhằm giúp cho chúng an toàn hơn, đơn giản hơn và nhanh hơn.

Tìm hiểu thêm »

Hiệu suất nhanh, đáng tin cậy

Amazon RDS cung cấp hai lựa chọn lưu trữ trên ổ SSD cho cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. Lưu trữ mục đích chung cho phép lưu trữ ở mức chi phí hợp lý đối với khối lượng công việc nhỏ hoặc trung bình. Đối với ứng dụng OLTP hiệu suất cao, IOPS được cung cấp đảm bảo hiệu suất ổn định lên tới 256.000 IO mỗi giây. Khi yêu cầu về lưu trữ của bạn tăng lên, bạn có thể cung cấp lưu trữ bổ sung ngay trong lúc đang hoạt động và không có thời gian ngừng hoạt động. Với Amazon RDS Optimized Writes, bạn có thể tăng gấp 2 lần thông lượng giao dịch ghi, còn Amazon RDS Optimized Reads thì mang đến cho bạn khả năng xử lý truy vấn nhanh hơn tới 50%.  

Tìm hiểu thêm »

Sao lưu và phục hồi

Tính năng sao lưu tự động của Amazon RDS cho phép khôi phục phiên bản cơ sở dữ liệu MySQL về một thời điểm bất kỳ trong khoảng thời gian lưu giữ đã chỉ định lên đến 35 ngày. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các bản sao lưu do người dùng khởi tạo cho Phiên bản CSDL của bạn. Các bản sao lưu cơ sở dữ liệu đầy đủ này sẽ được Amazon RDS lưu trữ đến khi bạn thực sự xóa chúng.

Tìm hiểu thêm »

Độ sẵn sàng cao và bản sao chỉ có quyền đọc

Triển khai nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS tăng cường độ sẵn sàng và độ bền của cơ sở dữ liệu MySQL, giúp chúng mặc nhiên phù hợp với những khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu sản xuất. Bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS được thiết kế để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tăng quy mô theo phiên bản vượt mức giới hạn công suất của một phiên bản cơ sở dữ liệu cho những khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu có tần suất đọc cao.

Tìm hiểu thêm »

Giám sát và số liệu

Amazon RDS cung cấp các chỉ số Amazon CloudWatch cho phiên bản cơ sở dữ liệu mà không mất thêm phí. Ngoài ra, Amazon RDS Enhanced Monitoring cũng cho phép truy cập vào hơn 50 chỉ số về CPU, bộ nhớ, hệ thống tệp và thao tác I/O trên ổ đĩa. Xem các số liệu vận hành chính trên Bảng điều khiển quản lý AWS, bao gồm mức sử dụng công suất điện toán/bộ nhớ/lưu trữ, hoạt động I/O và kết nối phiên bản.

Tìm hiểu thêm »

Cách ly và bảo mật

Là dịch vụ được quản lý, Amazon RDS cung cấp mức bảo mật cao cho cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. Trong đó có việc cách ly mạng bằng Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon, mã hóa khi dữ liệu đang được lưu trữ bằng các khóa do bạn tạo ra và kiểm soát thông qua Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của AWS, cũng như mã hóa dữ liệu đang được truyền bằng SSL.

Tìm hiểu thêm »

Nghiên cứu điển hình

Intuit Mint tốn ít thời gian và tiền bạc hơn trong khi vẫn đạt hiệu suất cơ sở dữ liệu MySQL cao.

Tìm hiểu thêm »

Amazon RDS dành cho MySQL đơn giản hóa các tác vụ quản trị tốn nhiều thời gian cho Airbnb.

Tìm hiểu cách thực hiện »

Amazon RDS MySQL mang lại cho Bandai Namco hiệu suất cao hơn, tối ưu chi phí hơn, khả năng bảo mật và độ sẵn sàng cao hơn.

Đọc nghiên cứu điển hình »

Amazon RDS dành cho MySQL cung cấp cho Lady Driver kho lưu trữ dữ liệu giao dịch ổn định và có thể quản lý được.

Tìm hiểu thêm »

Amazon RDS cho phép XRHealth tăng quy mô theo tài nguyên và duy trì tuân thủ bằng các quy định bảo vệ dữ liệu.

Tìm hiểu thêm »

Xem thông tin chi tiết về sản phẩm

Tìm hiểu cách làm việc hoặc di chuyển sang Amazon RDS for MySQL

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Amazon RDS for MySQL trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập