Đối tác Amazon RDS

Được xác thực tuân thủ các biện pháp thực hiện tốt nhất với Amazon RDS

Đối tác Amazon RDS sẽ trợ giúp bạn ở các mặt giám sát cơ sở dữ liệu, bảo mật và hiệu suất với các công cụ cơ sở dữ liệu Amazon RDS, bao gồm: Amazon Aurora MySQL, Amazon Aurora PostgreSQL, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle và SQL Server. Đối tác phân phối Amazon RDS giúp bạn thiết lập, vận hành và thay đổi quy mô cơ sở dữ liệu tương quan trên đám mây. Đối tác sẵn sàng với Amazon RDS đã được xác thực khả năng cung cấp công cụ triển khai cho Amazon RDS, bao gồm các mặt di chuyển, hiệu suất, quản trị và giám sát, hoặc hỗ trợ việc sử dụng nền tảng Amazon RDS cho các ứng dụng được triển khai trong tài khoản của khách hàng.

 

Mạng lưới đối tác AWS

Chương trình xác thực Dịch vụ AWS nâng tầm giá trị cho doanh nghiệp bạn

Chương trình phân phối dịch vụ AWS

Thông qua Chương trình phân phối dịch vụ AWS, khách hàng AWS có thể xác định các Đối tác tư vấn trong Mạng lưới đối tác AWS (APN) có kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu về các dịch vụ AWS cụ thể. Các Đối tác AWS này tuân thủ những biện pháp thực hiện tốt nhất dành cho dịch vụ AWS và có được thành công rõ ràng trong việc phân phối dịch vụ AWS cho khách hàng.

Chương trình sẵn sàng với dịch vụ AWS

Thông qua Chương trình sẵn sàng với dịch vụ AWS, khách hàng AWS có thể tìm các sản phẩm của Đối tác công nghệ trong Mạng lưới đối tác AWS (APN) có tích hợp các dịch vụ AWS cụ thể. Các Đối tác AWS này có được kinh nghiệm và sự thành công trong việc trợ giúp khách hàng AWS đánh giá và sử dụng công nghệ của họ một cách hiệu quả, trên quy mô lớn và với mức độ phức tạp khác nhau.

Tìm sản phẩm của Đối tác AWS

Các Đối tác AWS được xác thực qua Chương trình phân phối dịch vụ AWS và Chương trình sẵn sàng với Dịch vụ AWS đã phát triển các sản phẩm trong danh sách bên dưới để giúp bạn áp dụng và triển khai các dịch vụ của chúng tôi trên quy mô lớn. Các sản phẩm này của Đối tác AWS đã chứng tỏ được hiệu quả kỹ thuật và đem đến thành công cho khách hàng.

Lọc theo:
Bỏ chọn mọi bộ lọc
Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (A-Z)
  • Đối tác (Z-A)
1
Không tìm thấy kết quả cho tìm kiếm hoặc lựa chọn này.

Nghiên cứu điển hình về Đối tác Amazon RDS

Tìm hiểu cách thức khách hàng có được sự thành công trong việc phát triển các ứng dụng trên Amazon RDS với sự trợ giúp của Đối tác AWS

200x100_HVR

Tìm hiểu cách thức Phần mềm HVR trợ giúp TO THE NEW cung cấp khả năng sao chép theo thời gian thực giữa PostgreSQL và Oracle.

Đọc thêm »

200x100_Immuta

Tìm hiểu cách thức Immuta hỗ trợ RADAR LLC quản lý quyền truy cập và việc thực thi chính sách đối với hoạt động phân tích dữ liệu một cách an toàn và liên tục.

Đọc thêm »

Tài nguyên khác

Tăng tốc hành trình đám mây của bạn với các Đối tác AWS đã xác thực

Tìm hiểu thêm về các lợi ích khi làm việc với Đối tác Amazon RDS.

Đọc tập sách quảng cáo »

Bạn muốn trở thành Đối tác AWS?

Tìm hiểu về APN »

Mạng lưới đối tác AWS (APN) là một cộng đồng toàn cầu cho các Đối tác sử dụng AWS để xây dựng giải pháp và dịch vụ cho khách hàng.

Tham gia chương trình Phân phối dịch vụ AWS »

Khi tham gia chương trình Phân phối dịch vụ AWS, các Đối tác tư vấn AWS sẽ được hưởng lợi từ việc cải thiện mức độ hiện diện đối với khách hàng AWS và đội ngũ AWS, khả năng kết nối tốt hơn cũng như học hỏi sâu hơn.

Tham gia chương trình Sẵn sàng với Dịch vụ AWS »

Khi tham gia chương trình Sẵn sàng với dịch vụ AWS, các Đối tác công nghệ AWS sẽ được hưởng lợi từ việc cải thiện mức độ hiện diện đối với khách hàng AWS và đội ngũ AWS, khả năng kết nối tốt hơn cũng như học hỏi sâu hơn.